Загрузил irynka.smile

Future Perfect in the Past

Реклама
Future Perfect in the Past – майбутній доконаний час з точки зору
минулого
Future Perfect in the Past – майбутній доконаний (перфектний) час з точки зору минулого.
Використовується для передачі майбутнього доконаного часу з точки зору минулих
подій, а речення, в яких вживається цей час зазвичай є складнопідрядними, головне
речення якого найчастіше вживається у Past Simple. Правила утворення Future Perfect in
the Past в стверджувальних (розповідних), заперечних та питальних реченнях, а також,
приклади використання часу дивіться нижче.
Утворення Future Perfect in the Past
Стверджувальні речення в Future Perfect in the Past утворюються майже так само, як і
в Future Perfect за тим винятком, що shall / will замінені на should та would відповідно.
Формула утворення стверджувального речення:
Іменник + should / would + have + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі
Приклади розповідних речень:
The postman promised that he would have delivered the letter by 8 o’clock. – Листоноша
обіцяв, що доставить лист до 8 години.
I hoped that we should have reached the hotel before it got dark. – Я сподівався, що ми
дістанемося до готелю перед тим, як стемніє.
Заперечні речення в Future Perfect in the Past утворюються за допомогою додавання
частки not після допоміжних дієслів should /would. Також ці слова можуть зливатися з
часткою not та утворювати shouldn’t або wouldn’t. Правило:
Іменник + should / would + not + have + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі
Приклади заперечних речень:
He said that he would not have finished his work by Monday. – Він сказав, що не закінчить
роботу до понеділка.
We guessed that they wouldn’t have reached the Northern Pole by the end of the month. – Ми
здогадувалися, що вони не досягнуть Північного полюса до кінця місяця.
Питальні речення в Future Perfect in the Past утворюються за допомогою переносу
допоміжних дієслів should /would на перше місце в реченні. Формула:
Should / Would + іменник + have + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі
Приклади питальних речень:
Would you have finished your project by 6 o’clock? – Чи ти закінчиш свій проект до 6
години?
Would he have made the new computer game by the end of the month? – Чи він зробить
свою нову комп’ютерну гру до кінця місяця?
Випадки, в яких вживається Future Perfect in the Past
Зазвичай Future Perfect in the Past використовується в англійській мові в таких випадках.
I варіант використання: опис події з точки зору минулого, що мала б завершитися у
деякий час
Future Perfect in the Past найчастіше використовується при описанні будь-якої події з
точки зору минулих подій, сподівань, думок, що мала б завершитися до певного часу.
При цьому дія, що описується за допомогою Future Perfect in the Past, вже може бути
завершена.
В
таких
випадках
часто
використовуються
слова know, think, expect, believe, hope. Приклади:
I hoped you would have finished your homework by 8 o’clock. – Я сподівався, що ти
закінчиш робити домашнє завдання до 8 години.
I believed our football team would have won the Championship by the end of the month. – Я
вірив, що наша футбольна команда виграє чемпіонство вже до кінця місяця.
II варіант використання: передача непрямої мови
Також Future Perfect in the Past може використовуватися для передачі непрямої мови,
якщо в прямій мові використовувався Future Perfect. У головному реченні зазвичай
вживається дієслово say у 3 формі (це неправильне дієслово). Приклади:
He said that he would have finished this test before midnight. – Він сказав, що закінчить
цей тест перед настанням опівночі.
They said that they would have done everything for achieving their goal by the end of the year.
– Вони сказали, що зроблять усе можливе для досягнення своїх цілей до кінця року.
Скачать