Загрузил ki9263379

Рухливі ігри в дошкільних закладах та їх вплив на здоров;я дитини

Реклама
Міністерство освіти і науки України
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Інститут фізичного виховання і спорту
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Доповідь
на тему «Рухливі ігри в дошкільних закладах та їхній вплив на здоров'я
дитини.»
Студента 1 курсу
Спеціальності:
«Середня освіта. Фізична культура»
Іванова Кирила
Викладач:
Найрулін А.О.
Кремінна
2020
План
Вступ
1. Види рухливих ігор
2. Рухливі ігри в дошкільних закладах
3. Вплив спортивних та рухливих ігор на здоров'я дитини
Висновки
Список літератури
Вступ
На сьогоднішній час дуже багато людей займаються фізичною культурою
та спортом. Деякі з них це роблять просто для підтримки гарної фізичної форми,
а деякі займаються цим професійно і потім обирають професію тренера. Спорт
відіграє важливу роль у житті людини, бо розвиває фізичні якості людини, її
інтелект та допомагає підготуватись до вибору професії та виконання трудової і
військової діяльності. Через те спортом бажано займатися всім і кожному, навіть
якщо не дуже хочеться. До виховання звички займатись фізичними вправами
потрібно привчатись з дитинства. У цьому віковому періоді починається
активний розвиток організму: м'язів та кісток.
Першими, хто мусить привчити малечу до систематичних занять – це
батьки. Найпростіший спосіб це зробити – кожного ранку виконувати разом з
дитиною ранкову гімнастику, яка через місяць повинна стати корисною звичкою.
Також можна гуляти на свіжому повітрі та разом зі своїми дітьми активно
проводити час.
Після батьків навчання правильним заняттям фізичними вправами надає
дитячий садок і школа. У дошкільному навчальному закладі цьому навчають
вихователі та інструктори з фізкультури. У програму занять входить ранкова
гімнастика, прогулянки, рухливі та спортивні ігри та багато інших компонентів.
Завдяки цьому в дітей поступово виховується любов до спорту і розвиваються
фізичні якості та інтелект. Після дитячих садків діти ступають на поріг здобуття
освіти, ідучи до школи. У ній дітям розповідають про роль фізичного виховання
у житті людини, вдосконалюють розвиток фізичних та рухових якостей. Існує
багато
способів
проведення
занять
з
фізичної
культури.
Наприклад:
фізкультхвилинки, урок фізкультури, спортивна година, свята та вечори на
спортивну тематику. Також є багато видів спорту, яким педагоги навчають
дітей.. Це: спортивні та рухливі ігри, гімнастика, плавання, легка атлетика та
інші.
Види рухливих ігор
Існує дуже багато різноманітних рухливих ігор. Вони поділяються за
кількома класифікаціями, залежно від ознак ігор і найголовніша з них –
розділення за простими та складними правилами. Ігри з простими правилами
отримали свою назву через те, що у них саме правила підказують дитині її дії під
час гри. Також в іграх даного типу всі учасники виконують однакові рухові дії.
Це спонукає до найчастішого використання цих ігор у роботі з дітьми
дошкільного віку. Приклади ігор даного характеру: «Потяг», «Коники».
Також рухливі ігри поділяються на:
1.
Сюжетні та несюжетні.
2.
Ігри-естафети.
3.
Ігри з елементами спорту.
4.
Ігри-атракціони.
В основу сюжетних ігор покладено певний сюжет, який разом із правилами
обумовлює характер рухів. Наприклад: «Сонечко і дощик», «Гуси-лебеді». Ігри
такого типу здебільшого колективні. Кількість учасників від п'яти до двадцяти
п'яти. Це дозволяє активно використовувати їх у всіх групах ДНЗ і навіть
об'єднувати кілька груп разом.
Несюжетні ігри – це ігровий тип, в основу якого покладено тільки рухові
дії і виконуються конкретні рухові завдання. Даний вид ігор вимагає від дітей
швидкості, самостійного прийняття рішень та відмінної орієнтації в просторі.
Ігри спортивного характеру – футбол, баскетбол, волейбол, гандбол теніс
та теніс настільний. В процесі розвитку фізичних якостей ці ігри варто
використовувати зі старшого дошкільного віку і розвивати та закріплювати
навички оволодіння ними у школі.
До ігор-атракціонів відносяться ігри естафетного характеру, до яких
входять змагальні елементи. Наприклад: «Стрибки на одній нозі.», «Кидки м'яча
в рухому ціль.», «Бій півнів», «Пес». Їх найкраще використовувати у старшому
дошкільному віці.
Ігри-естафети – рухливі ігри з правилами та без сюжету. Вони побудовані
на елементах змагань в складних умовах. Їх доречно проводити лише в старшому
дошкільному віці та школі. Особливістю даного виду ігор є те, що зазвичай їх
організовують в першу половину дня, бо коли діти виконують рухи у
змагальному характері це суттєво, зазвичай негативно, впливає на їх психічний
стан. Мета цього ігрового виду – закріплення основного руху та перетворення
його у навичку.[1.]
Рухливі ігри в дошкільних закладах
Проведення різних масових рухливих ігор у дошкільних закладах – одна з
найважливіших складових фізичного виховання дітей від п'яти до семи років, бо
у цей час починаються активні етапи росту і розвитку організму і варто не
пропустити момент, коли дитина почне відставати від однолітків у фізичному
розвитку, бо це зазвичай призводить до негативних наслідків.
Проблему використання спортивних та рухливих ігор для активізації та
покращення рухової діяльності досліджували багато видатних вчених, серед
яких як вітчизняні так і міжнародні. Наприклад: Бабачук Ю. вивчала і
аналізувала педагогічні умови використання спортивних ігор як практичного
засобу фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу. У своїй
роботі вона використовувала праці таких вчених як: Е. Вільчковського, Л.
Волошиної, Т. Дмитренко, Т. Осокіної та інших. За твердженням цих науковців,
рухливі ігри з елементами спорту є одним з найефективніших засобів фізичного
розвитку, а особливо формування в дітей рухових умінь та навичок. Вчені також
вважають, що для активного використання даного виду рухової діяльності край
необхідно створювати предметно-спортивного середовища: забезпечення
обладнання на ігрових майданчиках та оснащення кожної спортивної гри
інвентарем, крім того, варто достатньо добре підготувати організм для участі в
іграх спортивного характеру. Саме тому в ДНЗ слід частіше проводити вправи,
які дають дітям можливість якнайшвидше оволодіти технікою ігор спортивного
характеру. Для цього найбільше часу необхідно приділити іграм з м'ячами.[2. С
73.]
У ДНЗ рухливі ігри використовуються під час спортивних свят та змагань,
спортивної години та під час прогулянок. Можна використовувати будь-які ігри,
головне, щоб дітям було весело, цікаво та ігри не завдавали травм.
Вплив спортивних та рухливих ігор на здоров'я дитини
Розповідаючи про спортивні та рухливі ігри, не можна не зазначити про
їхню користь для здоров'я дітей та підлітків. Важко повірити, але ця проблема
теж є досить актуальною для дослідження. Цим питанням займалися такі вчені
як: Юрій Мороз, Костюкевич В. М., Круцевич Т. Ю., Страковська В. Л. та інші.
У своєму дослідженні Юрій Мороз аналізував значення впливу рухливих ігор на
розвиток особистості в сфері рекреації. За його висновками, в іграх одночасно
здійснюється фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання. Вчені
дійшли згоди у тому, що даний вид активної діяльності створює найсприятливіші
умови для виховання фізичних та морально-вольових якостей (гнучкості,
витривалості, спритності, активності, сміливості, рішучості та виховання
позитивного ставлення до занять фізичною культурою).[2. С.74. 3. С.247.]
Як вже зазначалося раніше, науковці виділяють переваги рухливих ігор над
виснажливими циклічними фізичними вправами, головна з яких полягає в тому,
що гра завжди пов'язана з ініціативою, фантазію та творчістю та стимулює
рухову активність, а це призводить до формування правильної постави,
поліпшенню кровообігу і обміну речовин в організмі. А коли ми говоримо про
морально-вольові якості, то слід зазначити, що ігри формують витримку,
самовіддачу та правильне реагування на поразки. Також даний вид активного
відпочинку
виховує
любов
до
праці,
взаємодопомогу,
чесність,
дисциплінованість та інколи допомагає формувати і поглиблювати уявлення про
навколишній світ. Усе перераховане варто розвивати в малечі з дитинства, бо це
потім допоможе їм краще підготуватись до дорослого життя, трудової та
військової діяльності.
Висновки
За результатами вищесказаного я дійшов до наступних висновків: 1.
Рухливі та спортивні ігри супроводжують нас з дитинства і до кінця життя. 2.
Вони покращують емоційно-психологічний стан, допомагають заспокоїтися. 3.
Позитивно впливають на серцево-судинну і дихальну системи. 4. Допомагають
закріпити та вдосконалити навички з деяких видів спорту, таких як: біг, стрибки,
метання. 5. Є досить поширеною формою активного відпочинку після щоденної
виснажливої розумової праці. Дітям дуже потрібно засвоювати рухливі ігри.
Вони стануть найкращим початком для активних щоденних та правильних
занять фізичною культурою і спортом, що в наш час дуже необхідно для того
щоб ми змогли виховати здорове та достойне молоде і підростаюче покоління, з
якого в майбутньому сформується міцна, чесна, відповідальна і патріотична
нація.
Список літератури
1.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР
ЯК ПРАКТИЧНОГО ЗАСОБУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В
УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Ю.М.
Бабачук. Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і
психологія, випуск 42.ч.1.● 2014. С. 73-76.
2.
ЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РУХЛИВИХ ІГОР
НА РОЗВИТОК
ОСОБИСТОСТІ В СФЕРІ РЕКРЕАЦІЇ. Юрій Мороз. кандидат
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка. Серія: Педагогіка. Актуальні
питання гуманітарних наук. Випуск 25.2019. С. 246-250. ISSN 23084863(Online).
3.
Класифікація рухливих ігор. Дошкільний навчальний заклад
«Дитячий
садок
№
550».
Режим
доступу:
http://dnz550.org/education/line/personality/klasifikatsiya-rukhlivikhigor
Скачать