Загрузил ulyanacyura

класифікація страхових продуктів за вказаними класифікаційними ознаками

Реклама
Цюра У.О. Ф3/1
Практичне завдання 1.1
1.1 Визначте класифікацію страхових продуктів за вказаними
класифікаційними ознаками
Класифікація страхових продуктів
- індивідуальні страхові продукти;
За способом споживання
- колективні страхові продукти;
- комплексні страхові продукти.
- страхові продукти короткострокового
За тривалістю споживання
споживання;
- страхові продукти з обмеженим строком
споживання;
- страхові продукти довгострокового
споживання.
- принципово нові страхові продукти:
За рівнем інноваційної
розповсюджені в зарубіжних країнах;
спрямованості
- частково нові страхові продукти, які
поділяються:
б) залежно від об'єкта страхування:
на страховому ринку з’являються нові
об’єкти страхування;
а) залежно від ризику: певну групу
об’єктів страхують від певних ризиків;
- умовно нові страхові продукти:
з’являються у доступі певного регіону
країни або страхової компанії;
- нові з погляду системи продажів: базою
розробки нових страхових продуктів є вже
існуючі, а також які спрямовуються під
конкретний канал продажу
- страхові продукти масового попиту;
Залежно від попиту
- страхові продукти імпульсивного попиту
(купівля без особливих роздумів);
- страхові продукти, які купуються у
нагальних випадках;
- страхові продукти як результат
попереднього вибору;
- страхові продукти особливого попиту;
- страхові продукти пасивного попиту.
Скачать