Загрузил Husniddin Ergashov

1-мавзу ёпиқ тест саволари

Реклама
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1-savollari va javoblari
Улкан музлик даврининг тугаши қачон юз берган?— Mezolit davrida
Улкан музлик даври тугаши билан бирга…?— Odamlarning yashash tarzi hayot kechirishi
o’zgargan. Iqlimning isishi kuzatilgan.
Мезолит даври қайси йилларни ўз ичига олади?— Millotdan avvalgi 12-7 ming yilliklar
Ўқ-ёй қачон кашф этилган?—Mezolit davrida
Ит қачон қўлга ўргатилган?— Mezolit davrini oxirlaridan boshlab
Мезолит даври охирларида Олд Осиёда…...?— Ibtidoiy xo’jalik tarmoqlari yani
dehqonchilik, chorvachilik vujutga kelgan.
Мезолит даври ёдгорликлари Ўзбекистоннинг қайси худудларидан топилган?—
Toshkentda, yurtimizning janubiy hududlarida hamda Farg’onaning tog’li hududlarida.
Ўзбекистон худудидаги мезолит даври ёдгорликлари қайсилар?— Mochay, Obishir
qo’shilish va Zarutsoy darasidagi toshdagi rasmlar.
Фарғона водийсидаги Обишир манзилгохи қайси йилларга оид?— Mil. Avv 12-7 ming
yilliklarga.
Бўзсув канали бўйидаги Қўшилиш манзилгохи қайси даврга оид?—Mezolit davriga
М.ав 8-9 минг йилларда..…?— O’rta Osiyo hududida ham temirdan yasalgan asbob
anjomlar, mehnat qurollari topilgan.
Ўргатилган итларнинг энг қадимги суяклари қаердан топилган ва улар қайси даврга
оид?— O’rgatilgan itlarni suyaklari mezolit davriga oit.
Зараутсой қоя тасвирлари қаердан топилган?— Surxandaryodan
Зараутсой қоя тасвирлари қайси даврга оид?— Mezolit va niolit davriga oit.
Петроглиф нима?— toshga o’yib tushirilgan rasm
Инсон кашф этган 1-механизм нима?— arvalar
Қайси даврда одамлар ўсимликларни илдизи билан бирга истемол қилмасдан, балки
уларни саралаб, ширин ва мазали ўсимликларни истемол қилишни ўргандилар?—
Mezolit davrida
Неолит бу.......?— Yangi tosh davri
Неолит тушунчасини фанга ким олиб кирган?— 1865- yilda Lebbok
Мезолит ва неолит даврида одамлар......?— Yashash tarzi rivojlangan dehqonchilik va
chorvachilik bilan shug’ullana boshlagan. O’q yoy yasashni o’rgangan hayvonlarni qo’lga
o’rgatishgan.
Скачать