Загрузил Жансая Комекова

Выступление на курсах ТиПО

Реклама
ТжКББ ұйымдарында жаңа
педагогикалық
технологияларды пайдалану
арқылы болашақ
мамандардың білім сапасын
арттыру
Құрманалина Ш.Х. –п.ғ.д., профессор,
ҚПҒА, ХАА академигі, «Білім» бейіні
бойынша базалық оқу-әдістемелік бірлестік
төрағасы, Ж.Досмұхамедов атындағы
педагогикалық колледж директоры
МЕМЛЕКЕТ
12 жылдық МЕКТЕП
АТА-АНА
МҰҒАЛІМ
БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМ
ЖЕКЕ
ТҰЛҒА
КОЛЛЕДЖ
ТжКББ оқу орындарында:
 Денсаулық сақтау ортасын құру.
 Ұлттық мәдени құндылықтарды қалыптастыратын
әлеуметтендіру ортасын құру.
 Сапалы білім меңгерту мақсатында
ақпараттық оқыту алаңын құру.
 Оқушылар мен мұғалімдер үшін автоматтандырылған
жұмыс орнын жасақтау.
 Жеке тұлғаны қалыптастыруда, қоғамдағы
мұғалім-ата - ана – оқушы арақатынасының
тиімді нәтижеге жетуіне жағдай туғызу.
Білуі тиіс:
-дәріс беретін пәнін;
-дәріс беретін пәні аумағындағы
ғылыми-әдістемелік білімі;
-оқыту процесінің психологиялық түйінін;
-оқыту процесінің педагогикалық заңдылықтарын;
Тәсілдерін меңгеруі тиіс:
-білім беру стандарты және оқыту ақпаратын талдаудың;
-оқыту ақпаратын логикалық құрастырудың;
-білімді локальдық, жүйелік және қызметтік дәрежеде
бағалаудың;
-пәнаралық байланысты талдаудың;
Оқу ақпаратын
модульдеу
Кәсіби бағытталуы тиіс:
-пән бойынша және пәнаралық білім беруде
жүйелілікке;
-білім берудің мазмұнын құрылымдандыру
мен алгоритмдеуге;
-іс-әрекет объектісіне.
-оқушының жеке тұлғасын
зерттеуде;
-оқушылардың үлгерімін талдауда.
Ақпараттық
білім ортасын
құрастыру
Тәсілдерін меңгеруі тиіс:
-оқу ақпаратын іздеу;
-оқу ақпаратын талдау, өңдеу;
-ақпаратты мәлімет қоры ретінде жинақтау;
колледж
МҰҒАЛІМІ
МОДЕЛІ
Білуі тиіс:
-оқытудың оқу-танымдық іс-әрекетінің
педагогикалық диагностикасының теориясын;
-білім сапасын бағалаудың көрсеткіші мен
критерийлерін;
-оқыту процесінің нәтижесін педагогикалық
талдауды;
Тәсілдерін меңгеруі тиіс:
-білім сапасын диагностикалаудың
автоматтандырыл-ған технологияларының;
-тестілеуші және бақылаушы бағдарламалардың
мазмұнын құрастыру;
-АКТ-мен білім сапасының педагогикалық
талдаудың; АКТ-ға бағытталуы:
Оқыту
сапасының
мониторингі
Білуі тиіс:
-қазіргі ақпараттық ресурстарды;
-оқуға
арналған бағдарламалық
құралдардың түрлерін;
-ақпаратты жинақтау, талдау және
жүйелеу әдістерін;
АКТ-ға бағытталуы
-АМҚ, пән салалары бойынша
әдебиеттерді қолдануда;
-қазіргі ақпаратты іздестіру тәсілдерін
меңгеруде.
Білуі тиіс:
-оқыту әдісінің мазмұнын;
-оқытудың инновациялық
технологияларын;
-оқушылардың жас ерекшеліктерін және
жеке ерекшеліктерін белсендіру тәсілдерін;
-оқушылардың білім деңгейлерін
қалыптастырудың әдістемелік тәсілдерін;
Тәсілдерін меңгеруі тиіс:
-оқыту әдісін бағалау;
-қашықтық арақатынас әдістерін жобалау;
-АКТ функционалдық мүмкіндіктерін жүзеге асыру;
Интерактивтік өзара қатынасқа бағытталуы:
-шығармашылық өзара қатынастардың
жаңа нысандарын іздестіруде.
Қашықтан
қатынас жасауды
жобалау
Білімін
өмірлік жағдаяттарда
проблемаларды шешуде
пайдалана білетін
тұлға
Өзін-өзі бақылайтын,
бағалайтын, ақпарат көзімен
жұмыс жасайтын
белсенді тұлға
Ауызша және
жазбаша сөйлеуді еркін
меңгерген, сауатты
тұлға
Колледж түлегі
моделі
Жалпыадамзаттық
құндылықтарды
білетін
тұлға
Қарым-қатынас
мәдениетін меңгерген
тұлға
Денсаулығын сақтауға
жауапкершілікпен
қарайтын тұлға
Жеке тұлғаны
әлеуметтендіру процесін
реттеу мен әлеуметтік
рөлдерін игеруге қатысты
проблемаларды шешуге
ықпал ететін құзіретті
маман
Білім беру мазмұнын
шығармашылықпен
таңдау арқылы оқытудың
жаңа технологиясын
қолдануды басқаратын
тұлға
Жаңа қоғам мұғалімұйымдастырушы
(супервайзер)
моделі
Оқытудың ақпараттық
ресурстарын (дәстүрлі,
Internet, оқытудың
ресурстық орталығы т.б.)
құрастыра алатын, өзінің
қызметінде тиімді
қолданатын маман
Педагогикалық қызметте өзінөзі басқара алатын,
интерактивті қарымқатынасты ұйымдастырушы,
диагностикалық әдістерді
пайдаланушы
маман
ЖАҢА ҚОҒАМ МҰҒАЛІМ-ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫНЫҢ
(СУПЕРВАЙЗЕРДІҢ) ТОЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МОДЕЛІ
Ақпарат беру
Жоспар құру
Қорытындылау
Шешім қабылдау
Тексеру
Орындау
4 қадам
3 қадам
2 қадам
1 қадам
бағалау/ жаттығу
Оқушы өз жұмысын бағалайды. Мұғалім оған
көмек көрсетеді. Ол алған дағдыларын
бекітуге және толық игеру үшін жаттығуға
мүмкіндік береді.
қайталау/ қолдану
Оқушы алған ақпаратын
жаңа дағдылар игереді.
қолданады,
көрсету/ ақпарат беру
Мұғалім оқылатын әрекеттерді
көрсетеді және өз әрекетін түсіндіреді.
түсіндіру/ ынталандыру
Мұғалім жаңа материалдың мақсатын
және орындау қажеттігін оқушылардың
біліміне сүйене отырып түсіндіреді.
Білім
нәтижесі
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
БІЛІМ,
БІЛІК,
ДАҒДЫ
Педагогтың кәсіби құзыреттілігі –
педагогтың теориялық білімі мен нақты
педагогикалық жағдаяттарда қолдану
тәсілдері, педагогтың бағалылық
бағытталуы, оның мәдениетінің
интегративтік көрсеткіштері (сөйлеуі,
қарым қатынас стилі, өзіне және өз
әрекетіне қатынасы т.б.).
Құзыреттілік – нақты кәсіби сапаларының
жиынтығы.
Кәсіби құзыреттілік – бұл кәсіби іс әрекеті
жағдайында кәсіби мәселелерді, міндеттерді шеше
білу қабілеті.
Кәсіби құзыреттілік – еңбек өнімділігі мен
нәтижелілігін анықтайтын білім мен біліктердің
жиынтығы, жеке және кәсіби сапаларының
комбинациясы.
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің құрамына кіреді:
• Интеллектуалды - педагогикалық құзыреттілік–
кәсіби қызметінде тиімді оқыту мен тәрбиелеу үшін
алған білімін, тәжірибесін қолдану білігі,
педагогтың инновациялық іс әрекетке қабілеттілігі.
• Коммуникативтік құзыреттілік – сөйлеу дағдысы,
тыңдау білігі, экстраверсия, эмпатиядан құралған
маңызды кәсіби сапалар.
• Ақпараттық құзыреттілік – педагогтың өзі,
оқушылары, әріптестері туралы ақпарат көлемі.
• Реттеушілік құзыреттілігі – педагогтың өз мінез
құлқын басқару, өз эмоциясын бақылау білігі,
рефлексия мен стреске тұрақтылық қабілеті.
Құзыреттілік – субъектінің мақсат қойып, оған жету
үшін ішкі және сыртқы қорларды өзара тиімді
ұйымдастыра білу дайындығы
Ішкі қорлар:
білім,
білік,
дағды,
пәндік білім,
құзыреттіліктер
(іс-әрекет тәсілдері)
психологиялық
ерекшеліктер,
құндылықтар т.б.
Құзыреттілік
Внешние ресурсы
Білім, білік (әрекет),
дағды (әрекет)
Құзыреттіліктер
(игерілген іс-әрекет
тәсілдері)
Опыт постановки
өзін-өзі басқару
цели и
соорганизации
субъектілік
ресурсов
Жетістікке жету үшін
тұлғаға қажетті құзыреттіліктер
Проблеманы шешу құзыреттілігі
Ақпараттық құзыреттілік
Коммуникативтік құзыреттілік
Ақпараттық құзыреттілік
саналы шешім қабылдауға;
- өз бетінше мақсат қоюға, жоспарлауға, осы
мақсаттарға жету үшін танымдық кызметтерді
жүзеге асыруға;
- ақпаратты өз бетінше табуға, талдауға,
іріктеуге, кайта құруға, сақтауға, түсіндіруге, АКТ
көмегімен жүзеге асыруға;
- логикалық операцияларды (талдау, жинақтау,
қорыту, құрылымдау, моделдеу, ойлау
эксперименті, материалдарды жүйелеу) колдана
отырып, ақпараттарды өндеуге, қолдануға
дайындық.
-
Аспект
Ақпараттық
ізденісті
жоспарлау
- ақпаратты белгілі мен белгісізге бөледі;
- қойылған міндетті шешу үшін берілген
тізімнен ақпараттың қайсысын
меңгергенін, не меңгермегенін көрсетеді;
- ұсынылған ақпараттан қойылған
міндеттерді шешуге қажетін бөліп алады.
- анықтамалықтарды,
энциклопедияларды қолданады,
мазмұны бойынша кітаптарға және
сілтемелер бойынша сайтқа бағдар
жасайды.
Аспект
Алғашқы
ақпаратты
бөліп алу
Қайта
алынған
ақпаратты
бөліп алу
- бақылау (қойылған міндеттерге сәйкес
жоспар бойынша эксперимент)
жүргізеді;
- ақпаратты адамға сұрақ қоя отырып
алады;
- ақпаратты көркем образды мазмұнды
қайнар көздерден бөліп алады.
- екі немесе одан көп берілген бөліп
алады және жүйелейді (қайнар көз:
мазмұны қолданылған ақпараттан
тұратын 1-2 қарапайым қайнар
көздерден).
Аспект
Ақпаратты
алғашқы
өңдеу
-алынған ақпаратты қарапайым
берілген құрылым аясында
жүйелендіреді (1 белгі бойынша).
-қарапайым ақпараттарды графикалық
түрінен мәтінге немесе керісінше
ауыстырады.
Ақпараттард -алынған ақпаратты нақты бөліп
ы өңдеу
алады.
- ақпараттың жеткіліксіздігін немесе
түсініксіздігін көрсетеді.
- ұсынылған қайнаркөздегі ақпараттан
дәйектер мен қорытынды таба біледі.
Аспект
Ақпаратты
өңдеу кезінде
логикалық
операциялард
ы пайдалану
-түсіндіреді, дәйектемені бағалайды;
- ұсынылған ақпаратты тапсырмаға
сәйкес түсіндіреді және таратады;
- берілген негізге сүйеніп жіктейді.
- түсініктердің белгілерін, нысанды,
құбылысты бөліп алады және
олардың бастысын және жанамасын
бөледі;
- сәйкестігі мен қайшылығын табады.
Коммуникативтік құзыреттілік
- нақты өмірлік жағдайларда өзінің міндеттерін шешу үшін ана,
мемлекеттік және басқа тілдерде ауызша және жазбаша
коммуникациялардың түрлі құралдарын қолдануға;
- стиль мен жанрды қатысымдық міндеттердің барабар
шешімдерін тандауға және қолдануға;
- қазақстандық және әлемдік мәдени мұралардың негіздерін
білу, ақпараттық мәдениетін дамытуға;
- Қазақстан Республикасы азаматының құқығы мен міндетін
білу және сақтау, елдің мемлекеттік саясатын түсіну мен
қадірлеуге;
- ұлтына, діни нанымына, мәртебесіне, жынысына және т.б.
қарамастан, өзге мәдениет пен түсініктегі адамдарға төзімділік
таныту, өзге көзқарастағы, ұстанымдағы мәдениет өкілдерімен
құндылықты-саналы ынтымақтастыққа дайын болуға;
- мәдени және шығармашылық жұмыстарға қатысу, тұлға мен
қоғамды қалыптастыратын мәдениеттің маңызды тұстары мен
аспектілерін түсіну және қадірлеуге.
Аспект
Жазбаша
қатынас
- қарапайым құрылымдағы жазбаша
байланысудың стандартты өнімдері
нысанында өз ойын ресімдейді;
- үлгіде берілген мәтінді ресімдеу
нормаларын сақтай отырып, сұрағын
қосымша графикада баяндайды.
Көпшілік
- баяндаманың жоспарын дайындайды;
алдында
- көпшілік алдындағы баяндаманың
сөз сөйлеу нормасы мен шегін сақтайды;
-өз баяндамасының мағыналық блоктарын
ерекшелеу үшін үзілістер пайдаланады;
-нақтылау мен түсінуге берілген
сұрақтармен жұмыс жасайды.
Аспект
Диалог
Өнімді
топтық
қатынас
-монолог, диалог, пікірталаста (топ)
нақты/бағалау ақпараттың негізгі
мазмұнын қабылдайды;
-әңгімені нормаға сәйкес бастап,
аяқтайды, диалог форматы мен мақсатына
сәйкес сұрақтар қояды және жауап береді.
-оқушы топтық талқының іс-әрекетіне өз
бетімен ілеседі;
- оқушылар топтық жұмыс
тапсырмаларына сәйкес жауап береді (ісәрекетті орындайды);
- оқушылар өз ойларын ұсына отырып
түсіндіреді немесе топтың өзге де
мүшелерінің идеяларын өз қарымқатынастарын дәйектейді.
Проблеманың шешімін табу құзыреттілігі
- әртүрлі жағдайдағы проблемаларды анықтауға, жауапты
шешім қабылдауға өз шешімінің нәтижесін бағалауға
дайын болу;
- өз қызметіне мақсат қоюға, оны іске асыру үшін қажетті
жағдайларды анықтауға, ондағы жетістіктерге жету
процестерін жоспарлауға және ұйымдастыруға дайын
болу (яғни, барабар міндеттерге технологиялар әзірлеу);
- өзіндік бағалау мен қорытынды жасауға, өзінің әрекеті
мен оның нәтижелерін бағалауды жүзеге асыруға дайын
болу;
- өзі үшін барабар жағдайлар, іс-әрекет пен мінез-құлық
нормаларын таңдауға дайын болу;
- барабар қойылған міндеттерге технологиялар таңдауға,
технологияларды нақты қадағалауға мүмкіндік туғызуға
дайын болу.
Аспект
Проблеманы
сәйкестендіру
(анықтау)
Әрекетті
жоспарлау
және мақсат
қою
- мұғалім құрастырған проблеманы
шешуге қай тұрғыда келетінін
түсіндіреді;
- шынайы және ойлаған
жағдаяттардың бір-бірінен
айырмашылығын көрсете отырып,
сипаттайды.
- міндеттерді шешу қадамдарының
логикалық және уақытша бірізділігін
анықтайды және құрайды.
Технологиялар - технологияны нұсқаулықпен қатаң
ды қолдану
сәйкестікте жүргізеді.
Аспект
Ресурстарды - белгілі әрекеттерді орындау үшін
жоспарлау
қажетті ресурстарды атайды.
Қызметті
бағалау
Қызмет
өнімінің
нәтижесін
бағалау
Өзіндік
қозғалысын
бағалау
-өзі іс-әрекетіне бақылауды тапсырылған
тәртіппен орындайды.
- жоспарланған және алынған өнімнің
сипаттамаларын салыстырады және өнім
сапасына сәйкес қорытынды жасайды;
- өз әрекетінің өнімін берілген өлшемдер
мен тәсілдерге сәйкес бағалайды.
-өз әрекетінің әлсіз және күшті жақтарын
көрсетеді;
-өз қызметіндегі қызығушылығын атайды.
Бағалау
ӨНІМ
(оқушы өндірген)
Талаптар
ЖҰМЫС ПАРАҚТАРЫ
ПОРТФОЛИО
(жобалық жұмыстың қосымша
өнімі)
НӘТИЖЕ
(оқушыда)
БАҚЫЛАУ
- ТОПТА ЖҰМЫС,
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ,
- КЕҢЕС БЕРУ)
бұл қазіргі кезде тек қана басқарушыға ғана
емес, кез келген маманға қажет білім жиынтығы;
басқарудың старатегиялары, философиялары,
принциптері, әдістері, түрлері мен құралдарының
жиынтығы;
басшының басқа адамдардың еңбегін, интеллектісін
пайдаланып, қызығушылығын тудыра отырып
көздеген мақсатына жете білуі;
әлеуметтік процестер мен адамдарды басқару өнері
мен ғылымының ұштасуы.
білім беру және тәрбиелеу
процесін тиімді басқару
теориясы, әдістемесі,
технологиясы
кез келген бірлескен жұмыстың құрама
бөлігі;
адамдардың кәсіптік жұмысының облысы;
бірлескен жұмыс процесі кезіндегі
адамдар ұжымына және ортақ
функциялардың орындалуына әсері;
өнер және ғылым.
Циклды жоспарлау ретінде пайдалану
Жоспарлау
Орындау
Мақсат қою және осы мақсаттарға
жетудің тәсілдерін жоспарлауды бастау.
Жоспарлағанды орындай және сынай
отырып жалғастыру.
Тексеру
Орындау
және орындаған соң
Click toбарысында
add Title
мәліметтерді жинақтап, талдау
(жоспарлаған мақсатқа қаншалықты
жақындағанын анықтау)
Әрекет
Алынған нәтижелерді талдауға сүйеніп,
үрдісті жақсарту мақсатында жұмыстану.
Жоспардың құрылымы
1
Кіріспе (нәтижені талдау, жаңа оқу
жылының міндеттері);
2
Ұйымдастырушылық- педагогикалық
шаралар;
3
Оқу-әдістемелік жұмыстар;
4
Басқару жүйесі.
Жоспарлауда кездесетін сұрақтар
● Не жасау керек?
● Қашан, қандай кезеңде орындалуы тиіс?
● Бұл әрекеттерді кімдер орындауы тиіс?
● Бұл үшін қандай қорлар бар?
● Әрекеттер қандай тәсілдермен жүргізілуі тиіс?
● Орындаушы кіммен өзараәрекет жасауы тиіс?
● Әрекеттерді кім басқарады?
● Үрдіс пен нәтижені кім бақылайды?
Жоспарлау түрлері
(Виды планирования)
-
Перспективті (стратегиялық)
- Ағымдық (жылдық оқу
жоспары)
Жедел (ОТҮ айлық күнтізбелік
жоспары, апталық, сабақ
жоспарлары)
Жоспарлаудың негізгі кезеңдері
Стратегиялық жоспарлау (Білім беру ұйымдары
неге қол жеткізгісі келеді?).
Жедел жоспарлау (тактикалық жоспарлау – Білім
ұйымдары алға қойған мақсаттарына қалай қол
жеткізгісі келеді?)
Жоспарлау үрдісін ұйымдастыру
Жасақтаушылар құрамын анықтау.
Жоспарлы құжатты жасақтау мерзімін
орнату (жұмыс кестесі).
Әдістемелік қамту, жасақтаушылар
оқыту.
Әкімшілік қолдау (марапаттау, ҚТ
қамтамасыз ету).
Жоспарлау үрдісін ақпараттық қолдау
(құжаттар, аймақты, әлеуметтік
серіктестікті дамыту жоспарлары т.б.).
Әкімшілік әдістер мен процедуралар
Жазалау
Ынталандыру
Рұқсат беру
Бақылау
Талаптар
Жауапкершілік
Тосқауыл қою
Методическое портфолио преподавателя
Титульная страница
Общие сведения о преподавателе
Должностные обязанности преподавателя:
Документы
Недельная циклограмма функционирования
Циклограмма для преподавателя
Индивидуальный план методической работы преподавателя
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УРОКА
Методическое портфолио преподавателя
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН УРОКА
Педагогический анализ урока
Типы нестандартных уроков
Работа в кабинете
ПАСПОРТ КАБИНЕТА
Учебно-производственная работа
Воспитательная работа
Информация о группе
ЖУРНАЛ руководителя группы
Методическое портфолио преподавателя
колледжа
Творческое досье
Диагностика успешности преподавателя
Отзывы
Титульная страница
__________________________________________________
Ф.И.О преподавателя
__________________________________________________
Должность
Общие сведения о преподавателе
●
●
●
●
●
●
●
●
Дата рождения________________________________
Образование _________________________________
Специальность________________________________
Какое учебное
заведение закончил ___________________________
Стаж работы ________________________________
Педагогический стаж___________________________
Квалификационный
разряд, категория _____________________________
Награды
________________________________
Документы
1. Нормативно-правовые документы:
− Закон РК «Об образовании»
− Трудовой кодекс Республики Казахстан
− Приказы МОН РК.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2. Учебно-методические документы:
ГОСО
рабочая программа
типовая программа
календарно-тематический план, поурочный план
сертификат
диплом
грамота
схема анализа урока
положение о нормах оценки и др.
Недельная циклограмма функционирования
День недели и ее характеристика
Содержание деятельности структур
Понедельник
Административный день
Спортивный день
Административные совещания.
Административный контроль: срезы, контрольные работы,
журналы, кабинеты, режим работы.
Соревнования, секции. На контроле: соблюдение ТБ при
занятиях физкультурой и спортом.
Вторник
День самостоятельной,
образовательной деятельности.
Интеллектуальные игры, факультативные занятия,
тестирования по предметам, промежуточные зачеты,
марафон, конкурс “Преподаватель года”.
Среда
Работа кафедр
День внеклассной, внешкольной
развивающей деятельности,
воспитательной работы и развлечений.
Экскурсии, музеи, концерты, литературные вечера (в
гостиной), выступления самодеятельных коллективов
(музыкальный салон), работа клубов, кружков.
Четверг
День собраний.
Педсоветы, собрания трудового коллектива, конференции,
Советы и т.д.
Пятница
День труда и благотворительности.
Спортивный день.
Трудовые вахты, десанты, самообслуживающий и
общественно-полезный труд, помощь инвалидам,
престарелым.
Соревнования, спортивные секции, группа “Здоровья”.
Суббота
Директорский день.
Родительский день.
Заседание кафедр.
Работа в кабинетах.
Классные собрания.
Прием родителей классными руководителями,
предметниками, администрацией, дни открытых дверей,
классные часы по группам. Персональный директорский
контроль. Итоги недели.
Циклограмма для преподавателя
Ежедневно:
1. Работа с опаздывающими и выяснение причин
отсутствия студентов.
2. Индивидуальная работа со студентами.
Еженедельно:
1. Проверка успеваемости за неделю.
2. Проведение мероприятий по плану.
3. Работа с родителями (по ситуации).
4. Работа с преподавателями-предметниками
(по ситуации).
5. Встреча с медиком по справкам о болезни
студентов.
6. Заседание кафедры.
7. Уборка кабинетов.
Каждый месяц:
1. Посещение уроков в своей группе.
2. Консультации у психолога.
3. Встреча с родительским активом.
4. Отчет по посещаемости и успеваемости.
Один раз в полугодие:
1. Оформление журнала по итогам полугодия.
2. Отчет по успеваемости и посещаемости в группе.
3. Анализ выполнения плана работы за полугодие,
коррекция плана воспитательной работы на новое
полугодие.
4. Проведение родительского собрания.
Один раз в год:
1. Проведение открытого мероприятия.
2. Анализ и составление плана работы группы.
3. Статистические данные группы (1 раз).
4. Профориентационная работа.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Ф.И.О.
Категория, разряд
Нагрузка
Специальность
Проблема пед.деятельности
I.
РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
III. РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА
I. РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
№
Содержание работы
1
Календарно-тематическое планирование
+
2
Поурочное планирование
+
3
Разработка новых лекции, курсов,
семинарских и практических работ
+
4
Осуществление контроля за всеми видами
письменных работ учащихся по предмету
Оформление и содержание
индивидуальной папки преподавателя
Накопление электронных и
видеоматериалов
+
5
6
+
+
№
Содержание работы
Разработка плана работы, паспорта учебного
кабинета
8 Накопление фонда учебного кабинета
(дидактические материалы, наглядности)
9 Составление и обновление комплекса
дидактических материалов в соответствии с
требованиями стандарта образования
10 Оформление кабинета
11 Оформление постоянных и сменных
информационных стендов в учебном
кабинете
7
+
+
+
+
+
II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Содержание работы
1
Взаимопосещение
+
2
Проведение открытых уроков
+
3
Организация внеклассных мероприятий по
преподаваемому предмету
+
4
Руководство внеклассной аудиторией,
демонстрация мероприятий, кружки
Участие в работе методических семинаров
+
6
Участие в работе научно-методической
конференции студентов и преподавателей
+
7
Участие в областных конференциях
+
5
+
№
Содержание работы
Участие в психологических семинарахтренингах для классных руководителей
9 Участие в педагогического советах и
методических советах колледжа
10 Методическая работа в ОблИУУ
+
11 Участие в апробации учебников и УМК
12 Обобщение педагогического опыта
+
+
13 Индивидуальная работа по преподаваемому
предмету с одаренными учащимися
14 Индивидуальная работа по преподаваемому
предмету с неуспевающими
+
8
+
+
+
III. РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
№
1
2
3
4
Содержание работы
Подписка на методическую литературу по
предмету
Изучение методической литературы
+
+
Работа над темой по самообразованию
+
(доклад, реферат, методическая или
дидактическая разработка). Этапы работы:
разработка теоретической части,
выступление с докладом перед коллегами,
апробация
Посещение курсов повышения
+
квалификации
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА
№
Содержание работы
1 Экспериментальная работа
2 Ведение научно-исследовательской работы со
студентами (курс, диплом, доклад, эксперимент)
3 Внедрение рейтинговой системы оценки знаний
учащихся
4 Внедрение новых технологий
5 Разработка и внедрение адаптированных программ
6 Разработка и внедрение авторских программ,
рабочих планов по новым предметам или видам
обучения
7 Разработка и внедрение авторского учебного
пособия, методических рекомендации
+
+
+
+
+
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА
Ф.И.О.
Кафедра
Должность
Что закончила, в каком году
Специальность
Категория, разряд
Стаж
Классное руководство
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА
I. Диагностика готовности преподавателей
к работе в условиях ИКТ
II. Результат профессиональнопедагогической деятельности
III. Научно-исследовательская и опытноэкспериментальная работа по предмету
IV. Умение работать с документацией
V. Работа в кабинете
VI. Трудовая дисциплина
Рейтинг
Диагностика готовности
преподавателей к работе
в условиях ИКТ
I. Модулирование учебной информации
II. Конструирование информационно обучающего поля
III. Проектирование дистанционного
взаимодействия
IV. Мониторинг качества обучения
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
МОДУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
знание предметной области знаний
знание научно-методических знаний в области
изучаемого предмета
знание психологической сущности процесса обучения
знание педагогических закономерностей процесса
обучения
овладение способами анализа стандарта образования
и учебной информации
овладение способами: логического структурирования
учебной информации
овладение способами: дифференциации знаний по
степени локальности, системности и функциональности
овладение способами: анализа межпредметной связи
интерес к систематизации предметных и
межпредметных знаний
стремление к структуризации и алгоритмизации
содержания образования
направленность на объект профессиональной
деятельности
5
5
5
5
5
5
5
5
5
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО ОБУЧАЮЩЕГО ПОЛЯ
знание современных информационных ресурсов
знание различных видов программных средств
учебного назначения
знание методов сбора, анализа и систематизации
информации
овладение способами поиска учебной информации
овладение способами анализа и переработки учебной
информации
овладение способами систематизации информации как
базы данных
интерес к современным информационнокоммуникационным технологиям, СМИ, литературе в
области предметных знаний
стремление к овладению современными способами
получения информации
направленность на ИКТ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
знание сущности методов обучения
знание инновационных технологий обучения
знание способов активизации возрастных и
индивидуальных особенностей младших школьников
знание методических приемов формирования
умственных действий младших школьников
овладение способами дифференциации методов
обучения
овладение способами создания рисунка
методических приемов
овладение способами проектирования методов
дистанционного взаимодействия
овладение способами реализации функциональных
возможностей ИКТ
интерес к интерактивному взаимодействию
стремление к поиску новых форм творческого
взаимодействия
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
5
5
5
5
5
5
5
5
знание теории педагогической диагностики учебнопознавательной деятельности обучения
знание критериев и показателей оценки качества
знаний
знание технологии педагогического анализа
результатов процесса обучения
овладение способами автоматизированных технологий
диагностики качества знаний
овладение способами конструирования содержания
тестирующих и контролирующих программ
овладение способами педагогического анализа качества
знаний с использованием ИКТ
интерес к автоматизированным технологиям изучения
личности школьника
стремление анализировать успеваемость
школьников с использованием ИКТ
Результат профессионально-педагогической
деятельности
Низкий
уровень
(0
баллов)
-
Средний
уровень
(+1 балл)
Уровень качества обученности
-
-
Обобщение педагогического
опыта и участие в конкурсе
«Преподаватель года»
-
-
Организация и проведение
внеклассного мероприятия по
предмету
(за каждое мероприятие)
-
-
Победитель в смотре-конкурсе
кабинетов
-
-
Уровень общей успеваемости
по преподаваемым предметам
Высокий
уровень
(+2
балла)
-
-
Количество учащихся,
имеющих по итогам полугодия:
Количество призеров
предметных олимпиад
Научно-исследовательская
работа с учащимися
Посещение курсовой
переподготовки (+1 балл за
каждый)
Посещение уроков своих коллег
(+1 балл за каждый)
Средний балл
«2»
«З»
«4»
«5»
в кол- в
в обледже городе ласти
в республ.
-
-
-
в кол- в
в обледже городе ласти
в республ.
-
-
-
Научно-исследовательская и опытноэкспериментальная работа по предмету
Формально
(0 баллов)
Апробация
(+0,5 балла)
Реализовано
(+1балл)
Разработано
(0,5 балла)
Апробация
(+1 балл)
Издано
(+2балла)
Внедрение рейтинговой
системы оценки знаний
учащихся
Экспериментальная
работа
Внедрение новых
технологий
Разработка и внедрение
адаптированных программ
Разработка и внедрение
авторских программ,
рабочих планов
Разработано
(0,5 балла)
Создание и внедрение
авторских
учебников
учебного пособия
методических
рекомендации
Работа над темой по
самообразованию (доклад,
реферат, методическая
или дидактическая
разработка)
Средний балл
Отпечатано
(+0,5
балла)
Апробация
(+1 балл)
Выступление в
колледже
(+1 балл)
Издано
(+2балла)
Публикация в
СМИ (+2
балла)
Умение работать с документацией
С нарушениями (1балл за
кажд.)
Уровень составления
календарных планов
Уровень составления
поурочных планов
Ведение журнала
Выполнение контроля за
всеми видами письменных
работ учащихся по предмету
Оформление и содержание
индивидуальной папки
преподавателя
Средний балл
С недоче- Без
тами
замечаний
(0 баллов) (+1 балла)
Работа в кабинете
Отсутст
вует
(-1балл)
Паспорт кабинета
Правила пользования кабинетом
График работы кабинета
План работы кабинета
Наличие и соответствие
картотеки имеющихся в кабинете
учебно-методических,
дидактических, технических и
других средств обучения
Наличие и соответствие учебнометодического комплекса
профилю кабинета и
требованиям СО
Составл
ено
(+1балл)
Реализова
но
(+1балл)
Наличие, состояние и
соответствие комплекса
дидактических материалов
требованиям СО
Соблюдение правил ТБ,
санитарно-гигиенических норм,
эстетических требований к
оформлению
-санитарно-гигиеническое
состояние
- наличие стендов по ТБ
-озеленение (+ 1 балл за кажд.)
-эстетическое оформление
-состояние классной мебели
наличие постоянных и сменных
информационных стендов
Средний балл
Отсутствуе
т
(-1балл)
Составлен
о (+1балл)
Реализова
но (+1балл)
Низкий
уровень
(0 баллов)
Средний
уровень
(+1 балл)
В
соответствии с треб.
(+2 балла)
Трудовая дисциплина
Без
уважительн
ой причины
(-1балл за
кажд.)
Опоздания на работу
Пропуски уроков
Пропуски уроков по
болезни
Тактичность и
воспитанность
(отсутствие и наличие
конфликтов с
коллегами, учащимися
и их родителями)
По уваж.
причине
(по болезни)
(-1балл за
кажд. 3 дня)
Проблемы во
взаимоотношениях
конфликтов
(-3 балла за кажд.
конфликт)
Без
замечани
й
(+2 балла)
Высокий
уровень
(без
конфликтов)
(+3 балла)
Отношение к
общественным
поручениям
Умение действовать
по инструкции во
время учений по ГО
и ЧС
Участие в
проведении
педагогического
совета
Участие в
методическом
совете
Игнорирует,
отказывается
(-1 балл за
кажд.)
Выполнено
посредственно
(0 баллов)
Без
замечаний
(+1 балл за
кажд.)
Отсутствовал
(0 баллов)
Прнсутствовал
(+1 балл)
Выступал
(+2 балла)
Отсутство
-вал
(0 баллов)
Участие в научнометодической конференции:
внутриколледжные
областные
республиканские
Средний балл
Прнсутствовал
(+1 балл)
Выступал
(+2 балла)
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УРОКА
№
Тема урока
Кол
иче
ств
о
час
ов
Дат
а
про
вед
ени
я
Тип
уро
ка
Техно
логии
,
прим
еняе
мые
на
уроке
Методы
и
приемы
Цели и задачи
урока по
формировани
ю
компетентност
ей
Меж
пред
метн
ая
связ
ь
Сре
дст
ва
обу
чен
ия
Самостоятельная
работа
Прак
тиче
ская
рабо
та
Сло
варн
ая
рабо
та,
твор
ческ
ая
рабо
та
До
ма
шне
е
зад
ани
е
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН УРОКА
Предмет:
Группа:
Время:
Тема урока:
Цели и задачи урока по
формированию
компетентностей:
А) по решению проблем
ОБУЧИТЬ:
- определять проблему в различных ситуациях, принимать ответственное
решение, оценивать последствия своего решения;
-ставить цель своей деятельности, определять условия, необходимые для
ее реализации, планировать и организовать процесс ее достижения,
отбирать технологии;
- осуществлять рефлексию и самооценку, оценку своей деятельности и ее
результатов;
- выбирать для себя нормы деятельности и поведения, адекватные
ситуации.
Б) информационной
- принимать осознанные решения на основе критически осмысленной
информации;
- самостоятельно ставить и обосновывать цель, планировать и
осуществлять познавательную деятельность используя информации;
- самостоятельно находить, анализировать, производить отбор,
преобразовывать, сохранять, интерпретировать и осуществлять перенос
информации при помощи современных информационнокоммуникационных технологий;
- обрабатывать информацию, применять логические операции (анализа,
синтеза, обобщения, структурирования, прямого и косвенного
доказательства, доказательства по аналогии, моделирования, мысленного
эксперимента, систематизации материалов).
В) коммуникативной
- использовать разнообразные средства устной и письменной коммуникации на
родном, государственном и других языках для решения своих задач в конкретных
жизненных ситуациях;
- отбирать и использовать стили и жанры, адекватные решению коммуникативных
задач;
- знать основы казахского и мирового культурного наследия, развивать свою
информационную культуру;
- знать и соблюдать права и обязанности гражданина Республики Казахстан, понимать и
ценить государственную политику страны;
- проявлять терпимость к носителям иных культур и представлений независимо от
национальности, вероисповедания, статуса, пола и т.д., быть готовым к ценностноосмысленному сотрудничеству с представителями других культур, точек зрения, позиций;
- участвовать в культурной и творческой деятельности, уметь ценить и понимать
наиболее важные стороны и аспекты культуры, формирующие личность и общество.
Тип урока:
комбинированный,
уроки усвоения новых знаний,
уроки закрепления ЗУН,
уроки контроля знаний,
уроки обобщения и систематизации знаний
Технологии,
применяемые на
уроке:
А) Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических
отношений: технология сотрудничества, гуманно-личностная технология обучения
Б) Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся: технология проблемного обучения, игровая технология обучения, технология
обучения на основе конспектов опорных сигналов, имитационная технология обучения,
ГТЦ
В) Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и
дидактического реконструирования учебного материала: технология укрупнения
дидактических единиц, технология поэтапного формирования умственных действий,
модульная технология обучения
Г) Педагогические технологии на основе эффективности организации и управления
процессом обучения: ИКТ, перспективно – опережающее обучение с использованием
опорных схем, групповые и коллективные способы обучения, проектное обучение,
технология дифференцированного обучения
Методы:
А) методы по источникам получения знаний: наглядный, словесный, практический
Б) методы по типу познавательной деятельности:
объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый
В) методы обучения по дидактическим целям
Г) методы контроля и оценки знаний и т.д.
Межпредметная связь:
Средства обучения:
Ход урока:
Деятельность учителя
І. Организационный момент
ІІ. Проверка домашнего
задания
- проверка тетрадей
- работа с карточками, перфокартой
- тесты
- вопросы
- защита проектов (групповые)
ІІІ. Обобщение изученного,
подготовка к восприятию
новой темы
ІҮ. Объяснение нового
материала
-работа с учебником;
-работа с интерактивной доской
Ү. Закрепление нового
материала
-практические работы;
-тесты;
-творческие задания;
ҮІ. Задания на дом.
Подведение итога.
Деятельность ученика
Ожидаемые
результаты
Педагогический анализ урока
№
Вр
ем
я
Фа
ми
ия,
им
я,
отч
ест
во
Ка
фе
др
а
Гр
уп
па
Наз
ван
ие
дис
цип
лин
ы
Тема
урок
а
Цели и
задачи
урока
по
форми
ровани
ю
компет
ентност
ей
Анализ урока
Модули
ровани
е
учебно
й
информаии
Констру
ирование
информ
а-ционообучаю
щего
поля
Проектирование
дистанционного
взаимодействия
Монито
ринг
качеств
а
образо
вания
Недостатки
Педложения
Типы нестандартных уроков
Урок-викторина
Комбинированный урок
Урок-поиск
Проектный урок
Урок-экскурсия
Урок-экспедиция
Урок без преподавателя
Стихотворно-музыкальный
урок
9. Урок-концерт.
10.Театрализованный урок.
11.Урок взаимообучения
12.Урок - пресс-конференция
13.Урок-семинар.
14.Урок -консультации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15.Урок-зачет.
16.Урок -конкурсы.
17.Урок- соревнования.
18.Урок типа КВН.
19.Урок- ролевая игра.
20.Урок- деловая игра.
21.Урок –аукцион.
22.Интегрированные уроки
23.Урок - документальный
практикум
24.Урок-фантазия
25.Урок-экскурсия.
26.Урок-сказка
27.Урок-спектакль (инсценировка)
28.Урок-игра
29.Уроки творчества.
Работа в кабинете
1. Паспорт кабинета
2. Правила пользования кабинетом
3. График работы кабинета
4. План работы кабинета
5. Картотека имеющихся в кабинете учебнометодических, дидактических, технических и
других средств обучения
6. Перечень учебно-методического комплекса
соответственно по профилю кабинета и
требованиями стандарта образования
7. Перечень комплекса дидактических материалов в
соответствии с требованиями стандарта
образования
8. Правила техники безопасности (стенд)
9. Постоянные и сменные информационные стенды
ПАСПОРТ
КАБИНЕТА №___
Заведующий кабинетом (лаборант) ___________________________
Сколько комнат занято под кабинет, лабораторию с общей площадью м 3
____________________
Актив кабинета______________________________________________________________________
Наименование шефствующей группы над кабинетом
______________________________________
С какими организациями и учреждениями установлены связи
____________________________________________________________________________________
Вид (конструкция, чертеж) и оборудование классной доски
_________________________________
_________________________________________________________________________________
Схема электрического освещения
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Количество учебно-наглядных пособий, имеющихся в кабинете №
Наглядные пособия
Всего
1кл.
2кл.
3кл.
4кл.
5-9кл.
___________________________
Согласно перечию
(пласт.)
Фактически в
кабинете
Из них изготовлено
своими силами
ТСО ___________________________________________________________
_______________________________________________________________
Наличие тематической картотеки на имеющиеся
учебно-наглядные пособия и дидактические материалы
Наличие в библиотеке учебно-методической литературы
“Утверждаю”__________
зам.директора по УР
«__» _____ 200_ г.
Перспективный план работы кабинета
Годовой план работы кабинета
Зав.кабинетом ___________________________
«__» _____ 200_ г.
Учебно-производственная работа
Отчеты по практикам
І. Пробная практика
1. Отчет по схеме.
2. Дневник.
3. Первые дни ребенка в школе.
4. Отчет по схеме.
5. Дневник.
6. Материалы диагностики готовности детей к обучению и изучения
их отношения к школе.
ІІ. Непрерывная практика
1. Отчет по схеме.
2. Дневник.
3. Планы проведенных уроков и внеурочных занятий по учебным
предметам.
4. Планы-конспекты, проведенных воспитательных мероприятий.
5. Психолого-педагогическую характеристику на ученика класса.
6. Характеристику учебно-воспитательной работы практиканта с
оценкой по практике, заверенную администрацией школы.
7. Анкета №3, 4
Учебно-производственная работа
Отчеты по практикам
ІІІ. Внеучебная воспитательная работа
1. Отчет по схеме.
2. Дневник.
3. Планы-конспекты,
проведенных
воспитательных мероприятий.
ІҮ. Летняя практика
1. Отчет по схеме.
2. Дневник.
3. План работы.
4. Планы-конспекты
проведенных
воспитательных мероприятий.
5. Характеристика от администрации лагерьа.
6. Участие в итоговой конференции.
Воспитательная работа
1. План воспитательной работы.
a) Цели и задачи воспитательной
работы
b) Сведения о группе
c) Характеристика группы
d) Актив группы
e) Социальный паспорт группы
f) План на І и ІІ полугодие
2. Журнал воспитательной работы.
3. Отчет воспитательной работы.
Информация о группе
____________ «_______________________________» курс ___________
Код
специальность
№
Ф.И.О
Год
рождения
Что
закончил
Национальность
Семейное
положение
Место работы
родителей
Хобби
Домашни
й адрес
Городско
й адрес
План на І полугодие
Время
Семья
Коллектив
Общество
Мир
Я-личность
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
План на ІІ полугодие
Время
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Семья
Коллектив
Общество
Мир
Я-личность
ЖУРНАЛ
руководителя группы
___________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя группы)
Группа________________________________________________________
Специальность_________________________________________________
Год поступления________________________________________________
Список учащихся
на _______/_______учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Фамилия, имя, отчество
Страницы, отведенные для
сведений о каждом учащемся
Основные сведения о студентах
№
Фамилия, имя,
отчество
Год
рожде
ния
Национ
альнос
ть
Социальн
ое
положени
е
Образование
Где и кем
работают
родители,
телефон
Домашний адрес
студента
родителей
Выполнение плана учебно-воспитательной работы
на ________семестр____________ _____/____ уч.года
№
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
за исполнение
Отметка о
выполнении
Занятость студентов в кружках,
спортивных секциях
№
Ф.И.О.
В колледже
Вне учебного
заведения
Творческое досье
тема самообразования и ее реализация;
курсы повышения квалификации;
исследовательские работы и авторефераты;
проектные работы;
творческие работы (доклады, сценарии открытых
уроков и внеклассных мероприятий и т.д.);
авторские программы, методики, учебники, УМК,
методические пособия, рекомендации
электронно- методическая система, электронные
учебники, электронные наглядности, электронные
лабораторные работы
публикации.
Диагностика успешности мастера
производственного обучения
Анализ, оценка и самооценка:
личности преподавателя;
педагогической деятельности;
педагогического общения;
качество образовательного процесса (анализ
работы за 3 года: срезы знаний, итоги успеваемости,
учебная нагрузка учителя, программный банк;
использование современных технологий; результаты
олимпиад; план развития кабинета).
Отзывы
отзыв о творческой работе, выступлении на
НПК, педагогических чтениях, педсовете и др.
рецензия на статью;
методический бюллетень на проведенные
открытые уроки:
заключение
о
качестве
выполненной
работы (творческой, исследовательской);
резюме, подготовленное педагогом, с
оценкой собственных профессиональных
достижений.
НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ПЛАНА УРОКА
Предмет:
Группа:
Время:
Тема урока:
Цели и задачи
урока по
формированию
компетентностей:
А) по решению
проблем
ОБУЧИТЬ:
- определять проблему в различных ситуациях,
принимать ответственное решение, оценивать
последствия своего решения;
-ставить цель своей деятельности, определять
условия, необходимые для ее реализации,
планировать и организовать процесс ее
достижения, отбирать технологии;
- осуществлять рефлексию и самооценку, оценку
своей деятельности и ее результатов;
- выбирать для себя нормы деятельности и
поведения, адекватные ситуации.
Б) информа- - принимать осознанные решения на основе
ционной
критически осмысленной информации;
- самостоятельно ставить и обосновывать цель,
планировать и осуществлять познавательную
деятельность используя информации;
- самостоятельно находить, анализировать, производить
отбор, преобразовывать, сохранять, интерпретировать и
осуществлять перенос информации при помощи
современных информационно-коммуникационных
технологий;
- обрабатывать информацию, применять логические
операции (анализа, синтеза, обобщения,
структурирования, прямого и косвенного
доказательства, доказательства по аналогии,
моделирования, мысленного эксперимента,
систематизации материалов).
В) коммуникативной
- использовать разнообразные средства устной и
письменной коммуникации на родном, государственном
и других языках для решения своих задач в конкретных
жизненных ситуациях;
- отбирать и использовать стили и жанры, адекватные
решению коммуникативных задач;
- знать основы казахского и мирового культурного
наследия, развивать свою информационную культуру;
- знать и соблюдать права и обязанности гражданина
Республики Казахстан, понимать и ценить
государственную политику страны;
- проявлять терпимость к носителям иных культур и
представлений независимо от национальности,
вероисповедания, статуса, пола и т.д., быть готовым к
ценностно-осмысленному сотрудничеству с
представителями других культур, точек зрения, позиций;
- участвовать в культурной и творческой деятельности,
уметь ценить и понимать наиболее важные стороны и
аспекты культуры, формирующие личность и общество.
Технологии,
применяемые на
уроке:
А) Педагогические технологии на основе гуманизации и
демократизации педагогических отношений: технология
сотрудничества, гуманно-личностная технология обучения
Б) Педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся: технология
проблемного обучения, игровая технология обучения,
технология обучения на основе конспектов опорных сигналов,
имитационная технология обучения, ГТЦ
В) Педагогические технологии на основе методического
усовершенствования и дидактического реконструирования
учебного материала: технология укрупнения дидактических
единиц, технология поэтапного формирования умственных
действий, модульная технология обучения
Г) Педагогические технологии на основе эффективности
организации и управления процессом обучения: ИКТ,
перспективно – опережающее обучение с использованием
опорных схем, групповые и коллективные способы обучения,
проектное обучение, технология дифференцированного
обучения
Д) Развивающие технологии обучения: технология и
развитие критического мышления через обучение чтению и
письму, технология развивающего обучения
Методы:
Межпредметная связь:
Средства
обучения:
А) методы по источникам получения знаний:
наглядный, словесный, практический
Б) методы по типу познавательной деятельности:
объяснительно-иллюстративный, проблемный,
частично-поисковый
В) методы обучения по дидактическим целям
Г) методы контроля и оценки знаний и т.д.
Ход урока:
І. Организационный
момент
ІІ. Проверка
домашнего задания
ІІІ. Обобщение
изученного,
подготовка к
восприятию новой
темы
ІҮ. Объяснение
нового материала
Ү. Закрепление
нового материала
ҮІ. Задания на дом.
Подведение итога.
Деятельность
учителя
Деятельность
ученика
Ожидаемые
результаты
•
ОҚЫТУШЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК
ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ
ЖОСПАРЫ
•
ОҚЫТУШЫНЫҢ
РЕЙТИНГ КАРТАСЫ
ОҚЫТУШЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК
ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖОСПАРЫ
Аты-жөні:.
Санаты, разряд
Жүктеме
Мамандығы
Педагогикалық
іс-әрекетінің проблемасы
I. ҚҰЖАТПЕН ЖҰМЫС
II. КӘСІБИ - ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС - ӘРЕКЕТ
III. ӨЗ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША
ЖҰМЫС
IV. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ
ЖӘНЕ
ТӘЖІРИБЕЛІК -ЭКСПЕРИМЕНТТІК
ЖҰМЫС
I. ҚҰЖАТПЕН ЖҰМЫС
№
1
2
3
4
5
6
Жұмыстың мазмұны
Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау
Сабақ жоспары
Жаңа лекцияларды, курстарды, семинар
және практикалық жұмыстарды дайындау
Пән бойынша оқушылардың жазбаша
жұмыстарын бақылау
Оқытушының
жеке
папкасының
рєсімделінуі және оның мазмұны
Электронды және видеоматериалдарды
жинақтау
+
+
+
+
+
+
№
Жұмыстың мазмұны
7 Жұмыс жоспарын, оқу кабинетінің
паспортын жасау
8 Оқу
кабинетінің
қорын
жинақтау
(дидактикалық материалдар,көрнекіліктер)
9 Дидактикалық материалдар кешенін жаңа
білім беру стандартының талаптарына сай
құрастыруы және жаңартылуы
10 Кабинеттің безендірілуі
11 Оқу кабинетіндегі үнемі тұратын және
ауыспалы стендтерді безендіруі
+
+
+
+
+
II. КӘСІБИ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ІС - ӘРЕКЕТ
№
Жұмыстың мазмұны
1
Өзара сабаққа қатынасу
+
2
3
Ашық сабақты өткізуі
Дәріс беретін сабақ бойынша кластан тыс ісшараны ұйымдастыру
Кластан тыс аудиторияға жетекшілік ету, ісшараларды көрсету, үйірмелер
Әдістемелік семинар жұмысына қатынасу
Студенттер мен оқытушылардың ғылымиәдістемелік конференциясының жұмысына
қатынасуы
Облыстық конференцияларға қатынасу
+
+
4
5
6
7
+
+
+
+
№
Жұмыстың мазмұны
8 Класс жетекшілерге арналған психологиялық +
семинар-тренингтерге қатынасу
9 Колледждің педагогикалық және әдістемелік +
кеңестеріне қатынасу
10 Облыстық МБЖИ әдістемелік жұмыс
+
11 Оқулықтар мен ОӘК апробациясына қатынасу +
12 Педагогикалық тәжірибені қорытындылау
+
13 Дәріс беретін сабақтары бойынша аса білімді +
оқушылармен жұмыс
14 Дәріс беретін сабағы бойынша үлгермейтін +
оқушылармен жұмыс
III. ӨЗ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША
ЖҰМЫС
№
Жұмыстың мазмұны
1
Пән бойынша әдістемелік әдебиетке жазылу
+
2
Әдістемелік әдебиетті оқу
+
3
Өз білімін жетілдіру (баяндама, реферат, +
әдістемелік немесе дидактикалық жасақтар)
4
Білім жетілдіру курсында оқу
+
III. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫС
№
Жұмыстың мазмұны
1 Эксперименттік жұмыс
2 Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу
(курс, диплом, доклад, эксперимент)
3 Оқушылардың білімін бағалауда рейтинг жүйесін
енгізу
4 Жаңа технологияны енгізу
5 Икемделінген бағдарламаны жасақтау және енгізу
6 Авторлық бағдарламаны жаңа пәндер және жаңа
оқыту бойынша жұмыс жоспарын жасақтау және
енгізу
оқу
құралын,
әдістемелік
7 Авторлық
нұсқаулықтарды жасақтау және енгізу
+
+
+
+
+
РЕЙТИНГ КАРТАСЫ
Аты-жөні:
Кафедра
Лауазымы
Нені бітірген, қай жылы
Мамандығы
Санаты, разряд
Өтімі
Класс жетекшілік
РЕЙТИНГ КАРТАСЫ
I. Мұғалімнің АКТ жағдайында жұмысқа
әзірлігінің диагностикасы
II. Кәсіби педагогикалық іс-әрекетінің
нәтижесі
IІІ. Пән бойынша ғылыми-зерттеушілік
және тәжірибе-эксперименттік жұмыс
ІV. Құжаттармен жұмыс істей білуі
V. Кабинеттегі жұмыс
VI. Еңбек тәртібі
Мұғалімнің АКТ жағдайында
жұмысқа әзірлігінің
диагностикасы
I. Оқу ақпаратын модульдеу
II. Ақпараттық білім ортасын
құрастыру
III. Қашықтықтан қатынас жасауды
жобалау
IV. Оқыту сапасының мониторингі
ОҚУ АҚПАРАТЫН МОДУЛЬДЕУ
5
Дәріс беретін пәні бойынша білімі
5
Дәріс беретін пәні аумағындағы ғылыми-әдістемелік білімі
5
Оқыту процесінің психологиялық түйінін білу
5
Оқыту процесінің педагогикалық заңдылықтарын білу
5
Білім беру стандарты және оқыту ақпаратын талдаудың тәсілдерін
меңгеру
5
Оқыту ақпаратын логикалық құрастырудың тәсілдерін меңгеру
5
Білімді локальдық, жүйелік және қызметтік дәрежеде бағалаудың
тәсілдерін меңгеру
5
Пәнаралық байланысты талдаудың тәсілдерін меңгеру
5
Пән бойынша және пәнаралық білім беруде жүйелілікке қызығушылықты
тудыру
5
Білім берудің мазмұнын құрылымдандыру мен алгоритмдеуге тырысу
5
Кәсіби іс-әрекет объектісіне бағытталғаны
АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ ОРТАСЫН ҚҰРАСТЫРУ
5
Қазіргі ақпараттық ресурстарды білу
5
Оқуға арналған бағдарламалық құралдардың түрлерін білу
5
Ақпаратты жинақтау, талдау және жүйелеу әдістерін білу
5
Оқу ақпаратын іздеудің тәсілдерін меңгеру
5
Оқу ақпаратын талдау, өңдеу тәсілдерін меңгеру
5
Ақпаратты мәлімет қоры ретінде жинақтаудың тәсілдерін меңгеру
5
Қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияға, АМҚ, пән салалары
бойынша әдебиетке қызығушылығы
5
Қазіргі ақпаратты іздестіру тәсілдерін меңгеруге тырысуы
5
АКТ-ға бағытталуы
ҚАШЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСЫН ЖОБАЛАУ
5
Оқыту әдісінің мазмұнын білу
5
Оқытудың инновация лық технологияларын білу
5
Бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың жас ерекшеліктерін
және жеке ерекшеліктерін белсендіру тәсілдерін білу
5
Бастауыш класс оқушыларының білім деңгейлерін
қалыптастырудың әдістемелік тәсілдерін білу
5
Оқыту әдісін бағалаудың тәсілдерін меңгеру
5
Қашықтық арақатынас әдістерін жобалаудың тәсілдерін меңгеру
5
АКТ функционалдық мүмкіндіктерін жүзеге асырудың тәсілдерін
меңгеру
5
Интерактивтік өзара қатынасқа қызығушылығы
5
Шығармашылық өзара қатынастардың жаңа нысандарын
іздестіруге тырысуы
ОҚЫТУ САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ
5
Оқытудың оқу-танымдық іс-әрекетінің педагогикалық диагностикасының
теориясын білу
5
Білім сапасын бағалаудың көрсеткіші мен критерийлерін білу
5
Оқыту процесінің нәтижелерін педагогикалық талдай білу
5
Білім сапасын диагностикалаудың автоматтандырылған
технологияларының тәсілдерін меңгеру
5
Тестілеу және бақылау бағдарламаларының мазмұнын құрастырудың
тәсілдерін меңгеру
5
АКТ қолдану мен білім сапасын педагогикалық талдаудың тәсілдерін
меңгеру
5
Оқушының жеке тұлғасын зерттеудің автоматтандырылған
технологиясына қызығушылығы
5
АКТ қолданумен оқушылардың үлгерімін талдауға тырысу
Кәсіби педагогикалық іс-әрекетінің нәтижесі
Дәріс беруші пәндері бойынша
жалпы үлгерім деңгейі:
Білімділік сапасының деңгейі
- педагогикалыќ тєжірибені
ќорытындылау жєне “Жыл
оќытушысы” сайысына
ќатынасуы
- пєн бойынша кластан тыс ісшараны µткізуі
Кабинетті қарау – сайысының
жеңімпазы
Төменгі
деңгей
(0 балл)
-
Орташа
деңгей
(+1 балл)
-
-
-
Жоғарғы
деңгей
(+2 балл)
Жартыжылдықтың
қорытындысы бойынша
оқушылардың бағалары :
«2»
Пәндік олимпиадалар бойынша
жүлдегерлер саны
коллед
жде
Оқушымен жүргізілген
ғылыми-зерттеушілік жұмыс
коллед
жде
«З»
қалада
қалада
-
Ќайта даярлау курсына
ќатынасуы (1 балл єрбіреуіне)
¤з єріптестерініњ сабаќтарына
ќатынасуы (1 балл єрбіреуіне)
Орташа балл
«4»
«5»
облыста респуб
ликада
-
-
облыста респуб
ликада
-
-
Пән бойынша ғылыми-зерттеушілік және
тәжірибе-эксперименттік жұмыс
Формальд
ыно
(0 баллов)
Оқушылардың білімін
бағалаудың рейтингтік
жүйесін енгізу
Эксперименттік жұмыс
Жаңа технологияларды енгізу
Икемделген бағдарламаларды
әзірлеу және енгізу
Оқытудың жаңа түрлері
бойынша авторлық
бағдарламаларды, жұмыс
жоспарларын әзірлеу және
енгізу
Апробация
(+0,5 балла)
Іске
асырылды
(+1 балл)
Формальды
(0 баллов)
Апробация
(+0,5 балла)
Іске
аырылды
(+1балл)
Авторлық оқулыќтарды,
- оқу құралдарын,
әдістемелік нұсқауларды
әзірлеу және енгізу
- өзінің білімін жетілдіру
бойынша тақырыптық
жұмыс (баяндама, реферат,
әдістемелік немесе
дидактикалық материалдар)
Орташа балл
Басылған
(+0,5
балл)
Колледжде АМҚ
сөйлегендер басылған
і (+1 балл)
ы(+2 балл)
Құжаттармен жұмыс істей білуі
Қателіктермен Жетіспеушілі
(әрбіреуіне
ктермен
–1 балл)
(0 балл)
Күнтізбелік жоспарды
құрастыру деңгейі
Сабақ жоспарларын
құрастыру деңгейі
Журналды жүргізуі
Пән бойынша жазбаша
жұмыстардың өткізілуін
бақылау жүйесі
Оқытушының жеке
папкасының рәсімделуі
және оның мазмұны
Орташа балл
Ескертусіз
(+1 балл)
Кабинеттегі жұмыс
Жасалмаған Құрастыры
лған
(-1балл)
(+1балл)
Кабинеттің паспорты
Кабинетті қолданудың ережесі
Кабинет жұмысының графигі
Кабинет жұмысының жоспары
Кабинетте бар оқу - әдістемелік,
дидактикалық, техникалық
және басқа оқыту құралдарына
сәйкес картотеканың болуы
Оқу-әдістемелік кешеннің
кабинет профиліне және білім
беру стандартының талабына
сай болуы
Іске
асырылған
(+1балл)
Жоқ
(-1балл)
Дидактикалық материалдардың
білім беру стандартының
талаптарына сай болуы
ҚТ ережелері, санитарлық –
гигиеналық нормалар, безендіруге
қойылған эстетикалық талапты
сақтауы:
- санитарлық – гигиеналық жағдайы
- ҚТ бойынша стендтің болуы
- жасыл өсімдіктердің болуы
(әрбіреуіне 1 балл)
-эстетикалық безендірілуі
-кластағы жиһаздың жағдайы
-тұрақты және ауыспалы
ақпараттың стендтің болуы
Орташа балл
Төменгі
балл
(0 баллов)
Жасақталды
(+1балл)
Жүзеге
асырылды
(+1балл)
Орташа балл
(+1 балл)
Талапқа
сай
(+2 балла)
Еңбек тәртібі
Себепсіз жағдай
бойынша
(әрбіреуіне
-1 балл)
Себепті жағдай
бойынша (әрбір 3
күнге +1 балл)
Ескертусіз
(+2 балл)
- жұмысқа кешігуі
- сабақтарды жіберуі
- ауырып қалуына
байланысты сабақ жіберуі
- тәрбиелілігі, сыпайылығы
(әріптестерімен, оқушылармен
және олардың ата – аналарымен
дау жағдайларының болмауы
немесе болуы)
- қоғамдық міндеттемелерге
қатынасы
Өзара қатынастарында
проблемалар бойынша
даулардың болуы
(әрбір дауға –3 балл)
Немқұрайлы
қарап, бас тартады
(әрбіреуіне
1 балл)
Жоғары деңгей
(даусыз)
(+3 балл)
Тәуелді болып
жасауы
(0 балл)
Ескертусіз
(әрбіреуіне
+1 балл)
Болмады
(0 балл)
Педагогикалық кеңесті өткізуге
қатынасуы
Әдістемелік кеңестің жұмысына
қатынасуы
Ғылыми-әдістемелік
конференцияға қатынасуы
•колледж ішіндегі
•облыстық
•республикалық
АҚ және ТЖ кезіндегі оқулар
кезіндегі нұсқауларға икемделе
білуі
Орташа балл
Қатысты
(+1 балл)
Сөйледі
(+2 балл)
ПЕДАГОГТЫЊ КЄСІПТІК ЌЫЗМЕТКЕ
ЄЗІРЛІК ДЕЊГЕЙІ
Дењгей
¦
Т
Ы
М
Д
Ы
Сапалыќ мінездеме
Оќытушы маќсат пен міндеттерді наќты ќоя алады. ¤з пєнін
жетік біледі. Єдістемелік дайындыѓы сабаќты т‰рлендіріп
µткізуге кµмектеседі. ¤з пєні бойынша оќушыларѓа
адамгершілік тєрбие беру м‰мкіндігін сезінеді. Ењ негізгі
методологиялыќ, пєндік, єдістемелік, психологиялыќ жєне
педагогикалыќ дайындыќ т‰рлерін игерген. Ќажетті
нормативтік ќ±жаттарды біледі. Дербес компьютермен
ж±мыстана біледі. ¤з пєнініњ дамуына, электрондыќ
єдістемелік ж‰йеніњ жабдыќталуыныњ болашаѓына сенеді.
Жоспарлау принциптерін ќадаѓалайды. Ж±мысты жоспарлау
‰стінде б±рынѓы таќырып нєтижесі есептеліп, бекіту
жолдары белгіленіп єрі ќарай дами т‰седі, жіберілген
ќателер ж‰йелі ќарастырылады. Мењгерілген білім негізінде
шыѓармашылыќ ж±мыс т‰рлері белгіленіп, оќушылардыњ
танымдыќ жєне машыќтыќ даѓдыларын дамыту маќсатында
белсенділіктерін арттырады. Оќушылардыњ сабаќќа
±йымшылдыѓын, олардыњ практикалыќ есептер мен таным
ќызыѓушылыѓын,
Баѓа
5-4
Дењгей
¦
Т
Ы
М
Д
Ы
Сапалыќ мінездеме
Баѓа
олардыњ білімге µз бетінше ќ±штарлыѓын талап етуді,
5-4
алѓан білімдерін шыѓармашылыќпен µњдеуді
ќалыптастырады. Оќу-тєрбие процесінде белсендіру
тєсілдерін мењгереді. Кµптеген нєтижелі ќорытындаларѓа
жетеді. Оќушылардыњ білімі дєлелді т‰рде баѓаланады.
Оќушылардыњ мамандыќ тањдауына, жан±ядаѓы бала
тєрбиесін ±йымдастыруѓа кµмек береді. Педагогикалыќ
ѓылым мен практика жетістігіне жету ‰шін оќып ‰йренеді.
¤з оќыту єдістерін єрќашан жетістіруде, оќушылардыњ
сабаќтарын ±йымдастыруда жања форма мен єдістерді
іздейді. Пєні бойынша µз білімін жетілдіреді. Колледжде
алѓашќылардыњ бірі болып жања технологияны
ќолданады. Зерттеу ж±мыстарымен айналысады. ¤мір
позициясы, мєдениет ќатынасы, сыртќы келбеті жаќсы
ќалыптасќан. Ќоѓамдыќ ж±мысќа белсенді ќатысады.
Ќоѓамдыќ ж±мыстыњ нєтижесі єлеуметтік негізде дамиды.
Колледжішілік к‰нтєртібін ќатањ ќадаѓалайды. ¤з ењбегін
орныќты ±йымдастырады. Сабаќ кезінде гигиеналыќ жєне
санитарлыќ талаптарды, техникалыќ ќауіпсіздік
ережелерін ќатањ саќтайды.
Дењ
-гей
Ќ
О
Л
Ж
Е
Т
І
М
Д
І
Л
І
К
Сапалыќ мінездеме
Баѓа
4-3
Дењ
-гей
Ќ
О
Л
Ж
Е
Т
І
М
Д
І
Л
І
К
Сапалыќ мінездеме
Баѓа
4-3
Дењ
-гей
С
Ы
Н
И
Сапалыќ мінездеме
Баѓа
3-2
Дењ
-гей
Ќ
О
Л
Ж
Е
Т
П
Е
У
Ш
І
Л
І
К
Сапалыќ мінездеме
Баѓа
3-2
Скачать