Загрузил kaldarova.meruert

Таблица Зиберта-Малыгина

Реклама
1. Тіс қатары пішінін қалпына келтіру
Жылжытуды
Бір-екі тіс
қажет ететін
Бір тіс тобы
тістер немесе тіс
Барлық тістер
тобы саны:
тобы
Жылжыту
1-3
мөлшері, мм:
3-5
5 және жоғары
Тістерді қажетті
Қолайлы
жылжыту түрі мен көлбеумен
бағыты:
(наклон)
Қолайсыз
көлбеумен
Корпусты
жылжыту
Қолданылатын
Реципрокты
тірек:
Стационарлы
Науқас
Қолайлы
реактивтілігі:
Жақсы
Қолайсыз
2. Төменгі жақсүйекті дұрыс
тістемге орналастыру
Тістемде тістер
1-2 мм (1/2)
қатарының
½ бастап 1 дейін
арақатынасы
1 ден астам
(премоляр сауыты
енінен бастап)
1
2
3
I
II
III
IV
57
8-10
1115
16,
артық
48
9-10
1112
13,
артық
1
2
3
1
3
5
1
5
1
3
5
1
3
5
Қиындық тобы
өте қиын
қиын
Балл бойынша
емдеудің қиындық
дәрежесі
қарапайы
м
орташа
қиындық
барлығы
Жоғарғы
жақсүйек
Төменгі
жақсүйек
Емдік іс-шаралар
балл бойынша бағалау
Баллдар
саны
Локализациясы:
Тістем өзгерісінің
бағыты:
Науқастың
конституциясы,
жасы, ерте немесе
кеш емдеуді
ескере отырып
реактивтілігі
Бір жақты
Екі жақты
Мезиальді
Латеральді
Дистальді
Қолайлы
Жақсы
Қолайсыз
3. Тіс-жақсүйек аппараты қызметін
қалпына келтіру
Еріндердің түйісуі
Шайнау
Сөйлеу
Тыныс алу
Жұтыну
1
3
1
3
5
1
3
5
48
1
2
3
4
5
9-10
1112
13,
артық
Скачать