Загрузил наргиза Назарова

фотобатарея

Реклама
*
Фотоэлектрик батареялар ҳисоби.
Қуёш батареялари асосида хонадонларни электр энергия билан таъминлаш
хемасини лойиҳалашда аввало хонадондаги барча электр жиҳозларнинг рўйхатини
узиш ва уларнинг истеъмол қиладиган қувватларини аниқлаш зарур.
Инверторли (ўзгарувчан ток истеъмолчилари учун) тизимнинг истеъмол
иладиган қуввати (Е) ни ҳисоблаш учун , тузатиш киритиш лозим (умумий қувватни
ниқлаш учун ўртача истеъмол қувватини тузатиш коэффисиентига кўпайтириш
ерак). Инвертордаги қувват исрофларни эътиборга олиш учун
ҳосил қилинган
увватни ҳисоблашда
истеъмолчилар қувватини 1,2 коэффисиентга кўпайтириш
ерак.
Қуёш батареясидан электр энергиясини олиш схемаси
Музлаткич, компрессор каби истеъмолчилар ишга тушиш вақтида улар
паспортидагидан 5-6 марта катта қувват истеъмол қилади, шу туфайли инвертор
қисқа муддатда номиналдан 2-3 марта кўп қувватни етказиб бериши керак.
Агар катта қувватли истеъмолчилар анча кўп, аммо улар камдан-кам ишлайдиган
бўлса, бу чиқишида юқори қувватли ва натижада жуда қиммат, инверторни
танлашга олиб келиши мумкин.
У ҳолда бундай истеъмолчилар бир вақтда ишга туширилмайдиган бўлиши
керақ бу тизимни анча арзонлаштиради. 6.1- жадвалда хонадондаги асосий
электр истеъмолчиларининг рўйхати ва уларнинг бир кундаги
энергия
истеъмоли келтирилган.
1-расмда мисол тариқасида хусусий коттежда жойлашган маиший асбоблар
ва жиҳозларнинг электр таъминотининг қуёш батареяларда бажарилган
автоном истеъмол таъминотининг тамоилий схемаси тасвирланган . Бу ҳол учун
комплекта қуввати 3 кВт қуёш батареяларининг 2 та таркибини танлаймиз.
Дренаж қудуқдан маиший ва қишлоқ хўжалик эҳтиёжлари учун сув тортиб
чиқариш зарурияти мавжудлиги туфайли қуввати 0,75 кВт насос агрегати
кўзда тутилган.
4
1
2
3
5
1
6
1-расм. Хусусий коттежда жойлашган маиший асбоблар ва жиҳозларнинг электр
аъминотининг
қуёш батареяларда бажарилган автоном истеъмол таъминоти
амоилий схемаси.
1 – қуёш батареялари; 2 – аккумулятор батарелари; 3 – тақсимлаш шчити; 4 –
лектроэнергияни ўзгармас токда истеъмол қилиш; 5 – инвертор; 6 – ўзгарувчан ток
лектроэнергия истеъмолчилари.
Қуёш батареялари
хусусий коттежнинг томида жойлаштирилади. Қуёш
батареялари қуёш модулларидан таркиб топган модуллар қуйидаги элементлардан
тузилган : шиша қоплама, материали алюминий қайтаргич, кремний –германийли
элемент, электрон бошқариш блоки, элементалар орасидаги бирлаштиргич.
2-расм.
Қуёш модулининг техник характеристикалари: максимал қуввати 200Вт, ишчи
кучланиши 24,0В, салт ишлаш кучланиши 34,2В, қисқа туташиш токи
5,6А,
номинал токи 5,3А, иш температурлари диапазони -20 …+75°С, нисбий намлик 100
% гача, габарит ўлчамлари 1120х1607х46мм . Қуёш панели 200 Вт, Қуёш модули
200Вт
3-расм. Қуёш батареялари жойлашган хусусий коттеж томининг умумий
кўриниши.
Қуёш модули (панели) қуёш нурларининг энергиясини электр энергиясига
айлантиришга мўлжалланган.
Мустақил манба сифатида ёки катта қувватли
тизимнинг ташкил этувчи элементи сифатида фойданилиши мумкин. Аккумулятор
батареяларни зарядлаш учун ишлатилади.
4-расм. 200 Вт қувватли қуёш модули.
* Эътиборингиз учун рахмат!
Скачать