Загрузил Ростислав Сливчук

Презентация по волейболу

Реклама
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Кафедра ігрових видів спорту
ДОПОВІДЬ
На тему: «Засоби та методи технічної підготовки волейболіствів»
Виконав студент групи ФКС-017/18 3Б
Сливчук Р.В.
Перевірив:
Доцент, Заслужений тренер України,
Заслужений працівник фізичної
культури і спорту
Малойван Я.В.
Технічна майстерність волейболіста
1. Удосконалювання технічної
майстерності спортсменів
завдяки різним методам
спортивної підготовки.
2. Удосконалення структури
рухових дій з урахуванням
індивідуальних особливостей
спортсменів.
3. Підвищення результативності
технічних дій спортсмена з
урахуванням екстремальних
умов змагань.
4. Покращення тактичних дій
спортсменів в різних ігрових
ситуаціях.
Засоби та методи технічної підготовки волейболістів
Критерії ефективності виконання технічних прийомів
Перший – технічні дії
(арсенал техніки).
Другий – тактичні дії
(арсенал тактики).
Третій – застосування і
ефективність технічнотактичних дій на
зманаганнях.
Четвертий – зіграність, і моральна
підтримка членів команди в різних
ігрових випадках, і по за ними.
П'ятий фактор – винахідливість, активність,
творчість ігрових дій, їх застосування на
практичній основі.
Шостий фактор – майстерність виконання і
застосування ігрових функцій волейболіста з
урахуванням індивідуальних особливостей
гравця.
Сьомий фактор – розвиток фізичновольових і психічних якостей
волейболістів.
Восьмий фактор – багаторічна
підготовка волейболістів.
Дев’ятий і десятий фактор –
вік і стаж волейболістів.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Скачать