Загрузил battulga bataa

тэнцвэргүйдэл

Реклама
Тэнцвэргүйдэл, алхааны
өөрчлөлт
• Тэнцвэргүйдэл гэдэг нь хэл яриа, хөдөлгөөн,
тэнцвэрийг алдагдуулдаг хөдөлгөөний
эмгэг юм.
• а- үгүй
• taxia- эмх замбраагүй
Тэнцвэрийн тогтолцооны бүтэц
• Хөдөлгөөний тэнцвэр нь булчингаас
сэрлийг төвд дамжуулах өгсөх замууд,
• Их тархины дух, чамархайн хэсгийн гадар,
гадрын доорх зангилаа(харааны төвгөр),
бага тархи, үүдэвчийн тэнцвэрийн бөөмс,
эдгээрийг доод хөдөлгөгч нейронтой
холбох уруудах замуудын нэгдмэл
ажиллагаагаар зохицуулагдана.
Дамжуулах замууд:
•
•
•
•
•
•
•
Фронтоцеребелляр зам
Окципито понто церебелляр зам
Денторуброспинал зам
Денторетикулоспинал зам
Спино-церебелляр зам
Вестибулоцеребелляр зам
Оливоцеребелляр зам
Тэнцвэргүйдлийн хэлбэр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Бага тархины тэнцвэргүйдэл
Вестибулляр тэнцвэргүйдэл
Мэдрэхүйн тэнцвэргүйдэл
Духны тэнцвэргүйдэл
Атаксик гемипарез
Нүдний тэнцвэргүйдэл
Харааны тэнцвэргүйдэл
Хавсарсан тэнцвэргүйдэл
Cerebellar ataxia
Статик атакси
• Ромбергийн шинж
• Ataxic gait
Локомотор атакси
• Интенцийн салганал
• Өсгий өвдөгний сорилд алдах
• Адиодохокинез, дисдиодохокинез
• Дисметри, гиперметри
• Нистагм
• Гипотони
• Skanning speech
Тэнцвэргүйдлийн ангилал
Удамшлын бус
• Тархины харвалт
• Гавлын арын хонхрын хавдар, буглаа
• хордлого
• Халдвар
• Архины шалтгаант
• MS
• Паранеопластик өвчин
• витаминЕ дутагдал
• Миллер-Фишерийн хам шинж
Удамшлын
• Фредрехийн атакси
• Спиноцеребелляр атакси
Төрөлхийн давшингуй бус
Фридрейхийн атакси
Spinocerebellum-ийн гэмтэл Тархины вермис ба паравермианы гэмтлийн
гол илрэлүүд
• Урд талын дэлбэн ба дотор талын вермисийн дээд хэсгийн гэмтэл
themidline-ийн ойролцоо байвал явган хүний ​атакси үүсгэдэг.
• Алхах атакси (abasia) - зогсонги байдлын атаксиас (astasia) -аас хэцүү
байдаг. Өвчтөнүүд хажуу тийшээ хазайсан, тогтворгүй алхалттай.
Гэмтсэн тал руу унах хандлагатай байдаг.
• Ромбергийн шинжилгээгээр: өвчтөн нүдээ аниад зогсож байхад
зөөлөн өвчүүг түлхэх үеп өвчтөнурагш, хойшоо савлана. давтамж23 Hz.
• Хэрэв гэмтэл нь дээд хэсгийн хэсэгт хатуу хязгаарлагдвал вермис,
хурууны үзүүрийн сорил ба өсгий-өвдөг-шилбэний сорил хийнэ.
DUUS 2018 11TH edition page 254
Аутосомын доминант хэвт
спиноцеребелляр атакси
шалтгаан
Статик атакси илрүүлэх сорил
Мотор атаксийг илрүүлэх сорил
Ном зүй:
• Г.Цагаанхүү, Ц.Дэлгэрмаа 2014 хуу94,584
• Duus Topical diagnosis in neurology 2018 11th edition
page 76,78,254,472,480
• UpToDate app
• Google.com
• https://www.youtube.com/watch?v=tX7OPCKvta8
• https://www.youtube.com/watch?v=K8Tn-TXvqes
• https://www.youtube.com/watch?v=JSyLnt3rLxs
• https://www.youtube.com/watch?v=sRt8YSPMeNg
• https://www.youtube.com/watch?v=bxuMTnQTprA
• Болон бусад эх сурвалжуудаас
Скачать