Загрузил Anastasija Fjodorova

algoritmi-2007 (1)

Реклама
Pielikums Nr.1
Pieaugušo pamata atdzīvināšanas (ABC) algoritms.
Bezsamaņa
?
Jā
Nē
Sniedz nepieciešamo
palīdzību
Palīgā! NMP
Atbrīvo elpceļus
Elpošanas kontrole
Elpo?
normāli?
Jā
Stabilā sānu poza
Nē vai ļoti reti
Izsauc NMP
30 sirds masāžas
2 elpināšanas
30 sirds masāžas
Izsauc NMP
Pielikums Nr.2
Pieaugušo universālais atdzīvināšanas algoritms.
Nereaģē?
Atver elpceļus
Pārbaudi dzīvības pazīmes*
Sauc palīgā
KPR 30:2
kamēr defibrilators/monitors
nav pievienots
Vajadzīga
defibrilācija
(VF/ bezpulsa VT)
1 defibrilācija
150-360 J bifāziska
vai
360 J monofāziska
Nekavējoties uzsāc
KPR 30:2
Novērtē
ritmu
Nav vajadzīga
defibrilācija
(BEA/ asistolija)
KPR laikā:
Novērs iespējamos iemeslus*
Pārbaudi elektrodu pozīciju
un kontaktu
Mēģini/ nodrošini:
- i/ v pieeju
- intubāciju un MPV,
skābekļa pievadi
Veic nepārtraukti krūškurvja
kompresijas, kad nointubēts
un peslēgts MPV
Ievadi adrenalīnu ik pēc 3-5
min.
Apsver amiodarona,atropīna,
vai magnēzija ievadīšanu
Nekavējoties uzsāc
KPR 30:2
un veic 2 min.
un veic 2 min.
Potenciāli novēršamie iemesli
Hipoksija
Hipovolēmija
Hipo/ hiperkaliēmija, citi metaboli
traucējumi
Hipotermija
Tensijas (spriedzes) pneimotorakss
Tamponāde (sirds)
Toksīni(indes/medikamenti/narkot)
Tromboze (koronārā vai pulmonālā)
2
Pielikums Nr.3
Bradikardijas algoritms
(lēns ritms, kas ietekmē hemodinamiku)
Skābeklis, i/v pieeja, 12 novadījumu EKG
Nelabvēlīgas pazīmes?
JĀ
Sistoliskais AS< 90 mmHgst.
Sirdsdarbības frekvence < 40
reizēm/min.
Ventrikulāras aritmijas, kas
ietekmē AS
Sirds mazspēja
NĒ
Atropīns
500 mkg i/v
(0.5 mg i/v)
Atbildes reakcija
apmierinoša?
JĀ
NĒ
JĀ
Asistolijas risks?
Nesen asistolija
II pak. 2. tipa A-V blokāde
Pilna A-V blokāde ar
platiem QRS
Ventrikulu pauze > 3 s
Pasākumi:
Atropīns 0.5 mg i/v atkārtoti
līdz 3 mg maksimāli
Adrenalīns 2-10 mkg min.
Alternatīvie medikamenti
NĒ
VAI
Transkutāna EKS
Novēro
Lūdz speciālista palīdzību
Gatavo transvenozai stimulācijai
Alternatīvie medikamenti:
Aminofilīns
Izoprenalīns
Dopamīns
Glukagons (ja pārdozēti beta-adreno- vai kalcija kanālu blokatori)
3
Pielikums Nr.4.
Tahikardijas algoritms
Nodrošini ABC, skābekli, i/v pieeju
Monitorē ritmu, AS, SpO2
Pieraksti 12 nov. EKG, ja nav iespējams – ritmu
Identificē un ārstē novēršamos iemeslus
Vai pacients stabils (hemodinamiski)?
Nestabils
Sinhronizēta kardioversija
(līdz 3 reizēm)
Nestabilitātes pazīmes:
1. Samaņas traucējumi
2. Sāpes krūtīs
3. Sistoliskais AS < 90 mmHgst.
4. Sirds mazspēja (kard.astma, plaušu tūska)
(frekvence < 150 reizēm min. reti rada nestabilu hemodinamiku)
Stabils
Amiodarons 300 mg i/v 10-20 min,
Ja nav efekta, atkārto kardioversiju ar
sekojošu amiodarona ievadi 900 mg 24
stundās
Šaurs
Plats
Vai QRS šaurs (< 0,12 sek.)?
Šaurs QRS
Vai ritms regulārs?
Regulārs
Neregulāri
Plats QRS
Vai QRS kompleksi regulāri?
Regulāri
- Vagālie manevri
- Adenozīns 6mg ātri i/v
- Ja nav efektīva, ievadi 12mg i/v
- Ja nav efekta, ievadi vēl 12mg
- Nepārtraukti monitorē ritmu
Meklē speciālista palīdzību
Atjaunojies normāls sinusa ritms?
Iespējams:
ĀF un Hisa kūlīša kājiņas blokāde- ārstē
kā šauru kompleksu tahikardiju
WPW sindroms- apdomā amiodarona
ievadi
Polimorfa VT (piem., Torsades de
pointes)- ievadi magnēziju 2 g 10 minūtēs
Neregulārs
Ja VT (vai nenosakāms ritms):
Amiodarons 300 mg i/v 20-60
minūtēs, pēc tam 900 mg 24
stundās
Ja ir iepriekšējs apstiprinājums SVT
ar Hisa kūlīša kājiņas blokādi vai
WPW sindromu
Adenozīns kā pie regulāras šauru
kompleksu tahikardijas
Neregulāra šauru kompleksu tahikardija
iespējama ĀF- kontrolē frekvenci ar:
β- blokatoru i/v, digoksīna i/v vai
diltiazēma i/v ievadi
Ja sākums < 48 st., apsver:
Amiodarona ievadi 300mg i/v 20-60
minūtēs, pēc tam 900mg 24 stundās
Nē
Jā
Iespējama re-entry PSVT:
Pieraksti 12 novadījumu EKG ar
sinusa ritmu
Ja PSVT atjaunojas, tad dod atkal
edenozīnu, apdomā un izvēlies
antiaritmisku profilaksi
4
Meklē speciālista palīdzību
Iespējama ĀU Kontrolē frekvenci
(piem., ar β-blokatoriem)
Pielikums Nr.5
Aizrīšanās ārstēšanas algoritms.
Novērtē stāvokli
Nopietna elpceļu
obstrukcija
(neefektīvs klepus)
Mērena elpceļu
obstrukcija
(efektīvs klepus)
Bezsamaņa
Sāc KPR
Kontaktā
5 sitieni pa muguru
5 grūdieni pakrūtē
5
Pārbaudi
dekompensācijas
pazīmes,
atbrīvo elpceļus
Pielikums Nr.6
Tahikardijas algoritms pediatrijā (ar adekvātu audu perfūziju)
Izvērtē ABC un veic nepieciešamās manipulācijas
Padod skābekli caur masku
Pievieno monitoru/defibrilatoru
Iespēju robežās 12 novadījumu EKG
QRS normāls
< 0.08”
Kāds ir QRS platums?
Iespējama ventrikulāra
tahikardija
Izvērtē ritmu
Sinusa tahikardija
atbilstoša anamnēze
saskatāmi normāli P
zobi
ritms mainīgs
mainīgs RR
intervāls pie
konstanta PR
zīdaiņiem parasti
<220 r/min
bērniem parasti
<180 r/min
QRS plats > 0.88”
Supraventrikulāra
tahikardija
neskaidra anamnēze
P zoba nav vai
izmainīts
stabils nemainīgs
ritms
krasas ritma izmaiņas
zīdaiņiem parasti
>220 r/min
bērniem parasti >180
r/min
Izvērtēšanas laikā
oksigenācija un ventilācija
(pēc nepieciešamības-ABC)
pievienot monitoru/ritma
devēju
apsver konsultanta
pieaicināšanu
sagatavojies kardioversijai
0.5 – 1 J/kg (sedācija)
Identificē un ārstē iespējamos
iemeslus
Hipoksija
Hipovolēmija
Hipertermija
Hiper/hipokaliēmija un citi
metaboli traucējumi
Tamponāde (sirds)
Tensijas pneimotorakss
Toksīni/indes/medikamenti
Trombembolija
Sāpes
Apsver n. vagus
kairinājuma paņēmienus
nodrošini venozo pieeju
apsver adenozīna ievadi 0.1
mg/kg i/v (maksimālā pirmā
deva: 6mg)
var dubultot un atkārtot vienu
reizi
ātra bolusa ievade
Apsver alternatīvu
medikamentu ievadi
Amiodarons 5 mg/kg i/v; 20 –
60 minūšu laikā
vai
Prokaīnamīds 15 mg/kg i/v
30–60 min laikā
(nevajadzētu lietot amiodaronu
un prokainamīdu vienlaicīgi)
vai
Lidokaīns 1 mg/kg i/v boluss
konsultējies ar pediatru kardiologu
veic kardioversiju 0.5 līdz 1 J/kg (var
palielināt devu līdz 2 J/kg, ja sākotnējā
deva neefektīva)
veic sedāciju pirms kardioversijas
12 novadījumu EKG
6
Pielikums Nr.7
Tahikardijas algoritms pediatrijā (ar neadekvātu audu perfūziju)
Izvērtē ABC un veic nepieciešamās manipulācijas
Sāc KPR (skat bezpulsa
stāvokļu algoritmu)
Nav
Ir vai nav pulss
Ir
Padod skābekli caur masku un elpini, ja nepieciešams
12 novadījumu EKG (iespēju robežās)
Izvērtē QRS platumu
QRS normāls
< 0.08”
Izvērtē tahikardiju
Izvērtēšanas laikā
veic oksigenāciju un
ventilāciju pēc
nepieciešamības
ABC
pievieno monitoru/ritma
devēju
apsver konsultanta
pieaicināšanu
sagatavojies kardioversijai
0.5 – 1 J/kg (sedācija)
Sinusa tahikardija
-atbilstoša anamnēze
-saskatāmi normāli P zobi
-ritms mainīgs
-mainīgs RR pie konst. PR
-zīdaiņiem parasti <220 r/min
-bērniem parasti <180 r/min
Identificē un ārstē
iespējamos iemeslus
Hipoksija
Hipovolēmija
Hipertermija
Hiper/hipokaliemija un citi
metaboli traucējumi
Tamponāde (sirds)
Tensijas pneimotorakss
Toksīni/indes/medikamenti
Trombembolija
Sāpes
Supraventrikulāra
tahikardija
-neskaidra anamnēze
-P zoba nav vai izmainīts
-stabils nemainīgs ritms
-krasas ritma izmaiņas
-zīdaiņiem parasti >220 r/min
-bērniem parasti >180 r/min
Apsver n. vagus kairinājuma
paņēmienus (ja ir laiks)
Kardioversija
vai
veic kardioversiju ar05-1
J/kg (var kāpināt līdz2 J/kg,
ja sākotnējā deva ir
neefektīva
veic sedāciju, ja iespējams
sedācija nedrīkst kavēt
kardioversijas uzsākšanu
QRS plats > 0.08”
i/v,i/o adenozīna ievadīšana
Adenozīns: lieto, ja i/v pieeja
ir jau nodrošināta
Adenozīns 0.1 mg/kg i/v,i/o
(maksimālā pirmā deva: 6mg)
var dubultot un atkārtot vienu
reizi (maksimālā otrā deva:
12 mg)
ievadīšana: ātra bolusa veidā
7
Izvērtē tahikardiju
Iespējama ventrikulāra tahikardija
Nekavējoša kardioversija 0.5-1 J/kg
(apsver sedāciju, ja tas nekavē
kardioversiju)
Apsver alternatīvu medikamentu
ievadi
Amiodarons 5 mg/kg i/v 20-60
minūšu laikā
vai
Prokainamīds 15 mg/kg i/v; 30-60
minūšu laikā. (nevajadzētu lietot
amiodaronu un prokainamīdu
vienlaicīgi)
vai
Lidokaīns 1 mg/kg i/v bolusa veidā
(tikai pie platiem kompleksiem)
konsultējies ar kardiologu-pediatru
12 novadījumu EKG
Pielikums Nr.8
Bezpulsa stāvokļu algoritms pediatrijā
1
veic KPR
padod skābekli, ja iespējams
pievieno monitoru/defibrilatoru, kad iespējams
Ir nepieciešama
3
VF/VT
Nav nepieciešama
2
Pārbaudi ritmu
Vai nepieciešama defibrilācija?
9
Asistolija/BEA
4
10
Veic 1 defibrilāciju
manuāli 4 J/kg
AĀD: pēc 1 gada vecuma
1-8 gadu vecumam lieto pediatrisko sistēmu, ja tā ir pieejama
atsāc KPR nekavējoši
5
Atsāc KPR nekavējoši
Ievadi adrenalīnu
i/v, i/o: 0.01mg/kg (1:10 000; 0.1ml/kg)
endotraheāli: 0.1 mg/kg (1:1000; 0.1
mL/kg)
atkārto katras 3-5 minūtes
Veic 5 KPR ciklus
Pārbaudi ritmu
Vai nepieciešama defibrilācija?
Nē
11
Pārbaudi ritmu
Vai nepieciešama defibrilācija?
Jā
6
Turpini KPR, līdz defibrilators ir
uzlādēts
Veic 1 defibrilāciju
manuāli 4J/kg
AĀD: pēc 1gada vecuma
atsāc KPR nekavējoši ievadi
adrenalīnu
i/v, i/o: 0.01 mg/kg (1:10 000;
0.1 ml/kg)
endotraheāli: 0.1 mg/kg (1:1000;
0.1 ml/kg)
atkārto katras 3-5 minūtes
7
ja asistolija, sk.10. lauciņu
ja ir elektriska aktivitāte
pārbaudi pulsu
ja pulsa nav sk. 10. lauciņu
ja ir pulss, sāc
pēcreanimācijas pasākumus
Veic 5 KPR ciklus
Pārbaudi ritmu
Vai nepieciešama defibrilācija?
Nē
Jā
8
Turpini KPR, līdz defibrilators ir uzlādēts
Veic 1 defibrilāciju
*manuāli 4 J/kg
*AĀD: pēc 1 gada vecuma
atsāc KPR nekavējoši
Apsver antiaritmiskos medikamentus
(amiodarons 5mg/kg i/v,i/o vai lidokaīns
1mg/kg i/v,i/o magnija sulfāts 25-50 mg/kg;
max 2 g pie torsades de pointes)
pēc 5 KPR cikliem, atgriezies uz 5. lauc.
Nē
Jā
Sk. 4.
lauciņu
KPR laikā
spēcīgas, ātras krūšu kurvja
kompresijas (100 reizes/min)
*sirds masāžas veicējiem vēlams mainīties
ik pēc 2 minūtēm (ritma pārbaudes laikā)
nodrošini pilnvērtīgas krūšu kurvja
ekskursijas
līdz minimumam samazini pārtraukumus
starp sirds masāžām un elpināšanām
viens KPR cikls – 15 kompr.:2 ieelpas;
*5 cikli jāveic 1-2 min. laikā
izvairies no hiperventilācijas
nodrošini intubāciju un pārliecinies par
pareizu intubācijas caurulītes pozīciju
*pēc intubācijas veic nepārtrauktas krūšu
kurvja kompresijas bez elpināšanas pauzēm,
elpināšanas frekvence: 8-10 reizes minūtē
Pārbaudi ritmu katras 2 minūtes
8
Identificē un ārstē
iespējamos iemeslus:
Hipovolēmija
Hipoksija
Hidrogēnjonu novirzes
(acidoze)
Hipo-/hiperkaliēmija
Hipoglikēmija
Hipotermija
Toksīni
Tamponāde (sirds)
Tensijas
pneimotorakss
Tromboze (koronāra
vai pulmonāra)
Trauma
Pielikums Nr.9
Bradikardiju algoritms pediatrijā.
Izvērtē ABC un veic nepieciešamās manipulācijas
Padod skābekli caur masku
Pievieno monitoru/defibrilatoru
Nē
Jā
Vai bradikardija izraisa smagu
kardiorespiratoru mazspēju?
(vāja perfūzija, hipotensija, apgrūtināta
elpošana, apziņas traucējumi)
novēro
uzturi ABC
apsver eksperta
konsultāciju
ja neraugoties uz oksigenāciju un
ventilāciju, sirds ritms ir mazāks
par 60 reizēm minūtē un vāja
perfūzijaveic krūšu kurvja kompresijas
Nē
Jā
Persistējoša simptomātiska bradikardija
Ja iestājas bezpulsa stāvoklis,
skat. attiecīgo algoritmu
KPR laikā
-spēcīgas, ātras krūšu kurvja kompresijas (100
reizes/min)
*sirds masāžas veicējiem vēlams mainīties ik pēc 2
minūtēm (ritma pārbaudes laikā)
nodrošini pilnvērtīgas krūšu kurvja ekskursijas
līdz minimumam samazini pārtraukumus starp
sirds masāžām un elpināšanām
viens KPR cikls – 15 kompr.:2 ieelpas;
*5 cikli jāveic 1-2 min. laikā
izvairies no hiperventilācijas
nodrošini intubāciju un pārliecinies par pareizu
intubācijas caurulītes pozīciju
*pēc intubācijas veic nepārtrauktas krūšu kurvja
kompresijas bez elpināšanas pauzēm, elpināšanas
frekvence: 8-10 reizes minūtē
Pārbaudi ritmu katras 2 minūtes
Identificē un ārstē
iespējamos iemeslus:
Hipovolēmija
Hipoksija
Hidrogēnjonu novirzes
(acidoze)
Hipo-/hiperkaliēmija
Hipoglikēmija
Hipotermija
Toksīni
Tamponāde (sirds)
Tensijas
pneimotorakss
Tromboze (koronāra
vai pulmonāra)
Trauma
9
ievadi adrenalīnu
i/v,i/o: 0.01 mg/kg (1:10 000; 0.1 ml/kg)
endotraheāli: 0.1 mg/kg (1:1000; 0.1 ml/kg)
atkārto katras 3-5 minūtes
ievadi atropīnu:
ja paaugstināts n.vagus tonuss, -primāra AV
blokāde pirmā deva: 0.02 mg/kg, (min.deva:
0.1 mg)
var atkārtot līdz maksimālai kopējai devai 1
mg
apsver ārējā kardiostimulatora pielietošanu
Скачать