Загрузил Vencislav Markov

DemoBg

Реклама
Изберете броя на
цилиндрите
Изберете типа
на инжекторите
Задайте език и
COM port
Изберете
мощност
Изберете вида
на горивото
Избетере тип
изпарител
Изберете типа
на датчика за
налягането
Изберете обороти за
първо превключване
на газ
Изберете налягане на
превключване 0,6 до 1 АТМ
под работното налягане
Използвайте
калкулатора на
дюзи
Следвайте
инструкциите при
“Самонастройка”
Ако не се почви
съобщение “OK”,
може да
използвате
“Ръчна
настройка”
Следвайте
инструкциите
Използвайте
слайдера зада
изравните
бензиновите
времена на бензин
и на газ
Използвайте тези
слайдери, след като
прочетете инструкцията
Превключвайте всеки
цилиндър по-отделно на газ,
за да проверите дали работи
правилно
Проверете еднаквостта на
бензиновите времена, за да
осигурите
последователността на
цилиндрите (при 6 и 8 цил.)
Проверете
последователността на
цилиндрите, за правилно
прекъсване на бензиновите
инжектори
За коли с автоматична
трансмисия е подобре да се използва
плоска крива
Ако използате
бързи инжетори,
кривата трябва да е
възходяща
При гориво метан използвайте
3D картата, за да прецизирате
захранването с гориво в някой
специфични точки
За да работи системата с коефициентите от
картата трябва да е избрана отметката
“Работа с карта”. За улеснение на
потребителите върху картата се изобразява
червена точка която указва текущия
коефициент с който работи системата.
Меню „Системни грешки на газ”
След като системата е напълно настроена,
всички параметри могат да бъдат тествани в
движение, след което може да получите
някои полезни съобщения за непрецизно
настроени или грешно избрани дюзи,
налягания, времена и други параметри.
Меню е “OBD ГРЕШКИ” - където може да се
четат, анализират и трият всички грешки
възникнали при исталирането, настройката
или използването на газовата система. Има
възможност и за автоматично изтриване,
като се задават определени групи, както и
четири отделни грешки!
Максималното газово време, след което
системата ще отвори газовите инжектори
постоянно, осигурявайки достатъчно гориво при
високи обороти и голяма мощност. Това може е
необходимо при мощни автомобили над 200 к.с.
или някои турбо автомобили (за ориентир при
6000 оборота това време не бива да бъде поголямо от 28мс).
Използвайте тези
слайдери, след като
прочетете инструкцията
Скачать