Загрузил Dmitro Prochuhan

1.1. Дроби. Подільність. Цілі вирази, рівняння

Реклама
ШАБЛОН
Веселий і з патернами
(патерн — це орнамент!)
Числа і вирази
Типи чисел
• Натуральні числа
• Цілі числа
• Раціональні числа
• Ірраціональні числа
• Дійсні числа
Q
Z
N
R
R\Q
Просте число
Натуральне
:1
: (себе)
Просте число
Натуральне
Складене
:1
: (себе)
Подільність
Модулем (абсолютною
величиною) дійсного
числа є
Модуль
Ще трошки теорії…
Формули скороченого
множення
Арифметичний корінь
n-го степеня
Властивості
Властивості
Скачать