Загрузил isg_print

АЖАТКАНАГА КИРЕРДЕ АЙТЫЛУУЧУ ДУБА

Реклама
АЖАТКАНАГА КИРЕРДЕ АЙТЫЛУУЧУ ДУБА.
Аллоохумма иннии а-ъуузу бика минал хубуси вал хобаа`ис».
(Бухари) Мааниси: «Оо, Аллах! Албетте, мен Сенин гана жардамың менен зыяндуу эркекургаачы жиндерден сактанамын.
АЖАТКАНАДАН ЧЫККАНДА АЙТЫЛУУЧУ ДУБА
«Аллоохумма
гуфроонака. Алхамду лиллаахил лазии азхаба
ъаннил азаа ва ъаафаании».
ТАМАК ЖЭЭРДЕН МУРДА
Бисмиллаахи ва ьалаа баракатиллаахи».
Мааниси: Алланын ысмы менен жана Алланын берген берекеси менен баштаймын. Эгерде
амалды баштоонун алдында бул дуба эстен чыгып калса, качан эске келгенде.
«Бисмиллаахи аввалахуу ва аахирохуу» (Тирмизи ). Ушул окулат.
Мааниси: Башында да , акырында да Алла Тааланын ысмы менен баштаймын.
ОЙГОНГОНДО ОКУЛУУЧУ ДУБА «Алхамду лиллаахил лазии
ахйаанаа баъ-да маа амаатанаа, ва илайхин нушуур». (Абу Дауд)
Мааниси: «Бардык мактоолор Аллахка болсун, Ал бизге өлүм бергенден кийин жашоо берди
жана баары Анын тарабына кайтып баруучу»
УКТОО АЛДЫНДА ОКУЛУУЧУ ДУБА
Уктоону ниет кылган киши даарат алып, төшөгүн колу менен үч жолу сүрөт.
«Аллоохумма би исмика амууту ва ахйа».
Мааниси: Эй Алла! Мен, Сенин атың менен гана өлөмүн жана тирилемин. (Бухари)
ҮЙГӨ КИРГЕНДЕ АЙТЫЛУУЧУ ДУБА «Аллоохумма иннии ас`алука
хойрол маулажи, ва хойрол махрожи, бисмиллаахи валажнаа,
бисмиллаахи хорожнаа, ва ъалаллоохи роббинаа таваккалнаа». (Абу
Дауд) Мааниси: « Оо, Аллах! Мен Сенден үйгө кирүүнүн жана үйдөн чыгуунун жакшылыгын
сураймын. Аллахтын ысымы менен үйгө киребиз, Аллахтын ысымы менен үйдөн чыгабыз жа
на Аллахка гана тобокел кылабыз.
ҮЙДӨН ЧЫККАНДА АЙТЫЛУУЧУ ДУБА «Бисмиллаахи
таваккалту
ъалал-лоохи ва лаа хаула валаа куввата иллаа биллаах». (Тирмизи)
Скачать