Загрузил samieva-1978

дуал таълим

Реклама
Профессионал
таълимда дуал ўқитиш
тамойилини амалга
оширишнинг
замонавий
механизмлари
п.ф.д., проф. Ш.Ш.Олимов
Профессионал таълим касб-ҳунар мактабларида, шунингдек, иш жойида ўқитиш орқали
малакали ишчиларни тайёрлаш тизими
• Профессионал таълим дастури касбий ва умумтаълим
даражаларини изчил такомиллаштириш муаммоларини ҳал
этиш, тегишли малакага эга бўлган мутахассисларни
тайёрлашга қаратилган
ДУАЛ ТАЪЛИМ таълим дастурининг
назарий, ўқув-амалий
қисми профессионал
таълим муассасасида,
малака ҳамда
компетенцияларни
шакллантириш бўйича
ишлаб чиқариш билан
боғлиқ амалий қисм
корхона (ташкилот)да
ташкил этиладиган ўқитиш
тури
ДУАЛ ТИЗИМНИНГ ИННОВАЦИОНЛИГИ
ҚУЙИДАГИЧА:
ўқув жараёнини ташкил
қилишдаги ўзгаришлар
(синфдаги дарслар
камаяди, ишлаб
чиқариш амалиёти
ҳажми ўқув дастурининг
60-70 фоизигача
кўпаяди)
ишлаб чиқариш
амалиёти индивидуал
ёндашувга асосланган
ва реал ишлаб чиқариш
шароитларига имкон
қадар яқинроқ бўлади
корхона томонидан
дуал молиялаштириш
чоралари кўрилади
"Дуал таълим" моделини жорий этишнинг мақсадлари:
•
Минтақаларнинг
инвестиция
жозибадорлигини
ошириш
учун
иқтисодиётнинг малакали кадрларга бўлган
реал эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда
ишчи
кадрларни
тайёрлаш
моделини
такомиллаштириш;
•
Бизнес
учун
профессионал
чиқиш;
•
Профессионал стандартлар талабларига
мувофиқ таълим дастурларини ишлаб чиқиш
ва модернизация қилиш;
•
Таълим дастурларини ташкил этиш ва
мазмунига
қўйиладиган
мажбурий
талабларни ўзгартириш;
•
Ишчилар малакасини мустақил баҳолаш
механизмини ишлаб чиқиш;
•
Ишчиларни тайёрлашни молиялаштириш
учун корхоналарни жалб қилиш учун солиққа
тортишни оптималлаштириш.
тегишли
касблар
учун
стандартларни
ишлаб
Дуал таълимни ташкил этишнинг вазифалари
қуйидагилардан иборат:
• корхона (ташкилот)даги ишлаб чиқариш шароитлари билан таълим муассасалари
ўқув жараёнларини ўзаро боғлаш;
• ўқувчиларни меҳнат фаолияти иштирокчисига айлантириш орқали таълимнинг
ишлаб чиқариш билан боғлиқ амалий қисмини корхона (ташкилот)ларда ҳамда назарий
ва ўқув-амалий қисмини Таълим муассасаларида ташкил этиш;
• корхона (ташкилот)лар ҳамда таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлик шартлари
ва моделларини ишлаб чиқиш;
• таълим дастурларини иш берувчиларнинг талаблари ва улардаги технологик
янгиланишлар асосида такомиллаштириб бориш;
• корхона
(ташкилот)лар
ва
таълим
муассасалари
ўртасидаги
ўзаро
тармоқ
ҳамкорлигининг шакл ва услубларини такомиллаштириш;
• битирувчиларни баҳолашда корхона (ташкилот)лар иштирокини янада кенгайтириш;
• турли
ёшдаги
аҳоли
қатламини
тегишли
касб
(мутахассисликлар)
квалификацияларни ўзлаштиришга бўлган эҳтиёжларини қондириш.
бўйича
ДУАЛ ТАЪЛИМ ДАСТУРИ
таълим муассасаси ва
корхона
(ташкилот)да битирувчига
муайян касб ёки
мутахассислик бўйича
касбий фаолиятни
малакали бажаришга
қаратилган профессионал
таълим тайёргарлигининг
асосий мазмунини
белгиловчи таълим
стандартлари, малака
талаблари, ўқув режа, ўқув
дастур (модул)лари, ўқув ва
ишлаб чиқариш амалиёти
дастурларидан иборат
ҳужжатлар тўплами
ДУАЛ ТИЗИМНИНГ МАҚСАДИ
ишлаб чиқаришда компетенцияларни
ҳар томонлама ривожлантиришга
қаратилган. Ушбу мақсадга эришишнинг
энг яхши усули бу корхонада ва
профессионал таълим муассасада
ўқишни бирлаштиришдир. Нафақат
билим ва кўникмалар, шунингдек,
ижтимоий ва шахсий компетенциялар
шакллантирилади
Дуал тизими асосан қуйидаги жойларда:
•
корхонада;
• давлат ташкилотларида, шунингдек
давлат бошқармаларида ва
идораларида;
• эркин касблар бўйича
муассасаларда (мисол учун:
шифохоналарда, адвокатлар
идорасида, архитектура
бўлимларида);
• таълим муассасаларида ва махсус
мактабларда, шунингдек, ишлаб
чиқариш таълим усталарини тайёрлаш
мактабларида, ихтисослаштирилган
касб-ҳунар мактабларида ўтказилади
Дуал таълим принципи қуйидагича:
КАСБИЙ ТАЪЛИМ
ТАШКИЛОТЛАРИ
(назария)
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
(амалиёт)
КАСБ/
МУТАХАССИСЛИК
(ҳамкорликда
молиялаштириш)
ЭЪТИБОРИНГИЗ
УЧУН РАҲМАТ
Скачать