Загрузил Irina Rumjanceva

Irina Rumjanceva studiju darbs 151RWC032 labots

Реклама
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶIMIJAS FAKULTĀTE
DIZAINU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Klientu aprūpe
STUDIJU DARBS
Darbu izstrādāja:
Irina Rumjanceva
151RWC032
4. kurss
Darbu pieņēma:
Prof. Silvija Kukle
Rīga, 2019
SATURS
1. IDEJAS APRAKSTS...................................................................................................................................3
1.1. Produkta piedāvājums – mērķis ....................................................................................................3
1.2. Sabiedrībā eksistējošās vajadzības pēc piedāvātā produkta .........................................................3
1.3. Esošie resursi ................................................................................................................................4
1.4. Paredzētais izplatīšanas reģions un tā raksturojums .....................................................................4
2. TIRGUS PĒTĪJUMS ...................................................................................................................................5
2.1. Potenciālā tirgus pētījums .............................................................................................................5
2.1.1. Nozares raksturojums .........................................................................................................5
2.1.3. Potenciālie konkurenti un iespējamie aizvietotājprodukti ..................................................6
2.1.4. Mērķa tirgus segments ......................................................................................................10
2.1.5. Tirgus segmenta rīcības ienākumu novērtējums ...............................................................13
2.1.6. Identificētā tirgus segmenta apjoms: kādu daļu segmenta būtu iespējams iekārot...........14
2.1.7. Izplatīšanas kanāli .............................................................................................................15
2.2. Produkta uztveres pētījumi .........................................................................................................16
2.2.1. Patērētāju pirkuma motivācijas .........................................................................................16
2.2.2. Izvēli ietekmējošie faktori ................................................................................................17
2.3. Produkta cenošanas pētījumi ......................................................................................................18
2.3.1. Analogu produktu cena, konkurentu cenu politikas .........................................................18
2.3.2. Cik ir gatavi maksāt klienti ...............................................................................................20
2.4. Pirms-reklāmas pētījumi .............................................................................................................21
3. IZMANTOTĀ LITERATŪRA .................................................................................................................27
4. PIELIKUMI ...............................................................................................................................................28
2
1. IDEJAS APRAKSTS
Bakalaura darbā paredzēts izstrādāt plauktu sistēmu un tās aksesuārus, kura ir paredzēta
jauniem cilvēkiem, kuri nedzīvo ilgu laiku vienā vietā. Tādā situācijā cilvēkiem nepieciešama
funkcionālā un “elastīgā” mēbele apģērba un personīgo mantu organizācijai. Mēbeli varēs viegli
pārnest un savākt. Tas ļaus izveidot dažādas kombinācijas, lai vislabāk pielāgoties dažādām telpām
ar dažādām platībām.
Mērķauditorija ir cilvēki, pārsvarā, jaunieši, kuriem bieži jāmaina dzīvesvietu (darba, mācību
dēļ), kuri atbrauca citviet darba meklējumos (cita pilsēta, valsts). Produkts tika veidots, ņemot vērā
mērķauditorijas vajadzības un izvirzītas prasības - ietilpība, viegla konstrukcija – ērti transportēt un
salikt kopā, neitrālās krāsas, lai varētu iederēties dažādos interjeros, portatīvi plaukti (dažādu
kombināciju iespējas), papildus aksesuāri (pakaramie, āķi, utt.).
Tādās mēbelēs kā skapji un plaukti, galvenā funkcija ir mantu glabāšana. Lai palielinātu
mēbeļu funkcionālo nozīmi, tika izvirzītas prasības produktam – mēbelei jābūt viegli samontējamai
bez speciālistu palīdzība, jāpielāgojas dažādām platībām, ātri un bez pūlēm izjaucama, izjauktā veidā
jāaizņem maz vietas un jābūt vieglai, lai būtu ērti pārvākties.
1.1. Produkta piedāvājums – mērķis
Moduļu tipa mēbele ir īsts atradums mazgabarīta dzīvokļiem, kur istabu platība neļauj uzstādīt
lielu skapi. Parasti, moduļi nav lieli un tos var ievietot starp esošām mēbelēm. Pēc nepieciešamības
var nopirkt papildus moduļus, ja pēc uzstādīšanas izrādīsies, ka plauktu vai citu detaļu daudzums nav
pietiekams.
Pārbraucot uz jaunu dzīvokli, moduļu sistēmu nav sarežģīti pārvadāt līdzi, dažu detaļu daļas
pat nenāksies iepriekš izjaukt. Salīdzinot ar aizvērtiem skapjiem, kuru svars ir liels, pārvākšanas
momentā tos ir grūti transportēt, tāpēc plauktiem, kuri ir paredzēti šādam vajadzībām, nepieciešams
būt samēra viegliem.
Mēbeles mērķis ir plauktu sistēma, ko ir iespējams pielāgot klienta velmēm.
1.2. Sabiedrībā eksistējošās vajadzības pēc piedāvātā produkta
Tradicionāli skapji un korpusu glabāšanas mēbeles ir masīvas, vecmodīgas un ne vienmēr
ērtas. Galvenā ideja, kura piemīt moduļu glabāšanas sistēmām ir konstruktīvs vieglums un
ergonomiskums. Mūsdienās priekšroka tiek dota vieglām mēbelēm, kas ar savu kompozīciju vizuāli
un fiziski paplašinātu telpu. Atšķirībā no masīviem korpusu skapjiem, plaukti aizņem mazāku platību,
esot tikpat maksimāli ietilpīgi un funkcionāli. Uz plauktiem, kurus var salikt daudzveidīgās
kompozīcijās, lietotājs var sakārtot visu ko vēlās.
Tā kā dzīvojamās platības tirgus un pieejamie dzīvokļi bieži mainās, svarīga ir mobilitāte un
iespēja mainīt dzīvesvietu ar pēc iespējas mazākām problēmām.
3
1.3. Esošie resursi
Esošie resursi uzņēmuma darbības uzsākšanai ir personīgais dators ar nepieciešamo
programmatūru, mobilais telefons ar ko nodrošināt sakarus ar partneriem, kā arī automašīna, kas var
tikt izmantota nokļūšanai pie potenciālajiem klientiem. Tāpat pieejami ir uzņēmuma dibinātāju
personīgie līdzekļi.
Ražošanas telpas un iekārtas ir nepieciešams īrēt vai iegādāties. Šīm vajadzībām ir
nepieciešams ņemt ilgtermiņa kredītu.
1.4. Paredzētais izplatīšanas reģions un tā raksturojums
Sākumā paredzētais izplatīšanas reģions ir Latvija. Produkts pamatā ir tendēts uz pilsētas
iedzīvotājiem, kas mitinās mazas platības telpās, kur nepieciešams pilnvērtīgi izmantot telpu, kā arī
cilvēkiem, kuri bieži maina dzīvesvietu.
Uzņēmuma sākotnējo produkcijas izplatīšanu plānots izvērst Rīgā, kur pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem ir visvairāk iedzīvotāju gan skaita ziņā, gan nodarbināto skaita ziņā. 2018.
gada sākumā 1 miljons 325 tūkstoši bija pilsētu iedzīvotāji (68 %) un 609 tūkstoši – lauku iedzīvotāji.
Rīgas iedzīvotāji (638 tūkstoši) bija 33 % no kopējā valsts iedzīvotāju skaita, kas bija viens no
augstākajiem rādītājiem Eiropā. [1]
Iedzīvotāju skaits, tūkst.
700
637,9
600
500
400
300
200
100
28,1
34,9
48,1
56,4
69,2
83,3
0
Rēzekne Ventspils Jūrmala
Jelgava
Liepāja Daugavpils
Rīga
Pilsēta
1.1.att. Iedzīvotāju skaits (tūkst.) pa pilsētām pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2018.gada sākumā [3]
Pēc veiksmīgas darbības uzsākšanas Rīgā, produktu varētu mēģināt izplatīt arī citos Latvijas
reģionos, izveidojot uzņēmuma filiāles, kā arī izveidojot interneta veikalu. Izvēršot veiksmīgu darbību
Latvijas tirgū, varētu sākt meklēt iespējas produktus eksportēt uz tuvākajam kaimiņvalstīm, tas ir,
Lietuvu un Igauniju. Vēlāk, attīstoties uzņēmumam, savu patērētāju loku varētu paplašināt, iekarojot
Eiropas tirgu un Skandināvijas valstis.
Plašāks tirgus raksturojums ir sniegts nākošajā nodaļā.
4
2. TIRGUS PĒTĪJUMS
Uzņēmumam, kurš vēlas ienāk tirgū ar kādu produkciju, jābūt pilnīgi skaidram, kam šī
produkcija ir paredzēta, kas būs uzņēmuma galvenie klienti, cik daudz saražotās produkcijas
uzņēmums varēs pārdot, kādi konkurenti jau ir tirgū, kādā veidā konkurenti realizē savu saražoto
produkciju, kas ir konkurentu galvenie klienti, u.t.t.
Šajā nodaļā apskatīta tirgus situācija paredzamā produkta pārdošanai, potenciālie konkurenti un
iespējamie aizvietotājprodukti, mērķa tirgus segments, produkta izplatīšanas kanāli un citi aspekti,
kas ietekmētu produkta pieprasījumu.
Lai izvērtētu potenciālās mērķauditorijas vajadzības un mēbeļu iegādes paradumus tika veikta
aptauja, kas norisinājās 2019.gada janvārī un sastāvēja no 19 jautājumiem. Aptaujā piedalījās 56
respondenti. Kopumā aptaujāto vecums variējās no 18 līdz 60 gadiem, bet lielākā daļa no
aptaujātajiem bija jaunieši 19-25 gadu vecumā. Šī arī varētu būt mērķauditorija, jo šai sabiedrības
daļai ir nepieciešama mēbele, saistībā ar to, ka dzīvesvieta vēl nav tik stabila, kā arī transformācijas
var būt aktuālas, jo mainīgā dzīves ritmā var parādīties jaunas vajadzības.
Sakarā ar valsts ekonomisko stāvokli un analogu plauktu cenām bija svarīgi uzzināt aptaujas
dalībnieku dzīvesveidu, nodarbinātību, finansiālo stāvokli un naudu, ko viņi būtu gatavi maksāt par
plauktu sistēmu.
2.1. Potenciālā tirgus pētījums
2.1.1. Nozares raksturojums
Mēbeļrūpniecībai Latvijā ir senas tradīcijas. Par cik mēbeles ir cilvēku materiālās kultūras
neatņemama sastāvdaļa, tās līdz ar sabiedrības attīstību izgājušas daudzus pārmaiņu posmus, kuros
mainījušas savu nozīmi, sākot no primitīviem mājsaimniecībā lietojamiem priekšmetiem, līdz
izpratnei par mēbeli mūsdienu nozīmē. Veicot utilitāras funkcijas mēbeles kļuvušas par svarīgu
interjera elementu un nodrošina komforta sajūtu dzīvojamās un sabiedriskajās telpās.
Ja iepriekš mēbeļu ražotāji palielam orientējās uz vietējo tirgu, tad tagad Latvijas mēbeļu
ražotāji arvien vairāk iesaistās starptautiskajā tirgū. Mēbeļu ražošanas nozares īpatsvars apstrādes
rūpniecības struktūrā ir 2.1%.[2]
Mēbeļu nozare Latvijā ir salīdzinoši plaša – ir daudz veikalu tīkli un atsevišķu tirdzniecības
vietu, kur var nopirkt produktus gan no Latvijas ražotājiem, gan no kaimiņvalsts un Eiropas
ražotājiem. Var spriest, ka mēbeļu piedāvājums pietiekošs un pircējiem vajadzētu būt apmierinātiem,
bet tikai 11% no respondentiem pēc veiktās aptaujas domā kā mēbeļu piedāvājums ir pietiekami plašs.
Diemžēl liela daļa Latvijas mēbeļu tirdzniecības vietu, liek secināt kā nozarē trūkst sortimenta
daudzveidības un oriģinalitātes. Pārsvarā tiek piedāvātas korpusa mēbeles no laminētām kokskaidu
5
plātnēm vai mēbeles ar nelielām stilistikas izmaiņām. Mēbeles, kuras tiek pozicionētas kā oriģinālas
un ekskluzīvas ir dārgas, līdz ar to tiek piemērotas šauram pircēju lokam.
9% 11%
Piedāvājums ir pietiekami
plašs
Labi meklējot, var atrast
nepieciešamo
Neēsmu apmierināts/-a ar
esošo piedāvājumu
Neēsmu par to domājis/-usi
27%
53%
2.1.att. Kā tiek vērtēts mēbeļu piedāvājums Latvijā [Aptaujas rezultāti]
Respondentu 27% procenti apgalvoja, ka nav apmierināti ar esošo mēbeļu piedāvājumu.
Aptaujātie atzīmēja dažus faktorus, kas viņus var apturēt no mēbeļu iegādes – lielākais cilvēku skaits
apgalvo, ka nav nepieciešamības pēc jaunajām mēbelēm, bet otrais un trešais faktors ir produkta cena
un kā pircēji nevar atrast sev piemēroto, kas arī liecina par neapmierinātību ar mēbeļu piedāvājumu
Latvijā.
Nepastāvīgs dzīvesveids
17
Nevaru atrast sev piemērotas
21
Laika trūkums
13
Nav nepieciešamības
25
Cena
20
0
5
10
15
20
25
30
2.2.att. Iemesli, kas attur no mēbeļu iegādes [Aptaujas rezultāti]
2.1.3. Potenciālie konkurenti un iespējamie aizvietotājprodukti
Latvijas tirgū ir daudzi simti mēbeļu ražotāju, bet plauktu sistēmas pārsvarā sastopamas lielo
uzņēmumu sortimentā – tādos kā “RIPO”, “AJ produkti” un “IKEA, kas ir vieni no lielākajiem mēbeļu
tirgotājiem mūsu valstī. Mēbelēm ir dažādās cenu kategorijās, izmēri un konstrukcijas variācijas.
Sortiments ir apjomīgs, bet mēbeļu piedāvājums, kas ir līdzīgs bakalaura darba produkta, nav tik plašs.
Tirgus iekārošanai nepieciešams pārdomāt uzņēmuma stratēģiju, nepieciešams potenciālos pircējus
ieinteresēt un pārliecināt.
Par aizvietotāj produktiem tiek uzskatītas plauktu sistēmas ar pielāgošanas iespējām, dažādām
lietotāju vajadzībām ar tādiem parametriem kā viegla metāla vai koka konstrukcija, portatīvie plauktu,
mēbeles augstuma maiņas iespēja.
No uzņēmumiem tika izvēlēti 3 atbilstošākie aizvietotājprodukti pēc iepriekš minētiem
parametriem.
6
Pirmais produkts ir uzņēmuma “RIPO” - “Necos” plaukti, kuriem ir viegla konstrukcija,
mobila un funkcionāla sistēma. Plaukti stiprinās pie sienas, pieskrūvējot statni pie tās. Necos grozus
vai grozu komplektus ir ērti kombinēt gan savstarpēji, gan apvienojumā ar klasiskām garderobēm.
Atvilktņu plauktiem nav, bet to vietā var izmantot grozus un kastes.
2.3.att. “Necos” plauktu sistēma apvienojumā ar klasisko garderobi [4]
Otrais produkts – uzņēmuma “AJ produkti” metāla bāzes sekcijas no kolekcijas
“TRANSFORM”. Kolekcijas mēbeles ir domātas noliktavām un darbnīcām, plaukti piemēroti
izmantošanai ne pārāk saudzējošos apstākļos. Tas arī atspoguļojas uz to izskata – pat pārveidojot
plauktus par apģērba glabāšanas vietu, tie izskatā, ka noliktavas plaukti. Tā kā plaukti izgatavoti no
stieplēm, uz tiem neuzkrājas putekļi un netīrumi, tātad tas ir konstrukcijas izskata pozitīvais aspekts.
Bāzes sekcija “TRANSFORM” ir brīvstāvoša, plauktus arī iespējams novietot jebkurā
augstumā, kā arī pārvietot augšup un lejup, ja nepieciešams. Mēbele tiek piedāvāta kā bāzes sekcija,
kuru var papildināt ar iepriekš minētām detaļām. Iespējams veidot dažādus izkārtojumus. Nav
nepieciešami papildrīki, lai mainīt plauktu izvietojumu - nav nepieciešami ne instrumenti, ne skrūves.
2.4.att. “TRANSFORM” bāzes sekcija[5]
2.5.att. Sekciju izkārtojums, veidojot plauktu apģērbam [5]
Lielu konkurences daļu sastāda arī ārzemju uzņēmumi, kas saražotās mēbeles realizē Latvijas
tirgū. Viens no populārākajiem ir IKEA, kas piedāvā salīdzinoši lētas dizaina mēbeles. Pēdējais
produkts ir izvēlēts no IKEA, kas neilgu laiku atpakaļ ienāca Latvijas tirgū. Līdz šim brīdim
uzņēmuma produktus varēja nopirkt Latvija tikai no dažiem izplatītajiem. “IKEA” piedāvā lielu preču
klāstu, it īpaši mēbeles.
7
Izvēloties mēbeli no kolekcijas “ELVARLI”, pircējam ir iespēja nopirkt jau gatavu plauktu
kombināciju. Sekciju skaits variējās no 1 līdz 5, kā arī iespējami dažādi mēbeles augstumi un platumi.
Mēbeli var papildināt ar atsevišķi nopērkamiem moduļiem – plauktiem, atvilktnēm, sānu moduļiem,
stangām. “ELVARLI” plauktu arī var pielāgot pēc vajadzības – ir regulējamie plaukti un apģērbu
stangas, lai plauktu kombinācija derētu visdažādākās formas telpās. Tos var izjaukt un pārnest uz citu
vietu.
Salīdzinot “ELVARLI” plauktus ar citiem, tiem ir vairāk gludāki konstrukcijas elementi, tie
ir drošāki – grūtāk aizkārties un bojāt apģērbu, visa furnitūra nav redzama. Virsma nerada draudus un
nesavainos mēbeles lietotāju, nevar teikt par “TRANSFORM” plauktiem, kuriem ir daudz asu stūru
un metāla elementu. Viens no pozitīvajiem aspektiem – mēbelei ir atvilktņu ievietošanas iespēja, kas
nav iespējams citās apskatītās mēbelēs.
2.6.att. “ELVARLI” plauktu sistēmas kolekcijas piedāvājuma piemēri[6]
Ņemot vērā to, ka bakalaura darba produkts var būt eksportēts uz citām valstīm, par
konkurentiem tika uzskatīti arī ārvalsts produkti. Apskatīti Itālijas uzņēmuma MA/U Studio produkti
– modelējamās mēbeles. Uzņēmums piedāvā mēbeles ar dažiem vienkāršiem principiem:
funkcionalitāte un tīrās līnijas. Uzņēmums piedāvā dažādas mēbeles – skapjus, plauktus un galdus,
bet lielāku daļu no tām tomēr aizņem glabāšanas mēbeles. Produkts apskatīšanai izvēlēts 2018.gada
“R.I.G. Modules” plauktu sistēma. Šī mēbele ietilpst cenu kategorijā 700-1000 EUR, kas ir visdārgākā
mēbele no visiem apskatītiem produktiem. Pārējo produktu cenas ir apskatāmas nodaļā “2.3.1.
Analogu produktu cena, konkurentu cenu politikas”.
2.7. Plauktu sistēma R.I.G. Modules [7]
8
Plauktu dizains var likties vienkāršs, bet, radot tādu mēbeles veidolu paradās vienkāršu
ģeometrisku līniju estētika (2.8.att.). Plauktus iespējams pasūtīt no dažādiem materiāliem – metāla,
koka, akmens materiāliem, stikla. Ir pieejamas dažādas krāsas un toņi. Pamata konstrukcija ir veidota
no tērauda, kas piedāvāts divos toņos – baltā un melnā.
2.8.att. Plauktu sistēma R.I.G. Modules [7]
Aptaujā tika iekļauts jautājums ar mērķi uzzināt, kuru no plauktu sistēmām izvēlētos
respondenti. Jautājumā piedāvāti seši attēli ar īsu aprakstu, netika noradīts uzņēmums, lai tas
neatspoguļotos uz aptaujāto izvēles. Tika iekļauti 6 plauktu sistēmas - 3 Latvijā pieejamo uzņēmumu
plauktu sistēmas un 3 ārzemes uzņēmumu mēbeles no Zviedrijas (universālā plauktu sistēma
“String”), Itālijas (plaukti ar vieglām konstrukcijām “R.I.G Modules”) un Vācijas (koka plauktu
sistēma “Kommod”).
Lielākais aptaujāto skaits (39%) izvēlējās brīvstāvošu skapi apģērbam no “IKEA”, kas arī pēc
konkurentu analīzes tika vērtēts kā labākais variants. Par labu universālai plauktu sistēmas ir 27% un
vismazāk cilvēku izvēlējās plauktus ar vieglām konstrukcijām. No šīm atbildēm var secināt, ka
cilvēkiem visvairāk patīk plaukti apģērbu glabāšanai ar aizvērtām detaļām – atvilktnēm un plaukti,
kuri var kalpot dažādiem nolūkiem.
Plaukti ar vieglām konstrukcijām
Noliktavu tipa plaukti
Universālā plauktu sistēma
(pieskrūvēta pie sienas)
Koka plauktu sistēma
9
Brīvstāvošs skapis apģērbam
Grozu un plauktu sistēma
2%
12%
9%
Plaukti ar vieglām
konstrukcijām
Noliktavu tipa plaukti
27%
Universālā plauktu sistēma
39%
11%
Koka plauktu sistēma
2.9.att. Kāda no šīm plauktu sistēmām respondentiem patīk visvairāk [Aptaujas rezultāti]
Lai padarītu izvēli kvalitatīvāku tika veidots jautājums ar mērķi uzzināt aptaujāto attieksmi
pret tāda tipa mēbelēm. Respondentu lielākā daļa vērtē plauktu sistēmas pozitīvi (2.10.att.).
2.10.att. Kāda ir attieksme pret tāda tipa mēbelēm: 1 – ļoti labi, 6 – ļoti slikti [Aptaujas rezultāti]
2.1.4. Mērķa tirgus segments
Mērķauditorija ir cilvēki, pārsvarā, jaunie cilvēki, kuriem ir nepatstāvīgs dzīvesveids un nav
pastāvīgas dzīvesvieta. Vairums no tiem nevēlās apkraut sevi ar mantām, lai pārvācoties tās nesagādā
neērtības. Taču ņemot vērā, ka mēbeles ir daudzfunkcionālas, tās paredzētas jebkura vecuma
lietotājam.
Plauktu sistēmas lietotājam ir svarīgs:



Mēbelei jābūt viegli samontējamai bez speciālistu palīdzības
Jāpielāgojas dažādām platībām
Ātri un bez pūlēm izjaucama
10

Izjauktā veidā jāaizņem maz vietas un jābūt vieglai, lai būtu ērti pārvākties
Lietotāja intereses:




Vēlas funkcionālo mantu glabāšanas vietu
Lietotājs vēlas organizēt savas mantas
Droša un ilgmūžīga mēbeles konstrukcija
Nevecojoša ar laiku mēbele
Šī pētījuma primāro datu iegūšanai tika izmantota aptauja, kuras pamatā ir anketa. Aptaujā
piedalījās pārsvarā gados jaunie cilvēki – visvairāk respondentu ir vecumā no 18-25. Tas varētu būt
arī vēlamais tirgus segments (2.11.att.).
2%
4%
5%
2%
5%
līdz 18
18-25
12%
26-30
31-35
9%
61%
36-40
41-45
46-55
55-
2.11.att. Respondentu vecums [Aptaujas rezultāti]
Izvēlētais tirgus segments ir arī lielākais pēc cilvēku skaita, ko pierāda raim.gov.lv (2.12.att.)
– “Reģionālās attīstības indikatoru modulis” 2018.gada statistikas dati.
2.12.att. Iedzīvotāju skaits pa vecumgrupām 2018. gadā (PMLP) [8]
Apkopotie dati, kas ir apskatāmi diagrammā 2.13. apstiprina, ka ievērojama daļa jauno
cilvēku dzīvo īrēta dzīvesvietā – 39% dzīvo īrētā dzīvoklī un 12% dzīvo studentu viesnīcā, ko arī
var uzskatīt par īres dzīvesvietu.
11
4%
4%
12%
Īrēta istaba
Īrēts dzīvoklis
Īrēta māja
Privāts dzīvoklis
Privātmāja
Studentu viesnīca
39%
39%
2%
2.13.att. Respondentu dzīvesvietas veids [Aptaujas rezultāti]
Lielāka daļa respondentu apgalvo, ka viņu dzīvesvietas platība ir 60 m2 un vairāk (2.14 att.).
Šis fakts var būt neobjektīvs, ja cilvēks nedzīvo viens un atbildēja par kopējo dzīvesvietas platību.
12%
Līdz 20 m2
18%
50%
20-40 m2
40-60 m2
20%
60 m2 un vairāk
2.14.att. Aptaujāto dzīvesvietas platība [Aptaujas rezultāti]
Aptaujas rezultāti (2.15.att.) rāda, ka vairāk nekā puse respondentu nedzīvo patstāvīgā
dzīvesvietā un 41% procents – cilvēki ar patstāvīgo dzīvesvietu, 23% to maina ik pēc 2-5 gadiem,
13% to dara reizi 2 gados. Pēc apkopotiem datiem var spriest, ka liela daļa respondentu var būt
uzskatām par izstrādājamā produkta potenciāliem lietotājiem.
9%
Reizi 1 gadā
13%
41%
Reizi 2 gados
Reizi 2-5 gados
23%
Rētāk nekā 5 gados
14%
Patstāvīga dzīvesvieta
2.15.att. Cik bieži respondenti maina dzīvesvietu [Aptaujas rezultāti]
Kā viens no tirgus iespējamiem segmentiem var būt ģimenes. Parasti tie iegādājas jaunas
mēbeles, ja ir ļoti liela nepieciešamība (piemēram, bērns ir paaudzis un viņa gulta viņam ir kļuvusi
par mazu, tādēļ ir nepieciešamība iegādāties jaunu, lielāku gultu vai plauktos vairs nav vietas jaunajām
lietām). Cilvēki var iegādāties mēbeles bez sevišķas vajadzības - ja esošās mēbeles ir palikušas
garlaicīgas un gribās kaut ko mainīt, vai ja ir vēlēšanās sekot mēbeļu modei. Var piebilst, ka pilsētu
iedzīvotāji iegādājās salīdzinoši vairāk mēbeles, nekā laukos dzīvojošie.
12
2.1.5. Tirgus segmenta rīcības ienākumu novērtējums
Rīcībienākums ir svarīgs faktors tirgus segmenta noteikšanā, jo tas palīdz noteikt piemērotu
cenu produktam. Pārsvarā mēbeles pērk jauni cilvēki, kad viņi dabū savu atsevišķu mājokli. Tie ir
ekonomiski aktīvie cilvēki, kuru mēneša ienākumi ir stipri virs vidējiem. Respondentu 82% strādā,
no kuriem 46% apvieno darbu ar mācībām. Nestrādājošie ir 18% no aptaujātiem, no kuriem 14% tikai
mācās un 4% nestrādā un nemācās.
4%
36%
Strādāju
Mācos
46%
Strādāju un mācos
14%
Nestrādāju
2.16.att. Aptaujāto nodarbinātība [Aptaujas rezultāti]
Kā jau tika secināts mērķa tirgus segments ir jaunieši, kuri studē un strādā. Liela aptaujāto –
36% tikai strādā, un šie aptaujātie bija 26-45 gadu vecumā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2017.
gada datiem no Latvijas statiskas 2018. gada grāmatas (2.17.att.), tieši šajā vecumā ir lielākais
nodarbināto īpatsvars.
2.17.att. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis pēc iedzīvotāju dzimuma un vecuma (%);
2017.gads [2]
23%
13%
līdz 150 EUR
7%
150-250 EUR
250-350 EUR
14%
350-500 EUR
21%
500-700 EUR
22%
700 EUR un vairāk
2.18.att. Aptaujāto ienākumu līmenis [Aptaujas rezultāti]
13
Neto darba samaksa,EUR
Aptaujāto ienākumu apjoms variējās no ienākumiem mazāk nekā 150 EUR (13% respondentu)
līdz 700 EUR un vairāk, kas piemērots lielākajam aptaujāto skaitam – 23%. Pēc raim.gov.lv datiem,
2017. gadā neto darba samaksa palielinājās līdz 732 EUR.
740
720
700
680
660
640
620
600
732
685
655
2015
2016
2017
Gads
2.19.att. Mēneša vidējā neto darba samaksa (EUR, CSP) [8]
Ar anonīmo aptauju anketēšanas veidā tika saņemti objektīvi dati par izvēlēto mērķa tirgus
segmenta rīcībienākumu. Tomēr šis veids var dot vispārējo ieskatu, jo arī nestrādājošiem
respondentiem varētu būt ienākumu gūšanas avoti, kuri tie neņēma vērā anketes aizpildīšanas procesā,
piemēram, vecāku atbalsts, pabalsti, u.c. Kopumā var secināt, ka lielākai daļai aptaujāto ir pietiekami
rīcībienākumi mēbeļu iegādei.
2.1.6. Identificētā tirgus segmenta apjoms: kādu daļu segmenta būtu iespējams iekārot
Veicot anketēšanu (2.20.att.), tika noskaidrots, ka 48% no respondentiem iepriekšējā gada laikā
ir iegādājušies jaunas mēbeles. Kā arī 75 % domājuši iegādāties jaunās mēbeles. No tā var secināt, ka
mēbeles tiek iegādātas samērā bieži, līdz ar to, iepriekšminētā informācija liecina, ka tirgus situācija
ir labvēlīga produkta realizēšanai.
11%
Jā
14%
48%
Nē
52%
Jā
Nē
75%
Man ir viss
nepieciešamais
2.20.att. Vai pēdējā gada laikā aptaujātie ir
domājuši par mēbeļu iegādi [Aptaujas
rezultāti]
2.21.att. Vai pēdējā gada laikā aptaujātie ir
iegādājušies mēbeles [Aptaujas rezultāti]
Jautājumā par pēdējā gada laikā nopirktām mēbelēm (2.22.att.), respondenti visvairāk atzīmēja
plauktus, drēbju skapjus un galdus. Pēc aptaujas var secināt, ka šī tipa mēbeles ir pieprasītas.
Pēc iepriekšējiem datiem, daļa no aptaujātiem nevar būt pozicionēta kā potenciāli pircēji, bet
jautājumos tika minēts tikai pēdējais gads. Ar laiku viņiem var rasties nepieciešamība pēc konkrētām
14
mēbelēm – respondenti var būt gan kā pircēji, gan kā pirkuma iniciatori, kas motivēs tuviniekus un
draugus produkta iegādei.
Naktsgaldiņš
Kumode
Gulta
Plaukts
Dīvāns
Drēbju skapis
Krēsls
Galds
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2.22.att. Kādas mēbeles respondenti ir iegādājušies pēdējā gada laikā [Aptaujas rezultāti]
2.1.7. Izplatīšanas kanāli
Tradicionāli mārketings koncentrējās uz "četriem P" – produktu, cenu (price), izvietojumu
(place) un promotēšanu, kuru veiksmīga plānošana un īstenošana ļautu sasniegt nospraustos
pārdošanas mērķus. Produkts tiek uzskatīts par galveno, jo tas ir objekts vai pakalpojums, kas ir
jāpārdod. Izvietojums attiecas uz produkta izplatīšanas kanāliem, veikalu tīkliem un loģistiku.
Promotēšana sevī iekļauj visas mārketinga aktivitātes, kas vērstas uz potenciālo pircēju uzmanības
piesaistīšanu un pārliecināšanu par pirkuma veikšanu. [10]
Nepieciešams izvērtēt dažādu produktu izplatīšanas kanālu priekšrocības un trūkumus, lai
veiksmīgi produktu nogādātu līdz pircējiem un gala rezultātā gūtu peļnu. Produktu izplatīt var pats
ražotājs, veidojot savas firmas veikalus un salonus.
Pārdodot mēbeles dažādos izplatīšanas kanālos, iespējams iekarot plašāku tirgus daļu.
Mēbeļu salonā
24%
Interneta
veikalā
40%
Lietotu mēbeļu
veikalā
12%
14% 10%
Sludinājumos
2.23.att. Kur respondenti iegādājās jaunas mēbeles [Aptaujas rezultāti]
Apkopojot anketēšanas rezultātus (2.23), var secināt, kā mēbeles iegādājas mēbeļu salonos un
mazumtirdzniecības mēbeļu veikalos, to dara 40% no aptaujātiem. 24% respondentu mēbeles pasūta
pie ražotāja, kas liecina par to, ka cilvēki lielākā vai mazākā mērā tiecas pēc individuāli projektētām
mēbelēm, kas atspoguļo katras personības vienreizīgumu.
15
Interneta veikalos mēbeles iegādājas 10% no respondentiem, lietotu mēbeļu veikalā – 14 %.
12% no respondentiem mēbeles iegādājas pēc sludinājumiem, ko arī var uzskatīt par lietoto preču
iegādi.
Pirmajos etapos produktu varētu adresēt šaurām un konkrētām mērķa grupām, attiecīgi
izmantojot šādus izplatīšanas kanālus un metodes:
 Piedalīšanās nozares izstādēs;
 Produkta un tā darbības rezultātu prezentācijas un demonstrācijas;
 Citu nozares dalībnieku atsauksmju izmantošana.
2.2. Produkta uztveres pētījumi
Lai uzzinātu patērētāju viedokli par konkrētu produktu, vispirms sabiedrība ir jāiepazīstina ar
jauno produktu. Pašā sākumā patērētāji ir jāinformē par produkta eksistenci, ja produkts liksies
saistošs, potenciālais klients sāks interesēties par to. Ir jāsniedz pietiekama informācija, lai patērētājs
varētu sākt novērt produkta plusus un mīnusus. Taču, lai iegūtu pilnvērtīgu izpratni un vērtējumu par
produktu, tas ir jāizmēģina. Un gala rezultātā iespējams iegūt noderīgu viedokli par produktu no
patērētāja.
2.2.1. Patērētāju pirkuma motivācijas
Mēbeļu iegādes paradumi ir plaši saistīti ar dažādiem parametriem. Pētot mēbeļu pirkšanas
motivācijas (2.24.att.), tika noskaidrots, ka jaunas mēbeles visbiežāk tiek iegādātas, ja iepriekšējās
mēbeles ir nolietojušās vai parādījušās jaunas vajadzības, ko atzīmēja lielākais aptaujāto skaits (43%).
Daudz retāk mēbeles iegādājas, lai mainītu interjeru.
Vajadzību apmierināšanu var uzskatīt par galveno motivāciju pirkuma izdarīšanai. Bakalaura
produkta ideja ir izstrādāt mēbeles, kuras apmierina pamatvajadzības, nevis nodrošina augstāku
komfortu.
Interjera iekārtojuma nomaiņu cilvēki veic nevis vēlmes, bet nepieciešamības ietekmē.
Vismazākais aptaujāto skaits (2%) atzīmēja, ka iegādājās jaunās mēbeles akciju un izdevīgo
piedāvājumu dēļ.
2%
Iepriekšējās ir nolietotas
18%
37%
Parādījušās jaunās
vajadzības
Nepieciešamība nomainīt
interjeru
Akcijas un izdevīgi
piedāvājumi
43%
2.24.att. Kādēļ respondenti iegādājās jaunas mēbeles [Aptaujas rezultāti]
16
Respondenti bieži izvēlās produktus no firmām ar „labu” tēlu, kas asociējas galvenokārt ar
kvalitatīviem izstrādājumiem. Pērkot uz vietas – veikalā, pircējam ir svarīga laipna un atsaucīga
apkalpošana. Pircēju var pievilināt arī uzņēmuma piedāvātie papildpakalpojumi - piegāde, preces
atgriešanas iespēja, remonta pakalpojumi, kredīta iespējas u.c.
Uzņēmums, pirmkārt, tiek asociēts ar savu vizuālo tēlu, tam vajag būt pamanāmam un viegli
atšķiramam no citiem līdzīgiem uzņēmumiem – jābūt izstrādātam attiecīgajam veikala
noformējumam un uzskatāmiem reklāmas bukletiem ar piedāvāto produkciju.
2.2.2. Izvēli ietekmējošie faktori
Motivējot pircējus izvēlēties produktus, nepieciešams noteikt kādi faktori ietekmē izvēli un
kādi no tiem ir nozīmīgākie. Anketēšanas laikā (2.25.att.) tika ietverts jautājums ar faktoriem, kuri
lietotājiem ir svarīgi, iegādājoties mēbeles.
Par nozīmīgākajiem respondenti atzinuši funkcijas pildīšanu, mēbeles cenu, izskatu un
funkcijas izpildīšanu. Pārējie faktori ir vērtēti zemāk, bet arī nav maznozīmīgi, piemēram, mēbeles
materiāls, kalpošanas laiks, transformējāmība, mobilitāte un faktors, kas tika nosaukts “neaizņem
daudz vietas”. Pēdējo faktoru var traktēt, ka mēbelei jābūt ergonomiskai un ērtai lietošanā. Pēc
visvairāk izvēlētiem faktoriem var spriest, kādam jābūt bakalaura produkta īpašībām un kādus
nosacījumus nepieciešams ievērot izstrādē.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
44
44
46
42
31
26
25
18
13
13
19
10
2.25.att. Kādi faktori aptaujātiem ir svarīgi, iegādājoties mēbeles [Aptaujas rezultāti]
Vismazākais cilvēku skaits atzīmēja faktorus – “oriģinalitāte”, “ekoloģiskums” un “ir
papildfunkcija”. Tos nevar uzskatīt par primārām vajadzībām, jo tikai nelielam cilvēku skaitam tās ir
aktuālas. Tātad, arī bakalaura darbā tie var būt iekļauti, bet nebūs tik primāri kā iepriekšminētie
faktori, kurus izvēlējās lielāks cilvēku skaits.
17
2.3. Produkta cenošanas pētījumi
Cena izsaka produkta vērtību naudas izteiksmē. Tā ir summa, ko pircējs ir gatavs maksāt par
iegūto labumu, ko sniedz produkts tā lietošanas laikā. Cena tiek izmantota preces kvalitātes un
vērtības noteikšanai un tā var izmainīt pieprasījumu pēc preces.
Ja cena šķiet pārāk augsta, tad pastāv iespēja, ka prece netiks pirkta, jo tā neliekas tik vērtīga. Ja
cena šķiet pārāk zema, prece var tikt uzskatīta par nekvalitatīvu. Dažādi pircēji var uztvert vienu un
to pašu cenu dažādi. Bet, ja precei tiks noteikta pārāk augsta cena, pircējs var izvēlēties konkurenta
preci ar zemāku cenu. Turpretī, ja cena tiks noteikta pārāk zema, tad var nenosegties visas izmaksas.
2.3.1. Analogu produktu cena, konkurentu cenu politikas
Cena tiks noteikta izvērtējot analogu produktu cenas tirgū. To cenu diapazons ir ļoti dažāds. Tas
atkarīgs no izstrādājuma materiāla, dizaina, firmas zīmola u.c. Zemāk apskatītas plauktu sistēmas,
kuras ir pieejamas Latvijas tirgū, gan no Latvijas ražotājiem, gan no ārzemes valsts uzņēmumiem,
tādiem, kā “Elfa” un “IKEA”.
Analogs
Uzņēmuma “RIPO” grozu un plauktu
sistēma “Necos”
Cena
Izmērs
Funkcionālīte
Materiāls
Atkarīga no
moduļu
izvietojuma un
plauktu
platības
Nav noteikta izmēra
, atkarīgs no
moduļu
izvietošanas.
Max augstums –
2394 mm, platums
– 470 mm, plaukts
– 1800x500mm.
Liela
funkcionalitāte, jo
mēbeli var
pārveidot un iekļaut
dažādās platībās.
Jāstiprina pie
sienas.
Metāls
Plauktu var pielāgot
pēc vajadzības,
pateicoties
regulējamiem
plauktiem un drēbju
stangai.
Alumīnijs,
Tērauds,
Kokskaidu
plātne,
Kokšķiedr
u plātne,
Papīrs,
Akrila
krāsa, ABS
plastmasa
Sekciju var precīzi
pielāgot atbilstoši
individuālām
vajadzībām.
Iespējams
iegādāties
paredzētus vairāku
veidu
papildelementus.
Lai aprīkotu
plauktus nav
nepieciešami ne
instrumenti, ne
skrūves.
Tērauds
IKEA plauktu sistēmas kombinācija
“ELVARLI” ar
1 sekciju
134 €
840x400x2160 mm
Uzņēmuma “Aj” metāla plaukts, bāzes
sekcija, 1576x400x900mm
1576x400x900mm
224 €
Svars: 23,5 kg
18
Analogs
Uzņēmuma “Nakts mēbeles” plauktu
sistēma “Mitau”
1197 €
(lakots ozols)
Uzņēmuma Elfa oficiālais pārstāvis
Latvijā
SIA ELFA Mēbeles
Garderobe ar plauktiem
Izmērs
Funkcionālīte
Moduļa izmēri 2400x370x770mm
Pateicoties plaukta
funkcionalitātei, tas
lieliski iederēsies
jebkurā
dzīvojamajā platībā.
Bet plaukti un
pārējās daļas ir
stacionāri.
2450x2500x550mm
Uzņēmums
izgatavo plauktus
pēc individuāliem
pasūtījumiem,
pielāgojot klienta
vēlmēm. Plaukti
piestiprinās pie
sienas.
Metāls
2365x2590x650mm
Uzņēmums
izgatavo plauktus
pēc individuāliem
pasūtījumiem,
pielāgojot klienta
vēlmēm. Plaukti
piestiprinās pie
sienas.
Metāls
2052x554x2160
mm
Plauktu var pielāgot
pēc vajadzības,
pateicoties
regulējamiem
plauktiem un drēbju
stangai.
Alumīnijs,
Tērauds,
Kokskaidu
plātne,
Kokšķiedr
u plātne,
Papīrs,
Akrila
krāsa, ABS
plastmasa
650x600x1750mm
Svars - 89.1kg
Lielākai
funkcionalitātei
ražotājs piedāvā 1-2
tādu moduļu
pievienošanu. Ir
iespējams citāds
plauktu
izkārtojums.
Ir
piedāvāti 3
koka
varianti –
ozols,
riekstkoks,
osis
Cena
Ar lamināta
plauktiem207,40
Ar redeļu
plauktiem 344,60
Uzņēmuma Elfa oficiālais pārstāvis
Latvijā
SIA ELFA Mēbeles
Priekšistaba
901.89 €
IKEA plauktu sistēmas kombinācija
“ELVARLI” ar 3 sekcijām
398 €
Uzņēmuma MINT skapis
€1,799
19
Materiāls
Ozols vai
Riekstkoks
2.3.2. Cik ir gatavi maksāt klienti
Cenu diapazons mēbeļu nozarē ir ļoti dažāds, sākot ar lētajām mēbelēm līdz 50 EUR līdz 500
EUR un vairāk. Pēc aptaujas atbildēm tika izvērtēts, ka tieši cena ir viens no galvenajiem faktoriem,
kas attur no mēbeļu iegādes. Lai noskaidrotu kāda cena pircējiem ir piemērota, aptaujā tika iekļauts
jautājums par pieņemamo cenu mēbelēm (2.26.att.) – galdam, krēslam, drēbju skapim, plauktam un
gultai. Dati ir apkopoti zemāk esošajā diagrammā.
30
25
20
15
10
5
0
Galds
Krēsls
Drēbju skapis
Dīvāns
Plaukts
Gulta
līdz 50 EUR
14
25
2
1
26
1
50-100 EUR
23
15
16
7
14
5
100-200 EUR
13
10
15
16
7
19
200-300 EUR
2
8
14
6
15
300-500 EUR
2
5
7
9
3
10
500 EUR un vairāk
2
1
8
9
6
2.26.att. Cik respondenti gatavi maksāt par mēbelēm [Aptaujas rezultāti]
Salīdzināšanai analogu plauktu cenām un tālākai produkta cenošanai bija svarīgi uzzināt
aptaujas dalībnieku naudu, ko viņi būtu gatavi maksāt par plauktu vai plauktu sistēmu.
Respondentiem tika uzdots jautājums, cik lielu naudas summu būtu gatavi izdot par plauktu
sistēmai (2.27.). 21 % respondentu par rakstāmgaldu izdotu 50-100 EUR, vienāds cilvēku skaits - 18
% uzskata par piemēroti cenu diapazonus 100-150 EUR un 250 EUR un vairāk. Un 16% aptaujāto
izvēlējās cenu līdz 50 EUR. No tā var secināt, ka plaukti visbiežāk nav mēbele, kurā iegulda pārmērīgi
lielus naudas līdzekļus. Salīdzinot ar iepriekšējas diagrammas datiem, kur vismazāk lietotāju izvēlējās
drēbju skapim cenu līdz 50 EUR, var secināt, ka apģērbu skapjiem pircēji tērē vairāk līdzekļu, tātad
veidojot plauktu sistēmu priekš apģērba glabāšanai tā varētu izmaksāt cenu diapazonā 50-200 EUR.
18%
16%
līdz 50 EUR
50-100 EUR
14%
100-150 EUR
21%
150-200 EUR
13%
200-250 EUR
18%
250 EUR un vairāk
2.27.att. Cik respondenti ir gatavi maksāt par plauktu sistēmu [Aptaujas rezultāti]
20
2.4. Pirms-reklāmas pētījumi
Reklāmas būtība ir nodot pircējiem informāciju, piesaistīt uzmanību, izraisīt interesi, kā rezultātā
tiek ietekmēta pircēju rīcība tirgū. Ir dažādi reklāmas līdzekļi, ar kuru palīdzību var piesaistīt pircēju
uzmanību, piemēram, populārākie ir reklāmas internetā, TV ekrānos, dažādi katalogi, brošūras. Ir
vēl arī daudzas citas iespējas, kā izmantot reklāmas.
Pirms izveidot reklāmu ir jāapsver, ko jāpanāk ar šo reklāmu, kāds ir mērķis, kāda ir
mērķauditorija, cik daudz līdzekļu uzņēmējs var atvēlēt tai, kas būs reklāmas nesējs. Pareizi izvēloties
reklāmu iespējams panākt pieprasījuma rašanos un stimulēšanu, apgrozījuma palielināšanos.
Vairums mēbeļu pircēju interesējas par mēbeļu dizainu. Informāciju par mēbeļu dizainu
cilvēki iegūst lasot dažādus katalogus un interjeru žurnālus, kā arī apmeklējot mēbeļu izstādes.
Maksātspējīgākai auditorijai lielāku iespaidu noteikti var veikt reklāmas un publikācijas dizaina
žurnālos, toties zemākas maksātspējas auditorijai lielāku iespaidu varētu sniegt akcijas un dažādi
izcelti konkurētspējīgi piedāvājumi.
Daudzi uzņēmumi izmanto drukāto reklāmu – bukleti, katalogi (2.28.att.), brošūras. Tiek
ievietotas reklāmas arī preses izdevumos. Speciālajā presē (dizaina un interjera žurnālos) reklāmas
visbiežāk tiek orientētas tieši dizaineriem, lai ieinterēsētu izmantot produkciju dažādos projektos.
Mēbeļu nozarē ir izplātītā reklāma bukletos, piemēram veikals “Jysk” sūta reklāmas un akcijas
bukletus pa pastu (2.29.att), ievietojot to katram mājas dzīvoklim atsevišķi.
2.28.att. “AJ Produkti” 2018 gada katalogs [11]
2.29.att. “Jysk” akciju katalogs [12]
Viena no labākajām reklāmām ir citu cilvēku atsauksmes un pieredze saistībā ar konkrēto
uzņēmumu. Kā arī tieša saskare ar potenciālo klientu var sniegt labus rezultātus produkcijas
realizācijā, piemēram, piedaloties izstādēs. regulāri piedalās izstādēs. No tādiem pasākumiem var
minēt mēbeļu izstādi “Baltic Furniture”, kura notiek katru gadu Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu
centrā.
21
Šobrīd viens no populārākajiem reklāmas veidiem ir interneta reklāma – izvietota sociālajos
tīklos “Facebook” (2.30.att.), “Instagram” (2.31.att.) vai veidota uzņēmuma mājaslapa, kurā
potenciālais pircējs var iepazīties ar informāciju par uzņēmuma darbību un viņam interesētiem
produktiem. Reklāmu sociālajos tīklos var īstenot ar starpnieku uzņēmumiem, kuri palīdzēs
uzņēmējam, kas ar to nav nodarbojies. Tie īsteno dažādu veidu reklāmas kampaņu veidošana – var
informēt vēlamo auditoriju Latvijā vai ārpus tās. Ap 75 % Latvijas iedzīvotāju no 20-45 gadiem ir
Facebook profils, tas ir liels radītājs. Sociālajā tiklā ir aptuveni 600 000 aktīvo lietotāju Latvijā un
šīs skaitlis aug ļoti ātri. [13]
Viens no populāriem Facebook reklāmas veidiem ir atkārtotais mārketings - efektīvs veids,
kā popularizēt savu pakalpojumu vai produktu. Piemēram, kāds apmeklējis uzņēmuma interneta
veikalu, bet pametis to, neveicot pirkumu. Atkārtotais mārketings ļauj sasniegt un atkārtoti uzrunāt
interneta lietotājus Facebook sociālajā portālā, kas jau reiz izrādījuši interesi par uzņēmuma
piedāvājumu. Reklāmas izmaksas var būt no 50 EUR mēnesī līdz dažiem simtiem EUR dienā. Tas
atkarīgs no vēlamās reklāmas paradīšanas intensitātes, izplatīšanas reģiona un citu faktoru.
“Instagram” vietne ir cieši saistīta ar “Facebook”, tāpēc tai ir līdzīgi reklāmas īstenošanas principi.
2.30.att. “IKEA” Facebook reklāma [14]
2.31. “IKEA” Instagram [15]
Produkcijas reklamēšanai plānots izveidot uzņēmuma mājaslapu, kas darbosies arī kā interneta
veikals, izveidot bukletus, uzskates materiālus, izvietot reklāmu sociālajos tīklos. Nosauktie reklāmu
veidi ir primārie uzņēmumam, pastāv arī citas reklāmas iespējas – tiešā reklāma pa pastu, taču tās ir
salīdzinoši dārgāka un sākotnēji uzņēmumam šādu lieku līdzekļu visdrīzāk nebūs. Iespējams, tiks
veidots vizuālais materiāls, kurā potenciālie pircēji var apskatīt produkta ideju, mērķi un tapšanas
procesu. Jo vairāk pircējs būs informēts par produktu, jo vieglāk viņam būs izdarīt izvēli par labu tam.
Kad pircēji tiks informēti par mēbeli, nākamais mērķis būtu pārliecināt pircēju iegādāties to. Un
lai piesaistītu klientus ilgstoši, vajadzīgs radīt saistošu un uzticamu kompānijas tēlu, kas sākotnēji ir
arī panākams ar reklāmas palīdzību.
22
3. Produkta apdare
Bakalaura tēma ir – funkcionālā un mobilā mantu glabāšanas vieta. Bakalaura darbā paredzēts
izstrādāt plauktu sistēmu un tās aksesuārus, kura ir paredzēta pārsvarā, jaunie cilvēki, kuriem ir
nepatstāvīgs dzīvesveids un nav pastāvīgas dzīvesvieta. Vairums no tiem nevēlās apkraut sevi ar
mantām, lai pārvācoties tās nesagādā neērtības.
Tādās mēbelēs kā skapji un plaukti, galvenā funkcija ir mantu glabāšana. Lai palielinātu
mēbeļu funkcionālo nozīmi, tika izvirzītas prasības produktam – mēbelei jābūt viegli samontējamai
bez speciālistu palīdzība, jāpielāgojas dažādām platībām, ātri un bez pūlēm izjaucama, izjauktā veidā
jāaizņem maz vietas un jābūt vieglai, lai būtu ērti pārvākties.
Šajā bakalaura izstrādes etapā nav izvēlēti gala materiāli, bet tiek plānots, ka tas būs koka
materiāli un metāls. Koka materiālu – saplāksni, ir domāts izmantot priekš plauktiem un metālu,
iespējams, tēraudu, – konstrukcijai. Šādu materiālu apvienojums radīs stabilu un ilgmūžīgu
konstrukciju, kā arī koks ienesīs komforta sajūtu.
Metāla konstrukcijām var būt izvēlēti nerūsējoša tērauda caurules, kurām nav nepieciešama
tālāka virsmas apstrāde. Iespējami, izmaksu samazināšanai varētu būt izmantojamas parastā tērauda
caurules, bet tām vajadzīga apstrāde, lai aizsargātu pret koroziju.
3.1. Iespējamie apdares materiāli
Plauktu sistēmas apdarei paredzēts izmantot ūdens bāzes lakas un krāsas un lineļļas pernicas,
atkarībā no projekta vajadzībām. Ūdens bāzes lakas un krāsas paredzēts uzklāt ar izsmidzināšanas
metodi. Galvenie iemesli šim apdares veidam ir uzklāšanas vienkāršība, ugunsdrošība un mazs
izgarojumu daudzums.
Pie nepieciešamības, smalkākai apdarei paredzēts izmantot pigmentētu lineļļas produktu,
dažādos toņos. Produkts tiek uzklāts uz detaļām ar otu vai tiek ierīvēts ar lupatiņu, apdare tiek veikta
divas reizes.
Konkrētās eļļas un lakas vēl nav izvēlētas, jo nav skaidrs koka materiāls, no tā izvēles būs
atkarīgi arī apdares materiāli. Iespējami, plaukti būs beicēti, lai izteikt koka tekstūru (ja tiks izvēlēts
masīvkoks) vai krāsoti.
23
Izvēloties krāsu, tika ņemtas vērā tās krāsas, kuras ir paredzētas mēbēlēm. Izvēlēta no
Vivacolor krāsa Furniture 30 - pusmatēta nodilumizturīga ūdens bāzes akrilāta krāsa koka un metāla
virsmām. Tā ir viegli uzklājama, abi izlīdzinās, ātri žūst, ar vāju aromātu. Ar laiku krāsa nedzeltē. Tā
ir cilvēkam un apkārtējai videi nekaitīga. Pēc krāsošanas virsma ir mazgājama un viegli kopjama.
Attēls
Nosaukums
Kods
Ražotājs
Cena, EUR/L
Vivacolor
11,34
Green Line
Furniture 30
S 0502-Y
1.tabula.
3.2. Apdares iekārtas
 Lentes slīpmašīna SCM SANDYA 1 S – slīpmašīna paredzēta detaļu plakņu slīpēšanai,
konstrukcija veidota tā, lai iekārta izturētu spēcīgu noslodzi un spētu strādāt ar augstu
veiktspēju. (3840 EUR)
 Apdares kamera MINIDRY 2 – sausā krāsošanas kamera, veidota kā daudzveidīgs
instruments maza izmēra detaļu krāsošanai un lakošanai (3300 EUR)
 Krāsošanas pistole HVLP prof – Krāsošanas pistole ar maināmu sprauslas diametru. (28
EUR)
 STROM gaisa kompresors V06/8 100– Pārvietojams virzuļu kompresors ar
4KW motoru un 100l lielu resīveru. (426 EUR)
3.2.1.Slīpēšana
Pirms veikt plauktu apdari, nepieciešams tos noslīpēt. Slīpēšanai izvēlēta automātiska
platlentes slīpmašīna ar vienu darba mezglu. Savu izmēru dēl tā ir piemērota nelieliem uzņēmumiem.
Plauktu platums nepārsniegs 800 mm, tāpēc šī iekārta ar apstrādes darba galda platumu 950 mm būs
derīga plauktu slīpēšanai. Piegādātājs: SIA Infleks.
24
Iekārtas tehniskie parametri
Apstrādes platums
Min/Max apstrādes biezums
Slīplentes platums
Slīplentes garums
Standarta galvenā motora jauda
(modelim ar divām grupām)
Padeves motora jauda
Padeves siksnas ātrums
mm
mm
mm
mm
950
4-170
970
1525
kW
5.5
kW
m/min
0.3/0.55
4.5/9
29.att. SCM SANDYA 1 S [25]
Iekārtas apraksts
Viegla slīplenšu nomaiņa. Papildus pneimatiskie cilindri veltņa un piespiedēja pozicionēšanai
ļauj ātri pielāgot darbgaldu dažāda veida uzdevumiem – piemēram, kalibrēšanai un slīpēšanai vienā
piegājienā vai dažādos ciklos.
Automātiska galda pozicionēšana – praktiski un precīzi. Automātiska sagataves biezuma
nolasīšanas garantē pastāvīgu apstrādes precizitāti, izslēdzot kļūdas no operatora puses. Desmitdaļu
regulēšanas funkcija ļauj noteikt darba izmēru neatkarīgi no materiāla biezuma.
Profilētas virsmas konveijers – nekādas sagataves slīdēšanas. Īpaša konveijera profila
ģeometrija garantē labāku sagataves padevi, un liela atbalsta virsma garantē maksimālu stabilitāti.
Kompaktie gabarīti atvieglo iekārtas izvietošanu, neietekmējot tās iespējas un produktivitāti.
3.2.2. Smidzināšanas pistole
Visbiežāk krāsošanai tiek izmantotas HVLP pistoles ar bezgaisa padevi. HVLP (HIGH
VOLUME LOW PRESSURE) - zemspiediena krāsošanas pistoles kvalitatīvai un ekonomiskai
materiālu uzklāšanai. Darba spiediens 2.0 bar.
Tika izvēlēta krāsošanas pistole HVLP prof 1,4mm no Austrijas ražotās “Erba”.
Iekārtas tehniskie parametri
Darba speidiens
Gaisa patēriņš
Sprausla(dīze)
Tvertnes izmērs
Maksimālais spiediens
Svars
Troksnis
bar
l/min
mm
litri
bar
kg
dB
2-3,5
100-170
1,4
0.5
8
0.77
68,9±3
30.att. SCM SANDYA 1 S [26]
Pateicoties zemspiediena tehnoloģijai, šī veida krāsošanas pistoles patērē par 30% mazāk
materiāla salīdzinot ar augstspiediena pistolēm, bet sakarā ar lielo gaisa patēriņu (400-450 l/min),
nepieciešams kompresors, kura ražība būtu vismaz 500 l/min (31.att.).
25
Iekārtas tehniskie parametri
Darba ražība
Rezervuāra tilpums
Maksimāls spiediens
Dzinēja jauda
Svars
l/min
l
bar
kW
kg
600
100
8
4
70
31.att. Kompresors [27]
3.2.3. Apdares kamera
Krāsošanas kamera "Coral" Minidry 2 ar sauso filtru. Piegādātājs: SIA"Infleks". Kamera tiek
piemērota nelielu detaļu apdarei, kuri, pēc izmēriem ir produkta plaukti. Tās izmantošana
ļauj paaugstināt apdares kvalitāti un izslēgt kaitīgu vielu ietekmi uz cilvēku un apkārtēju vidi.
Kamera uztver 70 - 90% apdares materiāla atlieku.
Jauda
Darba zonas augstums
Izmēri
Iespējamais zāģējuma garums
kW
mm
mm
m
2520
905
2000 x 1063
2, 2.6, 3.2
32.att. Apdares kamera Minidry 2 [28]
3.2.4. Žāvēšana
Ņemot vērā plauktu sistēmas ražošanas procesu un lai palielināt ražību, par žāvēšanas metodi
var izvēlēties žāvēšanas kameras. Ar augstāku temperatūru un intensīvāku gaisa apmaiņu,
temperatūras paaugstināšana: paātrina apdares materiāla žūšanu, uzlabo uzklātā klājuma kvalitāti,
paātrina atšķaidītāja iztvaikošanu un ķīmiskos procesus, paaugstinot to par 10oC, nožūst ~ 2x ātrāk.
Žāvēšanas kameru trūkums – to izmaksas ir pārāk lielas. Jaunākie modeļi var maksāt virs 1020 tūkst.
Plānots veidot apdares iecirkni ražotnē. Šajā telpā būs izvietota krāsošanas kamera,
neapstrādāto materiālu krautnes, krautnes materiālu žāvēšanai, kā arī instrumentu un izejvielu skapji,
kur novietot visu nepieciešamo apdares uzklāšanai.
26
3. IZMANTOTĀ LITERATŪRA
[1]
528 lpp.
[2]
Praude V., Mārketings 1.grāmata teorija un prakse. - Rīga: Burtene, 2011. Latvijas statistikas gadagrāmata, 2018
[3]
[tiešsaiste] [skatīts 07.12.2018]. Pieejams:
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/galvenieraditaji/iedzivotaju-skaits-republikas-pilsetas
[4]
[tiešsaiste] [skatīts 07.12.2018]. Pieejams:
https://www.ripo.lv/lv/interjeram/iebuvetie_skapji/grozu_sistemas/
[5]
[tiešsaiste] [skatīts 07.12.2018]. Pieejams:
https://www.ajprodukti.lv/noliktavu-aprikojums/sikprecu-plaukti/cinkota-metalaplaukts/463322-19439728.wf?productId=19439726#delivery_and_payment
[6]
[tiešsaiste] [skatīts 07.12.2018]. Pieejams:
https://www.ikea.lv/lv/products/gulamistaba/skapji/skapju-sistemas/elvarli-plauktukombinacija-2-dalas-spr-59157635
[7]
MA/U Studio “R.I.G. Modules” katalogs
[8]
[tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018]. Pieejams: https://raim.gov.lv/lv/node/36
[9]
[tiešsaiste] [skatīts 19.12.2018]. Pieejams:
https://www.makroekonomika.lv/latvija-rupnieciba-ir
[10]
[tiešsaiste] [skatīts 07.01.2019]. Pieejams:
http://www.quickmba.com/marketing/mix/
[11]
[tiešsaiste] [skatīts 22.01.2019]. Pieejams:
https://www.ajprodukti.lv/kataloga-pasutisana/4511674.wf
[12]
[tiešsaiste] [skatīts 20.01.2019]. Pieejams:
http://akcijasbukleti.lv/2017/06/20/jysk-akcijas-buklets-junijs-20-06-26-06-2017/
[13]
[tiešsaiste] [skatīts 22.01.2019]. Pieejams:
https://jkonsult.lv/facebook/facebook-remarketings/
[14]
[tiešsaiste] [skatīts 22.01.2019]. Pieejams:
https://www.facebook.com/IKEALatvija/
[15]
[tiešsaiste] [skatīts 22.01.2019]. Pieejams:
https://www.instagram.com/IKEALatvija/
27
4. PIELIKUMI
28
Pielikums Nr. 1 - Aptauja
29
30
31
32
33
Скачать