Загрузил Клеш Офкленс

Турдакун Усубалиев

Реклама
Турдакун Усубалиев
Турдакун Усубалиев 1919-жылыдын 6-ноябырында Нарын облосунун Кочкор
районуна караштуу Тендик айылында туулган. Мамлекеттик, саясий ишмер. Кыргыз Эл
Баатыры, тарых илимдеринин кандидаты.
1941-жылы Кочкор айылындагы орто мектеп окуу болумун башчысы, 1941-1945жылдары Кыргызстан КП Кочкор райкомунун пропаганда жана агитация болумунун
инстуруктору, 1945-1955-жылдары КПСС БКнын аппаратында жооптуу кызматта, 19551956-жылдары “Советтик Кыргызстан” гезитинин редактору, 1956-58-жылдары
Кыргызстан КП БКнын пропаганда жана агитация болумунун башчысы. 1956-61-жылдары
Кыргызстан КП Фрунзе шааркомунун 1-катчысы, 1961-85-жылдары Кыргызстан КП
БКнын 1-катчысы. СССР Жогорку Советинин 5 жолку (1962-84), кыргыз СССР Жогорку
Советинин 6 жолку (1956-85), Кырргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты.
Кыргыз мамлекеттик мугалимдер институтун (1941), КПСС БКга караштуу Жогорку
партиялек мектепти (1945), В. И. Ленин атындагы Москва мамлекеттик пединститутун
(1965), бутургон инсан.
“ Партиянын 22-25 съездинин делегаты, СССР Жогорку Советинин, Кыргыз ССР Жогорку
Советинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку кенешинин депутаты. Союз Советинин
тышкы иштер комиссиясынын, Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун мучосу.
Турдакун Усубалиев республиканын партиялык жана советтик органдарын жетектоо
менен озу талантуу уюштургуч жетекчи катары кыргыз элине гана эмес буткул Союздук
республикаларга таанымал инсан болгон”.
Скачать