Загрузил r6nt

swr stm32f103vct6 ili9481 480x320 v2

Реклама
R11
I2C2_SCL
4k7
2
1
NC_8
KEY
37
38
3
C21
100u
100n
100n
C6
C3
100n
100u
OSC_OUT
ZQ1
8MHz
IRU111733
VI
VO
R9
ADC_REV
10u
C4
C5
100u
100n
C28
100n
10u
3
3
D2
C14
C2
22pF
22pF
1k
J4
R4
50K
REV
1
100n
CONN-SIL2
REV
BAV99
VCC
DB1
DB0
VCC
U3
I2C2_SCL
I2C2_SDA
LCD_RS
DB15
DB14
DB13
6
5
7
SCL
SDA
WC
1
2
3
PRE
E1
E2
C23
R6
M24C02
U6
R8
ADC_FWD
MCP6001T-I/OT
10u
C25
C27
100n
10u
1k
J5
R5
3
50K
FWD
1
4
33R
C15
100n
3
D3
C13
VCC
VCC
+5V
C26
R10
Q1
BC847C
1k
C18
1
2
100n
CONN-SIL2
FWD
BAV99
100n
HCM1203A
100n
C17
1
2
100n
BUZ1
C1
1
C24
4
VCC
2
MCP6001T-I/OT
33R
C16
100n
DAC
OSC_IN
U2
3
C20
BOOT1
DB4
DB5
DB6
DB7
DB8
DB9
DB10
DB11
DB12
I2C2_SCL
I2C2_SDA
GND
VCC
VO
C12
U5
SWDIO
PA3
VSS_4
VDD_4
PA4
PA5
PA6
PA7
PC4
PC5
PB0
PB1
PB2
PE7
PE8
PE9
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14
PE15
PB10
PB11
VSS_1
VDD_1
33R
KEY
VI
KEY
VDDA
33R
U1
STM32F103VCT6
R7
4k7
VCC
GND
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2
VREF+
GND
VCC
DAC
100u
R13
GND
1N4007
78M05
1
2
1
VCC
+5V
D1
12V
C19
GND
J1
R14
GND
GND
VREF+
VDDA
ADC_FWD
ADC_REV
1
U4
GND
VCC
OSC_IN
OSC_OUT
NRST
KEY
GND
GND
+5V
+5V
DB8
DB9
DB10
DB11
DB12
DB13
DB14
DB15
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
LCD_RS
LCD_WR
LCD_CS
LCD_RST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
VCC_1
VCC_2
DB8
DB9
DB10
DB11
DB12
DB13
DB14
DB15
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
LCD_RS
LCD_WR
LCD_CS
LCD_RST
NC_1
NC_2
NC_3
FLASH_CS
NC_4
NC_5
NC_6
NC_7
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_CLK
SD_CS
VDD_1
VDD_2
J3
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
R3
2
4k7
VDD_2
VSS_2
NC
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PC9
PC8
PC7
PC6
PD15
PD14
PD13
PD12
PD11
PD10
PD9
PD8
PB15
PB14
PB13
PB12
BOOT1
1
I2C2_SDA
C22
CONN-SIL3
SWD
2
R12
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
VBAT
PC13-TAMPER-RTC
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
VSS_5
VDD_5
OSC_IN
OSC_OUT
NRST
PC0
PC1
PC2
PC3
VSSA
VREFVREF+
VDDA
PA0-WKUP
PA1
PA2
VCC
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4k7
GND
SWDIO
2
100n
R2
SWCLK
5
C7
1
2
3
2
4k7
BOOT0
J2
VCC
100
GND
99
98 LCD_RST
97
96
95
BOOT0
94
MODE
93
KEY
92
91
90
89
LCD_CS
88
87
LCD_WR
86
85
84
83
DB3
82
DB2
81
80
79
78
77
SWCLK
76
VCC
R1
VDD_3
VSS_3
PE1
PE0
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PD7
PD6
PD5
PD4
PD3
PD2
PD1
PD0
PC12
PC11
PC10
PA15
PA14
ILI9481_480X320
NRST
КСВ метр на STM32F103VCT6 3.2_LITE ILI9481_480x320
LED1
C8
C9
C10
C11
100n
100n
100n
100n
Скачать