Загрузил Наталья Кравченко

зошит 1

Реклама
Вітюк Валентина Володимирівна
Федіна Маргарита Сергіївна
РОБОТА
НАД СЛОВНИКОВИМИ СЛОВАМИ
1 КЛАС
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
Луцьк – 2017
Рекомендовано методичною радою
педагогічного факультету
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
(протокол № 7 від 15 березня 2017 року)
Рецензенти:
Суржук Т. Б. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та
методики початкового навчання Рівненського державного гуманітарного
університету;
Ковальчук Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики
викладання і культури української мови Рівненського державного
гуманітарного університету.
Вітюк В. В., Федіна М. С.
Робота над словниковими словами. 1 клас: робочий зошит. –
Луцьк: 2017. – 77 с.
Робочий зошит містить систему лінгводидактичних вправ і завдань
для вивчення словникових слів, значення, вимову і написання яких учні
повинні запам’ятати за період навчання в 1 класі. У зошиті запропоновано
лексичне значення слова, дібрано споріднені слова, прислів’я, вірші,
загадки та інші цікаві завдання. Дидактичний матеріал видання має
навчальний, виховний та розвивальний характер і допомагає учням
засвоїти словникові слова, передбачені розділом «Правопис. Орфографія»
чинною навчальною програмою з української мови для учнів 1 класу.
Робочий зошит призначений для учителів початкової школи,
студентів педагогічних університетів, учнів та дбайливих батьків.
© Вітюк В. В., Федіна М. С., 2017
© ПП Іванюк В. П., 2017
ПЕРЕДМОВА
Програма
з
української
мови
приділяє
належну
увагу
словниковій роботі, яка передбачає вивчення слів, значення, вимову й
написання яких учні повинні засвоїти. Організована належним чином
робота зі словниковими словами збагачує лексичний запас учнів,
сприяє розвитку їх усного та писемного мовлення, підвищує
орфографічну грамотність. Процес запам’ятовування словникових
слів є тривалим і залежить від індивідуально-вікових особливостей
дитини, тому вчителі початкової школи повинні систематично й
правильно проводити словникову роботу.
На нашу думку, робота над ознайомленням з новим словом у
першому класі повинна відбуватися в такій послідовності:
1.
2.
3.
4.
Пояснення лексичного значення слова.
Показ малюнка предмета зі словниковим словом.
Вимова слова хором (класом), поодинці (4-5 учнями).
Виразне читання вірша або відгадування загадки.
5. Пояснення асоціацій до слова.
6. Запис звукової моделі слова.
7. Запам’ятовування правильного написання слова: зорове іі
сприйняття зразка написання, порівняння написання і вимови.
8. Вставлення пропущених літер у слова.
9. Робота з реченням.
10. Запам’ятовування споріднених слів.
11. Виконання творчих завдань: доповнення речень, робота з
деформованими реченнями, написання власних висловлювань,
робота з малюнками, аплікаціями.
12. Виконання завдань для кмітливих та ознайомлення з цікавою
інформацією.
Для досягнення позитивного результату щодо запам’ятовування
значення, вимови і написання словникових слів вбачаємо за
необхідне впродовж першого року навчання словникову роботу
організовувати таким чином:
1. Ознайомлення з новим словом.
2. Запам’ятовування учнями значної кількості словникових слів.
3. Багаторазове повторення правильної вимови та правопису слів.
4. Збагачення, уточнення й активізація словника молодших
школярів.
5. Розвиток усного та писемного монологічного мовлення.
Матеріали робочого зошита сприятимуть розумінню лексичного
значення слів, запам’ятовуванню їх правильної вимови, зокрема
наголосу, формуванню орфографічної пильності, правописної
грамотності, доречності
слововживанні.
у
словосполученнях
та
точності
у
Список слів, значення, вимову і написання
яких учні повинні засвоїти
Бабуся, бджола, виразно, вірші, гумка, ґудзик,
джміль, дзиґа, дзьоб, дідусь, допитливий,
загадка, зозуля, ім’я, їжак, Київ, комп’ютер, кукурудза,
лелека, лінійка, лялька, новий, олень, олівець,
папір, парасолька, подруга, радісний, телефон,
Україна, українська, цукерка, цукор, читання.
БАБУСЯ
1. Поясни значення слова.
Бабуся – матір батька або матері, стара жінка.
2. Прочитай виразно вірш.
Це моя ба-бу-ся,
до якої притулюся.
Все бабуся зрозуміє,
поцілує, пожаліє.
Бо бабуся – охорона,
від хвороб всіх оборона (І. Заінчковська).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
село
БАБУСЯ
казка
4. Запиши звукову модель слова.
БАБУСЯ
5. Встав пропущені літери.
«Купи мені, ба⃝⃝сю, будь ласка, кота», – попросив онук.
6. Перепиши речення.
Зранку бабуся Оля приготувала смачні млинці.
____________________________________________
____________________________________________
7. Запам’ятай слова.
Бабуся – бабусенька, бабця, бабуня, бабусечка.
8. Склади розповідь про бабусю за зразком.
Мою бабусю звати _____________________
Вона добра, ___________________________
_____________________________________
Я допомагаю їй _______________________
_____________________________________
_____________________________________
Басусі подобається_____________________
Я люблю свою бабусю____________________________________
9. Завдання для кмітливих.
Кого покличе дід на допомогу ?____________________________
БАБКА –
ГРИБ
БАБКА –
КОМАХА
10. Розмалюй.
БАБУСЯ
БДЖОЛА
1. Поясни значення слова.
Бджола – медоносна комаха, яка збирає нектар із квіток та
переробляє його на мед.
2. Відгадай загадку.
Запиши відповідь.
Наче птиця, крила має,
все літає та співає:
– Я медок для вас ношу,
стережіться, бо вкушу. ____________________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
мед
БДЖОЛА
трудівниця
4. Запиши звукову модель слова.
БДЖОЛА
5. Встав пропущену літеру.
Джмелик і бджол⃝ кружляли над квіткою.
6. Перепиши речення.
На галявину прилетіла бджола.
____________________________________________
____________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Бджола – бджілка, бджілочка, бджолиний, бджоляр.
8. Вивчи прислів’я.
Бджола мала, а й та працює.
У нас, у бджіл, такий девіз:
не працюєш – в мед не лізь.
9. Розмалюй.
10. Прочитай цікаву інформацію.
У перекладі з грецької мови
слово «меліса» означає «бджола».
У народі кажуть: якщо натерти руки
й обличчя листям меліси, тоді бджоли
не будуть жалити.
Меліса – прекрасний медонос, її запах
приваблює бджіл і різних комах та сприяє
кращому запиленню рослин.
ВИРАЗНО
1. Поясни значення слова.
Виразно – чітко, розбірливо, зрозуміло.
2. Прочитай виразно вірш.
Виразно видно на землі,
де бігли кізоньки малі (О. Ткачук).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
читати
ВИРАЗНО
промовляти
4. Запиши звукову модель слова.
ВИРАЗНО
5. Встав пропущені літери.
У школі учні вир⃝зно співали гімн України.
Слухають уважно, а читають вир⃝зно.
6. Перепиши речення.
Вчителька Ярина Василівна виразно читала цікаву історію.
Учні слухали її із захопленням.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Виразно – виразний, виразити, виразність.
8. Склади та запиши речення.
Любить, виразно, Люба, мамі, читати, книги.
____________________________________________
____________________________________________
9. Виразно покажи емоції здивування, радості.
10. Гра «Які слова зайві?» Підкресли їх.
чітко
недбало
зрозуміло
виразно
тихо
розбірливо
невпевнено
В РШ
1. Поясни значення слова.
Вірші – поетичні твори.
2. Прочитай виразно вірш.
Чарівна сила – магія мистецтва
відкриє світ безмежного добра
тому, хто прочитає вірші серцем,
тому, хто здатний вірити в дива (В. Куцик).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
мистецтво
В РШ
поет
4. Запиши звукову модель слова.
ВІРШІ
5. Встав пропущені літери.
Укра⃝нські в⃝рші завжди вражали відвертістю й щирістю.
6. Перепиши речення.
Діти вчилися виразно читати вірші.
Оксані найбільше сподобався вірш про кота.
____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Вірші – віршувати, віршований.
8. Продовж речення.
Я люблю читати вірші про________________________________
_______________________________________________________
Мій улюблений вірш називається __________________________
_______________________________________________________
9. Склади вірш.
Мама, мамочка, матуся,
Ніби сонце в небі, світла.
Я до неї пригорнуся.
Вона добра і привітна.
10. Напиши, яких поетів ти знаєш.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ГУМКА
1. Поясни значення слова.
Гумка – шматочок гуми для стирання написаного;
шматочок гуми зі смаком для жування.
2. Розгадай загадку.
Я негарно написала,
а вона усе злизала.
Олівців моїх сусідка,
це вертлява – буквоїдка.
____________________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
олівець
ГУМКА
художник
4. Запиши звукову модель слова.
ГУМКА
5. Встав пропущені літери.
Г⃝мка – необхідна річ кожного школяра.
Маргарита купила Сергійку олівець з гумко⃝.
6. Перепиши речення.
Іринці подарували рожеву гумку.
____________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Гумка – гумочка, гума, гумовий.
8. Склади і запиши речення.
Зітре, те, олівець, напише, що, гумка.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. Добери слова.
Гумка (яка ?) еластична, _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Намалюй малюнок, використовуючи олівець та
гумку.
ҐУДЗИК
1. Поясни значення слова.
Ґудзик – невеликий предмет, найчастіше круглої форми, який
пришивають на одяг для застібки чи прикраси.
2. Прочитай виразно вірш.
Мій малий руденький цуцик
має ніс – чорненький ґудзик,
має він тоненький хвіст,
й до забав великий хист (А. Мельник).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
прикраса
ҐУДЗИК
голка
4. Запиши звукову модель слова.
ҐУДЗИК
5. Встав пропущені літери.
У баб⃝сі на сукні шість маленьких металевих ґ⃝дзиків.
6. Перепиши речення.
Ґудзик в Оленки відірвався та під ліжком заховався.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Ґудзик – ґудзичок.
8. Порахуй і запиши скільки
на малюнку ґудзиків у формі
квадрата, кола.
______________________________
______________________________
______________________________
9. Намалюй одяг з різними ґудзиками.
10. Прочитай цікаву інформацію.
У давнину ґудзиків не було. Замість ґудзиків використовували
мотузки, потім – фібулу, яка є «бабусею» англійської булавки.
Пізніше винайшли ґудзики, які робили із золота або срібла та
прикрашали коштовним камінням.
ДЖМ ЛЬ
1. Поясни значення слова.
Джміль – корисна комаха роду бджолиних з товстим
мохнатим тільцем, яка запилює рослини.
2. Прочитай виразно вірш.
Коли надворі дощ іде,
у нас на підвіконні
важкий мохнатий джміль гуде –
велика тепла соня (А. Костецький).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
крильця
ДЖМ ЛЬ
квіти
4. Запиши звукову модель слова.
ДЖМІЛЬ
5. Встав пропущені літери.
Джм⃝ль – корисна комаха, яка живе під з⃝млею і живиться
нектаром квітів.
6. Перепиши речення.
Джміль не боїться холоду. Щоб зігрітися, він починає гудіти.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Джміль – джмелиний, джмелик.
8. Добери слова.
Джміль (який?) – молодий, кусючий, _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. Напиши розповідь про джмеля.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
10. Прочитай цікаву інформацію.
Чим відрізняється бджола та джміль?
Бджола – меншого розміру й менш яскравого забарвлення,
облаштовується в дуплах дерев або живе у вуликах, взимку не
гине. Бджолиний мед густіший і добре зберігається.
Джміль – більшого розміру і яскравіший, живе в землі, до зими
зазвичай гине. Джмелиний мед рідкий, недовго зберігається.
ДЗИҐА
1. Поясни значення слова.
Дзиґа – дитяча іграшка у вигляді круга чи кулі на осі, яка за
швидкого обертання утримується у вертикальному положенні.
2. Прочитай виразно вірш.
У Милочки-крутилочки
є дзиґа заводна:
як заведеш – покрутиться
і спиниться вона (Г. Бойко).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
іграшка
ДЗИҐА
обертання
4. Запиши звукову модель слова.
ДЗИҐА
5. Встав пропущені літери.
Оберталася, в⃝ртілася Катрусина дзи⃝а на дерев’яному столі.
6. Перепиши речення.
Вітер швидко крутиться, мов дзиґа, на долині та в ярах.
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Дзиґа – дзиґотіти.
8. Запам’ятай фразеологізм.
Крутитися, мов дзиґа – швидко,
квапливо рухатися.
9. Розмалюй дзиґу.
10. Розкажи про дзиґу, яку ти хочеш мати.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ДЗЬОБ
1. Поясни значення слова.
Дзьоб – подовжена загострена і покрита рогівкою частина
у птахів і деяких тварин.
2. Прочитай виразно вірш.
Духмяно пахне запахуща м’ята,
та дзьобики заховані в хвости.
І сон лоскоче каченятам п’яти,
і мама наказала підрости (Л. Пшенична).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
птах
ДЗЬОБ
ніс і рот
4. Запиши звукову модель слова.
ДЗЬОБ
5. Встав пропущені літери.
Найдовший дзь⃝б серед птахів укра⃝нських лісів має л⃝лека,
його дзьоб має довжину 19 см.
6. Перепиши речення.
Дзьобом дятел добуває з-під кори комашок-шкідників.
7. Запам’ятай споріднені слова.
Дзьоб – дзьобик, дзьобатий, дзьобнути.
8. Відгадай загадку.
Що воно за дивна птиця ?
Світла денного боїться.
Дзьоб крючком, великі очі,
і не спиться їй щоночі.
– Ху-ху-гу! – кричить, співа.
Відгадали? Ні ?.. _________________
9. Склади речення.
Це, птаха, дзьоб, до, навколишньому,
життя, пристосування, в, середовищі.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Запиши назви пташок, яких ти знаєш.
Чи звертав ти увагу на форму, колір, розмір їх дзьоба?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Д ДУСЬ
1. Поясни значення слова.
Дідусь – батьків або материн батько, чоловік похилого віку.
2. Прочитай виразно вірш.
Наш дідусь життя прожив,
скарб великий він нажив –
двійко милих онучат
все сміються та кричать! (С. Гордієнко)
3. Запиши (намалюй) асоціації.
мудрість
Д ДУСЬ
усмішка
4. Запиши звукову модель слова.
ДІДУСЬ
5. Встав пропущені літери.
У нашого дід⃝ся золоті руки. Він чудово ма⃝струє.
6. Перепиши речення.
І сонце сяйвом грає, ______________________________________
куди не подивись,
______________________________________
свої пісні складає
______________________________________
для тебе твій дідусь. _____________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Дідусь – дід, дідок, прадід.
8. Заповни «Родинне дерево».
9. Добери слова.
Дідусь (який ?) – працьовитий, ____________________________
_______________________________________________________
10. Запам’ятай народну мудрість.
Згода та лад у сім'ї – скарб.
Для онука дідусь – розум, а бабуся – душа.
ДОПИТЛИВИЙ
1. Поясни значення слова.
Допитливий – той, хто хоче про все дізнатися, все зрозуміти.
2. Прочитай виразно вірш.
Наш допитливий синок
прочитав аж сто книжок!
І в одній із них знайшов,
де зимує борсучок (А. Ткачук).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
дослідник
ДОПИТЛИВИЙ
енциклопедія
4. Запиши звукову модель слова.
ДОПИТЛИВИЙ
5. Встав пропущені літери.
Допи⃝лива людина багато знає. Ці знан⃝⃝ допомагають їй в
різних життєвих ситуаціях.
6. Перепиши речення.
Допитливі учні люблять вивчати всі предмети, щоб багато знати
про навколишній світ.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Допитливий – допитливість, допитуватися.
8. Прочитай виразно вірш.
«Чому зебра полосата?» –
запитала Юля в тата.
«А чому, свинка рожева
і чому ростуть дерева?
А чому вода прозора
і для чого світять зорі?» (Ю. Овчаренко-Пахарчук)
9. Продовж речення.
Дітей, які хочуть все дізнатися, називають – чомусики, ________
_______________________________________________________
10. Розглянь малюнки. Обведи правильну відповідь.
ЗАГАДКА
1. Поясни значення слова.
Загадка – короткий опис подій, предметів, явищ, які потрібно
впізнати, відгадати.
2. Прочитай виразно потішку.
Я – малесеньке дитятко
загадаю вам загадку.
Відшукає той відгадку,
хто скуштує шоколадку (В. Кисленко).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
знання
ЗАГАДКА
кмітливість
4. Запиши звукову модель слова.
ЗАГАДКА
5. Встав пропущені літери.
Матвій заг⃝дав однокласникам з⃝гадки про звірят.
6. Перепиши речення.
Загадочка – до міркувань і суджень кладочка.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Загадка – загадувати, загадковий, загадковість, загадково.
8. Добери слова.
Загадка (яка?) – вдала, ____________________________________
_______________________________________________________
Загадка (що робить?) – зацікавлює, _________________________
_______________________________________________________
9. Запам’ятай фразеологізм.
Говорити загадками – висловлювати думку натяками.
10. Склади загадки. Для цього описуй предмет
словами, але не називай його.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ЗОЗУЛЯ
1. Поясни значення слова.
Зозуля – перелітний птах зі світло-сірим оперенням, який сам
не висиджує, а кладе яйце в чужі гнізда.
2. Прочитай виразно вірш.
А я у гай ходила
по квітку ось яку!
А там дерева – люлі,
і все отак зозулі: «Ку-Ку!» (П. Тичина)
3. Запиши (намалюй) асоціації.
гніздо
ЗОЗУЛЯ
пташка
4. Запиши звукову модель слова.
ЗОЗУЛЯ
5. Встав пропущені літери.
Зоз⃝лям смакує мохната гусінь. З⃝зулі зимують в А⃝риці.
6. Перепиши речення.
Зозуля має сіре пір’я зі смужками і довгий хвіст.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Зозуля – зозуленька, зозулечка, зозулька, зозуленя, зозуленятко.
8. Прочитай акровірш (перші літери кожного рядка).
Зранку, вдень і в надвечір’я,
облітаю ліс уздовж і вшир’я,
занесу своє яєчко
у чуже якесь гніздечко,
легко всівшись на суку,
я роки лічу: «Ку– ку !» (М. Романченко)
9. Утвори слово.
Я
ЗОЗУЛ
ЬКА
____________________________
____________________________
ЕНЬКА ____________________________
10. Прочитай цікаву інформацію.
Є народні прикмети, пов’язані із зозулею.
Зозуля довго кує – на теплу погоду.
Як перший раз зозуля закує і в кишені є гроші, то тоді все літо
будуть гроші.
М'Я
1. Поясни значення слова.
м'я – особиста назва людини, що дають їй після народження.
2. Відгадай загадку.
Всі хочуть, як народиться дитина,
щоб Я було красиве і дзвінке,
бо носить все життя мене людина,
тож відгадай, що я таке? ______________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
незвичне
М’Я
назва
4. Запиши звукову модель слова.
ІМ’Я
5. Встав пропущені літери.
Кожна людина має своє ім’⃝. Добре ім’я – найкраще багатство.
6. Перепиши речення.
Батьки завжди вчили мене дорожити своїм ім’ям, ставитися
відповідально до всіх справ.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
м’я – іменний, імення,
іменувати, безіменний.
8. Напиши імена рідних.
Мама ______________________, тато _______________________
брат _______________________, сестра _____________________
бабуся _____________________, дідусь _____________________
9. Продовж речення.
Моя мама ласкаво називає мене ___________________________
Друзі звертаються до мене ________________________________
10. Напиши, що означає твоє ім’я.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ЇЖАК
1. Поясни значення слова.
Їжак – невелика тварина, вкрита твердими голками.
2. Прочитай виразно вірш.
Листочками прикрашав їжачок домівку,
на стіні повісив він із калини гілку.
Під дверима мох підбив,
бо домівку він любив (С. Федін).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
колючки
ЇЖАК
клубочок
4. Запиши звукову модель слова.
ЇЖАК
5. Встав пропущені літери.
Кол⃝чки й згортання в клубок – це пр⃝родний захист ⃝жачка
від хижаків.
6. Перепиши речення.
У їжаків хороший слух і нюх. Їжакові очі розрізняють кольори.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Їжак – їжачок, їжаченя, наїжджений, їжачок, їжаковий.
8.З’єднай слова.
МАЛЕНЬКИЙ
ЇЖАЧЕНЯ
КОЛЮЧИЙ
ЇЖАЧОК
СІРЕНЬКЕ
ЇЖАК
9. Склади речення про їжака.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Прочитай цікаву інформацію.
Зазвичай основним меню їжаків є комахи, слимаки, равлики,
дощові черв’яки, рідше – жолуді, ягоди, гриби і фрукти.
Колючки деяких видів їжаків можуть виявитися отруйними.
Їжачки народжуються без голок, голки у них з’являються через
декілька годин. Не можна брати їжаків додому, бо у неволі вони
практично не виживуть.
КИЇВ
1. Поясни значення слова.
Київ – столиця України.
2. Прочитай виразно вірш.
Київ – серце України
і найстарше місто в світі,
хоч пройшов усякі зміни,
гарний весь – в зимі і в літі (Р. Купчинський).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
історія
КИЇВ
держава
4. Запиши звукову модель слова.
КИЇВ
5. Встав пропущені літери.
Б⃝ду мріяти на крилах надій, Ки⃝в – місто моїх мрій.
6. Перепиши речення.
Київ – одне з найбільших міст України, яке розвивається та
розквітає новими барвами.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Київ – київський, киянка, киянин.
8. Склади прислів’я.
Дурний, і, розуму, в Києві, не купить.
___________________________
___________________________
_______________________________________________________
9. Розмалюй каштани, які ростуть на вулиці
Хрещатик.
10. Прочитай цікаву інформацію.
Вулиця Хрещатик – одна з найкоротших центральних вулиць
світу, а також одна з найширших центральних вулиць світу.
Київ – одне з найзеленіших міст Європи.
КОМП’
ТЕР
1. Поясни значення слова.
Комп’ютер – одна з назв електронної обчислювальної машини.
2. Відгадай загадку.
Може він порахувати,
може він пісні співати,
малювати і писати,
з другом швидко нас зв’язати.
Він багато чого може
і завжди нам допоможе! ________________________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
техніка
КОМП’
ТЕР
інтернет
4. Запиши звукову модель слова.
КОМП’ЮТЕР
5. Встав пропущені літери.
Маринині бат⃝ки купили нового ком⃝’юте⃝а.
6. Перепиши речення.
Мій комп’ютер допомагає робити уроки.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Комп’ютер – комп’ютерний.
8. Добери слово.
На комп’ютері можна (що робити?) –
читати,_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. Заповни таблицю.
Позитивний вплив
комп’ютера
Негативний вплив
комп’ютера
10. Намалюй кольоровими олівцями комп’ютер.
КУКУРУДЗА
1. Поясни значення слова.
Кукурудза – рослина, що має грубе високе стебло та їстівні
зерна, зібрані в качан.
2. Відгадай загадку.
На городі молодиця
розплела свої косиці
та й колише в повиточках
золотих зернят рядочки. ________________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
поле
КУКУРУДЗА
зерна
4. Запиши звукову модель слова.
КУКУРУДЗА
5. Встав пропущені літери.
Малюки л⃝блять смакувати кукуруд⃝яні палички.
6. Перепиши речення.
Кукурудза – продукт харчування та корм для худоби.
_______________________________________________________
________________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Кукурудза – кукурудзяний.
8. Допиши речення.
Я люблю їсти такі страви з кукурудзи:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
9. Розмалюй.
10. Прочитай цікаву інформацію.
Батьківщиною кукурудзи вважають Америку.
Зазвичай кукурудза буває жовтого кольору, але існує червона,
фіолетова, синя і навіть чорна.
Кукурудза містить багато вітамінів, які корисні для розвитку.
Постійне вживання кукурудзи в їжу сприяє покращенню
здоров’я людини.
ЛЕЛЕКА
1. Поясни значення слова.
Лелека – великий перелітний птах із довгим прямим дзьобом
та довгими ногами.
2. Прочитай виразно вірш.
Лелека – чорногузка –
це символ України,
як оберіг у хаті
великої родини (Р. Гришина).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
дзьоб
ЛЕЛЕКА
символ
4. Запиши звукову модель слова.
ЛЕЛЕКА
5. Встав пропущені літери.
Де л⃝л⃝ка родиться – там ⃝астя водиться.
6. Перепиши речення.
Над будинком кружляв лелека. Він шукав місце для гнізда.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Лелека – лелеча, лелечиха, лелеченя, лелечий, лелечин.
8. Склади прислів’я.
Весну, лелеки, прилетіли, здалека, принесли.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
9. Підкресли в дужках правильне слово та запиши.
У лелеки (зелені, чорні) ______________________________очі.
У лелеки (довгий, короткий) _______________________ дзьоб.
У лелеки (широкий, тонкий) _______________________ дзьоб.
У лелеки (тупий, гострий) __________________________ дзьоб.
У лелеки (чорні, червоні) ___________________________ ноги.
У лелеки (біле, жовте) ______________________________ пір’я.
10. Прочитай цікаву інформацію.
Лелеку в народі називають: бусел, боцюн, бузько, чорногуз,
клекотень, гайстер, жабоїд, бушля. Лелека – слово запозичене з
турецької мови; птах одержав назву за характерний звук від
крил під час польоту.
Л Н ЙКА
1. Поясни значення слова.
Лінійка – прилад для креслення ліній.
2. Відгадай загадку.
Треба завжди її мати,
щоб дві крапочки з’єднати.
________________________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
креслення
Л Н ЙКА
математика
4. Запиши звукову модель слова.
ЛІНІЙКА
5. Встав пропущені літери.
Кр⃝слив акуратно лінії Андрійко за допомогою лін⃝йки.
6. Перепиши речення.
Учень вийняв з пеналу дерев’яну лінійку, олівчик та гумку.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Лінійка – лінія, лінійний.
8. Виміряй лінійкою довжину і
ширину зошита, запиши відповідь.
Довжина_________________________
Ширина _________________________
9. Напиши для чого використовують лінійку.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Накресли квадрат і трикутник, використовуючи
лінійку і олівець.
ЛЯЛЬКА
1. Поясни значення слова.
Лялька – дитяча іграшка у вигляді фігури людини.
2. Прочитай виразно вірш.
Ось день скінчивсь. Закрию книжку,
бо скрізь вже тінь і лялька спить.
І я вкладусь в м’якеньке ліжко,
і теж засну як лялька вмить! (Н. Забіла)
3. Запиши (намалюй) асоціації.
іграшка
ЛЯЛЬКА
дитинство
4. Запиши звукову модель слова.
ЛЯЛЬКА
5. Встав пропущені літери.
В ⃝країні був досить пошир⃝ний театр ручних л⃝льок.
6. Перепиши речення.
Наталочці подарували нову велику ляльку, яка вміє розмовляти,
а також ходити.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Лялька – ляльковий, лялечка, ляльковод, лялькарство.
8. Добери слова.
Лялька (яка?) – нова, _____________________________________
_______________________________________________________
Лялька (що робить?) – співає, лежить, __________
___________________________________________
9. Покажи виставу, у якій
всі ролі виконують ляльки.
10. Прочитай цікаву інформацію.
Лялька-мотанка в жодному разі не шиється,
не проколюється голками чи шпильками –
тільки мотається.
Її виготовляли із щирими побажаннями,
наділяли різними символічними значеннями:
на щасливу долю, на успіх і здоров’я,
на добро і злагоду.
НОВИЙ
1. Поясни значення слова.
Новий – який недавно виник, з’явився, не існував раніше.
2. Прочитай виразно вірш.
На порозі Рік Новий –
добрий, світлий, чарівний.
Щастя, злагоду – усе
хай до хати нам несе! (Ю. Турчина)
3. Запиши (намалюй) асоціації.
винайдений
НОВИЙ
подарунок
4. Запиши звукову модель слова.
НОВИЙ
5. Встав пропущені літери.
Н⃝вий рік – перший день року, початок календарного року.
Нов⃝й костюм – вперше в⃝говлений, який ще не носили.
Нови⃝ учень – незнайомий, який з’⃝вився вперше в класі.
6. Перепиши речення.
У Ростислава – нова книга, а в Ірини – нове платтячко.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Новий – новенький, новесенький,
по-новому, новітній.
8. Прочитай прислів’я.
Нових друзів май, а старих не забувай.
Бережи одяг поки новий, а здоров’я – поки молодий.
9. Добери слова.
Я мрію про нову _________________________________________
Моїм батькам подобаються нові ___________________________
В наш клас прийшла нова _________________________________
На Новий рік мені подарували ____________________________
10. Розмалюй.
ОЛЕНЬ
1. Поясни значення слова.
Олень – велика дика тварина із гілчастими рогами і коротким
хвостом.
2. Прочитай виразно вірш.
Він нікого не чіпає,
в лісі їсть траву, гуляє.
Любить світлий білий день,
наш улюблений олень (Ю. Тихонов).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
роги
ОЛЕНЬ
ліс
4. Запиши звукову модель слова.
ОЛЕНЬ
5. Встав пропущені літери.
У слов’ян ⃝лень уважався уособленням предків.
6. Перепиши речення.
Олені живуть у лісах, у сильну спеку ховаються у воду.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Олень – оленятко, оленяр, олениця,
оленярство, оленячий.
8. Встав пропущені слова.
На _______________ його корона з гілля,
копитця топчуть буйне зілля.
На _______________ плямки білі, наче день,
звірятко звати це – _____________________.
9. Запиши слова.
___________________________
______________________
10. З’єднай лініями слова і малюнки.
ОЛ ВЕЦЬ
1. Поясни значення слова.
Олівець – тоненька паличка сухої фарби в дерев'яній оправі,
якою пишуть, креслять, малюють.
2. Прочитай виразно вірш.
Мій знайомий олівець
малювати молодець.
Дуже любить дарувати
він малюночки малятам (І. Мацюк).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
малювання
ОЛ ВЕЦЬ
пенал
4. Запиши звукову модель слова.
ОЛІВЕЦЬ
5. Встав пропущені літери.
Слово «⃝ліве⃝ь» походить від назви матері⃝лу, з якого його
в⃝готовляли – олова.
6. Перепиши речення.
Дерев’яні чудо-олівці заховалися в коробці.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Олівець – олівчик.
8. Завдання для кмітливих.
Скільки олівців зображено на малюнку?_____________________
Якого кольору олівець посередині малюнку?_________________
Якого кольору олівець тобі подобається найбільше?___________
Скільки олівців у твоєму пеналі?___________________________
9. Прочитай скоромовки та вивчи одну з них.
Куди пішов олівець?
До циркуля в гості:
показати букву А
маленькому Кості.
Гриць малює олівцем
гусеницю з горобцем.
У крамниці продавець
загубив свій олівець.
10. Обведи олівцем, розмалюй.
ПАП Р
1. Поясни значення слова.
Папір – матеріал для писання, друку, малювання тощо, який
виготовлений з деревної та іншої маси.
2. Відгадай загадку.
Його всі цінують, люблять і шанують,
на нім і друкують, пишуть і малюють,
і виготовляють різні саморобки:
килимки, закладки, кошики й коробки.
________________________________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
письмо
ПАП Р
ножиці
4. Запиши звукову модель слова.
ПАПІР
5. Встав пропущені літери.
Пап⃝р складно вигот⃝вляти, ⃝ле легко знищити.
6. Перепиши речення.
Вчитель у школі наказав дітям берегти папір.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Папір – паперовий, папірець, папірус.
8. Випиши виділені слова та сполучення слів.
Коли дитячі руки папірець візьмуть, _______________________
швидко паперові фігурки оживуть: _______________________
паперовий човник в калюжі попливе,_______________________
літак паперовий у небі загуде,
_______________________
тюлень паперовий і паперовий кажан, ______________________
паперовий півник і паперовий кран. ______________________
Цікаво з паперу фігурки робити,
_______________________
у паперовім світі папірчикам жити. _______________________
9. Допиши слова: паперу, папером, папері.
Будинок з __________________
Працювали з _______________
Задоволені _________________
Малювали на _______________
Клеїли на __________________
10. Зроби кораблик з паперу
за зразком.
ПАРАСОЛЬКА
1. Поясни значення слова.
Парасолька – закріплений на палиці, обтягнутий матерією
складений каркас (основа) для захисту від дощу і сонця.
2. Прочитай виразно вірш.
Парасольки кольорові,
як грибочки у діброві,
над малятами схилились,
дітки щоб сухі лишились (Н. Мазур).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
дощ
ПАРАСОЛЬКА
захист
4. Запиши звукову модель слова.
ПАРАСОЛЬКА
5. Встав пропущені літери.
Людина під парасол⃝кою схожа на гри⃝.
6. Перепиши речення.
Парасолька – чудовий захист від дощу та сонця.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Парасолька – парасоля, парасолькоподібний, парасольковий.
8. Розмалюй.
9. Випиши слова, які повторюються у вірші.
Уже зранку дощ іде,
сонечко зовсім бліде.
Парасольку гарну маю,
парасольку відкриваю:
парасоля захистить,
від дощу зможе прикрить.
Уже зранку сонце світить,
спека-спека, духота.
Парасольку гарну маю,
парасольку відкриваю.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
10. Зроби аплікацію парасольки
з кольорового паперу.
ПОДРУГА
1. Поясни значення слова.
Подруга – дівчина або жінка, яка дружить із ким-небудь.
2. Прочитай виразно вірш.
Моя сестричко, ти моя кровинка,
моя найліпша подруга в житті!
У тебе серце, мов палка жаринка,
яка бува печеться в самоті (Г. Коназюк).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
дівчина
ПОДРУГА
дружба
4. Запиши звукову модель слова.
ПОДРУГА
5. Встав пропущені літери.
Скажи, хто твоя п⃝друга, і я скажу, хт⃝ ти.
6. Перепиши речення.
Вірність подруги перевіряють не тільки в біді, а й у радості.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Подруга – подружка, дружба, дружити, по-дружньому.
8. Випиши виділені слова.
Я подрузі відкрию свою таємницю,
подружці я намалюю синицю,
цукерку смачненьку подружці віддам,
подруженька скаже: «Спасибі, гам-гам!»
_________________________________
_________________________________
_________________________________
9. Добери слова.
Подруга (яка?) – вірна, ___________________________________
_______________________________________________________
Подруга (що робить?) – втішає, ____________________________
_______________________________________________________
10. Напиши розповідь про свою подругу.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
РАД СНИЙ
1. Поясни значення слова.
Радісний – той, який відчуває радість з приводу чого-небудь.
2. Прочитай виразно вірш.
Посередині у таночку,
у червоному віночку,
полем дівчинка гуляє,
радісно собі співає (І. Федін).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
настрій
РАД СНИЙ
день
4. Запиши звукову модель слова.
РАДІСНИЙ
5. Встав пропущені літери.
Сон⃝е світило нам над землею. Ми р⃝дісні були.
6. Перепиши речення.
Радісний і щасливий син подарував мамі на день народження
польові квіти, а бабуся – кришталеву вазу.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Радісний – радість, радіти, радісна.
8. Домалюй рибки, щоб
створити радісний настрій
дівчинці.
9. Запам’ятай прислів’я.
Радісна праця – радісне життя.
Краще сумна правда, ніж радісна
брехня.
10. Напиши розповідь про твій радісний день.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
ТЕЛЕФОН
1. Поясни значення слова.
Телефон – вид зв'язку, що дає змогу спілкуватися на відстані.
2. Прочитай виразно вірш.
Лиш телефон задзеленчить,
Іванко в слухавку кричить:
– Алло! Привіт! Іван на дроті!
Що? Татусеві по роботі?..
Так, знаю я, що мамі й тату
теж можуть телефонувати (Б.Бойко).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
дзвінок
ТЕЛЕФОН
голос
4. Запиши звукову модель слова.
ТЕЛЕФОН
5. Встав пропущені літери.
Дивний прилад теле⃝он: мови нем⃝є – а говорить.
6. Перепиши речення.
Живе спілкування – приємніше, ніж розмова по телефону.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Телефон – телефонувати.
8. Розмалюй телефони.
9. Запиши телефонну розмову.
______________________________
______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Допоможи дівчині пройти лабіринт.
УКРАЇНА
1. Поясни значення слова.
Україна – незалежна суверенна держава Європи, країна,
наша Батьківщина.
2. Прочитай виразно вірш.
Моя Україна – то мамина ласка,
червона калина, бабусина казка.
Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя..
Я кращої в світі країни не знаю.
Л. Савчук
3. Запиши (намалюй) асоціації.
Батьківщина
УКРАЇНА
козак
4. Запиши звукову модель слова.
УКРАЇНА
5. Встав пропущені літери.
Наша с⃝ава – Укра⃝нська держава. Всюд⃝ на світі добре,
а вдома на⃝краще.
6. Перепиши речення.
Я щасливий, що живу в Україні.
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Україна – українець, українка, українці, український.
8. Склади прислів’я.
Людина, що, соловей, без, землі, рідної, без, гнізда.
_______________________________________________________
9. Запиши символи України.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
10. Прочитай цікаву інформацію.
Україна – це найбільша за площею країна в Європі.
На території України зосереджено четверту частину чорнозему
(родючих ґрунтів) на планеті.
Україна є одним з найбільших виробником меду у світі.
УКРАЇНСЬКА
1. Поясни значення слова.
Українська – виготовлена в Україні,
з України.
2. Прочитай виразно вірш.
Мово, українська, мово моя мила!
Ти уся із співу, весняних дібров.
Ясна – як усмішка, чиста – як сльозинка.
Ти моє найбільше щастя і любов (Л. Лужецька).
3. Запиши (намалюй) асоціації.
пісня
УКРАЇНСЬКА
майстриня
4. Запиши звукову модель слова.
УКРАЇНСЬКА
5. Встав пропущені літери.
Держ⃝вною мовою є укра⃝нс⃝ка.
6. Перепиши речення.
Українська пісня – це душа нашого народу.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Українська – Україна, українка, українці.
8. Вивчи напам'ять вірш.
Вишита сорочка. Хрестики дрібненькі –
в них сплелись надія, віра і любов...
Пісня українська, щебет соловейка
Мова материнська – милий серцю край.
О. Діденко
9. Напиши про українські звичаї.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Прочитай цікаву інформацію.
Українська вишивана сорочка символізує любов і вірність.
Українська трембіта – це найдовший музичний інструмент
у світі.
«Щедрик» – це різдвяна українська народна пісня, яка
отримала всесвітню популярність.
ЦУКЕРКА
1. Поясни значення слова.
Цукерка – солодкий кондитерський виріб.
2. Відгадай загадку.
В розмальованій хустині,
солоденька всередині.
Коли нею почастують,
діти тішаться, ласують. ______________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
солодощі
ЦУКЕРКА
гостинець
4. Запиши звукову модель слова.
ЦУКЕРКА
5. Встав пропущені літери.
Коли цук⃝рку ти з’їдаєш, то в див⃝світ відразу поринаєш.
6. Перепиши речення.
Дідусь приніс Лесику цікаву цукерку: на паличці медяний
ведмедик, якого можна смоктати.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Цукерка – цукерковий, цукерниця, цукерня, цукерочка.
8. Прочитай потішку.
Цілий день цукерки хрума
неслухняний цей Тарас,
про цибулю як подума –
сльози котяться ураз (О. Рамська).
9. Добери слова.
Цукерка (яка?) – улюблена, _____________
_____________________________________
_____________________________________
Цукерка (що робить?) – смакує, ___________________________
_______________________________________________________
10. Розмалюй серед солодощів цукерки.
ЦУКОР
1. Поясни значення слова.
Цукор – продукт харчування, солодка на смак кристалічна
речовина, що виготовляється з цукрових буряків.
2. Відгадай загадку.
Білий, як сніг, в пошані у всіх,
до рота попав – там і пропав.
________________________
3. Запиши (намалюй) асоціації.
варення
ЦУКОР
солодко
4. Запиши звукову модель слова.
ЦУКОР
5. Встав пропущені літери.
⃝укор дуже смачни⃝, але ним зловживати не можна!
6. Перепиши речення.
В Україні цукор виготовляють із цукрового буряка,
у Канаді – із цукрового клена, на Кубі – із цукрової тростини.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Цукор – цукорниця, цукристий, цукринка, цукровий.
8. Випиши виділені слова.
Цук, цук, цук – цукровий цар,
В цукровім царстві – господар.
Цукрове поле, цукровий сад,
Цукрові квіти й виноград.
Із цукру все в країні тій,
І я хотів би жити в ній.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. Склади прислів’я.
Добре, мед, за, цукор, слово, і, краще .
_______________________________________________________
10. Розгадай кросворд.
Ц
У
К
О
Р
ЧИТАННЯ
1. Поясни значення слова.
Читання – уміння читати, сприймати надрукований текст.
2. Прочитай виразно вірш.
В кожнім домі, в кожній хаті,
Дружба з книгою – це свято,
у містах і на селі,
не було б його у нас,
хто навчився вже читати,
ми не знали так багато
має книжку на столі.
про новий і давній час.
С. Михалков
3. Запиши (намалюй) асоціації.
знання
ЧИТАННЯ
мудрість
4. Запиши звукову модель слова.
ЧИТАННЯ
5. Встав пропущені літери.
Користь ⃝итанн⃝ дуже велика:
л⃝дина пізнає для себе ⃝ось нове й цікаве про довкілля.
6. Перепиши речення.
Для мене читання книг – найкраще захоплення.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запам’ятай споріднені слова.
Читання – читати, читала, читав.
8. Добери слова.
Читання (що робить?) – веселить,
________________________________
Можна читати (що?) – журнали,
_______________________________________________________
9. Склади речення.
Діти, читання, це, через яке, віконце, бачать і пізнають, світ і
самих себе.
_______________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
10. Напиши, чому тобі подобається читання.
_______________________________________________________
________________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________________
________________________________
Контрольні завдання
1. Лінгвістична гра «Буквоїд».
У поданих словах постав наголос.
Жив-був дід Буквоїд.
Він їв букви на обід
замість печива до чаю.
Встав, яких не вистачає.
Баб…ся, б…ола, в…разно, вірш…, …умка, …удзик, джміл…,
дзи…а, дз…об, дідус…, доп…тливий, з…гадка, з…з…ля, ім…я,
їж…к, …иїв, комп…ютер, кукуру…а, л…л…ка, лін…йка, лял…ка,
нов…й, олен…, олівец…, пап…р, парасол…ка, п…друга, радіс…ий,
т…л…фон, …країна, …країнс…ка, цук…рка, ц…кор, чита…я.
2. Знайди словникові слова, запиши їх.
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
3. Продовж речення, дописавши словникові слова,
які звучать на уроках
- математики _______________________________________________
- читання _________________________________________________
- природознавства __________________________________________
- трудового навчання _______________________________________
4. Назви твори (казки, оповідання, вірші), літературними
героями яких є бабуся, дідусь, лялька, подруга.
____________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________
5. Склади розповідь про Україну, використавши
словникові слова.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
ЗМ СТ
1. Бабуся …………………………………………… 6
2. Бджола ………………………………………...... 8
3. Виразно …………………………………..…….. 10
4. Вірші ……………………………………………. 12
5. Гумка …………………………………………… 14
6. Ґудзик …………………………………………... 16
7. Джміль ………………………………………...... 18
8. Дзиґа …………………………………………….. 20
9. Дзьоб ……………………………………………. 22
10. Дідусь ………………………………………….. 24
11. Допитливий …………………………………… 26
12. Загадка ………………………………………… 28
13. Зозуля …………………………………………. 30
14. Ім’я …………………………………………….. 32
15. Їжак ……………………………………….…… 34
16. Київ ……………………………………………. 36
17. Комп’ютер ………..…………………………….. 38
18. Кукурудза ……………………………………………. 40
19. Лелека………………………………………………… 42
20. Лінійка ……………………………………………….. 44
21. Лялька ………………………………………………... 46
22. Новий ………………………………………………… 48
23. Олень ………………………………………………… 50
24. Олівець ………………………………………………. 52
25. Папір …………………………………………………. 54
26. Парасолька ……………………………………….….. 56
27. Подруга ……………………………………….……… 58
28. Радісний ……………………………………….……... 60
29. Телефон …………………………………………….… 62
30. Україна ………………………………………….……. 64
31. Українська ……………………………………….…… 66
32. Цукерка ………………………………………….……. 68
33. Цукор ………………...………………………………… 70
34. Читання ………………………..…….………………........ 72
35. Контрольні завдання …………………………………….. 74
Скачать