Загрузил mirvohid_84

Neft va neft mahsulotlarini quyish va chiqarish usullari qaysi asosiy gruppalarga bo

Реклама
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Neft va neft mahsulotlarini quyish va chiqarish usullari qaysi asosiy
gruppalarga bo`linadi?
Oqma vertikal va nasoslar yordamida
O`zi oqar va majburiy
Vertikal va tekis
Faqat o`zi oqar
2
Saqlagichda yong’in o`chirishda nima yordamida ko`pik hosil qilinadi?
Olovli saqlagich
Penogenerator
Xlopushka
Gidravlik klapan saqlagich
2
Neft va neft mahsulotlarini quyish va chiqarish usullari qaysi asosiy
gruppalarga bo`linadi?
Vertikal va tekis
Oqma-vertikal va nasoslar yordamida
O`zi oqar va majburiy
Faqat o`zi oqar
3
Yer osti saqlagichlari qaysi usullar bilan quriladi?
Ishqorlamaslik yo`li bilan
Kimyoviy ta`sir bilan
Mexanik ta`sir bilan
Tog’ ishloviga gaz solish yo`li bilan
4
Neft va neft mahsulotlarini quvur o`tkazgichlar yordamida tashishda qaysi
usuldan foydalaniladi?
Stantsiyali va tranzitli
Kompressorli
Nasos-kompressorli
Nasosli
1
Asosiy neft o`tkazgichlarining asosiy qurilmalari qanday bo’ladi?
O`tkazuvchi bekat, quvur o`tkazgich, chiziqli qurilma
Quvur o`tkazgich, saqlagichlar parki
Avtomobillarga yog’ilgi quyish shaxobchasi, ballon to`ldirish qurilmasi
Temir yo`l estakadasi, yemirilishda himoya qurilmasi
1
Oraliq bekatlarining tayinlanishi nima uchun kerak?
Suyuqlikni saqlagichlardan bir-biriga o`tkazish uchun
Neft va neft mahsulotlarini uzoq vaqt saqlash uchun
Suyuqlik balandligini qo`shimcha ko`tarish uchun
Suyuqlik bosimini kamaytirish uchun
1
Neft omborlarida qaysi asosiy operatsiyalar bajariladi?
Neft mahsulotlarini qabul qilish va yuborish
Oqartirish va yog’ regeneratsiyasi, tozalash
Tozalash va mayda bo`sh omborlarni yasash
Qabul qilish, saqlagichlarda saqlash, neftni isitish
1
49. Temir yo`l estakadasi nima?
50. Bu neft mahsulotlarini tashish, idishlarga quyish va to`ldirish uchun mo`ljallangan
harakatli qurilma
51. Bu ko`prikchaga o`xshash qo`zqalmas qurilma, temir yo`l bo`yicha joylashgan
52. Bu neft va neft mahsulotlarini quyish va to`ldirish uchun issiqlik o`tkazuvchi
qurilma
53. Bu muvofiq moslamali kollektor
54. 1
55. Asosiy quvur o`tkazgich qaysi ko`rsatgichlari bilan xarakterlanadi?
56. Uzunlik, diametr, o`tkazuvchanlik qobiliyati va o`tkazish bekatlari soni bilan
57. Uzunligi va quyish ob`ekti soni bilan
58. Faqat o`tkazuvchanlik qobiliyati bilan
59. Uzunligi va diametri bilan
60. 1
61. Asosiy gaz quvuri qaysi qismlardan iborat?
62. Nasos bekatining quvur o`tkazgichlari
63. Bir yog’li bir necha nasos bekatlari
64. Quvur o`tkazgichning o`zi
65. Aloqa vositalari, quvur o`tkazgichning o`zi
66. 4
67. Asosiy quvur o`tkazgichlar ishida "nasosdan-nasosga" usulida qaysi
nasoslarni o`rni almashtirilmaydi?
68. Elektr harakatlantiruvchi
69. Turbogeneratorli
70. Markazdan qochma nasoslar
71. Rotorli nasoslar
72. 3
73. Saqlagich nima?
74. Bu yog’larni regeneratsiya qiluvchi idish
75. Bu neft va neft mahsulotlarini saqlash uchun mo`ljallangan idish
76. Bu har xil formali va kattalikga ega bo`lgan maxsus materiallardan qurilgan idishlar
77. Bu neft tashuvchi metall konstruktsiya
78. 3
79. Vertikal silindr saqlagich, saqlagichlarning qaysi turiga kiradi?
80. Yuqori va past bosim saqlagichlariga
81. Suzuvchi qopqoqli yuqori bosimdagi saqlagichlarga
82. Pontonli va suzuvchi qopqoqli saqlagichlariga
83. Pontonli va suzuvchi qopqoqli past bosimdagi saqlagichlariga
84. 2
85. Harorat o`zgarishida, neft mahsulotini saqlagichga quyish va chiqarish
jarayonida, neft mahsulotining bug’ bosimlarini nazoratiga nima xizmat
qiladi?
86. Xlopushka
87. Saqlagich klapani
88. Lyuklaz
89. Nafas olish klapani
90. 4
91. Suzuvchi qopqoqli saqlagichlar nima uchun xizmat qiladi?
92. Saqlagichning gaz olovli maydonga kirish oldini olish uchun
93. Saqlagichdan tovar osti suvni chiqarish uchun
94. Neft va neft mahsulotlari yengil fraktsiyalarni yo`qotishlarini oldini olish uchun
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Gaz va xavfni tez o`tkazish uchun
3
Saqlagich hajmi nimalarga bog’liq holda o`zgaradi?
Og’irlik oborotidan
Shu joyda neft mahsulotlari realizatsiyasidan
Hudud joyidan
Neft omborlarida o`tkaziladigan operatsiyalardan
1
Yer osti neft va neft mahsulotlarini saqlagichlari qaysi maqsadda quriladi?
Metallni tejash uchun
Yer ustidagi qurilmalarga joy ajratish uchun
Neft va neft mahsulotlarini bug’lanishini oldini olish uchun
Neft va neft mahsulotlarining juda katta zahirasini saqlash uchun
4
Yer osti saqlagichlari qurilishida qaysi usullar qo`llaniladi?
Haydash va oqimli
Haydash usuli
Oqimli va sirkulyatsiya
Sirkulyatsiya va haydash
4
Neft mahsulotlarini qaysi hollarda isitish kerak?
Neft mahsulotlari ning zichligi o`zgarganda
Neft mahsulotlarini isitmasidan saqlangan hollarda
Neft mahsulotlari harorati tushganda ularni qovushqoqligini oshirish uchun
Bug’larning yengil fraktsiyalarini o`zgarishida
3
Neft mahsulotlarini isitish uchun qo`llaniladigan qaysi issiqlik tashuvchilarni
bilasiz?
Issiq suv va elektroenergiya
Issiq gazlar, issiq suv va suv bug’i
Suvli gaz va issiq yog’lar
Kislorod
2
Neft va neft mahsulotlarini hisobi qaysi usullar bilan o`lchanadi?
O`lchash usuli bilan
O`lchash usuli og’irligi bilan
Hajmli, og’irlik, hajmliog’irlik usuli bilan
Hajmli
3
Neft omborlarining quvur o`tkazgichlari qaysi asosiy turkumlarga bo`linadi?
Bosim xarakteri, o`tkazish usuli, tayinlash va gidravlik ish chizmasi bo`yichа
Tayinlash va gidravlik ish chizmasi bo`yichа
O`tkazgich usuli va tayinlash bo`yichа
Bosim xarakteri bo`yicha
1
Neft va neft mahsulotlarini tashish va saqlashda qanday yo`qotishlar bo`ladi?
Sifatli va sonli yo`qotishlar
Sonli yo`qotishlar
Sifatli yo`qotishlar
Ishlatishdagi va bug’lanishidagi yo`qotishlar
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
1
Neft va neft mahsulotlari qayerlarda saqlanadi?
Maxsus omborxona va neftebazalarda
Neftebazalarda
Maxsus omborxonada
Quduq tubiga
1
Maxsus omborxona va neftebazalar ishlatilishi bo`yicha nechta guruhga
bo`linadi?
4 ta
3 ta
2 ta
1 ta
3
Shaxsiy omborxonalarga nimalar kiradi?
Aeroportlarning omborxonalari
Avtotransport tashkiloti omborxonalari
Har bir tashkilotning maxsus shaxsiy omborxonalari
Zavod va fabrikalarning omborxonalari
3
Rezervuarlar qayerda joylashtiriladi?
Quduq yoniga
Yer ustiga
Yer ostiga
Yer ustiga, yer ostiga, yarim yer ustiga va yer ostiga
4
Magistral quvurlardagi ish bosimi necha MPa gacha bo`ladi?
10 MPa
20 MPa
5 MPa
15 MPa
1
Magistral quvurlarning diametri necha mm gacha bo`ladi?
1000
1400
1200
1500
2
Magistral gaz quvurlari ish bosimiga ko`ra nechta guruhiga bo`linadi?
3 ta
4 ta
5 ta
2 ta
4
Magistral quvurlar shartli diametri bo`yicha nechta sinfga bo`linadi?
6 ta
5 ta
4 ta
2 ta
3
193. Magistral gaz quvurining chiziqli bo`limining diametrlari to`qri ko`rsatilgan
javobni ko`rsating.
194. 720; 820; 1020; 1200; 1420 mm
195. 600; 720; 800; 1000; 1420 mm
196. 720; 850; 1020; 1220; 1400 mm
197. 500; 650; 720; 1200; 1400 mm
198. 1
199. Oraliq kompressor stantsiyalarining asosiy vazifalari nimadan iborat?
200. Gidravlik qarshiliklar natijasida kamaygan gaz bosimini yana boshlang’ich bosim
darajasiga ko`tarib, uni yana magistral gaz quvuriga haydash uchun xizmat qiladi.
201. Kamaygan gaz bosimini boshlang’ich darajasini ko`tarish
202. Gazni magistral quvuriga haydash
203. Gazni siqish
204. 1
205. Oraliq kompressor stantsiyalarda nechta texnologik jarayon bajariladi?
206. 3 ta
207. 6 ta
208. 7 ta
209. 5 ta
210. 1
211. Oraliq nasos stantsiyasining vazifasi nimadan iborat?
212. Neftni fraktsiyalash
213. Jo`natishga tayyorlangan neftlarni quvurga haydash
214. Rezervuarlarda yig’ilgan neftlarni kerakli bosimda quvurga haydash
215. Neft mahsulotlarini ajratib olish
216. 3
217. Neftni qayta ishlash zavodining vazifasi nimadan iborat?
218. Neftni fraktsiyalash Neftni
219. Rezervuarlarda yiqilgan neftlarni kerakli bosimda quvurga haydash
220. fraktsiyalab, kerakli neft mahsulotlarini ajratib olish va ularni iste`molchilarga
jo`natishdan iborat
221. Jo`natishga tayyorlangan neftlarni quvurga haydash
222. 3
223. Aralashmadagi benzin bug’ining pastki portlash chegarasi necha % ni tashkil
qiladi?
224. 1,1 %
225. 3,1 %
226. 2,5 %
227. 2,1 %
228. 1
229. Aralashmadagi benzin bug’ining yuqori portlash chegarasi necha % ni tashkil
qiladi?
230. 6 %
231. 4,5 %
232. 5,5 %
233. 5 %
234. 1
235. Metan (СH4) gazining havo aralashmasi tarkibidagi miqdori necha % ni
tashkil qilganda portlash bo`ladi?
236. 20 - 25 %
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
2 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
3
Metan ( СH 4 ) gazining havo aralashmasi tarkibidagi miqdori necha % ni
tashkil qilganda yonmaydi?
10 % dan ko`p bo`lganda
10 % dan kam bo`lganda
5 % dan kam bo`lganda
15 % dan kam bo`lganda
3
Metan ( СH 4 ) gazining havo aralashmasi tarkibidagi miqdori necha % ni
tashkil qilganda portlamay yonadi?
15 % dan oshganda
20 % dan oshganda
25 % dan oshganda
10 % dan oshganda
1
Benzinning o`zicha alanga olish haroratini ko`rsating?
5-30 0 S
300 - 390 0 S
320- 350 0 S
400 -500 0 S
1
Neftni suvsizlantirish qaysi usullar yordamida amalga oshiriladi?
Kimyoviy, filtrlash
Mexanik, termik, kimyoviy, filtrlash, issiqlik kimyoviy emulsiyani parchalash,
elektriк
Mexanik, issiqlik kimyoviy emulsiyani parchalash
Mexanik, termik, elektrik
2
Neft tarkibidagi yengil uglevodorodlarni ajratishning qaysi usullar yordamida
amalga oshiriladi?
Rektifikatsiya
Separatsiya va rektifikatsiya
Bug’latish va uning bosimini kamaytirish
Separatsiya
2
Gazlarni H 2S va CO2 lardan tozalashda absorbentlar sifatida nima
ishlatiladi?
Dimetilpentan
Etanolamin
Etilmerkaptan
Dimetilpentan va etanolamin
2
Odorlash jarayonida har 1000 m 3 gazga necha gramm etilmerkaptan
qo`shiladi?
16 gramm
24 gramm
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
15 gramm
20 gramm
1
Quvur bo`ylab ikki haydovchi stantsiyalar orasidagi haydalayotgan va qabul
qilinayotgan mahsulot miqdorining farq qilishi nimadan dalolat beradi?
Bosim ortishidan
Kondensatsiya jarayoni borishidan
Bu orada avariya bo`lganidan
Kimyoviy reaktsiya borayotganidan
3
Kichik jarohatlar natijasida sodir bo`lgan avariyalarni bartaraf etishda
mahsulot haydashni to`xtatish shartmi?
To`xtatmasdan bartaraf etiladi
Shart
Tashqi haroratga bog’liq
Tashqi muhit bosimiga bog’liq
1
Neft va gaz magistral quvurlaridan foydalanish jarayonida ularga
ko`rsatiladigan ta`mirlash ishlari qaysi javobda to`qri berilgan?
Arzon, qimmatbaho
Kunlik, oylik, yillik
Mavsumiy, nomavsumiy
Joriy, oraliq, kapital
4
Скачать