Загрузил Inoyatjon Safarov

2 5312500715493528533

Реклама
102- guruh talabsi
Avulov O`lmasning anatomiya
fanidan
• To`qima
va ularning
xillari mavzusida
tayyorlagan Taqdimot
ishi
•
Toʻqima — kelib chiqishi, tuzilishi va funksiyasiga koʻra
oʻxshash hujayralar sistemasi. Odam va hayvonlar
toʻqimasi epiteliy, biriktiruvchi, muskul va nerv toʻqima
lariga boʻlinadi. Epiteliy toʻqimasi odam va hayvonlar
tanasini qoplab turadi, ichki organlarda parda hosil
qiladi, himoya funksiyasini; uning hosilalari, masalan,
jigar va meʼda osti bezining serektor epiteliysi
sekretor funksiyasini bajaradi. Xususiy biriktiruvchi
toʻqima va
uning xreilalari (qarang Krn, Limfa, Togʻay, Suyak)
himoya, tayanch va trofik funksiyani bajaradi.
Скачать