Загрузил Bekzod Xo'jamqulov

kundalik

Реклама
6.
Кундаликни юритиш ва тўлдириш қоидаси
6.1. Амалиётни ўташ даврида кундалик талабанинг
асосий хужжати ҳисобланади;
6.2. ОЎЮ жойлашган шаҳардан ташқарида амалиёт
ўтаётган талаба учун кундалик сафар гувоҳномаси
ҳисобланади ва талабанинг қанча муддат амалиёт
ўтганлигини тасдиқлайди;
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
АМАЛИЁТЧИНИНГ КУНДАЛИГИ
6.3. Амалиёт даврида талаба ҳар куни тақвимли режа
бўйича кун давомида бажарган ишларини кундаликка
қисқача ёзиб бориши керак;
__________________________________________________________________________
6.4. Талаба ҳафтада бир марта кундаликни текшириш
учун раҳбарига тақдим этиши керак;
_______________________________________________________________кафедраси
6.5. Раҳбар кундаликни текшириб (мавжуд бўлса)
камчиликларни кўрсатади ва навбатдаги топшириқни беради
ҳамда талабанинг фаолиятини назорат қилганлигини ўз
имзоси билан қайд этади;
6.6. Амалиёт якунлангач талабанинг кундалиги
ҳисоботи билан биргаликда амалиёт раҳбари томонидан
текширилади, мавжуд камчиликлар бартараф этилади ва
хулоса ёзилиб имзо билан тасдиқланади;
6.7. Талаба амалиёт тугагач, тўлдирилган кундаликни
ҳисобот билан биргаликда кафедрада муҳокамадан ўтказиши
ва топшириши шарт.
8
(талабанинг фамилияси, исми, отасининг исми)
______________________________________________________________факультети
________________________________________________________________йўналиши
________________________
курс ________________________ гуруҳи талабаси
4. Талабанинг иши бўйича кафедрадан юборилган
амалиёт раҳбарининг хулосаси
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Кафедрадан бириктирилган амалиёт раҳбарининг имзоси _______
1.
Амалиётнинг асосий қоидалари
1.1. Талаба малакавий малиётга келгунга қадар амалиёт
раҳбаридан тушунтириш ишларини олиши ва қуйидагиларга
алоҳида эътибор қаратилиши лозим:
- кундалик дафтарни тўлдириши (сафар гувоҳномаси);
- малакавий малиёт бўйича амалиёт раҳбари томонидан
шаҳсий топшириқ олиши;
- малакавий малиётни ўташ бўйича тузилган тақвимли
режадан икки нусҳа олиши (бири талаба учун, иккинчиси-ташкилот
томонидан бириктирилган амалиёт раҳбари учун);
- амалиётга юборилганлиги тўғрисидаги йўлланмани олиши;
- ётоқхонага жойлашиши учун (зарур бўлганда) йўлланма.
1.2. Талаба ташкилотга етиб келгач ташкилот томонидан
бириктирилган раҳбарига кундаликни тақдим этиши ва амалиёт
режасини кўрсатиши керак. Шу билан бирга техника хавфсизлиги,
ёнғин фалокатидан сақланиш, зарурий асбоб ускуна ва
техникалардан фойдаланиш бўйича тушунтириш ишларини олиши
ҳамда амалиёт ўташ жойи билан танишиши лозим.
1.3. Амалиёт даврида талаба ташкилотнинг ички тартиб
қоидаларига риоя қилиши шарт. Ҳар қандай ҳолатда талаба амалиёт
жойидан чиқаётганда, бу ҳақда раҳбарини огоҳлантириши лозим.
1.4. Талаба амалиёт ҳусусидаги тақвимли режага асосан
ҳисобот тайёрлайди. Ҳисоботни ташкилот ва олий ўқув юрти
томонидан бириктирилган раҳбарларнинг қўшимча кўрсатмалари
асосида тўлдиради.
1.5. Малакавий амалиётда талабанинг фаолияти 100 баллик
рейтинг тизими асосида баҳоланади ва талабага стипендия тавсия
этишда ҳисобга олинади.
Муҳр
“___”_________20___й.
Амалиёт бўйича синов баҳоси______________
ОЎЮдан юборилган амалиёт раҳбарининг имзоси __________
6
3
Скачать