Uploaded by Валерия Ларионова

пр 6

advertisement
Мета заняття: Формування уяви про конструкції штабелів і їх
розміщення на нижньому складі.
У практиці лісозаготівельних підприємств для круглих лісоматеріалів
довжиною понад 2 м застосовують різні конструкції штабелів: рядовий,
щільно-рядовий, пачковий, щільний, пакетний з контейнерів, пакетний з
пучків. Застосування того чи іншого штабеля залежить від типу складу і
термінів зберігання, застосовуваних машин, механізмів і їх захватних
пристроїв на штабелюванні або відвантаженні.
Рис.1. Конструкції штабелів:
а - рядовий; б - пачковий; в - щільний; г - пакетний з контейнерів; д пакетний з пучків;
1 - підкладка; 2, 3 - горизонтальні і вертикальні прокладки
У рядовому штабелі (рис. 1 а) лісоматеріали укладають на підкладки
1 паралельними рядами, між якими прокладають дві-три паралельні
прокладки 2. Окремі колоди в ряду кладуть щільно одне до іншого, а для
швидкого і кращого просушування з невеликими (0,03-0,05 м) проміжками
(розріджений штабель).
Товщина прокладок близько 1/3 діаметра колод, але не менше 0,1-0,12
м; прокладки розташовують на відстані 1-1,5 м від кінців колод. У цих
штабелях забезпечується добре просушування лісоматеріалів. Конструкція
штабелів по кінцях стійка. Однак місткість штабеля цієї конструкції менше,
ніж інших, потрібні значна кількість прокладок і великі витрати ручної
праці при розкочування колод по штабелю і формуванні пачок на штабелі.
Вони дозволяють застосування тільки стропних захватних пристроїв.
Висота штабелів визначається технічною характеристикою
штабелювальних механізмів. У щільнорядовому штабелі багатошарові ряди
лісоматеріалів відокремлюються горизонтальними прокладками.
Пачковий штабель (рис. 1 б) застосовують при механізованому
укладанні лісоматеріалів. У них пачки лісоматеріалів відокремлені один від
одного горизонтальними 2 і похилими 3 прокладками. Обсяг укладаються
пачок залежить від вантажопідйомності машини, що працює на укладанні
та розбирання штабелів. При укладанні в штабель пачок лебідками
горизонтальні прокладки по товщині повинні бути не менше 0,14-0,16 м і
укладені відземками у бік руху пачки, при штабелюванні кранами кінці
прокладок в рядах чергують. Діаметр похилих прокладок 0,08-0,10 м. Вони
повинні мати нахил в сторону укладання пачок. Цей штабель високої
місткості, вимагає менше прокладок, виключає операції розбирання і
формування пачки, спрощує зачіпку пачки стропами. Просушка
лісоматеріалів гірша, ніж в рядовому з прокладками, але краща ніж в
щільних штабелях.
Щільний штабель (рис. 1 в) виключає потребу в прокладок. Його
конструкція дозволяє застосовувати торцеві або щелепні грейферні захвати
(рис. 2).
Рис.2. Конструкція поворотного навантажувача ПЕ-08Б:
Вантажопідйомність 800 кг. Складається з рами 1, закріпленій ззаду на
тракторі ЮМЗ-6Л/6М, гідросистеми, колони з механізмом повороту 2,
„ламаної” стріли 3, гідроциліндрів 4 та 5 керування стрілою
вантажозахватного пристрою (грейфера) 6 та виносних опор 7.
Місткість штабеля висока, проте просушка лісоматеріалів в ньому
протікає погано. Штабель необхідно кріпити по кінцях.
В даний час перспективним є застосування пакетного способу
штабелювання і навантаження як короткомірних, так і довгомірних
лісоматеріалів. Формування пакету здійснюють з гнучкою або жорсткою
обв'язкою, обрешіткою або контейнерами, касетами. Конструкція таких
штабелів показана на рис.1 г, д. Пакети один від одного відділяють
горизонтальними 2 і вертикальними 3 прокладками.
Щоб нижні ряди лісоматеріалів не торкалися землі, що не зазнавали
перекручувань, краще просихали, а також для зручності штабелювання
нижніх рядів лісоматеріалів і стійкості штабеля влаштовують підштабельні
місця. Конструкція підштабельних місць залежить від висоти і конструкції
штабеля, довжини лісоматеріалів, що укладаються, допуску навантаження
на ґрунт. Як підкладки 1 використовують окорені колоди діаметром 0,200,25 м. Коефіцієнти повнодеревності штабелів розглянутої конструкції
наведені в табл.1.
Таблиця 1
Коефіцієнт повнодеревності штабелів в залежності від їх конструкції
Коефіцієнт повнодеревності в залежності від конструкції
штабелю
Діаметр
колод у
верхньому
відріз, м
рядовий з
прокладками
0,16 -0,23
Пачковий (пакетний)
обсяг пачки
10 м3
обсяг пачки
3 м3
щільний
0,47 -0,50
0,49-0,53
0,47 -0,50
0,58 -0,63
0,24-0,30
0,52-0,58
0,56-0,61
0,52-0,58
0,64-0,69
0,31 і вище
0,58-0,62
0,62-0,66
0,58-0,62
0,70-0,75
Примітка. При укладанні колод без кори наведені значення коефіцієнтів
слід збільшувати для щільного штабеля на 6-12%, для рядового і пачкового
на 5-9%. При укладанні колод довжиною 8,5 м значення коефіцієнтів
зменшуються на 1-2%, а при довжині колод 4 м збільшуються на 1-2%.
Розміщення штабелів на складі регламентується правилами пожежної
безпеки та технічними можливостями штабелювальних механізмів.
Довжина штабелів довгомірних круглих лісоматеріалів практично не
обмежена і залежить в основному від типу штабелювального механізму;
при штабелюванню баштовими або консольно-козловими кранами вона
дорівнює 25-28 м, лебідками 40-60 м на прирейкових складах.
Висота штабеля приймається 10-12 м (в середньому вона дорівнює
полуторним довжині лісоматеріалів що укладаються). При висоті штабеля
2 м розрив між штабелями складає 1 м і на кожний наступний метр висоти
0,25 м. Через 50 м по фронту укладання штабелів роблять розрив 5 м, а через
100 м (квартал) 15 м. Через кожні два квартали передбачається розрив 25 м.
Протипожежні розриви від штабелів до проїжджої дороги влаштовують в
межах 10-25 м.
Конструкція штабелів короткомірних лісоматеріалів і їх
розміщення на складі. Короткомірні круглі і колоті лісоматеріали
(довжиною до 2 м) укладають в щільні штабелі (дровітні). На складах
целюлозно-паперових підприємств, а іноді і на складах лісозаготівельних
підприємств при відсутності подачі залізничних вагонів для відвантаження
дров короття укладають в купи. Розміри штабелів короття (дровітень)
становлять: довжина 20-30 м, висота при ручному укладанні 2 м,
механізованому 3-4 м. Коефіцієнт повнодеревності штабеля в середньому
становить 0,7-0,75, а куп 0,46-0,5. Розрив між стосами повинен бути не
менше 0,5 м. Група дровітень має бути не більше 900 м2 (30х30 м), і
відокремлюється від іншої розривом 5-10 м. Квартали (8 груп)
відокремлюються розривами: поздовжніми 15 м, поперечними 25 м.
Конструкція штабелів шпал, пиломатеріалів і їх розміщення на
складі. Конструкція штабелів шпал залежить від пори року, способу їх
укладання в штабель і необхідності просушування. Шпали для
просушування укладають на складі в клітинні штабелі по 50 і 80 штук в
кожному. Таке укладання може проводитись тільки вручну. Якщо просушка
не потрібно, шпали укладають в пакетні штабеля автонавантажувачами або
кранами. Пакетний штабель складається з пакетів шпал, що укладаються в
три-чотири ряди. Між горизонтальними рядами пакетів поміщають
прокладки товщиною 8-10 см, а між пакетами по вертикалі залишають
проміжки 20-30 см.
Шпали укладають в пакети по 20-25 шт. в кожному (п'ять рядів по 45 шт. в ряду). По горизонталі між рядом шпал розташовують прокладки
товщиною 2-3 см і довжиною 0,9 м. При тривалому зберіганні між сусідніми
шпалами по вертикалі залишають проміжок шириною 4-5 см.
Шпали або пакети зі шпал укладають на підкладки. Розміри клітини
(м); довжина 2,7, ширина 2,7, висота 2. Розміри пакетного штабеля (м):
довжина до 30, ширина 2,7, висота до 4. Коефіцієнт повнодеревності
клітинного штабеля становить 0,43-0,46, пакетного 0,74 -0,93, в залежності
від розмірів пакета і прокладок. Розміщення пакетних штабелів шпал
аналогічно розміщення штабелів для коротких лісоматеріалів. Клітинні
штабелі шпал розміщують групами на площі 307 м2. У кожну групу входить
25 клітин, що утворюють в плані квадрат 17,5*17,5 м. Між клітинами
влаштовують розрив 1 м, а між групами клітин 5 м (не просочені шпали).
Шістнадцять груп клітин, що утворюють в плані квадрат 85х85 м,
складають квартал. Квартали один від одного відділяють в поздовжньому і
поперечному напрямках розривами в 10 м.
Конструкція штабелів пиломатеріалів залежить від того, для якої
мети укладають їх в штабель і який їх вид. Пиломатеріали для
просушування укладають вручну в рядові штабеля з розривами між
сусідніми дошками і з використанням в якості прокладок тих же
пиломатеріалів або спеціально виготовлених рейок товщиною 2,5-3,0 см і
шириною 4-5 см. У першому випадку штабеля звуться звичайними, у
другому штабелями на рейках. Коефіцієнт повнодеревності таких штабелів
складає 0,3-0,35.
При використанні на штабелюванню автонавантажувачів,
автолісовозів або кранів пиломатеріали укладають в пакетні штабеля.
Коефіцієнт їх повнодеревності 0,7-0,75. В цьому випадку пиломатеріали на
складі не просушуються. Кожен штабель пиломатеріалів розміщують на
опори, так звані підштабельні фундаменти. Висота штабеля пиломатеріалів
при механізованій подачі становить 6-8 м.
Для правильного розміщення штабелів пиломатеріалів на складі
необхідно передбачати досить вільний доступ повітря до штабелю з будьякого боку, зручність їх навантаження і розвантаження, протипожежні
розриви. Штабеля пиломатеріалів укладають в групи по 8-12 штабелів,
розташовані в два ряди. Кожен ряд штабелів виходить однією лицьовою
стороною на поздовжній проїзд (розрив). Зазвичай на лицьову сторону
штабель виходить своєю довжиною. Розриви між штабелями в групі
приймаються між тиловими сторонами 1,5 м і між бічними 2 м.
Групу штабелів, площею 900 м2 відокремлюють в поздовжньому і
поперечному напрямках розривами в 10 м. Квартал, що складається з
чотирьох груп площею не більше 4,5 га, відокремлюють один від одного
розривами по 25 м. Після кожних двох кварталів в поздовжньому і
поперечному напрямках влаштовують розриви по 100 м, з виділенням по
ширині 25 м захисної смуги.
Download