Загрузил Наталья Аверьянова

Завдання Екологія 11

Реклама
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ
11 клас
І. Тестові завдання. Оберіть одну правильну відповідь.
1. Всім відомо, що мурахи охороняють тлю від її ворогів. Який тип співіснування
можна констатувати у цьому випадку??
А. Коменсалізм.
В. Симбіоз.
Б. Мутуалізм.
Г. Паразитизм.
2. У якого з організмів – стенобіонта, або еврибіонта – нижча екологічна
толерантність?
А. У стенобіонта.
В. Однакова у обох.
Б. У жодного.
Г. У еврибіонта.
3. В яких частинах ареалу вид займає більш різноманітні біотопи?
А. У центрі ареалу.
В. Не залежить від частини ареалу.
Б. На кордонах свого ареалу.
Г. Лише якщо ареал звужується.
4. Гранично допустимою концентрацією називають:
А. Максимальна кількість речовини, яка не веде до загибелі організму.
Б. Максимальна кількість речовини, яку може витримувати організм або
угрупування.
В. Кількість забруднюючої речовини в оточуючому середовищі, яка мінімально
пригнічує організм.
Г. Кількість речовини, яку дозволяється викидати підприємствам в оточуюче
середовище.
5. Послідовну необоротну зміну біоценозів, що виникають на одній й тій самій
території називають:
А. Сегрегацією.
В. Сенсибілізацією.
Б. Синузиєю.
Г. Сукцесією.
6. Серед перелічених сукцесій процесів до вторинної сукцесії належить:
А. Перетворення покинутих полів у дубрави.
Б. Поява лишайників на застиглій вулканічній лаві.
В. Поступове обростання скелі.
Г. Поява на піску молодого соснового лісу.
7. Причиною стійкого взаємозв҆язку між горохом посівним та джмелем польовим
виступає:
А. Коадаптація.
В. Конкуренція.
Б. Хижацтво.
Г. Сімбіоз.
8. Вікова структура популяції залежить від наступних причин:
А. Від смертності дорослих особин.
В. Від зовнішніх чинників.
Б. Від особливостей життєвого циклу
Г. Від міжконкурентних відносин.
виду.
9. Зазначте адаптації, що є доцільними при паразитичному способі життя:
А. Покриви тіла, стійкі до впливу зовнішнього середовища.
Б. Складний життєвий цикл.
Г. Все зазначене.
В. Розвинення органів прикріплення.
10. Вкажіть, до якої групи організмів відносяться хемоавтотрофні бактерії:
А. Редуценти.
В. Консументи І порядку.
Б. Продуценти.
Г. Консументи ІІ порядку.
ІІ. Творче завдання (завдання відкритого типу)
У 1995 році на територію Єллоустонського національного парку було випущено
чотирнадцять вовків. До цього часу вовки були відсутні в парку 70 років. Весь цей час
на цій заповідній території царювали олені.
За шість років тваринний і рослинний світ національного парку значно змінився:
почала відроджуватись рослинність, збільшилась кількість ягід; кількість дерев
збільшилася в п’ятеро. Зменшилась чисельність популяції шакалів. З’явилися бобри,
зайці та миші; у заплавах значно збільшилася кількість риби, з’явилися ондатри та
качки. Згодом збільшилась популяція яструбів, тхорів та лисиць. В парк прийшли
ведмеді і їхня чисельність зростає кожен рік. Навіть змінилися русла річок: вони
стабілізувались, вирівнялись, зменшилась ерозія берегів.
Поясніть, як саме вплинули вовки на ці зміни. Наведіть причинно-наслідкові зв’язки.
Як саме окремі види рослин і тварин пов’язані між собою? Поясніть зміну
географічного ландшафту.
ІІІ. Задача
Їжак – комахоїдна тварина масою близько 750 г. Він поїдає у великій кількості жуків
та інших комах, гризунів, ящірок та змій, яйця птахів, що гніздяться на землі, може
вживати також і рослинну їжу. Частка тваринної та рослинної їжі в раціоні їжаків
становить відповідно 85% та 15%. Протягом однієї доби дорослий їжак з’їдає близько
400 г корму. У середньому в приплоді їжаків буває 5 малят, які вже у віці 1,5 місяця
починають живитися самостійно. У віці одного року молодь досягає маси дорослих
їжаків. У холодну пору року ці тварини впадають у сплячку на 4 місяці. Складіть
ланцюг живлення та трофічну сітку для їжака. Розрахуйте мінімальну площу, на якій
зможе прогодуватися сім’я їжаків упродовж одного року, якщо річний приріст
рослинної маси становить 2 т/га, а смертність приплоду складає 20%.
Похожие документы
Скачать