Загрузил Татьяна Бирюк

Від

Реклама
Від, яго крытэрыі
Па К. Лінэю:
Від – сукупнасць падобных па будове асобін,
якія даюць пладавітае патомства.
 Віды існуюць рэальна, але не развіваюцца.

Па Ж.-Б. Ламарку:
Від, род - катэгорыі, якія створаныя
чалавекам для аблягчэння класіфікацыі.
 Віды ў прыродзе не існуюць, але
развіваюцца.

Па Ч. Дарвіну:

Віды існуюць, адносна пастаянна і
з’яўляюцца вынікамі гістарычнага
развіцця.
Сучаснае ўяўленне:

Від – гэта жыццёвыя формы, якія свабодна
абменьваюцца генетычнай інфармацыяй.
 Від - гэта сукупнасць асобін , падобных па
будове (марфалагічнаму, генетычнаму,
біяхімічнаму), якія скрыжоўваюцца і даюць
пладавітае патомства, якое прыстасавана да
пэўных экалагічных умоў і жывуць у пэўным
арэале.
Структура віду

Віды не змешваюцца, так як
 маюць розныя арэалы пражывання
 адрозніваюцца палавымі паводзінамі і срокамі
размнажэння
 выкарыстоўваюць розную сігналізацыю (спосабы)
 маюць закрыты генафонд.
Крытэрыі віду

Сукупнасць прызнакаў, па якіх адзін від
адрозніваецца ад другога.
– Марфалагічны
– Экалагічны
– Генетычны
– Біяхімічны
– Геаграфічны
– Фізіялагічны
Колькі тут відаў?
Запоўніце табліцу
Крытэрый
Марфалагічны
Геаграфічны
Генетычны
Экалагічны
Фізіялагічны
Біяхімічны
Характарыстыка
Вывод:
Від– гэта асноўная катэгорыя
біялагічнай класіфікацыі.
 Від– універсальная форма існавання
жыцця.

Скачать