Загрузил Ixtiyor Xojaqulov

Yakuniy - modul

Реклама
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash” (UBIQUITOUS IN
HEALTHCARE) kursidan yakuniy nazorat ishini bajarish
YO’RIQNOMASI
Har bir talaba 1-jadvalda keltirigan ro’yhat bo’yicha o’zining variantini bilib oladi va shu varint
uchun quyida berilgan savollarga yozma shaklda A4 formatdagi qog’ozga yoki oddiy varoqga
javoblarni yozadi. Javoblar yozilgan varoqlarni rasmga olib, Ms Word hujjatiga joylashtiradi va
hujjat nomini “Guruh - F.I.O.” shaklida saqlaydi hamda tizimga yuklaydi.
1-jadval
Variant
nomeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Talabaning F.I.O.
Shahsanam Ermamatova
Jamshid Hamzayev
Navroza Irmuxamedova
Doniyor Mamadjanov
Ziyodullo Mannobjanov
Mirzaraxim Mirzaraximov
Dilafroz Musurmonkulova
Abulqosim Muxiddinov
Nodira Nazirbaeva
Anvarjon Normominov
Muxlisa Olimova
Feruz Qarshiboev
Azimjon Sirojiddinov V
Ali Sodiqov
Nusrat Toyqulov
Davronbek Vaxobov
DILMUROD XASANOV
Muhiddin Xayrullaev
Ixtiyorjon Xojakulov
Ruslan Xurramov
Saidakbar Yosinov
Arabjon Yuldashev
Variant
№1
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiy texnik va dasturiy ta'minot tizimlarining tasnifi.
2. Funksional diagnostika kompyuter tizimlarini yoritib bering.
3. Tibbiyotda ekspert tizimlaridan foydalanishga misollar keltiring.
Variant
№2
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Bemorning holatini monitoring qilish jarayoni.
2. Tibbiyot komplekslarining tasnifi.
3. Bemorning sog'ayish jarayonini boshqarish tizimlari.
Variant
№3
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Diagnostika tizimlarida foydalaniladigan o'lchash uskunalari
2. Organlarni biotexnologik almashtirish tizimlari
3. Tadqiqotchi shifokorning avtomatlashtirilgan ish joyi.
Variant
№4
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Qaror qabul qilish tizimlari
2. Tibbiyotda ma'lumotlar tizimlari
3. Kasalxona ma'lumot tizimlari
Variant
№5
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiyotda kompyuter tizimlarni qo‘llash muammolari haqida ma’lumot bering.
2. Dignostika tizimlarni vazifalari nimalarni tashkil etadi?
3. Davolash jarayonni tashkil etish va boshqarish.
Variant
№6
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiyot tizimlarida kompyuter tarmoqlarining ahamiyati.
2. Tibbiyotda qo‘llaniladigan dasturiy vositalar va ularni loyihalashtirish.
3. Tibbiyotdagi qo‘llanadigan kompyuter tizimlarni loyixalash jarayonlari.
Variant
№7
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiy texnik va dasturiy ta'minot tizimlarining tasnifi.
2. Bemorning holatini monitoring qilish jarayoni.
3. Sog‘liqni saqlashda qo‘llanadigan kompyuter tizimlariga misollar keltiring.
Variant
№8
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Funksional diagnostika kompyuter tizimlarini yoritib bering.
2. Organlarni biotexnologik almashtirish tizimlari.
3. Sog‘liqni saqlashda qo‘llanadigan kompyuter tizimlariga misollar keltiring.
Variant
№9
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Organlarni biotexnologik almashtirish tizimlari.
2. Qaror qabul qilish tizimlari.
3. Tibbiyotda ekspert tizimlaridan foydalanishga misollar keltiring.
Variant
№ 10
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Bemorning holatini monitoring qilish jarayoni.
2. Tibbiyotda ma'lumotlar tizimlari.
3. Tibbiyotda kompyuter tizimlarni qo‘llash muammolari haqida ma’lumot bering.
Variant
№ 11
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiyotda qo‘llaniladigan dasturiy vositalar va ularni loyihalashtirish.
2. Kasalxona ma'lumot tizimlari.
3. Davolash jarayonni tashkil etish va boshqarish.
Variant
№ 12
O’zbekiston Respublikasi Axborot Texnologiyalari
Kommunikatsiyalarini Rivojlantirish vazirligi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Univyersityeti
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Bemorning holatini monitoring qilish jarayoni.
2. Organlarni biotexnologik almashtirish tizimlari.
3. Tibbiyotda ekspert tizimlaridan foydalanishga misollar keltiring.
Variant
№ 13
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiyotda ekspert tizimlaridan foydalanishga misollar keltiring.
2. Bemorning sog'ayish jarayonini boshqarish tizimlari.
3. Kasalxona ma'lumot tizimlari.
Variant
№ 14
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiyotdagi qo‘llanadigan kompyuter tizimlarni loyixalash jarayonlari.
2. Bemorning holatini monitoring qilish jarayoni.
3. Davolash jarayonni tashkil etish va boshqarish.
Variant
№ 15
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiy texnik va dasturiy ta'minot tizimlarining tasnifi.
2. Funksional diagnostika kompyuter tizimlarini yoritib bering.
3. Bemorning sog'ayish jarayonini boshqarish tizimlari.
Variant
№ 16
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiyotdagi qo‘llanadigan kompyuter tizimlarni loyixalash jarayonlari.
2. Organlarni biotexnologik almashtirish tizimlari.
3. Tibbiyotda ekspert tizimlaridan foydalanishga misollar keltiring.
Variant
№ 17
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Kasalxona ma'lumot tizimlarini batafsil yoritib bering.
2. Organlarni biotexnologik almashtirish tizimlari.
3. Sog‘liqni saqlashda qo‘llanadigan kompyuter tizimlariga misollar keltiring.
Variant
№ 18
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
1. Dignostika tizimlarni vazifalari nimalarni tashkil etadi?
2. Bemorning holatini monitoring qilish jarayoni.
3. Qaror qabul qilish tizimlarini batafsil yoritib bering.
KT kafedrasi mudiri
tominidan №__ protokoli
asosida tasdiqlandi
J.X. Djumanov ________
Variant
№ 19
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Kasalxona ma'lumot tizimlari.
2. Bemorning sog'ayish jarayonini boshqarish tizimlari.
3. Sog‘liqni saqlashda qo‘llanadigan kompyuter tizimlariga misollar keltiring.
Variant
№ 20
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Tibbiyotda ma'lumotlar tizimlari.
2. Tibbiyotda qo‘llanadigan sensor vositalarning majmuasi haqida ma’lumot bering.
3. Davolashda qo‘llanadigan mobil aloqa va simsiz tarmoq turlari va vositalari.
Variant
№ 21
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
________
1. Funksional diagnostika kompyuter tizimlarini yoritib bering.
2. Afaziyani davolashda kompyuterni funktsiyasi nimada?
3. Davolash jarayonni tashkil etish va boshqarish.
Variant
№ 22
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
“Sog‘liqni saqlashda kompyuter tizimlarni qo‘llash”
(UBIQUITOUS IN HEALTHCARE) kursidan yakuniy
nazorat savollari
KT kafedrasi mudiri
tominidan tasdiqlandi
28.08.19 yildagi № 2 protokoli
J.X. Djumanov ________
1. Organlarni biotexnologik almashtirish tizimlari.
2. Sog‘liqni saqlashda qo‘llanadigan kompyuter tizimlariga misollar keltiring.
3. Tibbiyotda qo‘llanadigan sensor vositalarning majmuasi haqida ma’lumot bering.
Скачать