Загрузил Анна Дрыго

био 9кл 4 урок

Реклама
Дата __________
Урок 4. Органы, сістэмы органаў. Арганізм — адзінае цэлае
Мэты:
фарміраванне ўяўленняў аб функцыянальнай ўзаемасувязі сістэм і
апаратаў органаў;
развіццё лагічнага мыслення на аснове раскрыцця прычынна-выніковых
сувязяў;
развіццё пазнавальных матываў, скіраваных на атрыманне новых ведаў
аб арганізме як адзінай цэласнай сістэме
Ход урока
I. Арганізацыйны мамент.
Настаўнік вітае навучэнцаў і правярае іх гатоўнасць да ўрока.
Забяспечвае псіхалагічную гатоўнасць класа да ўрока. Паведамляе тэму
навучальнага заняткі, план працы.
Навучэнцы наладжваюцца на супрацоўніцтва і ўзаемадзеянне,
ўключаюцца ў працу.
II. Цэлематывацыонны этап. Актуалізацыя ведаў і ўменняў вучняў.
Настаўнік настройвае навучэнцаў на супрацоўніцтва праз сумесны
выхад на тэму заняткі. Арганізуе сумесную пастаноўку мэты і задач урока.
III. Аналіз вынікаў выканання практычнай работы.
Абмеркаванне пытанняў-заданняў раней вывучанай тэмы.
Праверка дамашняга задання.
Вусныя адказы вучняў.
IV. Вывучэнне новай тэмы.
Арганізм чалавека — складаная біялагічная сістэма, якая ўключае
вялікую колькасць узаемазвязаных структурных элементаў. Як і ў многіх
іншых жывых арганізмах, у чалавечым арганізме можна вылучыць некалькі
ўзроўняў арганізацыі: клетачны, тканкавы, органны, сістэмны і арганізмавы.
Органы — гэта анатамічна адасобленыя часткі арганізма, якія выконваюць
пэўныя функцыі. Вока, вуха, сэрца, нырка, мышца, скура, мачавы пузыр, зуб
— усё гэта органы. Кожны з іх мае пэўную форму і выконвае спецыфічныя
функцыі. Сэрца прыводзіць у рух кроў, шкілетныя мышцы забяспечваюць
перамяшчэнне цела ў прасторы, зубы служаць для адкусвання і перажоўвання
ежы і г. д.
Сістэма органаў — гэта сукупнасць органаў, якія выконваюць агульную
функцыю. У чалавека вылучаюць дыхальную, сардэчна-сасудзістую,
лімфатычную,
стрававальную,
мочавыдзяляльную,
рэпрадуктыўную
(палавую), эндакрынную, імунную, касцявую, мышачную, нервовую і
сенсорныя сістэмы органаў.
Фізкультхвілінка.
V. Замацаванне вывучанага.
Запаўненне табліцы.
Сістэма органаў
Будова
VI. Інфармацыя пра хатні заданні.
§ 4, с.19 адказаць на пытанні
VII. Падвядзенне вынікаў.
VIII. Рэфлексія.
Вылучыць актывістаў, выставіць адзнакі.
Функцыі
Скачать