Загрузил ukrainsh

Карточка приема граждан

Реклама
«Украин жалпы орта білім беру» КММ азаматтарды қабылдау
КАРТОЧКАСЫ
№_____
«__»____________2019 жыл
(қабылдауға жазылған күн)
Азаматтың аты, жөні, тегі__________________________________________
______________________________________ЖСН______________________
Мекенжайы, телефон №___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Азаматтың қабылдауға жазылғысы келетін жетекшінің лауазымы, атыжөні____________________________________________________________
Өтінішінің қысқаша мазмұны ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
«Украин жалпы орта білім беру» КММ азаматтарды қабылдау
КАРТОЧКАСЫ
№_____
«__»____________2019 жыл
(қабылдауға жазылған күн)
Азаматтың аты, жөні, тегі__________________________________________
______________________________________ЖСН______________________
Мекенжайы, телефон №___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Азаматтың қабылдауға жазылғысы келетін жетекшінің лауазымы, атыжөні____________________________________________________________
Өтінішінің қысқаша мазмұны ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Шын мәнісінде қабылдаған жетекшінің аты-жөні, лауазымы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Қабылдаған күні__________________________________________________
Кімге тапсырылды, күні____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Азаматтың үндеуін қарастырудың нәтижесі___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Шын мәнісінде қабылдаған жетекшінің аты-жөні, лауазымы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Қабылдаған күні__________________________________________________
Кімге тапсырылды, күні____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Азаматтың үндеуін қарастырудың нәтижесі___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Скачать