Загрузил kir2901

חקר מילות מפתח

Реклама
‫‪2021‬‬
‫חקר ביטויי מפתח‬
‫‪HTTPS://WWW.MODULAR.CO.IL‬‬
‫מאת‪ :‬אירינה קוזלוב‬
‫שם העסק ‪MODULAR -‬‬
‫כותרת‪ :‬הלוואות לעסקים ופתרונות מימון ‪ -‬מודולר‬
‫שירותי העסק‬
‫· גיוס אשראי ומימון מקרנות סיוע ומימון‪ ,‬גורמי סיוע ממשלתיים‪ ,‬בנקים ומוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים‪.‬‬
‫· ניהול כספים וליווי בנקאי ושיפור תיק האשראי של העסק‪.‬‬
‫· ייעוץ ופיתוח עסקי‪ ,‬בחינת כדאיות‪ ,‬ליווי של תהליכים ומהלכים עסקיים‪ ,‬יצירה ואיתור הזדמנויות עסקיות‪.‬‬
‫· עריכת תוכניות עסקיות למטרות שונות‪.‬‬
‫קהל יעד‬
‫קהל היעד של העסק ‪ -‬בעלי עסקים ‪.‬אזור גיאוגרפי ‪ -‬ישראל ‪.‬נתונים דמוגרפיים ‪ -‬מעל גיל ‪18‬‬
‫חיזוקים ‪ /‬הסמכות‬
‫במודולר מתמחים בבניית אסטרטגיות מימון בנקאי המתאים לעסק וביישום הפתרונות הנכונים‬
‫שאמורים לתת מענה לצרכי העסק הכוללים ייעוץ‪ ,‬ליווי ובניית תיק אשראי מתאים‪.‬‬
‫צוות העובדים של מודולר בעלי רקע‪ ,‬ניסיון והיכרות מעמיקה עם המערכת הבנקאית‪.‬‬
‫מתחרים עיקריים ברשת‬
‫‪http://www.levyfinance.co.il‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪https://www.pinsky-business.co.il‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪http://www.eflow.co.il‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪https://govextra.gov.il‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪https://www.calcalist.co.il‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪http://www.eflow.co.il‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪https://www.globes.co.il‬‬
‫‪7.‬‬
‫‪http://www.ilanot38.co.il‬‬
‫‪8.‬‬
‫‪https://www.financia.co.il‬‬
‫‪9.‬‬
‫‪https://www.gsher-law.com‬‬
‫‪10.‬‬
‫‪https://magdilim.co.il‬‬
‫‪11.‬‬
‫‪http://www.manoach.co.il‬‬
‫‪12.‬‬
‫‪https://www.sal1.co.il‬‬
‫‪13.‬‬
‫טבלת ביטויים‬
‫מספר‬
‫ביטוי‬
‫מילה ‪ /‬ביטוי‬
‫ממוצע‬
‫חיפושים‬
‫חודשי‬
‫תוצאות בגוגל‬
‫מיקום‬
‫האתר‬
‫בגוגל‬
‫תחרות‬
‫רלוונ‬
‫טיות‬
‫הביטוי‬
‫‪KEI‬‬
‫עדיפות‬
‫‪1‬‬
‫פתרונות מימון לעסקים‬
‫‪70‬‬
‫‪662,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪685‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0074‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מפעל מוטב‬
‫‪30‬‬
‫‪106,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪44‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,0084‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫קרן קורת‬
‫‪170‬‬
‫‪270,000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪469‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,107‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫פתרונות מימון‬
‫‪40‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3,040‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,0013‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫מפעל מאושר‬
‫‪110‬‬
‫‪614,000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪337‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0197‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫בנק הפועלים לעסקים‬
‫‪660‬‬
‫‪740,000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,5886‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫פועלים לעסקים‬
‫‪12100‬‬
‫‪1,700,000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪709‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,2562‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫פועלים לעסקים ‪2‬‬
‫‪720‬‬
‫‪962,000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,5388‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫קרנות סיוע לעסקים‬
‫‪90‬‬
‫‪697,000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0116‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫קרנות הסוכנות היהודית‬
‫‪20‬‬
‫‪64,400‬‬
‫‪9‬‬
‫‪65‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,1242‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫רווחיות‬
‫‪5400‬‬
‫‪861,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3,250‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33,867‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫תוכנית עסקית‬
‫‪1300‬‬
‫‪1,480,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6,010‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,1418‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫תוכנית עסקית לדוגמא‬
‫‪880‬‬
‫‪139,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪533‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5,571‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫יועץ עסקי‬
‫‪880‬‬
‫‪10,600,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5,330‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0730‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪880‬‬
‫‪465,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪996‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,665‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫ייעוץ פיננסי‬
‫‪480‬‬
‫‪3,290,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5,390‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0700‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫הערכת שווי חברה‬
‫‪390‬‬
‫‪493,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪142‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,3085‬‬
‫!‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫תמחור‬
‫‪320‬‬
‫‪3,520,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5,020‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0290‬‬
‫‪2‬‬
‫‪19‬‬
‫ליווי עסקי‬
‫‪320‬‬
‫‪3,190,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4,670‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0321‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫תבנית לתוכנית עסקית‬
‫‪320‬‬
‫‪361,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,2836‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫הלוואה לפתיחת עסק‬
‫‪390‬‬
‫‪315,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪402‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,4828‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫הלוואה לעסק חדש‬
‫‪260‬‬
‫‪527,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,1282‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23‬‬
‫הלוואה לפתיחת עסק ללא הון עצמי‬
‫‪20‬‬
‫‪48,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0083‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫גיוס אשראי לעסקים‬
‫‪260‬‬
‫‪48,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪668‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,4083‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫הלוואה לעסק קיים‬
‫‪20‬‬
‫‪291,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪77‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0013‬‬
‫‪2‬‬
‫‪26‬‬
‫הלוואות מדינה לפתיחת עסק‬
‫‪10‬‬
‫‪212,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0004‬‬
‫‪2‬‬
‫‪27‬‬
‫הלוואות בערבות מדינה בנק הפועלים‬
‫‪140‬‬
‫‪58,400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,3356‬‬
‫‪3‬‬
‫‪28‬‬
‫קרן פועלים לעסקים‬
‫‪140‬‬
‫‪401,000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪139‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0488‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29‬‬
‫הלוואה להקמת עסק‬
‫‪70‬‬
‫‪424,000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪62‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0115‬‬
‫‪2‬‬
‫‪30‬‬
‫הלוואה לפתיחת עסק בנק הפועלים‬
‫‪20‬‬
‫‪29,400‬‬
‫‪3‬‬
‫אין‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0136‬‬
‫‪2‬‬
‫‪31‬‬
‫הלוואות לעסקים‬
‫‪1600‬‬
‫‪2,540,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5,650‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,0078‬‬
‫!‪1‬‬
‫‪32‬‬
‫הלוואות לעסקים קטנים‬
‫‪720‬‬
‫‪548,000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1,160‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,9459‬‬
‫‪1‬‬
‫‪33‬‬
‫הלוואה מהירה לעסק‬
‫‪30‬‬
‫‪1,680,000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪219‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0005‬‬
‫‪2‬‬
‫‪34‬‬
‫גיוס הלוואות לעסקים‬
‫‪70‬‬
‫‪339,000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪53‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,0144‬‬
‫‪2‬‬
‫‪35‬‬
‫הלוואה מהירה לעסק‬
‫‪30‬‬
‫‪1,680,000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪219‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0005‬‬
‫‪2‬‬
‫‪36‬‬
‫הלוואות לעסקים חדשים‬
‫‪90‬‬
‫‪606,000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0133‬‬
‫‪2‬‬
‫‪37‬‬
‫עסקים לעסקים‬
‫‪10‬‬
‫‪35,800,000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪267‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0002‬‬
‫‪2‬‬
‫‪38‬‬
‫הלוואה בערבות המדינה‬
‫‪3600‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪16‬‬
‫‪699‬‬
‫‪2‬‬
‫‪77,142‬‬
‫‪2‬‬
‫‪39‬‬
‫הלוואה בערבות מדינה‬
‫‪5400‬‬
‫‪178,000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1,150‬‬
‫‪2‬‬
‫‪163,82‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫הלוואות בערבות המדינה‬
‫‪3600‬‬
‫‪128,000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1,060‬‬
‫‪2‬‬
‫‪101,25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪41‬‬
‫הלוואות לעסקים בינוניים‬
‫‪20‬‬
‫‪35,200‬‬
‫‪1‬‬
‫‪48‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0113‬‬
‫‪2‬‬
‫‪42‬‬
‫הקרן לעידוד עסקים‬
‫‪20‬‬
‫‪318,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,0012‬‬
‫‪3‬‬
‫‪43‬‬
‫מטי הלוואות לעסקים קטנים‬
‫‪10‬‬
‫‪9,280‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0107‬‬
‫‪2‬‬
‫‪44‬‬
‫מתי הלוואות לעסקים קטנים‬
‫‪10‬‬
‫‪164,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0006‬‬
‫‪2‬‬
‫‪45‬‬
‫‪express cash‬‬
‫‪10‬‬
‫‪812,000,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪42,500‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0,0000001‬‬
‫‪3‬‬
‫‪46‬‬
‫ליווי בנקאי‬
‫‪90‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪762‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0324‬‬
‫‪2‬‬
‫‪47‬‬
‫גיוס אשראי לעסקים קטנים‬
‫‪30‬‬
‫‪245,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪766‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0036‬‬
‫‪2‬‬
‫‪48‬‬
‫פתרונות לעסקים‬
‫‪20‬‬
‫‪17,300,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,750‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,00002‬‬
‫‪3‬‬
‫‪49‬‬
‫עידוד עסקים קטנים‬
‫‪10‬‬
‫‪321,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪64‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3,1152‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫מתי עזרה לעסקים קטנים‬
‫‪10‬‬
‫‪1,450,000‬‬
‫‪2‬‬
‫אין‬
‫‪2‬‬
‫‪0,00006‬‬
‫‪2‬‬
‫‪51‬‬
‫קרנות לעסקים קטנים‬
‫‪510‬‬
‫‪1,080,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,2408‬‬
‫‪1‬‬
‫‪52‬‬
‫קרנות הלוואות‬
‫‪510‬‬
‫‪356,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,7306‬‬
‫!‪1‬‬
‫‪53‬‬
‫קרן סיוע לעסקים קטנים‬
‫‪51‬‬
‫‪736,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪52‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0035‬‬
‫‪2‬‬
‫‪54‬‬
‫קרנות לעסקים‬
‫‪51‬‬
‫‪7,040,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,00004‬‬
‫‪2‬‬
‫‪55‬‬
‫הלוואות לעסקים קטנים‬
‫‪510‬‬
‫‪536,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,160‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,4852‬‬
‫‪1‬‬
‫‪56‬‬
‫מימון לעסקים חדשים‬
‫‪51‬‬
‫‪906,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0028‬‬
‫‪2‬‬
‫‪57‬‬
‫מימון לעסקים קטנים‬
‫‪51‬‬
‫‪533,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪139‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0048‬‬
‫‪2‬‬
‫‪58‬‬
‫מימון לעסק‬
‫‪51‬‬
‫‪2,660,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪210‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,00009‬‬
‫‪2‬‬
‫‪59‬‬
‫קרן פועלים לעסקים‬
‫‪510‬‬
‫‪371,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,7010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪60‬‬
‫הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים‬
‫‪510‬‬
‫‪682,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪105‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,3813‬‬
‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫הלוואה חוץ בנקאית לעסקים‬
‫‪51‬‬
‫‪604,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0043‬‬
‫‪2‬‬
‫‪62‬‬
‫מימון חוץ בנקאי‬
‫‪510‬‬
‫‪131,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪977‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,9854‬‬
‫‪1‬‬
‫‪63‬‬
‫קרן בערבות מדינה‬
‫‪510‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪75‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,1822‬‬
‫‪2‬‬
‫‪64‬‬
‫קרן הלוואות בערבות מדינה‬
‫‪510‬‬
‫‪60,200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4,3205‬‬
‫‪2‬‬
‫‪65‬‬
‫הלוואה לעסק קיים‬
‫‪51‬‬
‫‪356,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪82‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0073‬‬
‫‪2‬‬
‫‪66‬‬
‫הלוואה עסקית‬
‫‪51‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪220‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,00867‬‬
‫‪2‬‬
‫‪67‬‬
‫הלוואות קרן מדינה‬
‫‪51‬‬
‫‪121,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪103‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0214‬‬
‫‪2‬‬
‫‪68‬‬
‫סיוע לעסקים‬
‫‪510‬‬
‫‪3,690,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪775‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0704‬‬
‫‪2‬‬
‫‪69‬‬
‫הלוואה ‪200000‬‬
‫‪51‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,0684‬‬
‫‪2‬‬
‫‪70‬‬
‫עזרה לעסקים קטנים‬
‫‪510‬‬
‫‪4,610,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪379‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,0564‬‬
‫!‪1‬‬
‫דירוג ביטויים – ‪Phrase Rank‬‬
‫ביטוי ‪ – 31‬נבחר בגלל כמות חיפושים גבוהה‪ ,‬תחרות סבירה‪ ,‬מיקום האתר ורלוונטיות‬
‫‪ 31‬הלוואות לעסקים‬
‫‪ 55‬הלוואות לעסקים קטנים‬
‫‪ 60‬הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים‬
‫‪ 39‬הלוואות בערבות המדינה‬
‫הדמיית חישוב הלוואה‬
‫ייעוץ מומחים בחינם‬
‫ביטוי ‪ – 52‬נבחר בגלל כמות חיפושים גבוהה‪ ,‬תחרות סבירה‪ ,‬מיקום האתר ורלוונטיות‬
‫‪ 52‬קרנות הלוואות‬
‫‪ 64‬קרן הלוואות בערבות מדינה‬
‫‪ 59‬קרן פועלים לעסקים‬
‫‪ 53‬קרן סיוע לעסקים קטנים‬
‫סיפורי הצלחה‬
‫ביטוי ‪ – 17‬נבחר בגלל כמות חיפושים גבוהה‪ ,‬תחרות סבירה‪ ,‬מיקום האתר ורלוונטיות‬
‫הערכת שווי חברה ‪17‬‬
‫‪ 46‬ליווי בנקאי‬
‫‪ 14‬יועץ עסקי‬
‫‪ 15‬רווח תפעולי‬
‫שאלות ותשובות‬
‫ביטוי ‪ – 70‬נבחר בגלל כמות חיפושים גבוהה‪ ,‬תחרות סבירה‪ ,‬מיקום האתר ורלוונטיות‬
‫‪ 70‬סיוע לעסקים קטנים‬
‫‪ 8‬פועלים לעסקים ‪2‬‬
‫‪ 1‬פתרונות מימון לעסקים‬
‫‪ 24‬גיוס אשראי לעסקים‬
‫התייעצות משפטית‬
‫‪ 13‬תוכנית עסקית לדוגמא‬
Скачать