Загрузил Tanya Scrip

208975448-Arhitectura-bizantina

Реклама
 Începuturile acestui stil se găsesc în perioada dintre
secolele IV-V, în cadrul antichităţii târzii. Se dezvoltă
în trei etape: secolele IV-VI, VI-XII, XII-XV.
 Prima epoca de inflorire a stilului bizantin in
arhitectura bisericeasca este epoca imparatului Justinian si a succesorilor sai (secolele
VI-VII), cand stilul se poate considera pe deplin format in caracterele sale esentiale.
 În prima perioadă edificiile, în mare majoritate biserici, erau ridicate pe un plan
bazilical cu 3, 4 sau 5 nave, preluat de la vechea bazilica romană. Ca o excepţie,
Biserica San Vitale din Ravenna, Italia, are un plan octogonal.
 În acelaşi secol VI încep să fie construite biserici cu plan de cruce greacă (biserica Sf.
Ioan din Efes) cu 5 cupole, sau de octogon înscris într-un pătrat (San Vitale din
Ravenna).
 În secolul IX se impune planul de cruce greacă, se aduc modificări sistemului de
susţinere a cupolei (acum se sprijină direct pe ziduri, fiind eliminaţi contraforţii).
Concomitent, apar decoraţiile exterioare care ating apogeul dezvoltării în secolele X
(arcade oarbe, cărămidă colorată şi ceramică smălţuită acoperă zidurile) şi XV
(sculpturi şi fresce).
 Cea de-a treia perioadă a bizantinului (secolul XV) începe cu dinastia Comnenilor.
Cele mai importante edificii sunt biserica Pantokratonului, panteon pentru zece
generaţii de împăraţi, Comneni şi Paleologi, şi Chora (azi Kahrie Djami), cea mai
elegantă biserică bizantină după Sf. Sofia.
 Caracterele generale ale bisericilor de stil bizantin sunt următoarele
Materialul de construcţie preferat e cărămida
(singură sau alternată cu piatră);
Extinderea absidelor (zidurile verticale
semicirculare) la pereţii laterali ai bisericii şi
utilizarea acoperişului rotund, sub diversele
lui forme (bolţi semicilindrice, cupole hemisferice
sau calote, semicalote etc) ;
Menţinerea sistemului basilical al arcurilor
sprijinite pe coloane, care capătă rost pur decorativ ;
1. Sf. Sofia, Istambul; 2.
San Vitale, Ravenna;
3.Plan Saint Philippine;
4. Plan Catedrala d'Aixla-Chapelle, Aachen.
 Prezenţa cupolei centrale ridicată deasupra naosului, fie
singură, fie împreună cu cupole secundare pe pronaos şi
având ori formă de simple calote secunde (ca la bisericile
mai vechi), ori fiind supraînălţate prin turle (tambur), ca la
bisericile de mai târziu, şi legate de corpul principal al
edificiului prin sistemul pandantivilor ori (mai rar) prin acela
al trompelor de unghi ;
 Predominarea cu exclusivitate a planului cruciform
(înscris sau aparent) şi a celui treflat ; îndeosebi planul în
cruce greacă sau bizantină (cu braţe egale) e caracteristic
pentru prima fază a artei bizantine ;
 Împărţirea în sens transversal a interiorului, în cele trei
părţi principale ale bisericii (altar, naos şi pronaos) ;
 Contrastul izbitor dintre aspectul exterior, simplu şi sobru,
şi interiorul bogat decorat şi somptuos;
Ornamentaţia (interioară) realizată aproape exclusiv prin
pictură, foarte puţin prin sculptură (absenţa totală a statuilor,
decorul sculptural redus numai la capitelurile coloanelor şi la
chenarele (cadrele) uşilor şi ferestrelor, iar mai târziu şi la
ornamentarea parţială şi sobră a faţadelor, (ca la unele din
bisericile româneşti).
Aceste caractere esenţiale ale stilului se vor păstra la bisericile bizantine din toate
timpurile şi epocile, deşi proporţia în care ele sunt utilizate şi felul în care vor fi îmbinate
vor evolua în cursul timpului, după regiuni, după gustul estetic şi posibilităţile materiale
ale ctitorilor şi ale artiştilor şi după influenţele pe care ei le-au suferit, după trăsătura
definitorie a fiecărui popor ortodox şi după evoluţia generală a teologiei şi a vieţii
spirituale răsăritene.
Barbu Andreea
Tiron Irina
Clasa a X-a B
Profesor coordonator : Bejan Daniel
An scolar 2013-2014
Скачать