Загрузил Alexei Bosneaga

Glosar PS

Реклама
Glosar - UE
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/u/urbact
URBACT – Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană
Rețeaua URBACT este un program european de schimb și învățare finanțat de Comisie în baza
obiectivului de cooperare teritorială, fiind inclus în programele sale privind cooperarea interregională.
Obiectivul rețelei este acela de a stimula inovarea în materie de regenerare urbană, prin încurajarea
municipalităților în identificarea, transferul și diseminarea bunelor practici.
În perioada de programare 2014-2020, inițiativa continuă sub denumirea de URBACT III. Programul
vizează toate statele membre, precum și Norvegia și Elveția. Acesta este finanțat în comun de către
UE și statele membre, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională la bugetul URBACT
ridicându-se la 74,3 milioane de euro, semnificativ mai mare comparativ cu perioada de programare
anterioară.
Proiectele finanțate în cadrul URBACT III vor viza patru obiective principale:




creșterea capacității orașelor de a elabora politici urbane durabile
îmbunătățirea modelului politicilor urbane
îmbunătățirea implementării politicilor în orașe
consolidarea și partajarea cunoștințelor.
Informații suplimentare


Cooperare interregională
Site-ul web URBACT
Скачать