Загрузил Jamiw Ilkhamova

Мустақил таълим ва мустақил ишлар (1)

Реклама
Мустақил таълим ва мустақил ишлар
Мустақил таълим учун тавсия этиладиган мавзулар: (1-семестр)
1. AutoCADда кесмалар, синиқ чизиқлар, параллел чизиқлар
қуриш, қўлчалар билан қисқартириш, чўзиш. Ўчириш, суриш,
кўпайтиришлардан фойдаланиш.
2. Бино плани чизмасини чизиш.
3. Бино қирқимини чизиш Чизиқлар турларидан ва қатламлардан
фойдаланиш. Қатламларни ўзгартириш.
4. Металл элементларидан ташкил топган конструкцияни ишчи
чизмаларини чизиш.
5. Ажраладиган ва ажралмайдиган бирикмаларни адабиётлардан
ўрганиш
6. Темир конструкцияни аксонометриясини ясаш
7. Пойдевор ва деворларни кўтариш, девордан эшик ва дераза
ўринларини айириш. Чизмаларга тузатишлар киритиш.
8. Эшик ва деразаларни ўлчамлар бўйича ясаш.
9. Том ясаш, материал бериб, йўналишини ўзгартириш.
10.Фон ва антураж , йўлаклар, ховли деворлари, шартли дараҳтлар,
ҳовуз ва х.қ. яратиш.
11.Бино ичига ва ташқарисига ёруғлик манбаиларини ўрнатиш,
рендер ёрдамида соялар тушишини аниқлаш.
12.Ойна хусусиятлариги ўзгаришлар киритиш.
13.Антураж ва фонлар қўшиб архитектура иншоатларининг
рангли тасвирини ясаш
14.Мебель ва пардалар ясаш.
15.Интерьер
деворларга текстура бериш ва мухаррирлаш.
Интерьер шипида бир неча ёруғлик манбаиларини ўрнатиш,
полда чироқ аксини таъминлаш.
16.Камера ўрнатиб, хона интерьерини чиқариш, пол ясаш.
Рендерлаш ва тасвирни расм файлига ўтказиш. Интерьернинг
жихозларини ишлаб чиқиш
Скачать