Загрузил zar-alena

бел мова апостраф

Реклама
Беларуская мова
Тэма ўрока: Апостраф у словах з прыстаўкамі
Мэты ўрока: Развіваць уменне вызначаць прыстаўку і корань у словах, фарміраваць
навык правапісу апострафа ў словах з прыстаўкамі; адпрацоўваць навык
правапісу слоў з прыстаўкамі на з- (с-) і аб-, пад-, над- развіваць
арфаграфічную пільнасць, звязнае маўленне; выхоўваць клапатлівыя
адносіны да жывёл.
Ход урока
І. Арг. момант.
ІІ Праверка дамашняга задання .
ІІІ. Паўтарэнне
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
ІV. Чыстапісанне.
Зз Сс зс зссз ззсс с з с з
Ра..садзіць, ра..злавацца, бя..шумны, бя..снежны
- Устаўце літары. Вызначце прыстаўкі, падкрэсліце апошнюю літару прыстаўкі і першую
літару кораня.
Зімой да нас завіталі завеі.
Даць характарыстыку сказу, знайсці галоўныя і даданыя члены сказа, вусна назваць
словазлучэнні.
V. паведамленне тэмы і пастаноўка мэты ўрока
- сёння на ўроку мы ўспомнім правіла ропавапісу апострафа ў словах і пазнаёміцеся з
выпадкамі напісання апострафа пасля прыставак.
Прыгадванне правіла правапісу апострафа (апорная схема)
Пр. 38 Выдзяленне прыставак, вылучэнне апазнавальных прымет арфаграм. Вынік.
С. 23 Работа з правілам (параўнанне ўласнай фармуліроўкі з правілам падручніка)
Вылучэнне ўмоў напісання апострафа.
пр. 39
(каменціраванае пісьмо з месца)
Праца над тэкстам (пр 40)
- Чаму хлопчык напісаў аб’яву? Што ён у ёй указаў?
Работа у парах.(выпісаць выдзеленыя словы.)
Развіццё мовы. Калектыўнае складанне аб’явы.
VІ. Дакажы, абгрунтуй
Пр. 41(у групах ці самастойна)
VІІ. Ацані сваю працу
Я ведаю, што прыстаўка – гэта…
Я ўмею…
Я магу растлумачыць …
Дамашняе заданне с. 23 правіла, пр. 42
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя _______________________клас 3”Г”______________
А(б,бб)думаць адказ, а(б,бб)егчы стадыён, а(д,дд)аць кнігу,
а(д,дд)казаць на пытанне, ра(с,сс)тавіць на паліцы,
ра(с,сс)тлумачыць вучням, бя(з,зз)бройны салдат,
бе(з,зз)бярэжнае мора.
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Імя______________клас 3”Г”
Пад..ехаць, аб..яднаць, без..валосы,ус..крыкнуць,
па..насіць, уз..весці,без..языкі, пад..ём,
пад..бегчы, раз..яднацца, раз..ехацца
Скачать