Загрузил zina_fedorova

касым

Реклама
1. Nezaman kasım
yortusu?
2.Angı yortular
bölerlär yılı kışa
hem yaza ?
3.Ne yaper bu gün
saabilär
çobannarlan?
 Kasım
– en anılmış
yortu, anğısı etişti
büünkü günä bizim
dedelermizdän.
Kasım kapuya urer –
Çobannar koyun
daader.
Kış zamanı açıler,
bacadan tütün
çıker...
(Todur marınoglu)
 Güz
ayları
sayılerlar:
 Cevız ayı
 Canavar ayı
 Kasım ayı
 Küçük
panayıya
 Krestov
 Pokrov
 Kasım
 Arahengel Mıhaıl
 En
büük ğüz yortusu – kasım ayın 8-’’KASIM’’: Ay
Dimitrii. Bu yortu Hederlez gibi büük, neçin deyni
‘’Hederlez’’ hem ‘’Kasım‘’ bölerlär yılı kışa hem
yaza. Bereket toplamaa biter. Sayıler kışın
çeketmesi.bu gündä koyun grupaları , ineklär
dönerlär yaz otlayacaklarından, hem saabilär
ödeşerler çobannarlan.Bu zamannarda kırlarda
läzım bıtsin ekmäk.
 ‘’Kasım günündä, adetä görä , yaperlar kuraban. Bir
kuzu yada toklu booday bulgurunnan atêrlar fırına,
yaperlar adet ekmä da vererlar saalık için, taa çok
hayvannarın saalıı için-
 ‘’kuraban
mal saalıı için’’. Klısedä bu gün
oler büük slujba. Kasabalar ,küülär, angılar
ayozlu Dimitriin adına, yaperlar klisä
kurbanı.Kimin adı Dimitriy, yaperlar kurban
evdä, da ileştirerlär komuşulara, en yakın
soylar giderlär kutlamaa Dimitriyi.
 Ne
üürendik?
 Ne beendiniz?
 Ne gördük?
Скачать