Загрузил Наталія Дойонко

Natalia Doionko 21п Text 20

Реклама
Edward Jones, ‘We now treat half the world's wastewater – and we can make
inroads into the other half’, The Conversation, February 23, 2021.
Humans flush away vast amounts of water every day. When managed correctly,
this wastewater is collected and undergoes treatment to remove pollutants that
can otherwise threaten human and environmental health. In my latest research I
estimated that more than 50% of the world’s domestic and manufacturing
wastewater now follows this pathway, rather than the previous estimates of just
20%.
While this sounds like good news, it comes with a caveat. Treatment rates vary
drastically across the world, and are especially low in many developing countries.
An estimated 4.2 billion people lack access to safe sanitation and there are
around 829,000 deaths from diarrhoea attributed to unsafe water and sanitation
every year, so there is clearly still a long way to go. This challenge will be further
compounded by rapid population growth and industrialisation. These factors
threaten to increase the production of wastewater much faster than
infrastructure can be developed.
Едвард Джонс «Зараз ми обробляємо половину світових стічних вод, і ми
можемо проникнути і в другу половину», The Conversation, 23 лютого 2021 рік
Люди змивають величезну кількість води щодня. При правильному управлінні
ці стічні води збираються і проходять очищення з метою видалення
забруднюючих речовин, які в гіршому випадку можуть загрожувати здоров’ю
людини і навколишньому середовищу. В своєму останньому дослідженні я
підрахував, що більше 50% побутових і виробничих стічних вод зараз йдуть
цим шляхом, а за попередніми оцінками лише 20%.
Хоч це і звучить як хороша новина, але з застереженням. У всьому світі
спостерігаються значні відмінності в рівнях лікування, причому в багатьох
країнах, що розвиваються, вони особливо низькі. За оцінками, 4.2 мільярда
людей не мають доступу до безпечної санітарії, і щороку близько 829 000 людей
помирає від діареї, яка викликана небезпечною водою та антисанітарією, тому,
очевидно, потрібно ще багато зробити. Ця проблема додатково буде
ускладнюватись швидким зростанням населення та індустріалізацією. Ці
фактори загрожують збільшити виробництво стічних вод набагато швидше, ніж
можна розвинути інфраструктуру.
Скачать