Загрузил martin lond

Kodutöö nr. 4 b) osa

Реклама
Kodutöö nr. 4 b) osa
Kodutöö tegemisel on kasutatud Solid Edge ST10 sisse ehitatud lõplike elementide analüüsi
simulatsiooni. Kasutatav elemendi kuju on tetraeeder ja elemendi tüüp on LST (kujutatud
joonisel 6), neid muuta ei saa. Muuta saab elemendi suurust. Simulatsiooni graafikutel on
ülemises paremas nurgas kujutatud kas maksimaalset pinget või maksimaalset deformatsiooni.
Joonega on osutatud ka asukoht, kus maksimaalne pinge või deformatsioon esineb. Paremas
ääres asub pinge või deformatsiooni graafiku skaala.
Kodutöö ülesanne on kujutatud joonisel 1.
Joonis 1. Algandmed ja detaili mõõtmed.
Antud detaili pinged on kujutatud joonisel 2, detaili deformatsiooni on kujutatud joonisel 3.
Nagu joonistelt näha, siis maksimaalne pinge ületab materjali voolepiiri, ja maksimaalse siire
on 6,6 mm. Antud detail ei pea mõjuvale survele vastu. Muudan materjali paksust ja teen uue
analüüsi. Uueks materjali paksuseks valin 0,5 in.
1
0,5 in paksuse detaili pingete graafik on kujutatud joonisel 4. Deformatsiooni graafik on
kujutatud joonisel 5. 0.5 in paksuse detaili maksimaalne pinge on 57 MPa. Maksimaalne siire
on 0,871 mm. Maksimaalne pinge jääb voolepiiri sisse, varutegur on ligikaudu 4. Siire on
piisavalt väike.
Võimalik oleks muuta ka elemendi suurust, elemendi suuruse muutmine väiksemaks tavaliselt
suurendab maksimaalse pinge ja deformatsiooni väärtust. Kuna varutegur on piisav, siis pole
mõtet elemendi suurust väiksemaks muuta. Väiksema elemendiga simuleerimine võtab kauem
aega, kuna kasvab elementide ja sõlmede arv. 0,5 in paksuse detaili varuteguri graafik on
kujutatud joonisel 7.
Joonis 2. Esialgse detaili pingete graafik.
Joonis 3. Esialgse detaili deformatsiooni graafik.
2
Joonis 4. 0.5 in paksusega detaili pingete graafik.
Joonis 5. . 0.5 in paksusega detaili deformatsiooni graafik.
3
Joonis 6. Elemendi vaade lähedalt.
Joonis 7. 0,5 in paksuse detaili varuteguri graafik.
4
Скачать