Загрузил kassabirov1

Termometriya

Реклама
Termometriya (termo... va ...metriya) — amaliy fizika va metrologiyaning bir
boʻlimi; trani oʻlchash usullari va vositalarini oʻz ichiga oladi. T.da amalga
oshiriladigan oʻlchashlar, asosan, Xalqaro amaliy temperatura shkalasiga
asoslanadi. T. oʻlchanayotgan temperatura diapazoni, oʻlchash aniqligi va
sharoitiga qarab temperatura oʻlchashning yangi usullarini oʻrganadi;
temperatura shkalalarini aniqlash, etalon va namunaviy oʻlchov asboblari,
temperatura oʻlchaydigan barcha asboblarni tekshirish uning vazifasiga kiradi.
temperatura oʻlchash usullari qoʻllanilayotgan asboblarning ishlash prinsipi,
oʻlchanayotgan temperatura diapazoni, oʻlchash sharoitiga va kerakli aniklikka
bogʻliq. Ular 2 guruh: kontakt usuli — termometriyaga va kontaktsiz usul —
nurlanish T.si yoki pirometriyaga boʻlinadi. Kontakt usuli asosida muhit trasini
oʻlchaydigan asbob shu muhit bilan traviy muvozanatda, yaʼni muhit bilan bir xil
trada boʻlishi kerak. temperatura oʻlchaydigan barcha asboblar, asosan,
sezgirlik elementi va u bilan bogʻliq boʻlgan oʻlchash asbobidan iborat.
temperatura oʻlchashda yagonalik va aniklikni taʼminlash uchun temperatura
birligining Davlat etaloni kelvindan foydalaniladi. temperatura qiymatlarini
temperatura etaloni bilan solishtirib, namunaviy asboblarga beriladi va ularga
qarab temperatura oʻlchaydigan ishlash asboblari darajalanadi va tekshiriladi.
• Isitma — odam va issiq qonli hayvonlar organizmining qoʻzgʻatuvchi
omillar (xususan, mikroblar)ga nisbatan maxsus reaksiyasi;
himoyalanish usullaridan biri. Gavda temperaturasining
koʻtarilishida namoyon boʻladi, koʻpgina kasalliklarda kuzatiladi.
Gavda temperaturasining koʻtarilishi bilan oʻtadigan hamma
kasalliklar qadimdan I. deb atalgan. I. hozir mustaqil kasallik deb
hisoblanmasa ham, baʼzi kasalliklar hamon I. deb ataladi (mas,
bezgak isitmasi, iskabtopar isitmasi, Ku isitmasi). I.ning infeksion va
noin-feksion xillari farq qilinadi. I. yuqumli kasalliklarda ham,
yuqumsiz kasalliklarda ham chiqaverishi mumkin
Termometir turlari:
TANA HARORATINI O’LCHASH
Tana hroratini o’lchash 3 xil bo’ladi:
1) Qo’ltiq orasida o’chanadi
2) Og’iz bo’shlig’i(til osti)da
3) Ingichk ichakda o’lchanadi
Qo’ltiq ostiga termometirni qo’yishdan avval yahshilab silkitiladi 35 C ga tushguniga qadar ,
keyin quruq holatda qo’ltiq ostiga 10 daqiqaga qo’yiladi.
Til ostiga ham xuddi shunday termometirni qo’yishdan avval yahshilab silkitiladi 35 C ga
tushguniga qadar va til ostiga
1 daqiqaga qo’yiladi.
Ingichka ichakka anus sohasiga termometir 4-5 sm gacha qo’yiladi va 5 daqiqiadan keyin
olinadi. Ingichka ichak harorati qo’ltiq osti haroratiga nisbatan 0,5-1 C yuqori bo’ladi.
Скачать