Загрузил Усмонжон Абдужаббаров

алгоритм тушунугу

Реклама
БИЗДИН КИЧИ ТОПТОР
№2
№1
1топ
№3
№4
№6
№5
№8
№10
№9
3топ
№12
2топ
№11
№7
Мектепке
келүүнүн
алгоритми
Мектеп
формасын
кийет
Мектепке
келет
Алгоритм
түшүнүгү
Шаг 4
Шаг 3
Шаг 2
Шаг 1
Кирүүчү маалымат
Мисал №1
Кирүүчү
маалымат
Чыгуучу маалымат
Чыгуучу
маалымат
А
1
Б
2
И
10
Я
?
Мисал №3
Кирүүчү
Чыгуучу
23
5
12
21 132 56
9
47
11
25
43 265 113
?
Тест.
QR-код
ПРАКТИКАЛЫК
ИШ
(10 минута убакыт)
Блокнот программасынын иштөө
алгоритми:
1.Пуск кнопкасын басабыз
2.Менюдан «Стандартные» басабыз
3.Блокнот программасыын тандайбыз
4.Алгоритмге 1 мисал жазабыз
Үй тапшырма:
Жакшы көргөн 3 сабактан «5 деген бааны алуучу»
алгоритм түзүп менин почтама салып жибергиле
E-mail:
asyrdybaeva@tslyceum.info
же
Скачать