Загрузил Ганка Рашева

biocrossword1

Реклама
6
10
7
11
9





„Раковски“
„Караджата“
„1876“
„Волов“
„Опълченците на Шипка"
6
8
к
10
12
7
п
е
р
з
3
11
4
л а д и
я
8
а
н
в
12
5
р
а
з
к
а
з
ъ
4
к
1
5
е
д н
ч
9
н
м
т
и
п
р
т
а
о
е
т
н
и
к
а
и ц и
я
е
а б ъ л
г
а
р
к
е
2
1
Цикълът включва:







„Левски“
„Бенковски“
„Кочо (Защитата на Перущица)“
„Братя Жекови“
„Каблешков“
„Паисий“
„Братя Миладинови“
е
к
с
п
о
з
п
к
и
и
л
о
г
о
с
3
з
2
о
к
д
8. Презрително обръщение, използвано към
християнското население на Османската империя,
неверник, човек който не изповядва исляма
9. Последователното повторение на думи и изрази в
началото на съседни стихове или изречения.
10. Стилистична фигура, при която се свързват логически
изключващи се противоположности.
11. Късо художествено произведение в проза, в което се
излага накратко случка, събитие, преживяване.
12. Предмет, явление, лице, противоположно по свойства и
качества на друг предмет, явление, лице.
Вопросы по горизонтали:
Съпоставянето на противоположни понятия, състояния
Вид лодка
Въстаник, революционер
Рязка противоположност, голямо различие.
Въстаник, революционер, размирник, хайдутин
Моментът, в който се заплитат мотивите и започва
развитието на сюжета
7. Заключителна част в някои художествени
произведения, в която накратко се разказва за съдбата
на героите след години.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Скачать