Загрузил Nargiza Yusupova

Наргиза отчет 2015г. (1)

Реклама
Экстракорпорал
гемо-иммунокоррекция
(ЭКГИК) бўлимининг
2015 йил
ҲИСОБОТИ
Экстракорпорал гемо-иммунокоррекция
(ЭКГИК) бўлими
Экстракорпорал гемо-иммунокоррекция (ЭКГИК)
бўлимининг фаолият кўрсатиши онкологик касалликларда
учрайдиган купгина асоратлар билан боғлиқ.
Ушбу бўлим ЎзР ССВ тасдиғи ва буйруғига асосан
2 сентябрдан 2012й. бошлаб ташкил қилинган ва очилган.
ЭГИК РОИМ клиникаси таркибига кириб гемотрансфузион
давони ташкил этиш масалаларини ечишга хизмат қилиб
тегишли қон қуйиш муассасалар билан хамкорликда
ташкилий-услубий бошқарувига асосланади ва фаолият
кўрсатади.
ЭКГИК БЎЛИМИ ШТАТЛАРИ:
№
Ф.И.Ш.
Лавозими
Ставка
Малака
оширган йили
1.
Юсупова Н.Б.
Бўлим мудири
0.5
2015 й.
специализация
2.
Юсупова Ф.А.
Катта хамшира,
экспедитор
1.0
2012 й.
3.
Назарова Н. Б.
Амалиёт хамшираси
1.0
-
4.
Хусанова А.Д
Амалиёт хамшираси –
02.01.2016й – декрет
таътилида
1.0
-
5.
Шарипбоева Д.Э
Кичик тиббий ходим
1.0
-
ҚОН ТАЙЁРЛАШ МУАССАЛАРИДАН ОЛИНГАН ГЕМОКОМПОНЕНТЛАР
№ Муассаса
1.
2.
3.
Тошкент
Тиббиёт
Академияси
Қон
тайёрлаш
илмийамалий
муассаса
(НПППК)
Республика
Қон маркази
Эр.масса, мл
(%)
СЗП, мл
(%)
Ювил-ган
эр. масса,
мл
Альбу
мин,
(фл.)
Крио
преци
питат
(доза)
Тромбоконц.,
мл
83,400/73,478
(48.5/58,2)
101,970/128,450 2,903/4,131
(21.1/25,9)
(78/83,7)
1/-
-/2
-/-
49,333/12,171
(28.7/9,6)
295,870/92,380
(61.1/18,6)
-/
4/5
37/9
-/-
30,057/37,709
(17.4/29,8)
70,530/271,950
(14.6/54,8)
0,789/0,779
(21/16,2)
14/7
7/27
-/3,0
4.
5.
6.
7.
Республика
ихтисос.
хир. илмий
маркази
4,475/0,576
(2.6/0,4)
0,650/(0.1/-)
Республ.
шошил.
4,804/1,253 14,570/1,0
тиб.ёрдам
(2.8/0,9)
(3/0,0002)
илмий маркази
Темир
йўлчилар қон
-/0,526
0,540/тайёрлаш
(-/0,4)
(0.1/-)
маркази
МОРУ
-/0,516
(-/0,4)
172,069/
-/2,120
(-/0,4)
484,130/
-/
-/
-/
-/-
-/
-/
-/
-/-
-/
-/
-/
-/-
-/-
-/2
-/-
-/-
3,692/ 19/
44/
ЖАМИ:
- / 3,0
126,229
495,900
4,930
14
38
ҚОН КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ РОИМда
БЎЛИМЛАРАРО САРФЛАНИШИ
2014/2015йй.
Бўлим
Эр.масса, мл
(%)
СЗП, мл
(%)
Ювилган
эр. масса,
мл
Альбу
мин,
(фл.)
Криоприц
ипитат
(доза)
Тромбо
Концент
рат мл
1.
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
22,969/21,505
(14.6/18,7)
108,370/100,900
(23.3/21,1)
0,546/(14,7/-)
5/1
12/-
-
2.
УРОЛОГИЯ
-
3/-
16/14
-
4.
ТОРАКАЛ
2/
-/
0,500
5.
БОШ-БЎЙИН
0,506/0,536
(13,7/14,5)
-/0,759
(-/15,3)
0,769/2,137
(20,8/43,3)
0,243/0,526
6,5/10,6
3/6
АБДОМИНАЛ
1/-
-/-
-
6.
ГИНЕКОЛОГИЯ
-/
1/4
3/3
-
7.
МАММОЛОГИЯ
44,520/35,640
(9.6/7,4)
162,380/162,920
(35.0/34,1)
60,680/100,880
(13,0/21,1)
2,660/2,320
(0,6/0,48)
15,010/11,090
(3.2/2,3)
-/0,250
(-/0,05)
-/
3.
25,950/16,023
(16.5/13,9)
33,669/25,831
(21.4/22,5)
4,151/4,583
(2.7/3,9)
2,124/2,310
(1.4/2)
5,328/3,247
(3.5/2,8)
-/
-/-
-/-
-
8.
ТХТЎЖБ
-/
-/1
-/-
-
№
-/
12,616/6,436
(8/5,6)
12,400/8,240
(2,7/1,7)
2014/2015йй.
№
Бўлим
9
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
10
I – ХИМИОТЕРАПИЯ
11
II – ХИМИОТЕРАПИЯ
12
БОЛАЛАР
ЖАРРОХЛИГИ
Эр.масса, мл
(%)
СЗП, мл
(%)
-/-
-/-
0,759/0,749
(0.6/0,6)
2,330/(1.6/-)
0,960/1,610
(0.2/0,33)
6820/(1,5)
Тромб
Криопр
Ювилган Альбуми
о
иэр. масса,
н,
конце
ципита
мл
(фл.)
нтрат
т (доза)
мл
-/-
-/-
-/-
-/
-/-
-/-
0,819/22,1/-
3/-
-/-
33,626/19,357 15,470/5,610 -/0,273
(21.4/16,8)
(3.3/1,1)
(-/5,5)
-/2
-/3
13
БОЛАЛАР
Х/Т
4,832/7,448
(3.1/6,4)
4,100/4,170
(0.9/0,8)
0,273/(5,5/-)
-/2
-/
14
РАДИОЛ.
0,263/0,199
(0,2/0,17)
-/
-/
-/
-/
15
РЕАНИМАЦИЯ
7,932/6,671 31,070/43,180 0,536/0,699
4/2
(5/5,8)
(6,7/9)
(14,5/14,1)
16
РКБ №1
СПИСАНИЕ
Қолдиқ:
17
ЖАМИ:
/2,50
0
10/12
-/0,283
-/
-/
-/
-/
(-/0,2)
-/0,536
-/11,051
-/19,090
158,317/
465,310/
3,692/
19/ 44/
-/
114,642
476,810
4,930
14
38
3,0
ГЕМО-ИММУНОКОРРЕКЦИЯ АМАЛИЁТЛАРИ:
№
Бўлимлар
1.
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
2.
УРОЛОГИЯ
3.
АБДОМИНАЛ
4.
ТОРАКАЛ
5.
БОШ-БЎЙИН
6.
ГИНЕКОЛОГИЯ
7.
МАММОЛОГИЯ
8.
ТХТЎЖБ
9.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
10.
I - ХИМИОТЕРАПИЯ
11.
II - ХИМИОТЕРАПИЯ
12.
БОЛАЛАР ЖАРРОХЛИГИ
13.
БОЛАЛАР Х/Т
14.
РАДИОЛОГИЯ
15.
РЕАНИМАЦИЯ
16.
ПОЛИКЛИНИКА
17.
ЖАМИ:
2014/2015йй.
Жисмоний шахслар
Амалиёт сони
сони
13/1
12/4
2/2
-/2
8/4
19/11
14/2
40/25
26/11
31/18
30/3
38/5
35/15
6/7
-/7
23/12
58/31
43/9
119/66
77/32
92/47
89/7
-/-
-/-
-/3
350/125
-/
472/239
1015/530
-/8
1050/612
-/1415/706
3045/1567
ЭГИК бўлимининг вазифалари ва уларнинг бажарилиши
Трансфузиологиянинг барча масалалари бўйича ташкили-услубий марказ
бўлиб қуйидаги вазифаларни бажаради:
 Буйрак ва жигар етишмовчилиги, ривожланган метаболик
ўзгаришлар, интоксикация, микроциркуляциянинг маҳаллий
бузилиши, иммунитет ва антиоксидант тизимларининг
танқислиги бўлган беморларга стационарда тиббий ёрдам
кўрсатиш;
 Қон реологиясининг коррекция қилиш,
иммунокоррекция, детоксикация, гемодинамика ва
микроциркуляцияни яхшилашга янги усуллар билан беморларни
амбулатор ва стационар шароитида даволаш;
 Қон таркиби ва фаолиятнинг бузилиши кузатилган шифохона
бўлимлари ва маслахат поликлиникадаги беморларга тиббий
маслаҳат бериш, жарроҳлик амалиётлари ўтказилган беморларни
динамик кузатиш.
 Қон компонентларини сақлаш ва беморларда кўрсатмалар




бўлганда таъминлаш.
РОИМда шифокорлар ва ўрта тиббиёт ходимларни
трансфузион даволар, гемотрансфузиялар, тиббий
хужжатларни тўғри олиб бориш, трансфузиялардан кейинги
асоратларни олдини олиш ва улар давоси масалаларида иш олиб
бориш ва назорат қилиш.
Трансфузиялардан кейин реакция ва асоратлар кузатилганда
маслахавий ва даво ёрдамини бериш ва уларни бартараф этиш
чора тадбирларини ташкиллаштириш ва ўтқазиш.
Экстракорпорал гемо-иммунокоррекция имкониятлари, кўрсатмалари ва усулларини замонавий принцип бўйича ташкилийуслубий ишлар олиб бориш ва барча вилоят онкология
диспансерларига имкон қадар тадбиқ этишни амалга ошириш.
2015й. Июн ойида Самарканд Вилоят Онкология диспансерига
ташкилий-услубий ишлар олиб бориш мақсадида Махорат
дарслари (мастер-класс) ўтқазилди ва Экстракорпорал гемоиммунокоррекция амалиётларини ўтқазиш усуллари тўғрисида
маъруза ўқилди ва тажриба алмашилди.
 Экстракорпорал гемо-иммунокор-
рекция амалиётлари тўғрисида
тушунча бериш учун «Sihat salomatlik» илмийоммабоп журналида «Кимётерапиядан сўнг қон
камайса» мақоласи нашр этилган.
 Экстракорпорал гемо-иммунокоррекция
амалиётларини ўтқазиш учун: центрифуга, термостат,
аналитик тарозларни янгилаш зарур.
 2015й.да бўлимда капитал таъмирлаш ишлари
ўтқазилди, янги мебеллар, қаттиқ ва юмшоқ инвентар
билан жихозланди.
Таъмирдан олдин
Хозирги кўриниши
Таъмирдан олдин
Хозирги кўриниши
Таъмирдан олдин
Хозирги кўриниши
Таъмирдан олдин
Хозирги кўриниши
Таъмирдан олдин
Хозирги кўриниши
ЭКГИК бўлимининг иш режаси:
 Қон экстракорпорал даво усулларини




мукамаллаштириш;
Аутогемокомпонентлар билан таъминлаш ва юқори
савияда барча бўлимларга сифатли ҳизмат кўрсатиш;
РОИМдаги тиббиёт ходимларни гемокомпонентлар
билан ишлашни семинар ўқув машғулотлар ва
маърузалар ўтқазиш орқали йулга қўйиш;
Экстракорпорал гемо-иммунокоррекция янги
усулларини кенг қўллаш ва тадбиқ этиш.
Қилинаётган усулларни самарадорлигини ва
ахамиятини чуқур ўрганиб чиқиб тадбиқ этиш.
Этиборингиз учун рахмат!
Скачать