Загрузил Дилнур Рахимова

Laboratoriya ishlarini bajarish tartibi

Реклама
1. Talabalar
ikki
yoki
to`rt
kishilik
guruhlarga
bo`linishadi.
2. Ish yuzasidan berilgan nazariy ma’lumotlar va ishni
bajarish tartibi o`rganiladi.
3. O`qituvchining ruxsati bilan tajribani o`tkazishga
kirishiladi.
4. O`tkazilgan
tajribalar
asosida berilgan
jadvallar
to`ldiriladi.
5. Bajarilgan laboratoriya ishi yuzasidan hisobot tuziladi.
6. Har bir laboratoriya ishi 3 balldan baholanadi (1 ball
nazaiy, 2 ball natja uchun)
Скачать