Загрузил ayzdanny

Athens and Sparta - description

Реклама
***
Atēnas un Sparta ir divas spēcīgākās politikas Senajā Grieķijā. Viņi ir pretēji viens otram
it visā, sākot no ikdienas un beidzot ar militāriem sasniegumiem. Spartā bija visspēcīgākā armija
starp visām Grieķijas pilsētvalstīm. Spartiešu karotāji tika cienīti par spēku un prasmi cīņā.
Atēnieši gāja citu ceļu. Atēnās viņi spēja sasniegt augstāku politiskās apziņas līmeni demokrātiju. Turklāt atēnieši pašrealizējās zinātnē, filozofijā un mākslā. Neskatoties uz to, ka
reiz viņiem vēl nācās atmest persiešu armiju un saglabāt savu zemju neatkarību, šie divi spēki
bieži sadūrās savā starpā cīņā par varu pār helēņu zemi. Es vēlos salīdzināt dzīvi Spartā un dzīvi
Atēnās un uzzināt, kur labāk dzīvot.
Ir vērts pieminēt, ka es pierādīšu, ka dzīve Atēnās bija labāka nekā Spartā.
Pirmais arguments par labu Atēnām ir demokrātija. Atēnās pirmo reizi vēsturē tika
ieviesta jauna politikas forma - demokrātija. Jaunajā politikā mēģināja ņemt vērā vairāku
viedokļu viedokli, lai pieņemtu līdzsvarotākus lēmumus. Spēks ir sadalīts starp vairākām
struktūrām, kurām ir savas funkcijas un ietekme uz lēmumu pieņemšanu. Areopags ir valdes
iecelta valdes vietā un sastāv no 9 arhoniem - dižciltīgiem muižniekiem. Bija arī tauks ar
nosaukumu Bule jeb "piecsimt padome". Tajā bija pilsoņi, kas vecāki par 30 gadiem, un kurus
ievēlēja no trim augstākajām īpašuma klasēm. Šai padomei vajadzēja apsargāt likumus, kontrolēt
amatpersonas, un tā bija atbildīga arī par likumprojektu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai
Nacionālajā asamblejā. Eklesija jeb Tautas asambleja ir varas orgāns, kas īstenoja likumdošanas,
izpildvaras un tiesu varu. Ikviens Atēnu pilsonis, kas ir vecāks par 20 gadiem, varētu piedalīties
eklēzijas darbā. Šis padoms ietekmēja arī lēmumu pieņemšanu, un, tā kā tajā iekrita arī vienkārši
cilvēki, tika ņemts vērā arī viņu viedoklis. Tādējādi atēnieši šajā ziņā guva lielākus panākumus
nekā spartieši. Spartā Areopaga vietā augstākais ķermenis ir divi ķēniņi, kuri periodiski naidīgi
cīnījās par varu. Bija arī vecāko padome, kas konsultēja ķēniņus, un pat Eforu koledža, kas veica
tiesas funkcijas. Neskatoties uz to, galu galā tieši ķēniņi pieņēma lēmumus un var vieni paši
noraidīt citu lēmumus un padomus, kaut gan Atēnās tas tā nebija.
Скачать