Загрузил Islam FF

Terrorizm

Реклама
Terrorizm
Terrorizmning paydo bo’lishi.
Terrorizm muammosi XX asrning oxiri, ayniqsa uning so’nggi 10 yilida
xalqaro jamoatchilikni qattiq tashvishga solib qo’ydi
Terrorizm bu – ma’lum siyosiy maqsadlarga erishishga yo’naltirilgan,
tinchlikka, fuqarolar xavfsiligiga va hayotiga zo’ravonlik ishlatish, yoki, uni qo’llash
xavf xatarini tug’diradi.
2000-yil 15-dekabrda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining
“Terrorizmga qarshi kurash to’g’risidagi” qonunida terrorizmga “Xalqaro
munosabatlarni murakkablashtirish, dalatning suverentini, hududiy yaxlitligini buzish,
xavfsizligiga putur yetkazish, urush va qurolli mojarolar chiqarish, ijtimoiy siyosiy
beqarorlashtirish, aholini qo’rqitish maqsadida davlat organlarini xalqaro
tashkilotlarni, ularning mansabdor shaxslarini, jismoniy va yuridik shaxsning biror bir
faoliyatini amalga oshirishdan tiyilishga majbur qilish uchun zo’rlik, kuch ishlatish,
shaxs yoki mol-mulkka xavf tug’diruvchi boshqa qilimishlar, ularni amalga oshirish
tahdidi, shuningdek terrorlichilik tashkilotlarining mavjud bo’lishini, ishlab turishini,
moliyalashtirishni ta’minlashga, terrorchilik harakatlarini tayyorlash va sodir etishga,
terrorchilik tashkilotlariga, ularning faoliyatida ishtirok etayotgan shaxslarga bevosita
yoki bilvosita har qanday mablag’-vositalar va resurslar berish, yoki yig’ishga,
boshqa xizmatlar ko’rsatishga qaratilga faoliyat” tarzida ta’rif berladi.
Terrorizm insoniyat jamiyati rivojlanishinig kapitalizmgacha bo’lgan davri.
Buyuk fransuz inqilobi bilan bevosita bog’liq bo’lgan feodolizmdan kapitalizmgacha
o’tish davri, bir qator Yevropa davlatlarida monarxiya tuzumi bilan kurashish,
shuningdek, burju demokratiyasi qaror topish davrining tarixiy, ijtimoiy-siyosiy
hodisasi sifatida o’rganish kerak.
XX asrning 60-yillaridan boshlab, terrorizmning eng daxshatli turi avj oldi. Bu
diniy ekstremizmdir. Bu dinni niqob qilib olib, o’zlaricha islom davlatini tuzamiz deb,
odamlarga ta’sir o’tkazish turli qo’poruvchilik haraktlarini olib borishdir. Diniy
ekstremizm nima, u qanday paydo bo’ldi degan savol tug’iladi. Bu savollarga
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abdug’anievich Karimov xulosalaridan
javob topamiz: “Jamiyat hayotining bir qismi bo’lgan din, ijtimoiy hayotning boshqa
sohalari bilan muqarrar ravishda munosabatda bo’lgan. Ularga ta’sir ko’rsatgan va
o’zi ham boshqa sohalarning ta’siriga duch kelgan. Hozir mavjud bo’lib turgan diniy
tartiblarning ko’pchiligi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy burilishlar, tangliklar davrida
shakllanganligi bejiz emas. Shu tariqa din insoniyat tarixining turli davrlarida siyosat
bilan ozmi ko’pmi ochiq oydin munosabatg kirishgan. Ko’pincha undan siyosiy va
ba’zan bir taraflama, tor maqsadlarda foydalanib kelingan. Afsuski insoniyat tarixida
diniy ongning ajralmas qismi bo’lgan odamlardagi e’tiqoddan faqat bunyodkor kuch
sifatida emas balki vayron qiluvchi kuch, hatto fanatizm(o’ta ketgan mutaasiblik)
sifatida foydalanganligini ko’rsatuvchi misollar ko’p. fanatizmning o’ziga xos
xususiyati va ko’rinishlari avvalambor o’z dinini haqiqiyligiga o’ta qattiq ishonish,
bishqa diniy e’tiqodlarga murosasiz munosabatda bo’lishdan iboratdir. Aynan
fanatizm illatiga yo’liqqan odamlar yoki ularning guruhlari jamiyatda beqarorlik
to’lqinini keltirib chiqarishga qodir bo’ladilar. Ustiga-ustak ommaviylik unsuri
muayyan bir xatti-haraktlar uchun shaxsiy javobgarlik hisini yo’qotib yuboradi,
harakatga “omma”, “xalq” harakati tusini beradi.
O’zining shak-shubhasiz haqligiga, haqiqatni faqat o’zi bilishiga ishonch hisi
so’ngi choralarga – zo’ravonlik harakatlariga moyilligi bilan ajralib turadigan diniy
ekstremizmning paydo bo’lishiga zamin yaratadi.
Adolat yuzasidan shuni e’tirof etish kerakki, diniy fanatizmning “otilib
chiqishga” sof diniy ziddiyatlardan ko’ra ko’proq ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy
muammlrning hal qilinmagaligi sabab bo’ladi.
Diniy fanatizmni alanga oldirish orqali hokimiyatga intilish, aldangan
a’vomning ko’r-ko’rona g’azabidan o’zining qora niyatlari yo’lida foydalanish
siyosiy yoki shaxsiy manfaatlarga erishishni din bilan niqoblash hudojo’ylikni
ashaddiy haqorat qilishdir. Islom ekstremizmi bugungi kunda yagona mafkuraga ega
bo’lgan turli tuman yo’nalishdagi oqimlarning mushtarakligini o’zida namoyon etadi.
Bu borada misollar ko’p: Misrdagi “Al-Jamoa”, “Musulmon birodarlar”, yaqin
sharqda “Xamas”, “Xizbi Alloh”, “Al-Jihod” va faol harakat qilayotgan qator boshqa
tashkilotlar Filippindagi(Mindanao oroli) “Abu Sayyor” guruhi va nihoyat
Afg’onistondagi “Tolibon” harakati va u yerda panoh topgan “O’zbekiston Islom
Harakati” jangarilari va hokazolar.
Hozirgi vaqtda diniy ekstremizmni keng yoyilishiga yoshlarimizning ongini
zaharlab ularga turli xildagi kitoblar, varaqalar tarqatib terrorizmning yanda avj
olishiga olib kelmoqda. Ulrning ta’siriga tushib qolgan yoshlarimiz bu balodan qutula
olmay, natijada o’z yurtlariga xiyonat qilib, ularga qo’shilib vatanlarini yakson qilish
uchun harakat qilmoqdalar”.
Terrorizmning davlat va fuqarolarga tahdidi va ta’siri.
Terrorizmning daxshatli ta’sirlarini ko’plab misollarda ko’rishimiz mumkin.
Xususan 2001-yilning 11-sentabrida AQSHdagi Butunjahon Savdo Markazining
portlashi sodir etilgan terroristik harakatlar ichida eng kattasi bo’ldi. Minglab odmlar
qurbon bo’ldi, Amerika hukumati 1 trillion 380 mlrd dollar miqdorida zrar ko’rdi.
Bunday xatti-harakatlar bizning Respublikamizda ham yo’q emas, masalan
“O’zbekiston Islom Harakati” rahnamolari 1999-yil 16-fevralda sodir etgan terroristik
harakatlari natijasida qancha begunoh odamlar jabr ko’rdi. Bundan tashqari 2000yilda Bo’stonliq, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Uzun tumanlariga suqulib
kirmoqchi bo’lgan ekstremistlarning harakatlari bunga yaqqol misoldir.
Terrorchilik harakatining quloch yoygan joyi, bu Afg’oniston Respublikasidir.
Prezidentimiz Islom Karimovning “Mingyillik sammiti” deb nom olgan anjumanda
so’zlagan nutqida “20 yildan ortiq vaqt mobaynida urush davom etib kelayotgan
Afg’oniston hozirgi paytda xalqaro terrorchilik va ekstremizmning polegoni hamda
tayanch bazasiga milliardlab daromad keltirayotgan dunyo narkotik ishlab
chiqarishining asosiy manbayi – fbrikasiga aylanganligini ta’kidlagan edi”.
2004-yil 29-30-mart kunlari Toshkentda sodir etilgan qo’poruvchiik harakatlari
ham achinarli tus olgan edi.
Yurtimizda 2005 yil 12-13-may kunlari Andijon viloyatida sodir etilgan
terroristic harakatlarning eng yirigi bo’ldi desak xato bo’lmaydi, chunki ular
qamoqdagi maxbuslarni ozod qilib viloyatning harbiy organlari va davlat hukumati
binolarini vayron qildilar, ko’plab odamlarni asir olib ularga jismoniy va moddiy
zarar yetkazdilar. Bu holat sodir bo’layotgan mahalda Prezidentimiz Islom Karimov
ular bilan jonli muloqotga kirishdilar. Mana shunday ayanchli isbotlardan ko’rinib
turibdiki terrorizm davlatning suverentetiga, mustqilligiga, aholining tinchligiga raxna
soluvchi bir illat ekanligini ko’rishimiz mumkin.
Milliy etnik talqindagi terrorchilik tashkilotlari tizimini taxlil qilishga o’tishdan
avval, jamiyatdagi barqarorlikni saqlash, raxna soluvchi omilga aylanib borayotgan
millatlararo ziddiyatlar masalasiga murojaat etishimiz lozim. Ushbu turdagi
ziddiyatlar deyarli hamma qit’alarning ko’pchilik mamlakatlarini qamrab olmoqda.
BMT bosh kotibi Kofe Ananning ta’kidlashicha, xalqaro hamjamiyat hanuzgacha 2
qutbli tizim yemirilishining salbiy asoratlarini yenga olgani yo’q. Ko’p millatli
mamlakatlarda xox u Markaziy Osiyoda, xox sobiq Yugoslaviyada bo’lsin alanga
olgan etnik ziddiyatlar buning fojiyali dalili bo’la oladi. Prezidentimiz Islom Karimov
ko’p millatli davlatda etnik guruhlar o’rtasidagi va millatlar o’rtasidagi munosabatlar
milliy xavfsizlik tushunchasini shakllantiruvchi ta’sirchan omillardan biri ekanligi
aniq bo’la boshladi. O’zlarining siyosiy va boshqa maqsadlari yo’lida milliy masalani
dastak qilib olishga intiladigan kuchlar, eng avvalo odamlarni yuksak darjada safarbar
etadigan hissiyotlarga umid bog’laydilar. Keyinchalik ularni har qanday siyosiy
donishmandlik va sog’lom fikrni inkor etadigan jangari tajovvuskorlik yo’liga burub
yuborish mumkin deb o’ylaydilar. Terrorchilarning bunday xatti-harakatlar
qilishlarida ularga kim yordam berdi buning uchun ular mablag’ni qayerdan oldilar
degan savol tug’iladi. “Toliblar”, “Birlashgan tojik muholifati”, hamda “O’zbekiston
Islom Harakati” uchun asosiy moddiy manbalardan biri narkotiklar savdosi edi.
Bundan tashqari, ekstremistik islomiy tashkilotlarni moliyaviy ta’minlovchi boshqa
manbalar ham mavjud. Ba’zi bir nufuzli moliyaviy tuzulmalar, xilma-xil hukumat
jamg’armlari hamda xayriya tshkilotlari ularga muntazam ravishda yordam berib
turganlar. Hozirgi zamon terrorizmi ta’minoti to’g’risida gapirilganda yana bir omilni
esdan chiqarmaslik lozimdir. Gap shundaki Yevropa davlatlari va AQSHda sharq va
janub mamlakatlaridan kirib kelganlar ham yildan yilga ko’payib bormoqda ular
aksariyati mahalliy aholiga qo’shilmay o’zlarining milliy, diniy urf-odat va
an’analariga amal qilib yashamoqdalar. Kelgindilar orasida ishsizlar, giyohvandlar,
hayotda o’z o’rnini topa olmaganlar ham oz emas. Bu esa ekstremistik tashkilotlar
uchun o’z saflariga yangi jalb etish, jangarilarni tayyorlab, shu davlatlar hududida
yohud boshqa mamlakatlarda terrorchilik faoliyatini olib borishga imkon bermoqda.
“O’zbekiston Islom Harakati” rahbarlari kadrlar tayyorlashda xorijiy, masalan,
yaqin va o’rta sharqlik nufuzli homiylarga tayanadilar va Usama bin Ladenning
“Tolibon” nazoratidagi tuzilgan o’quv lagerlari va bazalaridan keng foydalanadilar.
Uning emmissarlarga Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi ishsizlar, vahobiylik
g’oyalari ta’siriga tushgan yoshlar orasidan maxfiy ravishda tarafdorlarni yollab,
ularni pinhoniy yo’llar orqali Tojikiston, Checheniston, yoki Afg’onistondagi
tayyorlov lagerlariga yuborib turdilar. O’qish jarayonining birinchi bosqichida
jangarilarga islomning asosiy qoidalari va jihod to’g’risida saboq berdilar, keyingi
bosqichlarda ularga zamonaviy o’q otar qurollarni o’rgatish bo’yicha maxsus
jangovar tayyorgarlik o’tkazilar edi. Kurslarda mina qo’yish, uni portlatish sirlari,
harbiy topografiya, tog’li joylarda jangovor harakatlar olib boorish taktikasi, shahar
va aholi yashash joylarida qo’poruvchilik-terrorchilik harakatlarini olib borishga
o’rgatiladi, shuningdek yollanganlarga yashirinish, qo’poruvchilik targ’ibotini olib
borish usullari muntazam ravishda muqaddas jasoratlarga – diniy “jixod” yo’lida o’z
jonidan ham kechishga tayyor bo’lish ruhida tarbiyalash bilan qo’shib olib boriladi.
O’zbekiston va xorijiy davlatlar qonunchiligida terrorizmga qarshi kurash
masalasining huquqiy tartibga solinishi.
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abdug’aniyevich Karimov II
chaqiriq Oliy Majlisning uchinchi sessiyasida so’zlagan nutqida “Bizning yurtimiz
bugungi kunda yon atrofimizda vujudga kelgan vaziyatdan foydalanib o’zining
uzoqqa mo’ljallangan yovuz maqsadlarini amalga oshirishga urinayotgan turli
ekstremistik aqidaparastlik markazlarining g’arazli intilishlari qaratilgan hududga
aylanib qolmoqda” ta’kidlagan edi. Bu “Terrorizmga qarshi kurash to’g’risidagi”
qonun loyihasini ishlab chiqishga asosiy turtki bo’lgan edi. Qonun loyihasida
terrorizmga qarshi kurashning tamoyillarini belgilashda “BMT VIII kongresining
jinoyatchilikni ogohlantirish va huquqbuzarlar bilan munosabatda bo’lish bo’yicha
materiallardagi” davlatlarning jinoyat qonunchiligia tegishli qonunlarning
o’xshashligini ta’milashga ko’maklashish, garchi shu bilan birga davlatlar o’rtasida
nizolar kelib chiqishi mumkinligini ogohlantirishi uchun milliy qonunchilikning
haddan ortiq kengayib ketishini oldini olishga amal qilish mazmunidagi tavsiyalari
inobatga olindi. Qonunning maqsadi terrorizmga qarshi kurash sohasidagi
munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo’lib asosiy vazifalari etib shaxs, jamiyat va
davlatning terrorizmdan xavfsizligini ta’minlash, davlat suverenteti va hududiy
yaxlitligini himoya qilish, fuqarolar tinchligi va milliy totuvlikni saqlashdan iborat.
Qonun “Umumiy qoidalar”, “Davlat organlarining terrorizmga qarshi kurash
sohasidagi vakolatlari”, “Terrorchikka qarshi operatsiyaning o’tkazilishi”,
“Terrorchilik oqibatida yetkazilgan zararni qoplash” va “Jabrlangan shaxslarning
Ijtimoiy reabilitatsiyasi” hamda “Terrorizmga qarshi kurashda ishtirok etayotgan
shaxslarning huquqiy va ijtimoiy hioyasi” deb nomlanuvchi 5 bo’lim va 31 moddadan
iborat.
Terrorizmga qarshi kurashni amalga oshirishda davlat boshqaruv organlari,
mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlari,
jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar,
fuqarolar ko’maklashishlari zarurligi 6-moddada belgilab qo’yilgan.
Terrorizmga qarshi kurashish, O’zbekiston Resbublikasi Milliy Xavfsizlik
Xizmati, Ichki Ishlar Vazirligi, Davlat chegaralarini himoya qilish qo’mitasi, Davlat
bojxona qo’mitasi, Mudofaa hamda Favqulotda Vaziyatar Vazirligi amalga oshiradi
(8-modda). Jumladan Favqulotda Vaziyatlar Vazirligi favqulotda vaziyatlardan
aholini muhofaza qilish, terrorchilar harakat qilayotgan zonada joylashgan alohida,
muhim, toifalangan va boshqa obyektlar barqaror ishlashini, shuningdek terrorchilik
oqibatlarini tugatish yuzasidan vazirliklar davlat qo’mitalari, idoralar va mahalliy
davlat hokimiyati organlarining faoliyatini muvofiqlashtiradi, hamda qonun
hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Terrorizm bilan kurashish sohasidagi hozirgi bosqichdagi hamkorlik bir necha
yo’nalishlarda amalga oshirilmoqda alohida qayd etish kerakki O’zbekiston
Respublikasi dunyoning ko’plab davlatlari bilan terrorizm, ekstremizm va uyushgan
jinoyatchilikka qarshi kurashish to’g’risidagi shrtnomalarni imzolagan.
2000-yil aprel oyida O’zbekiston, Qozog’iston, Qirg’iziston va Tojikiston
Prezidentlari uchrashuvida “Terrorizm, siyosiy, diniy ekstremizm, milatlararo
jinoyatchilik va tomonlar xavfsizligi, hamda barqarorligiga tahdid soluvchi xavflar
bilan kurashishda hamkorlikdagi harakatlar to’g’risidagi” shartnomani imzoladilar.
2001-yil iyun oyidagi Shanxay hamkorlik tshkiloti davlat rahbarlari sammitida
(bu uchrashuvda O’zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog’iston va Tojikiston bilan
birgalikda mazkur obro’li tashkilotning tasischisi bo’lib qoldi) Shanxay hamkorlik
tashkilotining tuzish haqidagi Dekloratsiya, shuningdek Terrorizm, ayirmaachilik va
ekstremizm bilan kurashish to’g’risidagi konvensiya qabul qilindi.
Terrorizm bilan kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlik to’g’risida gap
borganda O’zbekiston tashabbusi bilan tuzilgan “6+2guruhi” deb nomlangan guruhni
ham eslash kerak. Shu o’rinda Preziddentimiz Islom Karimovning 2001-yil 11sentabridagi voqealardan so’ng bayonotidagi ayrim fikrlarni keltiramiz “Bugun biz
butun insoniyatga tahdid solib turgan bu illatga barham berish borasidagi kurashdan
hech qanday davlat chetda qolmasligi tabiiy. Jahondagi yuzdan ortiq davlatning
mazkur masla bo’yicha o’z fikri qat’iy pozitsiyasini bayon qilgani ham haqiqatni
tasdiqlaydi. Bugun terrorizmga qarshi tashkil qilinayotgan koalitsiyasi safiga o’zining
siyosiy tuzumi va qarashlaridan qat’iy nazar turli davlatlar, shu jumladan barcha
yetkchi arab va musulmon jamoatlari qo’shilayotgani e’tiborga sazovordir. Bunday
kuchlar va davlatlarni birlashtirayotgan xalqaro hamjamiyatning qatiyatligi tobora
mustahkamlanib bu kurash xalqaro tus olib borishiga hech qanday shubha qolmayapti.
Gap shundaki terrorizm tahdid mavhum tushuncha emas, balki xalqaro terrorizmning
o’z oldiga qo’ygan siyosiy maqsadlariga erishish uchun jahondagi mavjud tartibni
beqarorlashtirish, xalqaro, mintaqaviy va milliy xavfsizlikka tajovvuz qilish orqali
reja va niyatlarini amalga oshirish yo’lidagi harakatlardir. Bu narsa milliy huquq va
xalqaro meyorlarning buzilishiga tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar
deb tavsiflanishi kerakligini bildiradi. Mana nima uchun xalqaro terrorizm va uning
tahdidiga qarshi harakat faqat harbiy, siyosiy va maxsus xususiyatli choralar bilangina
emas, balki terrorizm bilan kurashishda huquq doirasida, amaldagi milliy qonunchilik,
xalqaro huquq me’yorlri asosida olib borish kerakligini talab qiladi. Shuning uchun
ham surishtiruv va tergov idoralarining zimmmasiga bu turdagi oqim partiyalarning
O’bekiston Respublikasida faoliyat ko’rsatishiga yo’l qo’ymaslik chorasini ko’rish,
bu borada tezkor-tergov tadbirlarini o’tkazish, ma’lumotlarini tahlil qilib, ularni
keltirib chiqaruvchi sabablar va shart sharoitlarni sinchikovlik bilan to’la, har
tomonlama o’rganish, bartaraf etish, jinoiy uyushma a’zolaridan jinoyatlarni sodir
etishdagi ishtirokini aniqlash mas’uliyatini yuklaydi.
Buning uchun esa “Hizbchilar” va ularga o’xshash diniy ekstremistik oqimlar
domiga tushib qolganlarga qarshi jamoatchilik fikrini shkllantirish ayniqsa mahallalar,
fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlari bilan hamkorlikda ishlashni
kuchaytirish kerak.
Prezidentimiz Islom Karimov bu oqimning barqarorlikka tahdid solayotgani
to’g’risida gapirib, xalqimizning tabiatiga mutlaqo yot bo’lgan siyosiy, diniy
ekstremizm, aqidaparastlik va boshqa yovuz oqimlarning mintaqamizga kirib kelishi,
tarqalishi, tinchlik va osoyishtalikka xavf tug’dirishini odamlar ongiga chuqur
singdirib ta’kidlagani bejiz emas.
Tergov idoralari tomonidan aniqlanishicha mustaqillik yillarida O’zbekistondan
10dn ortiq siyosiy-diniy ekstremistik oqimlar va harakatlar noqonuniy ravishda faoliyt
ko’rsatgn. Jumladan: “Hizb ut-tahrir”, “Akromiylar”, “Tablih”, “Uzun soqol”,
“Vahhobiylar”, “Adolat” uyushmasi, “Islom lashkarlari”, “Tavba”, “Nur”. Ularning
ba’zilari to’g’risida tergov idoralarid mavjud bo’lgan ma’lumotlrga suyanib qisqacha
to’xtalib o’tamiz. “Akromiylar” guruhi 50-yillarda Farg’ona vodiysida vujudga
kelgan. Oqim tashkilotchisining nomi “Mulla Akrom” nomi bilan bog’liq, ularning
g’oyasi Allohni tan olish, Payg’ambarni, ota-onani, har qanday davlat boshqaruvini
rad etib faqat oqim sardoriga itoat qilish. “Adolat” uyushmasi 1991-yilning boshida
Namangan viloyatida faoliyat ko’rsatgan, ular viloyatdagi dinga e’tiqod qiluvchi
qishloq aholisini o’ziga jalb qilib ularni huquqni muhofaza qiluvchi idora hodimlariga
qarshi qilib qo’ygan. Dunyodagi eng xavfli terrorchi ekstremistik guruhlar ro’yxatida
rasman AQSH davlat departamenti tomonidan kiritilgan “O’zbekiston Islom harakati”
vatangadolar jinoiy uyshmasi ham bor. Bu jinoiy uyushma tashkilotlari J.Hojiyev,
T.Yo’ldoshevlar hisoblanadi. Uning tarkibida minglab jangarilar, yollangan ajnabiy
jinoyatchlar mavjud.
“Hizb ut-tahrir” boshqa norasmiy diniy tashkilotlardan frqi shuki u hujumni
avvalo fikrga qaratadi, ya’ni fikriy kurash olib borib g’oyaviy inqilobga erishadi.
Mafkuraviy ta’sirni kuchaytirish uchun o’zlarining nomaqbul kurash yo’llarini 3
bosqichdan iborat deb hisoblaydilar. Birinchisi, tushuntirish ishlarini olib borish
orqali ongi to’liq shakllanmagan yoshlarni tuzoqqa ilintirish, huquq tartibot idoralari,
hokimliklardagi tashqi ta’sirga beriluvhi hodimlar bilan aloqani mustaxkamlash, ya’ni
ularni o’z domiga tortish. Ikkinchisi, fikriy kurash orqali ommani oyoqqa turg’azish,
ya’ni odamlar ongiga salbiy g’oyalarni zo’raki singdirish. Uchinchisi, manqurdga
aylangan ekstremistik kuchlarni hukumatga qarshi qo’yish, begunh kishilarni qonini
to’kish. Din niqobi ostida terrorchilik yo’li bilan hokimiyatni egallash. Shaxslarga
diniy mafkura, g’oya qarashlar asta sekinlik bilan, y’ni o’rtacha 3 oydn 1,5 yilgacha
bo’lgan vaqt mobaynida singdirish, ularni barqarorligini,3 oydn 1,5 yilgacha bo’lgan
vaqt mobaynida singdirish, ularni barqarorligini, uushqoqligini ta’minlashdan iborat.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Islom Abdug’anievich Karimov “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida va
xafsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”.
“O’zbekiston” – 1997.
2. “Terrorizmga qarshi kurash to’g’risidagi” qonun 2000-yil.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “Ming yillik
sammit”idagi nutqi.
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning II chaqiriq Oliy
Majlisning uchinchi sessiyasida so’zlagan nutqi.
5. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “Shanxay hamkorlik
Tashkiloti”idagi bayonoti. 2001-yil 11-sentabr.
Скачать