Загрузил Abdulaziz Rahmatillayev

factura 605dbe8d7920b700019e83c2 (1)

Реклама
Саҳиф а 1 дан 1
ID: 605dbe8d7920b700019e83c2
Етказиб берувчи ҚҚС тўловчиси
2021 йил 19 Мартдаги
8993354–сонли шарт номага
2021 йил 26 Мартдаги
2785–сонли
ҲИСОБВАРАҚ-ФАКТУРА
Етказиб берувчи:
Манзил:
Етказиб берувчининг
идентификация рақами
(СТИР):
ҚҚС тўловчисининг
рўйхатдан ўтиш коди:
Банк ҳисобварағи:
Банк МФО:
№
Сотиб олувчи:
Манзил:
Сотиб олувчининг
идентификация рақами (СТИР):
ҚҚС тўловчисининг
рўйхатдан ўтиш коди:
Банк ҳисобварағи:
Банк МФО:
304491653
314150024335
20208000900702179001
00721
Товар (иш, хизмат)лар
номи
Товар (хизмат)лар Ягона электрон миллий каталоги бўйича идентификация коди
ва номи
Ўлчов
бирлиги
Миқдори
1
2
3
4
×
1
ООО "GRAND MUSAFFO SAVDO SERVI
Наманагна вилоят и Чорт ок Тумани Дуст лик МФЙ Ист икбол
№141 уй
Принт ер #44354920#
08443001 – ва бошқалар
т ўплам
1,0000
Нархи
5
ХАЛК ДЕПУТАТЛАРИ АНД ВИЛ КЕН КОТ
А.НАВОИЙ ШОХ КУЧА 126-УЙ
207333224
100021860034017011903340001
00014
ҚҚС
Етказиб бериш
қиймати
6
ставка
сумма
7
8
ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда етказиб бериш
қиймати
9
2 320 869,57
2 320 869,57
15,0000
348 130,43
2 669 000,00
Жами:
2 320 869,57
x
348 130,43
2 669 000,00
Жами тўлашга: Икки миллион олт и юз олт миш т ўққиз минг с ўм 0 т ийин
Раҳбар: КАХХАРОВ АКМАЛЖОН АКРАМЖОНОВИЧ
Бош бухгалтер:
Товар берди:
№2005133072
26.03.2021 15:59:36
ЮБОРИЛГАН
КАХХАРОВ АКМАЛЖОН АКРАМЖОНОВИЧ
операт ор: soliqservis.uz
Раҳбар: ТОЙЧИЕВА НАСИБАХОН САЙФУДИНОВНА
Бош бухгалтер: ЯКИМОВА ГУЛНОЗА РАХМАТУЛЛАЕВНА
Скачать