Загрузил Marko Borisawoff

BiogasIN proekt

Реклама
Razvitak održivog tržišta bioplina
u središnjoj i istočnoj Europi
Ana Kojaković & Biljana Kulišić
Odjel za OIE i EE
Energetski institut Hrvoje Požar
Br. Ugovora. IEE/09/848 SI2.558364 | trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Projekt je sufinanciran kroz
Zagreb, 6. srpnja 2011.
Sažetak projekta
BiogasIN promovira koristi bioplina za
društvo kao cjelinu na način da uključi sve
sudionike u učinkovitiju organizaciju
procedura za stjecanje statusa povlaštenog
proizvođača i procedure financiranja
investicija u bioplin…
…kroz…
Prijenos znanja, iskustva i tehnologije iz 5 najrazvijenijih tržišta
bioplina EU na SI Europu i prema EU strategiji za bioplin.
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Pozadina projekta
o Investitori su već prepoznali bogati potencijal bioplina u zemljama SI Europe
o Nekoliko je europskih projekata ustanovilo da su procedure za stjecanje
statusa povlaštenog proizvođača te način financiranja glavne prepreke za
razvitak tržišta bioplina
o BiogasIN gradi kapacitet kod javnog sektora (nacionalna, regionalna i
lokalna vlast i administracija uključena u proces stjecanja statusa
povlaštenog proizvođača za bioplinska postrojenja na sirovinu iz
poljoprivrede), financijskih institucija te poljoprivrednika/investitora u
bioplinska postrojenja
o Nova EU Direktiva 2009/28/EC za energiju iz obnovljivih izvora daje novo
svjetlo na korištenje biomase i bioplina
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Cilj projekta je
Stvaranje održivih tržišta bioplina u SI Europi
na način da se:
o Istaknu koristi od bioplina po lokalnu zajednicu
o Doprinese povećanju učinkovitosti u proceduri stjecanja statusa
povlaštenog proizvođača za investicije u bioplinska postrojenja
o Prilagode stare i osmisle nove sheme financiranja bioplinskih
postrojenja
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Glavni koraci
o Pomoć lokalnim vlastima da prihvate koristi od bioplina u lokalnu zajednicu:
28 Pisma mišljenja, 4 u 7 zemalja SI Europe
o Usporedba procedura za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i
financiranja za investicije u bioplin u 5 najrazvijenijih tržišta bioplina EU s
onima u ciljanim zemljama kako bi se oblikovala rješenja
o Anketna istraživanja među investitorima o proceduri stjecanja statusa
povlaštenog proizvođača i pronalaženja sredstava za financiranje projekata:
o u Hrvatskoj, Sloveniji Bugarskoj, Češkoj, Rumunjskoj, Latviji i Grčkoj
o Pan Europsko istraživanje o preprekama za razvitak tržišta bioplina
o Jačanje kapaciteta sudionika tržišta bioplina
kroz 79 događanja u 7 zemalja SI Europe, od kojih 11 u Hrvatskoj
o Partneri sa znanjem i iskustvom imaju ulogu mentora ciljanim zemljama
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Jačanje kapaciteta dionika
Hrvatskog tržišta bioplina
o U okviru BiogasIN projekta bit će provedeno 11 radionica/događanja:
o 2 radionice za izgradnju kapaciteta institucija uključenih u proceduru
stjecanja statusa povlaštenog proizvođača za bioplinska postrojenja
o 2 radionice za izgradnju kapaciteta financijskih tijela o mogućnostima
financiranja investicija u proizvodnju i korištenje bioplina
o 2 obuke za investitore i nositelje projekata bioplinskih postrojenja o
administrativnoj proceduri
o 2 obuke za investitore i nositelje projekata bioplinskih postrojenja o
mogućnostima financiranja
o 2 konferencije na visokoj razini za glavne dionike tržišta bioplina
o 1 interaktivni forum za sve dionike tržišta bioplina
o 2 studijska putovanja
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Očekivani rezultati
+ Povećana svijest o društvenim koristima koje bioplin može postići (upravljanje
viškom gnoja, proizvodnja obnovljive energije, ekonomska aktivnost u
ruralnim područjima, proizvodnja visokokvalitetnog organskog gnoja, ušteda
stakleničkih plinova, nova radna mjesta, potražnja za novim proizvodima i
uslugama…)
+ Ukazati kako postojeća procedura stjecanja statusa povlaštenog proizvođača
može biti brža i jednostavnija
+ Dokazati financijskim institucijama da je investicija u bioplinsko postrojenje
sigurna investicija u zrelu tehnologiju
+ Ukazati na nove mogućnosti financiranja bioplinskih postrojenja
+ Poboljšati bioplinsku strategiju u EU
= Povećana investicijska aktivnost u bioplin u ciljanim
zemljama i šire
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Partneri & Kontakti
Koordinator:
Projektni partneri:
Energetski Institut Hrvoje Požar
Savska cesta 163
Zagreb, Croatia
WIP Renewable Energies (WIP), Njemačka
www.eihp.hr
Europska udruga za bioplin (EBA), Belgija
Kontakt:
Fraunhofer (IWES), Njemačka
Ana Kojaković
akojakovic@eihp.hr
Tel: 01 6326 135
Fax: 01 6040 599
Biljana Kulišić
bkulisic@eihp.hr
Tel: 01 6326 169
Fax: 01 6040 599
Web stranica projekta:
www.biogasin.org
Centar za OIE i uštede (CRES), Grčka
Češka udruga za bioplin (CzBA), Češka
EKODOMA, Latvija
Energoproekt, JSC (ENPRO), Bugarska
Razvojna agencija Sinergija, Slovenija
Trinergy Grup (TG), Rumunjska
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Za više:
Posjetite www.biogasIN.org
| Br.ugovora IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012
Скачать