Загрузил Bobur Rasulov

лекция 3 4 Тиббий чиқиндиларни утилизацияси (2)

Реклама
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ
ФАРҒОНА ФИЛИАЛИ
1-ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР
КАФЕДРАСИ
Тиббий
чиқиндиларни
утилизация қилиш
COVID-19 миллий қўлланмага
ўқув модули
04-04-2020 даги 1чи версия
COVID-19 да тиббий чиқиндиларда
утилизация қилиш муаммолари
COVID-19 пандемияси бутун дунёда тиббий чиқиндиларни бошқа шифохоналарга
қараганда, COVID-19 билан даволанаётган шифохоналардан кўп тиббий чиқиндилар
ҳосил бўлаётганлиги, утилизация қилиш муаммосини келтириб чиқармоқда:
• Тиббий чикиндилар - бу зарарли кимёвий, биологик, кимёвий-биологик препарат
ва элементларнинг атроф-мухитга тузилиш таркибида касаллик қўзғатувчи
микроорганизмлар ва гижжа тухумлари бор микроорганизмларнинг тарқалиши
хамда атрофини заҳарли ва радиоактив моддалар билаи ифлосланиш манбаидир.
• Хавфли гуруҳга ДПМ ходимлари. беморлар, чиқиндиларни ташиш ва
зарарсизлантириш ишлари билаи шуғулланувчи шахслар киради.
• Хавфли чиқиндилар - бу қаттиқ ёки суюқ чиқиндилар ёки уларнинг
аралашмасидир. Уларнинг келиб чикиши, таркибида кимёвий ёки заҳарли
компонентлар концентрациясига хамда физик омилларга қараб улар:
• а)
ўлим кўрсаткичларининг ўсишига ёки жидкий ва қайтариб бўлмайдиган
касалликларнинг кўпайишига ҳамда ногиронликка олиб келадиган касалликларнинг
кўпайишига сабаб бўлади.
• б)
нотўғри кайта ишлаш, сақлаш, ташиш, йўқ қилиш хозирда ёки келгусида
инсон саломатлиги ва атроф-мухитнинг холати учун яширин хавф тўғдириши
мумкин.
• в)
касаллик юктирувчи чикиндилар, уларнинг захарли ва радиоактив
компонентлари, кам узгарган анатомик чикиндилар ижтимоий, эстетик - этик
сабабларга боғлиқ бўлган хавф туғдириши мумкин.
Ўзбекистон Республикасида норматив база
«Ўзбекистон Республикаси даволаш-профилактика муассасаларида чиқиндиларни
йиғиш, сақлаш ва утилизация қилиш санитария қоида ва меъёрлари» (СанҚваМ 0317-15)
А-синф – Қаттиқ маиший чиқиндилар таркибига яқин
эпидемиологик жиҳатдан хавфсиз чиқиндилар
Б-синф – Эпидемиологик жиҳатдан хавфли чиқиндилар
В-синф – Эпидемиологик жиҳатдан ўта хавфли
чиқиндилар
Г-синф – Таркибида саноат чиқиндиларига ўхшаш бўлган
токсикологик хавфли чиқиндилар
Д-синф – Радиацион чиқиндилар
Инфекцияга гумон қилинган ва тасдиқланган беморлардан
ҳосил бўлган барча чиқиндиларни тиббий чиқиндилар
сифатида утилизация қилиниши керак
«Ўзбекистон Республикаси даволаш-профилактика муассасаларида чиқиндиларни
йиғиш, сақлаш ва утилизация қилиш санитария қоида ва меъёрлари» (СанҚваМ 0317-15)
• Тиббий чикиндилар билан ишлар
тизимини ташкиллаштиришга қўйилган
талаблар
Тиббий
чиқиндиларни
йиғиш,
ташиш,
вақтинчалик сақлаш, қайта ишлаш ва улардаи
фойдаланиш тизими қуйидаги босқичларни ўз
ичига олиши керак:
1 босқич - чиқиндиларни тиббий ёки
фармацевтик
фаолият
юритувчи
ташкилотларнинг ўзини ичида йиғиш;
2 босқич - зарарсизлантириш;
3 босқич - чиқинди ишлаб чиқарган ташкилот
худудидан олиб кетиш;
4 босқич - чиқиндиларни тозалаш;
5 босқич - зарарсизлантирилган чикиндилар
утилизацияси.
«Ўзбекистон Республикаси даволаш-профилактика муассасаларида чиқиндиларни йиғиш,
сақлаш ва утилизация қилиш санитария қоида ва меъёрлари» (СанҚваМ 0317-15)
Марказлашмаган тизим:
1.-чиқиндиларни тиббий ёки фармацевтик фаолият
юритувчи ташкилотларда тўплаш;
2.-чиқиндиларни
ҳосил
қилган
ташкилотлар
хузуридаги вақтинчалик сақлаш жойига бўлинмалардан
транспортда ташиш;
3.- ДПМ худудида вақтинчалик сақлаш;
4.-тиббий
чиқиндиларни
қайта
ишлаш,
зарарсизлантириш;
5.-зарарсизлантирилган
чиқиндиларни
якуний
утилизацияси.
«Ўзбекистон Республикаси даволаш-профилактика муассасаларида чиқиндиларни йиғиш,
сақлаш ва утилизация қилиш санитария қоида ва меъёрлари» (СанҚваМ 0317-15)
Марказлашган тизим:
- чиқиндиларни тиббий ёки фармацевтик фаолият
юритувчи ташкилотларда тўплаш;
- чиқиндиларни чиқинди ҳосил қилган ташкилотлар
худудидаги
вақтинчалик
сақлаш
жойига
бўлинмалардан транспортда ташиш;
- ДПМ худудида вақтинчалик сақлаш;
- ташқи компания томонидан чиқиндиларни йиғиш;
- тиббий чиқиндиларни ташқи марказлашган қайта
ишлаш ва зарарсизлантириш;
- зарарсизлантирилган тиббий чиқиндиларни қайта
ишлаш ва якуний утилизацияси.
«Ўзбекистон Республикаси даволаш-профилактика муассасаларида чиқиндиларни йиғиш,
сақлаш ва утилизация қилиш санитария қоида ва меъёрлари» (СанҚваМ 0317-15)
• Турли синф чиқиндиларини умумий аралаштириб
бўлмайди.
• Чиқиндиларни хосил бўлган жойларда вақтинчалик
сақлаш ва зарарсизлантириш жойларига, тўкиш ва
кўп маротаба ишлатиладиган контейнерларни
юклаш ишлари механизациялашган (арава, лифт,
кўтаргич, автокаралар) бўлиши шарт
• Тиббий чиқиндилар билан ишлайдиган шахслар
дастлабки ва доимий кўрсатмаларни олиб
турадилар.
• “В” синф тиббий чиқиндилари ёпиқ бир маротаба
ишлатиладиган идишларда махсус контейнерларга
солиб,
вақтинчалик
сақланувчи
биноларга
жойланади. “В” синф чиқиндилари ҳосил бўлган
ДПМ ларининг ўзида зарарсизлантирилади.
Чиқиндиларни ва кўп маротаба ишлатиладиган
инвентарларни зарарсизлантириш
(дезинфекция) тартиби
• “В” синф чиқиндилари бир маротаба ишлатиладиган
қадоқларга солинишидан аввал зарурий хавфсизлик
технологияларига риоя қилган ҳолда бевосита ҳосил
бўлган жойларда дезинфекция эритмаларига
ботириш усули билан зарарсизлантирилади.
При сборе медицинских отходов
запрещается:

•
смешение отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения и
транспортировки;
•
вручную разрушать,
использованные системы
обеззараживания;
разрезать отходы класса Б, в том числе
для внутривенных инфузий, в целях их
•
снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать
колпачок на иглу после инъекции;
•
пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б
емкости в другую;
•
из одной
утрамбовывать отходы классов Б ;
•
осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых
средств индивидуальной защиты и спецодежды;
•
использовать мягкую одноразовую упаковку для
медицинского инструментария и иных острых предметов;
сбора
острого
•
устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на
расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
ОТХОДЫ ЛПУ классов Б и В
Сбор отходов

Система раздельного сбора отходов в ЛПУ
Дезинфекция отходов
Одноразовая герметичная упаковка для сбора
отходов
Пакеты
Твердая упаковка для острого инструментария и
органических отходов
Хранение и
транспортирование

Система «сменяемых»
сборников
Хранение не более суток
Герметичные многоразовые
контейнеры
Удаление
Отходы классов Б и В должны быть подвергнуты
обязательному термическому обезвреживанию !
( п.9.3. )
ТЕХНОЛОГИИ (способы)ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ОТХОДОВ классов Б и В

ХИМИЧЕСКАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ С
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ
Стеримед
МИКРОВОЛНОВАЯ
ОБРАБОТКА
УОМО
ТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА
Newster-10
АВТОКЛАВИРОВАНИЕ
Baumer, Tuttnauer
Экос, Стерифлеш,
ГИДРОКЛАВ
СЖИГАНИЕ
Турмалин
Экчуто
Шифохоналарда тиббий чиқиндиларни утилизация қилиш
Тиббий чиқиндилар икки қаватли пакетларга
жойлаштиринг, пакетни зич ёпиб, 0,5%ли хлор
сақловчи дезинфекция воситаси сепинг.
Ўткир чиқиндиларни махсус пластик
контейнерларга (иглоотсекатель) жойлаштиринг
ва 0,5%ли хлор сақловчи дезинфекция воситаси
сепинг.
Қадоқланган чиқиндиларни контейнерларга
жойлаштиринг ва контейнерни ёпиб, махсус
ажратилган жойга транспортировка қилинг.
Игна кесувчи (Иглоотсекатель)
Поликлиника, шифохоналар
муолажа хоналарида ишлатилган
бир маротабалик шприцларни
ташлаш учун ва бу билан
беморлар, тиббий ходимларни
зарарланишдан ҳимоя қилади ва
шприцларни қайта ишлатиш
эҳтимолини йўқотади.
СанҚваМ 0317-15 га изоҳ:
«ўткир чиқиндилар сариқ рангли ва сариқ маркировкали бир
маротабалик тешилмайдиган контейнерларга утилизация
қилинади.
Правила сбора и обеззараживания отходов
класса «Б» (продолжение)
Для сбора отработанных
игл
и
острого
инструментария
в
манипуляционных
устанавливается
желтый
контейнер (иглосъемник) с
маркировкой:
«Отходы.
Класс Б. Сбор острых
отходов проводится не реже
72 часов (3-х суток).
Чиқиндиларни якуний утилизацияси
Тиббий чиқиндилар белгиланган маршрут ва
вақтда тиббий чиқиндиларни вақтинча сақлаш
жойига транспортировка қилинади.
Тиббий чиқиндилар белгиланган жойда
алоҳида сақланиши керак
Тиббий чиқиндиларни йиғиш ва утилизация
қилиш тиббий чиқиндиларни утилизация
қилиш махсус ташкилот томонидан амалга
оширилади.
Чиқиндиларни якуний утилизацияси
• Хавфли чиқиндиларни йўқ қилишнинг ишончли усули
йўқ, шунинг учун ҳар доим хавф мавжуд. Аммо энг
ишончли усуллардан бири - ифлосланган хавфли
чиқиндиларни ёқиш.
Действия персонала ООО «Панорама Мед»
при травматизации, сопровождающейся загрязнением кожи и слизистых
оболочек биологическим материалом
(СанПиН 2.1.3.2630-10)
1.
В случае порезов и уколов:
*немедленно снять перчатки,

*вымыть руки с мылом под проточной водой,
*обработать руки 70%-м спиртом,
*смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода.
2. При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место:
*обработать 70%-м спиртом,
* обмыть водой с мылом,
* повторно обработать 70%-м спиртом
3. При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на слизистую глаз, носа и рта:
*ротовую полость промыть большим количеством воды и прополоскать 70% раствором этилового
спирта,
*слизистую оболочку носа и глаза обильно промыть водой (не тереть).

Спасибо !
Скачать