Uploaded by Ольга Головіна

Темплан Забезпечення гендерної рівності

advertisement
«Затверджую»
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
“___”___________ 2018 р.
Тематичний план
дистанційного курсу «Забезпечення гендерної рівності»
для курсантів 2 курсу
факультетів “Кримінальної міліції” та “Міліції громадської безпеки”
Розробники: к.ю.н., доцент Грицай І.О.,
к.і.н. Головіна О.В.
6
7
8
6
10
10
6
4
6
6
2
2
2
4
2
6
2
10
План обговорено та схвалено на засіданні робочої групи
від “29” листопада 2018 р.
4
Самостійна
робота
Лекції
4
Тема 1. Гендер: поняття, теорії, підходи
Тема 2. Гендерна політика у сучасній Україні
Тема 3. Правове забезпечення гендерної
рівності в Україні
Тема 4. Гендерна політика Європейського
Союзу: міжнародний досвід
Тема № 5. Загальні засади протидії
Національною поліцією України гендерно
обумовленому насильству
Тема № 6. Особливості розгляду заяв і
повідомлень про вчинення гендерно
обумовленого насильства
Тема № 7. Діяльність уповноважених
підрозділів поліції щодо притягнення до
відповідальності за вчинення гендерно
обумовленого насильства
Разом
1
2
3
ТЕМА
Всього
№
пп.
Семінарські
заняття
Контрольна
робота
З викладачем
2
4
1
2
4
2
2
1
4
4
2
4
2
2
2
8
3
5
2
Download