Загрузил stpnnata

Методы решения систем линейных уравнений с двумя неизвестными

Реклама
НВК «Єпіфанівська ЗОШ І-І ст.. – ДНЗ»
( Спосіб додавання)
Вчитель:
Степанчук Н.О..
2017-2018 н. рік
Тема: Розв’язуваня систем рівнянь способом додавання.
Мета: - ознайомити учнів зі способом додавання при розв’язуванні систем рівнянь,
формувати вміння та навички розв’язувати системи рівнянь способом додавання;;
- розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, увагу;
- виховувати культуру математичного мовлення, упевненість у своїх силах.
Тип уроку: формування нових знань.
Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, картки самооцінювання,
мультимедійний пристрій.
Епіграф: «Якщо відразу немає успіху, то спробуй ще і ще»
Хіксон
«Розум полягає не тільки в знаннях, але й в умінні
застосовувати знання на практиці»
Аристотель
Хід уроку
І. Організаційний етап уроку
Ось пролунав дзвінок,
Розпочинається урок.
Працювати слід старанно,
Щоб почути у кінці,
Що у нашім сьомім класі
Учні – просто молодці!
ІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Девізом нашого уроку стануть слова:
« Бажання + Прагнення = Успіх »
Вони звучать не випадково, бо сподіваюсь, що сьогодні обов’язково кожен з
вас зможе показати свої знання.
Я сподіваюсь на успішну співпрацю, чекаю від вас що ви покажете свої
знання, вміння, кмітливість, компетентність з даного питання. Адже компетентний
– це той, хто володіє необхідною інформацією і вміє застосовувати набуті знання і
досвід. То ж покажіть що ви клас однодумців, які вміють застосовувати набуті
знання, що кожен з вас достатньо компетентний в даному питанні.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Бліц опрос:
1.Закінчити речення «Рівнянн – це …»
Рівняння – це рівність, що містить одну чи декілька змінних.
2. Назвати види рівнянь
ax=b Лінійне рівняння з однією змінною
аx +by=c Лінійне рівняння з двома змінними
3. Властивості рівнянь:
Властивості рівнянь
якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в іншу, змінивши його
знак, то отримаємо рівняння, рівносильне даному;
якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне і теж,
відмінне від нуля число, то отримаємо рівняння, рівносильне даному
4.Закінчити речення «Система рівнянь – це...»
Система рівнянь це
деяка кількість рівнянь, об'єднаних фігурною дужкою. Фігурна дужка означає,
що всі рівняння повинні виконуватись одночасно.
5.Способи розв'язування систем рівнянь
- графічний та алгебраїчний
6.Система лінійних рівнянь може мати ….
Системи лінійних рівнянь можуть мти один розв’язок, безліч розв’язків чи не
мають жодного розв’язка.
2. Розв’язання усних завдань. (слайди 2, 3, 4, 5 )
ІV. Систематизація способів розв’язання систем лінійних рівнянь з двома
змінними. (слайд 6)
1. Розв'язання системи графічним способом
Графічний спосіб (алгоритм) (слайди 7,8)
Виразити у через х в кожному з рівнянь системи.
Побудувати в одній системі координат зрафік кожного з рівнянь системи.
Записати координати точки перетину графіків рівнянь системи.
Записати відповідь: (х; у).
у - х=2, у=х+2,
у+х=10 у=10-х;
;
Побудуємо графік першого рівняння у=х+2
Побудуємо графік другого рівняння у=10 – х
y
10
6
2
1
-2
0
1
4
10
Відповідь: (4; 6)
2) Розв'язання системи способом підстановки
x
(слайди 9,10)
у - 2х=4, у=2х+4, у=2х+4,
у=2х+4,
7х - у =1; 7х - у=1; 7х –(2х+4)=1; х=1;
7х - 2х - 4 = 1;
5х = 5;
х=1;
у=2х+4, у=6,
х=1;
х=1.
Відповідь: (1; 6).
Спосіб підстановки (алгоритм)
З будь-якого рівняння виразити одну змінну через іншу.
Підставити отриманий вираз для змінної в друге рівняння і розв'язати його.
Зробити підстановку знайденого значення змінної в перше рівняння і
обчислити значення другої змінної.
Записати відповідь: (х; у).
V. Вивчення нового матеріалу
Сьогодні ми ознайомимося ще з одним із способів розв'язання систем
рівнянь. Це спосіб додавання. В чому ж він полягає?
(слайди 11,12)
Спосіб додавання (алгоритм)
Зрівняти модулі коефіцієнтів при будь-якій змінній.
Додати почленно рівняння системи.
Скласти нову систему: одне рівняння нове, інше – дане залишене без змін.
Розв'язати нове рівняння і знайти значення однієї змінної.
Підставити значення знайденої змінної в інше рівняння і знайти значення
другої змінної.
Записати відповідь: (х; у).
Розглянемо приклад:
2) Розв'язання системи способом додавання
7х+2у=1,
17х+6у=-9;
-21х-6у=-3,
17х+6у=-9;
х=3,
х=3,
7·3+2у=1; 21+2у=1
;
х=3,
7х+2у=1
; х=3,
- 4х = - 12,
7х+2у=1;
х=3,
2у=-20;
у=-10.
Відповідь: (3; - 10)
VІ. Застосування набутих знань на практиці
1) Розв’язати вправи за підручником:
№ 953 (а, б)
№ 954 (а,б)
№ (956(а,б)
VІ. Підсумок уроку.
Підіб’ємо підсумок уроку. Що ми сьогодні дізналися на уроці? Чи досягли ми
очікуваних результатів?
VІІ. Домашнє завдання: п.29, правило, впр. № 955 (а), 957 (а,б)
Компетентність =
=мобільність знань +
(слайд 13)
+гнучкість методу +
+ критичність мислення.
Скачать