Загрузил Динара Ташимова

01 TLSAR

Реклама
01_Теория линейных систем автоматического регулирования_каз
$$$001
Автоматтық реттеу жүйелерін фундаменталды басқару принциптері
A)Кері байланыс принципі
B)Компенсациялау принципі
C)Аргумент принципі
D) Оптималдау принципі
E) Түйықталмаған басқару принципі
F) Стабильдеу
G) Программалық басқару
H) Қадағалау жүйе
$$$002
Тұйықалмаған басқару принципібойынша құрастырылған жүйеде
A) Кері байланысы болады
B) Басқару алгоритмі басынан бастап өзгерілмейтін түрде беріледі
C) Кері байланыс жоқ
D)Реттеу процесі бақыланбайды
E)Басқару алгоритмі жүйенің кіреберіс және шығаберіс сигналдардың ауытқу мәндеріне байланысты өзгертіледі
F)Қобалжу әсер бойынша реттеу іске асырылады
G)Қобалжу әсерлер мәндері үлкен болып жүйенің дәлдігі төмендейді
H)Қобалжу бойынша кері байланыс құрастырылады
$$$003
Түйықталған басқару принципібойынша құрастырылған жүйеде
A) Кері байланысы болады
B) Басқару алгоритмі басынан бастап өзгерілмейтін түрде беріледі
C) Кері байланыс жоқ
D) Реттеу процесі бақыланбайды
E) Басқару алгоритмі жүйенің кіреберіс және шығаберіс сигналдардың ауытқу мәндеріне байланысты өзгертіледі
F) Қобалжу әсер бойынша реттеу іске асырылады
G) Қобалжу әсерлер мәндері үлкен болып жүйенің дәлдігі төмендейді
H)Реттеу процесі бақыланады
$$$004
Компенсациялау басқару принципі бойынша құрастырылған жүйеде
A) Кері байланысы болады
B) Басқару алгоритмі басынан бастап өзгерілмейтін түрде беріледі
C) Кері байланыс жоқ
D) Реттеу процесі бақыланбайды
E) Басқару алгоритмі жүйенің кіреберіс және шығаберіс сигналдардың ауытқу мәндеріне байланысты өзгертіледі
F) Қобалжу әсер бойынша реттеу іске асырылады
G) Қобалжу әсерлер мәндері үлкен болып жүйенің дәлдігі төмендейді
H) Қобалжу бойынша кері байланыс құрастырылады
$$$005
Стабильдеу сызықты реттеу жүйесі
A)Құрамында кері байланыстар болады
B)Қарапайым дифференциалды теңдеулермен жазылады
C)Құрамында кері байланыстар жоқ
D)Тиімді басқару әсерлер табылады
E) Түйықталмаған басқару принципі бойынша құрастырылады
F)Реттелінетін параметрлер бір қалыпта сақталады
G)Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты параметрлерін өзгертеді
H)Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты құрылымын өзгертеді
$$$006
Программамен басқарылатын қарапайым сызықты реттеу жүйесі
A)Берілген өзгерілмейтін программа бойынша басқарылады
B) Қарапайым дифференциалды теңдеулермен жазылады
C)Экстремалды басқаруды іске асырады
D) Тиімді басқару әсерлер табылады
E)Құрамындағы барлық сызықты үзбелерінде үзіліссізпроцестер өтеді
F) Реттелінетін параметрлер бір қалыпта сақталады
G) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты параметрлерін өзгертеді
H) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты құрылымын өзгертеді
$$$007
Қадағалау сызықты реттеу жүйесі
A) Құрамында кері байланыстар болады
B) Қарапайым дифференциалды теңдеулермен жазылады
C) Құрамында кері байланыстар жоқ
D) Тиімді басқару әсерлер табылады
E) Түйықталған басқару принципі бойынша құрастырылады
F) Реттелінетін параметрлер бір қалыпта сақталады
G) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты параметрлерін өзгертеді
H) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты құрылымын өзгертеді
$$$008
Оптималды басқару жүйесі
A) Құрамында компьютер арқылы басқару есеп шығарылады
B)Құрамында адптивті контур болады
C)Берілген өзгерілмейтін программа бойынша басқарылады
D) Тиімді басқару әсерлер варияциялық санау есебі түрінде шығарылып табылады
E)Компенсациялау принципі бойынша құрастырылады
F) Реттелінетін параметрлер бір қалыпта сақталады
G) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты параметрлерін өзгертеді
H) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты құрылымын өзгертеді
$$$009
Адаптивті басқару жүйесі
A) Түйықталмаған басқару принципі бойынша құрастырылады
B) Құрамында адптивті контур болады
C) Берілген өзгерілмейтін программа бойынша басқарылады
D) Тиімді басқару әсерлер варияциялық санау есебі түрінде шығарылып табылады
E) Компенсациялау принципі бойынша құрастырылады
F) Реттелінетін параметрлер бір қалыпта сақталады
G) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты параметрлері өзгеріп түрады
H) Сыртқы әсерлердің мәндеріне байланысты құрылымы өзгеріп түрады
$$$010
Қарапайым сызықты жүйе
A)Қарапайым сызықты дифференциалды теңдеулермен жазылады
B)Сызықты емес дифференциалды теңдеулермен жазылады
C)Құрамындағы барлық сызықты үзбелерінде үзіліссізпроцестер өтеді
D)Сызықты алгебралық теңдеулермен жазылады
E)Сызықты емес алгебралық теңдеулермен жазылады
F) Сызықты айырымдық теңдеулермен жазылады
G)Құрамында бір үзбесінде параметрлер уақыт бойынша өзгеріп түрады
H)Құрамындағы бір үзбесі дербес туындысы бар теңдеулермен жазылады
$$$011
Дискретті сызықты жүйе
A) Қарапайым сызықты дифференциалды теңдеулермен жазылады
B)Құрамындағы бір үзбесінде үзілісті процестер өтеді
C) Құрамында логикалық есептеу құрылғысы болады
D) Сызықты алгебралық теңдеулермен жазылады
E) Сызықты емес алгебралық теңдеулермен жазылады
F) Сызықты айырымдық теңдеулермен жазылады
G) Құрамында бір үзбесінде параметрлер уақыт бойынша өзгеріп түрады
H) Құрамындағы бір үзбесі дербес туындысы бар теңдеулермен жазылады
$$$012
Cызықты емес жүйе
A) Қарапайым сызықты дифференциалды теңдеулермен жазылады
B) Сызықты емес дифференциалды теңдеулермен жазылады
C) Құрамында сызықты емес байланыстары болады
D) Сызықты алгебралық теңдеулермен жазылады
E) Сызықты емес алгебралық теңдеулермен жазылады
F) Сызықты айырымдық теңдеулермен жазылады
G) Құрамында бір үзбесінде параметрлер уақыт бойынша өзгеріп түрады
H) Құрамындағы бір үзбесі дербес туындысы бар теңдеулермен жазылады
Скачать