Загрузил femap26591

kulturoloģija pārbaudes darbs 12 a Voroņins

Реклама
2021. gada 26. janvāris.
12. a klase
Ēriks Voroņins 12A
1. uzdevums. Atzīmē ar X pareizo atbildes variantu.
1) Zinātnes atklājumi kultūru neietekmēja.
Jā____
Nē X
2) Zinātniskai domāšanai raksturīgs pētniecības virziens. Jā
X
Nē_____
3) Viduslaikos baznīca zaudēja savu varu pār cilvēkiem.
Jā____
Nē X
4) Mākslas tradīcijas aizsākās Senajā Grieķijā.
Jā X
Nē_____
5) Filozofiskai domāšanai nebija saistība ar mitoloģisko un reliģisko domāšanu.
Jā_____
6) Izpratne par mākslu mainās deviņpadsmitajā gadsimtā. Jā____
Nē X
[ 6 p. ]
Nē X
2. uzdevums. Turpini iesāktos teikumus.
1) Mākslu var uzskatīt par cilvēka pirmo radošumu.
2) Antīkās kultūras domātāji, kuri izklāstīja viedokļus par mākslu ir manuprāt Aristotelis un Platons.
3) Viduslaiku sabiedrību veidoja trīs kārtas: (tie kuri lūdz) (tie kuri strāda) (tie kuri karo)
4) Mākslas stili, kuru aizsākumi meklējami viduslaiku kultūrā ir romānika, gotika
5) Mākslas uzdevums garīgi un vizuāli attīstīt cilvēka pasaules uzskatu.
6) Arhitektūras orderi: korintiskais, joniskais, doriskais.
[ 6 p. ]
3. uzdevums. Sanumurē atbilstošā teikuma daļas un papildini ar iztrūkstošo informāciju.
Johans Gūtenbergs
3
1. Renesanses laikmets
17. gs.
5
2. astronomija
Apjomīgas ķermeņa figūras
8
3. grāmatu iespiedmašīna
Humānisma laikmets
1
4. rokoko
Leonardo da Vinči
6
5. baroks
Nikolajs Koperniks
2
6. Mona Liza
Frančesko Petrarka
7
7. humānists
18. gs. I puse
4
8. manierisms
Viduslaiku zinātnes izprātne 9
9 teoloģija kā zinātne
Komēdijā, traģēdijā, drama 10
10 dramaturģijas žanri
[ 10 p. ]
4. uzdevums. Atrodi 3 atslēgas vārdus renesanses jēdziena raksturojumam un pamatot atbildi.
[ 9 p. ]
Atdzimšana - baznīcas ietekme vājinājās, un galvenā antīkas mākslas bāze, kas tika aizliegta sakarā ar to, ka grieķi,
romieši, ēģiptieši u t.t. bija pagāni, atkal kļuva populāra.
Kultūru vispār un cilvēka tajā - saskaņā ar kristiešu dogmām mēs visi esam grēcinieki, un mums jālūdz piedošana
Dievam un Jēzum Kristum, jo viņš nomira par mūsu grēkiem. Viduslaikos un īpaši agrajos, cilvēks vienmēr stāvēja zem
Dieva, cilvēks bija salīdzināms ar dzīvnieku ar visām tā vicām un trūkumiem, taču grēcinieks kalpošanā Dievam varēja kļūt
par taisnīgo. Humānisti un renesanses pārstāvji postulēja, ka cilvēks pats par sevi ir brīnišķīgs radījums. Sākās
antropocentrisma laikmets.
Ierastais dzīvesveids un pasaules skatījums - cilvēks vispirms kļūst par materiālo būtni, lielā daudzumā parādās
detalizētas anatomiskas skices (piemēram, slavenie Leonardo da Vinči zīmējumi), attīstās medicīna, sākas lielo
ģeogrāfisko atklājumu laikmets, tiek pierādīts, ka zeme ir sfēra, tika izveidots ģeoleocentrisks modelis, feodālā sistēma
pakāpeniski tiek atcelta, parādās pirmie kapitālisma priekšgājēji.
5.uzdevums. Noteikt mākslas stilu un uzrakstīt šī stila būtiskākās pazīmes.
[ 7 p. ]
Es uzskatu, ka tējkanna ir rokoko stilā. Tā kā, pirmkārt, tējkanna tika izgatavota no porcelāna, no sarežģīta apstrādei un
trausla materiāla, tas nozīmē, ka tējkanna bija dārga un bija paredzēta sabiedrības augstajiem slāņiem. Otrkārt, tikai 18.
gadsimta sākumā (un mēs zinām, ka tieši šajā laikā rokoko tika aktīvi izplātas) Eiropa sāka aktīvi interesēties par ķīniešu
galda piederumiem, kuru motīvi šeit noteikti ir. Treškārt, ir rokoko raksturīgas smalki ar rokām izveidotas detaļas.
(detalizētie rokturi, krāšņi zīmējumi, sarežģītas formas vāks utt.)
6. uzdevums. Sanumurē vai Savieno dotos vārdus ar atbilstošiem attēliem.
1. romānika
2. manierisms
4
3. gotika
[ 6 p. ]
4. baroks
5. rokoko
3
2
2
5
1
Pārbaudes darbā iegūto punktu skaits: 44 punkti
Paldies par darbu.
Darba vērtējums: _____________________
Jauku nedēļas turpinājumu.
Скачать