Загрузил tusya.khrys

соціальна нерівність

Реклама
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА МОВ І ЛІТЕРАТУР ДАЛЕКОГО СХОДУ ТА ПІВДЕННОСХІДНОЇ АЗІЇ
Соціальна нерівність та її історичні форми
Реферат
Студентки 3 курсу
спеціальності «Корейська мова,
література, англійська мова та переклад»
Легецької Христини
Київ – 2020
ЗМІСТ
ВСТУП.....................................................................................................2
1. ІСТОРИЧНІ ВИДИ НЕРІВНОСТІ........................................................3
1.Рабство.................................................................................................3
2.Касти....................................................................................................4
3.Стани....................................................................................................4
4.Класи....................................................................................................5
2. ТЕОРІЇ КЛАСУ ТА ВИДИ НЕРІВНОСТІ...........................................7
1. Природа класу...................................................................................7
2. Багатство............................................................................................8
3. Класовий поділ і гендер...................................................................8
4. Етнічна приналежність і раса.........................................................9
3. НЕРІВНІСТЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ................................................10
ВИСНОВОК................................................................................................13
ДЖЕРЕЛА...................................................................................................14
1
ВСТУП
Сьогодні існує багато різних типів соціальної нерівності. Від статі до влади та
впливу. Суспільство побудоване таким чином, що скільки б ви не хотіли
протилежного, але завжди знайдуться ті, хто хоче бути вище інших, а ці інші
задоволені нижчою посадою. Це властиво навіть самій природі. Наприклад,
ієрархія мурах: у кожної мурашки є своє місце. Одні будують житло, другі його
охороняють, інші доглядають за личинками з дітьми, а є королева. Це найбільша
і найважливіша мураха (інколи їх кілька), і без неї немає мурашника, і немає
особливого сенсу в його створенні без королеви, бо немає кому народжувати
нових мурах. У мурашиних сім'ях існують поділ праці, зв'язки між особинами і
самоорганізація при розв'язанні складних завдань. Тобто таким чином можна
спостерігати цілу природну ієрархію. І жодним чином ми не розуміємо, хто
розподілив таку роль на всіх, хто нав'язав мурахам саме таку модель
соціологічної
нерівності.
Я думаю, дивлячись на природу, люди почали переносити це в наше життя.
Точно такий же приклад можна згадати з бджолами та ссавцями. Хтось - хижак,
важливіший і небезпечніший для інших, а хтось - просто їх жертва чи здобич і,
відчуваючи
силу
і
тиск
хижака,
нічого
не
може
зробити.
Соціальна нерівність може проявлятися через стать, силу, вплив, дохід,
багатство, освіту, вік, походження тощо. Ось чому це настільки поширене явище,
що, здається, зараз етикетка висить на кожній людині планети. Соціальна
нерівність була найбільш яскраво виражена протягом історії. Тоді ваше
походження було вашою стигмою на все життя, і скільки б ви не хотіли
вдосконалювати своє життя чи робити щось більш благородне та цікаве, нічого
змінити не вдалося. Якщо ви народилися бідним селянином, то це ваше
покликання все життя працювати десь у полі та бути одним із людей, на яких
будується
найнижчий
клас.
Тож у своїй роботі я розгляну деякі історичні типи соціальної нерівності, основні
системи влади та нерівності в суспільстві, а також тему багатства та нерівності
за ознакою статі, майна, раси та етнічної приналежності.
2
1.
ІСТОРИЧНІ ВИДИ НЕРІВНОСТІ
Нерівність душ-це гірше ніж майна
- Ліна Костенко
Нерівність у суспільстві зародилася дуже давно, з самого початку життя на нашій
планеті. Тоді тварини одразу позначили, яку нішу в природі вони будуть займати.
Люди також були досить швидкими в цьому. Перші люди визначали свою владу
за іншими ознаками, не схожими на сьогоднішні. Наші перші предки були ще
більшими тваринами і визначали вплив на такі поняття: хто сильніший, хто
вміліший, хто вбив більше тварин на полюванні, той стає головою зграї чи
племені. Вже варто згадати соціальне розшарування. Це можна описати як
структуровані
відмінності
між
групами
людей.
Існує чотири основні системи стратифікації: рабство, каста, маєток і клас.
1.
Рабство
У наш освічений час, я вірю, що є мало людей, які не вважають, що
рабство як інституція — це моральне і політичне зло в будь-якій
країні. Нема сенсу докладно говорити про його недоліки. Однак,
думаю, що це більше зло для білої людини, ніж для чорної раси.
— Роберт Едвард Лі, Лист до дружини (27 грудня 1856)
Рабство - це крайня форма нерівності, в якій одні люди буквально належать
іншим. Правові норми, що регулюють відносини рабства в різних суспільствах,
суттєво відрізнялися. Іноді за законом рабів позбавляли майже всіх прав - так
було на півдні Сполучених Штатів, в інших випадках становище рабів швидше
нагадувало
становище
слуг.
Рабство завжди викликало опір. Історія насичена подіями про повстання рабів,
іноді рабам вдалося колективно звільнитися від утисків господарів. Системи,
засновані на рабстві, такі як плантація, як правило, нестабільні. Досягнення
високої продуктивності вимагало постійного нагляду за рабами та суворих
покарань. Причинами краху систем, заснованих на рабській праці, почасти були
3
опір рабів, а частково висока ефективність економічних та інших стимулів
порівняно з прямим примусом. Простіше кажучи, рабство було не дуже
продуктивним. Торгівля рабами, якою західні держави займалися до ХІХ
століття, була останнім, хоча і найбільшим, проявом цієї системи. З тих пір, як
раби Північної та Південної Америки здобули свою свободу, ця установа почала
руйнуватися і тепер майже повністю зникла з лиця землі.
2.
Касти
Навіть їжа, яку людям дозволено або заборонено їсти, розділяє
індійське суспільство на безліч різних груп.
- Праяг Акбар
Касти пов’язані насамперед з культурами індійського субконтиненту. Термін
"каста" не має індійського походження, він походить від португальського слова
casta, що означає "раса", або "чиста порода". Індійці не мають єдиного терміна,
який означає кастову систему в цілому, різні її аспекти мають власні назви.
Поняття варна та яті. Варна - це чотири основні стани, що відрізняються за
ступенем соціального престижу. Нижчі цих чотирьох груп є "недоторканними".
Джати - це локальні окремі групи, всередині яких існує поділ на касти.
Кастова система є дуже складною, і її структура змінюється від регіону до
регіону, змінюючись настільки, що насправді це навіть не єдина система в
повному розумінні цього слова, а сукупність віддалено взаємопов'язаних
вірувань і звичаїв. Однак їх об'єднує низка загальних принципів. Брахмани, які
утворюють
найвищу
варну,
представляють
найвищу
ступінь
чистоти,
недоторканні - найнижчу. Брахманам слід уникати певного контакту з
недоторканими. І допускається лише непорушний фізичний контакт з
предметами чи тваринами, які вважаються нечистими. Кастова система тісно
пов'язана з індуїстською концепцією перевтілення (переселення душ), згідно з
якою люди, що нехтують ритуалами та обов'язками своєї касти, в наступному
втіленні вони повинні народитися в касті, що займає нижчу ступінь. Індійська
4
кастова система ніколи не була повністю статичною. І хоча індивіду не
дозволяється переходити з однієї касти в іншу, групи в цілому часто змінюють
своє становище в ієрархії каст.
3.
Стани
Найскладніше в тому, щоб піднятися на верхню сходинку сходів, - це
пробратися через натовп біля їх підніжжя.
- Автор невідомий
Стани були частиною європейської феодальної системи. Вони існували і в
багатьох інших традиційних цивілізаціях. Феодальні маєтки складалися зі страт,
що мали різні права та обов'язки, деякі з яких були встановлені законом. В Європі
вищий клас складався з аристократії та шляхти (дрібне дворянство). Духовенство
належало іншій верстві. Їх статус був дещо нижчим, але вони користувалися
особливими пільгами. Ті, хто згодом став називатися «третім станом», були
простим народом. Це були кріпаки, вільні селяни, купці та ремісники. На відміну
від каст, стани були менш закритими, і між ними шлюби були дозволені.
Звичайний громадянин міг бути нагороджений лицарським титулом за особливі
заслуги, а торговцям іноді вдавалося придбати титул. Деякі відгомони кастової
системи збереглися в сучасній Британії, де аристократичні титули досі
успадковуються та шануються, і де великі бізнесмени, урядовці та інші можуть,
як нагорода за особливі заслуги, бути висвяченими лицарями чи отримати звання
перів.
У минулому стани виникали там, де існувала традиційна аристократія та поняття
шляхетного походження. У феодальних системах, подібних до середньовічної
Європи, стани були пов'язані з місцевими феодальними громадами - кожна з них
формувала свою, а не національну систему стратифікації. У більш
централізованих державах, таких як імперський Китай чи Японія, стани
формувалися
на
національній
основі.
Іноді
класові
відмінності
виправдовувались релігійними віруваннями, але, як правило, вони були менш
5
жорсткими, ніж у кастовій системі індуїстів.
4.
Класи
суспільство винайшло три способи тримати людей в рабстві:
насильство, гроші і свободу.
- Габріель Лауб
Класові системи багато в чому відрізняються від рабовласницьких, класових і
кастових. Розглянемо більш докладно їх чотири основні особливості.
1. На відміну від інших видів страт, класи не залежать від правових чи релігійних
установок. Класова приналежність не пов'язана з вродженим статусом,
незалежно від того, що це визначено законом чи звичаєм. Класові системи
набагато мобільніші, ніж інші стратифікаційні системи, межі між класами ніколи
чітко не окреслені. Офіційних обмежень шлюбів між людьми різних класів
немає.
2. Класова приналежність досягається індивідом, принаймні частково, а не
просто «дається» при народженні, як в інших системах стратифікації. Соціальна
мобільність - рух вгору і вниз в межах класової структури - тут набагато більш
поширений, ніж в інших системах (наприклад, у касті, індивідуальний перехід
від
однієї
касти
до
іншої
неможливий).
3. Класи пов'язані з відмінностями в економічному становищі груп людей, з
нерівністю у володінні матеріальними ресурсами та контролем над ними, тоді як
в інших стратифікаційних системах основну роль відіграють неекономічні
фактори
(наприклад,
релігія
в
індійській
кастовій
системі).
4. В інших типах стратифікаційних систем нерівність виявляється насамперед в
особистих стосунках людей, у різниці прав та обов'язків - кріпака і пана, раба та
його власника, представника нижньої та верхньої касти. Класова система, з
іншого боку, проявляється переважно в масштабних відносинах безособового
характеру. Наприклад, найважливішою основою поділу класів є різниці в умовах
праці та оплаті праці, які стосуються людей будь-якої категорії і, в свою чергу,
6
залежать
від
ситуації
в
економіці
загалом.
Класи можна визначити як великомасштабні групи людей з подібними
матеріальними ресурсами, що в свою чергу визначає спосіб їх життя. Класові
відмінності залежать насамперед від добробуту людей та характеру їх занять. У
сучасному західному суспільстві існують такі основні класи: вищий клас (багатії,
підприємці, промисловці та вищі верстви менеджерів, які володіють або
безпосередньо контролюють засоби виробництва), середній клас (який включає
більшість "білих комірців" "та професіонали) та робітничий клас. "сині коміри",
або люди, які займаються ручною працею). У деяких промислово розвинених
країнах, таких як Франція та Японія, донедавна четвертий клас відігравав
важливу
роль
-
селяни,
люди,
що
займаються
традиційним
сільськогосподарським виробництвом. У країнах, що розвиваються, селяни все
ще становлять найбільший клас.
2. ТЕОРІЇ КЛАСУ ТА ВИДИ НЕРІВНОСТІ
1.
Природа класу
Історія всіх суспільств, які досі існували була історією боротьби
класів.
— Карл Маркс
Існують дві основні теорії 20 століття: Теорія Карла Маркса та Макса Вебера.
Для Маркса клас - це група людей, які мають однакове ставлення до засобів
виробництва, за допомогою яких вони забезпечують своє існування. До появи
сучасної промисловості основними засобами виробництва були земля та
знаряддя праці, використовувані в сільському господарстві та тваринництві.
Основними
класами
доіндустріальних
товариств
були
землевласники
(аристократія, дрібне дворянство і рабовласники) та ті, хто працював на них
безпосередньо (вільні селяни і раби). У сучасних промислових суспільствах
7
набувають все більшого значення фабрики, офіси, промислове обладнання та
капітал, необхідний для їх придбання. Два основні класи зараз - це ті, хто володіє
такими засобами виробництва, тобто промисловці чи капіталісти, і ті, хто
заробляють на життя, продаючи свою працю, робітничий клас або,
використовуючи дещо архаїчний термін Маркса, "пролетаріат. "
Підхід Вебера до теми стратифікації ґрунтується на аналізі Марксових ідей, які
він
розробив
і
модифікував.
Вебер, погоджуючись з ідеями Маркса щодо взаємозв'язку класу з об'єктивними
економічними умовами, вважає, що на формування класу впливає набагато
більше факторів, ніж міг помітити Маркс. На думку Вебера, поділ на класи
визначається не тільки наявністю чи відсутністю контролю над засобами
виробництва, але й економічними відмінностями, не пов'язаними безпосередньо
з майном. До таких детермінантів насамперед належать навички та кваліфікація,
які впливають на здатність людини виконувати певну роботу. Люди, що
належать до категорій професіоналів та менеджерів, також працюють за наймом,
але заробляють більше, їх умови праці кращі, ніж у працівників. Кваліфікація,
вчене звання, звання, дипломи та професійна підготовка ставлять їх у кращу
позицію на ринку праці порівняно з тими, хто не має відповідних дипломів. Так
само досвідчені та добре навчені працівники заробляють більше, ніж
низькокваліфіковані або некваліфіковані працівники.
2.
Багатство
Серце людини - дивовижна річ, особливо якщо людина носить серце в
своєму гаманці.
— Карл Маркс
Маркс виявив, що зрілий промисловий капіталізм створив протиріччя між
багатством меншості та бідністю мас. За його словами, рівень заробітної
плати працівника ніколи не зможе досягти більше того, що необхідно для
8
життя, в той час, коли все нові багатства буде залучено до рук власників
капіталу. На нижніх щаблях суспільства, особливо серед
тих, хто
залишається безробітним або не має постійного доходу, зростатимуть злидні,
непосильна праця, рабство, неграмотність, жорстокість, моральна деградація.
Як бачимо, Маркс був правий, кажучи про постійність і сталість бідності в
промислових країнах і неоднаковий розподіл багатства і доходу. Але він
помилявся, коли йому здалося, що доходи більшості населення залишаться
надзвичайно низькими і що розбіжність між багатством меншості та бідними
буде збільшуватися. Більшість населення розвинених країн сьогодні
матеріально забезпечені набагато краще ніж подібні групи за часів Маркса.
Щоб зрозуміти, як і коли це сталося, нам потрібно шукати зміни, які відбулися
у спільному багатстві протягом останнього віку.
3.
Класовий поділ і гендер
Наданий жінці вибір між прізвищами чоловіка і батька - це насмішка,
а не вибір
- Арундаті Рой - Бог дрібниць
Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються сучасні дослідники
гендерної та стратифікаційної сфери, є те, наскільки гендерні відмінності можуть
бути представлені з точки зору розподілу класів. Гендерні відмінності мають
більш глибокі історичні корені, ніж класові системи; чоловіки опинилися в
кращому становищі навіть за часів давніх мисливців і збирачів, тобто в
безкласових громадах. Однак у сучасному суспільстві класові відмінності
настільки значні, що, без сумніву, «перекривають» гендер. Фінансове становище
більшості жінок, як правило, відображає стан їхніх батьків і чоловіків, і це
говорить про те, що сьогодні нам потрібно пояснити гендерні відмінності через
концепцію класів.
Вважається, що жінки більше обмежені сферою «приватного життя», їх доля
- сім’я, діти та дім. З іншого боку, чоловіки більше відносяться до "публічної
9
сфери", звідки походять владні та майнові відмінності. Їхній світ - це оплачувана
робота, бізнес та політика.
4.
Етнічна приналежність і раса
Гроші - єдина створена людьми система довіри, яка перекидає міст
через будь-які прірви і не передбачає дискримінації за релігійною або
статевою принципом, на підставі раси, віку чи сексуальної орієнтації.
Завдяки грошам люди, які знати один одного не знають і не мають
ніяких підстав довіряти один одному, можуть ефективно
співпрацювати.
- Юваль Ной Харарі - Sapiens. Коротка історія людства
Євреї в Німеччині, як і барекаміни в Японії, - це групи з чіткими етнічними
ознаками. Етнічність характеризується культурними звичаями та світоглядом,
що розмежовує та відокремлює цю групу людей. Члени етнічних груп
вважають себе культурно відмінними від інших соціальних спільнот і так саме
сприймаються іншими групами суспільства. Для розмежування етнічних груп
можна використовувати багато різних характеристик, але найчастіше
використовується мова, історія чи походження (реальна чи уявна), релігія,
стиль одягу та прикрас. Етнічні відмінності повністю набуваються; така думка є
очевидною, але лише доки ми не згадаємо, як часто деякі з цих груп вважалися
«народженими правителями» або, навпаки, «дурнями», «спадковими ледарями»
тощо. Більшість сучасних суспільств включає величезну кількість різних
етнічних груп.
Хоча поняття "раса" з'явилося порівняно недавно, етнічні забобони та
суперечності отримали широке поширення у всій людській історії. Щоб
пояснити це, нам потрібно звернутися не тільки до соціології, але і до
психології. Однак перш за все ми повинні провести чітку межу між забобонами
та дискримінацією. Забобони - це думки або психологічні установки, які члени
однієї групи висловлюють щодо інших; тоді як дискримінація - це фактична
10
поведінка щодо них. Забобони - це тенденція до упередження людини чи групи
людей, яка часто базується на чутках, а не на прямих доказах, схильності до
поглядів, які людина не хоче змінювати навіть перед обличчям нової
інформації. Люди можуть мати позитивні упередження щодо власної групи та
негативні по відношенню до інших. Людина, упереджена проти певної групи,
швидше за все, не захоче неупереджено слухати їх представників.
3.
НЕРІВНІСТЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не
потрібна.
- Михайло Грушевський
На початку існування Української держави відбулося швидке розшарування
українського суспільства. 1990-ті роки, коли різкі зміни в економічних умовах і
масштабна приватизація призвели до концентрації ресурсів і національного
багатства в руках відносно невеликої групи людей поряд із зубожінням та
низькооплачуваною зайнятістю переважної більшості населення. В Україні
з’явилися справді багаті родини, і їх багатство сформувалося головним чином
завдяки доступу до державної власності та приватизації її найбільш прибуткових
об’єктів. Надзвичайно короткий період накопичення цього багатства сильно
вплинув на бажання всіляко показувати свої доходи, часто навіть завищуючи їх.
Водночас стався катастрофічний спад рівня життя більшості українців. Першими
постраждали безробітні та ті, хто з різних причин не був готовий до різких
соціально-економічних змін.
Намагаючись якось захистити соціально незахищених, парламентарі пішли
хибним шляхом у наданні різних пільг та допомоги, які часто лише
декларувалися. На тлі гіперінфляції це неминуче посилювало несправедливість.
Медична допомога значно погіршилася, і в багатьох випадках медичні та освітні
послуги - безкоштовні за законом - надавалися виключно за гроші. Багато
медичних та навчальних закладів у сільській місцевості закрито. Оскільки різні
галузі та сектори економіки по-різному адаптувались до нових економічних
11
умов, галузева і відповідно регіональна диференціація посилилися. Отже, в
умовах формування нерівності цей етап становлення незалежної Української
держави виявився найгострішим, і саме тоді відбулося друге кардинальне
руйнування соціальної структури країни. Нерівномірний розподіл доходу між
певними групами населення відіграє ключову роль у формуванні нерівності.
Головним чином - нестача коштів викликає неможливість користуватися
різноманітними послугами: освітніми, медичними, житлово-комунальними та ін.
Нерівність доходів співвідноситься з нерівномірним розподілом пропозиції цих
послуг на території країни і, відповідно, дії зазначених факторів взаємно
посилюються. Рівень заробітної плати в країні залишається загалом низьким.
Архаїчна структура виробництва, технологічна відсталість підприємств
змушують роботодавців вдаватися до цінових методів конкуренції, що в умовах
слабкості колективно-договірних механізмів призводить до збереження моделі
дешевої робочої сили. Частка оплати праці найманих працівників у ВВП України
(49-50% у 2005–2012 рр.) близька до середньоєвропейського рівня, але це
пов’язано з майже найвищою ставкою внесків роботодавців на соціальне
страхування; а частка заробітної плати у ВВП занадто низька. Таким чином,
українське суспільство у своєму розвитку пройшло довгий шлях досить
середньої, за європейськими мірками, нерівності (дорадянська епоха) до
егалітаризму (радянські часи), а потім до поляризації, викликаної різкою зміною
соціально-економічної системи (сучасний період). Нерівність в сучасних умовах
дуже негативно сприймається більшістю населення. Це виявляється не лише у
значній різниці між способами та рівнем життя найбагатших та найбідніших
верств населення, але й у спотвореній соціальній структурі суспільства. В
Україні практично немає середнього класу, який виконує стабілізуючу функцію
у всіх країнах євроатлантичної цивілізації. Відсутність системи "соціальних
елеваторів" не дозволяє переходити від однієї соціальної верстви до іншої, що
створює передумови для формування кастової структури. У поєднанні з
глибоким переконанням більшості, що успіху в Україні можна досягти лише
шляхом обходу закону, це призводить до тотального правового нігілізму та
12
підкупу. Таким чином, саме нерівність є важливою — якщо не головною перешкодою для побудови демократичного суспільства.
ВИСНОВОК
У сучасних наукових дослідженнях нерівність трактується як неоднаковий
доступ до ресурсів, необхідних для задоволення потреб людини. Чим більше
ресурси в суспільстві обмежені, тим більше проявів нерівності відбудеться в
різних областях - від статусних характеристик до географічних. Прагнення до
рівності, яке зазвичай асоціюється із справедливістю, майже завжди
супроводжується зниженням економічної ефективності. Будь-яка економічна
система стикається з проблемою вибору між ринковим розподілом доходів,
скоригований державою, або державним розподілом доходів, який коригується
ринком. Не варто руйнувати ринкові відносини для досягнення соціальної
справедливості. Необхідно встановити на ринку обґрунтовані параметри
розподілу ресурсів (включаючи майно), запровадити прогресивне оподаткування
кінцевих доходів суб'єктів господарювання. Результатом має стати оптимальне
використання ресурсів та досягнення соціальної справедливості, бажаної
суспільством.
Подолання
нерівності
шляхом
застосування
принципу
справедливості - проблема не лише соціальна, а й моральна. При такому
розширеному трактуванні справедливості поняття нерівності слід розуміти не
лише через призму соціальної практики, а й політичну етику, пріоритетом якої є
гуманне поводження з людиною. Контекст цього висновку важливий, оскільки
він розвиває інший, порівняно з ліберальною точкою.
13
ДЖЕРЕЛА
1. Гідденс Є. Соціологія : підручник / Є. Гідденс. – К. : Основа, 1999. – 324 с.
2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение : пер. с фр. /
Э. Дюркгейм. – М. : Канон, 1995. – 352 с.
3.
Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. –
СПб. :Питер, 2002. – 688 с.
4.
Маркс К., Капітал, т. 1
5. Ю. В. Павленко. Класи суспільні / Енциклопедія історії України : у 10 т. / — К. : Наук. думка, 2007. —
Т. 4 — С. 342
6.
http://scepsis.net/library/id_608.html
7.
https://studfile.net/preview/1603292/page:17/
8.
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/29619/
9.
https://dt.ua/SOCIETY/chi_isnue_v_ukrayini_sotsialna_nerivnist.html/
14
Скачать